Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοικητική Λογιστική Ενότητα # 3: Επιμερισμός κόστους Διδάσκουσα: Σάνδρα Κοέν Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοικητική Λογιστική Ενότητα # 3: Επιμερισμός κόστους Διδάσκουσα: Σάνδρα Κοέν Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοικητική Λογιστική Ενότητα # 3: Επιμερισμός κόστους Διδάσκουσα: Σάνδρα Κοέν Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

2 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 2

3 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. 3

4 Σκοποί ενότητας Κατανόηση της διαδικασίας επιμερισμού του κόστους. Κατανόηση της έννοιας των κέντρων κόστους. Εξοικείωση με το φύλλο επιμερισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. 4

5 Περιεχόμενα ενότητας Επιμερισμός και επανεπιμερισμός κόστους. 5

6 Επιμερισμός και επανεπιμερισμός κόστους Μάθημα: Διοικητική Λογιστική, Ενότητα # 3: Επιμερισμός κόστους Διδάσκουσα: Σάνδρα Κοέν, Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 6

7 Επιμερισμός ΓΒΕ Πολλά έξοδα αφορούν το σύνολο της επιχείρησης και θα πρέπει να επιμερισθούν σε τμήματα: – Ενοίκια. – Έξοδα καθαριότητας. – Ασφάλιστρα. Άλλα αφορούν άμεσα κάποιο τμήμα: – Αμοιβές έμμεσης εργασίας. – Αποσβέσεις. 7

8 Διάκριση των Κέντρων Κόστους Κύρια Κέντρα Κόστους: – Σε αυτά συντελείται η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή παροχής των υπηρεσιών. Βοηθητικά Κέντρα Κόστους: – Δεν παράγουν προϊόντα - παρέχουν τιμολογούμενες υπηρεσίες. – Προσφέρουν υπηρεσίες απαραίτητες για τα Κύρια Κέντρα Κόστους. 8

9 Συγκέντρωση του Κόστους σε Κέντρα Κόστους Άμεσος Συσχετισμός: – Επιβάρυνση του τμήματος (Κύριου ή Βοηθητικού) με τα έξοδα που υπάρχουν λόγω της ύπαρξης του τμήματος. Έμμεσος Συσχετισμός: – Επιβάρυνση του τμήματος (Κύριου ή Βοηθητικού) με τα έξοδα τα οποία υπάρχουν ανεξάρτητα από την ύπαρξη του τμήματος. 9

10 Χρησιμότητα συγκέντρωσης του Κόστους στα Κέντρα Κόστους Εξυπηρέτηση των αναγκών προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγικής δραστηριότητας. Βάση υπολογισμού των εξόδων που αφορούν το κάθε τμήμα παραγωγής (παροχής υπηρεσίας) προκειμένου να γίνει η σχετική επιβάρυνση του προϊόντος (υπηρεσίας). 10

11 Διαδικασία συγκέντρωσης ΓΒΕ σε Κέντρα Κόστους 1ο Βήμα: Άμεση συσχέτιση των Εξόδων με τα Κέντρα Κόστους (Βοηθητικά και Κύρια). 2ο Βήμα: Έμμεση συσχέτιση των εξόδων με τα Κέντρα Κόστους (Βοηθητικά και Κύρια). 3ο Βήμα: Επανεπιμερισμός των συνολικών Εξόδων που έχουν επιβαρύνει τα Βοηθητικά Κέντρα Κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους. 11

12 Επιμερισμός ΓΒΕ σε βοηθητικά και κύρια τμήματα παραγωγής 12

13 Φύλλο Επιμερισμού Γενικών Εξόδων Ως Φύλλο Επιμερισμού ΓΕ ορίζεται η κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται: – η Συγκέντρωση (Βήμα 1), – ο Επιμερισμός (Βήμα 2), – ο Επανεπιμερισμός (Βήμα 3) των Εξόδων. 13

14 Φύλλο Επιμερισμού ΓΒΕ (1 από 2) Είδος ΓΒΕΒάση επιμερισμού ΣύνολοΤμήμα Αποθήκη Τμήμα Συντήρηση Τμήμα Συναρμολογηση Ηλεκτρικό ρεύμα εργοστασίου Ενοίκιο εργοστασίου Ασφάλιστρα πυρός Έξοδα καθαριότητας Έξοδα τηλεφώνου Αποσβέσεις Σύνολο 14

15 Φύλλο Επιμερισμού ΓΒΕ (2 από 2) Είδος ΓΒΕΒάση επιμερισμού ΣύνολοΤμήμα Αποθήκη Τμήμα Συντήρηση Τμήμα Συναρμολογηση Τμήμα Φινίρισμα Ηλεκτρικό ρεύμα εργοστασίου Ενοίκιο εργοστασίου Τ.Μ.1.200420 (12Χ35) 360180240 Ασφάλιστρα πυρός Αποθήκη 35 τ.μ. Συντήρηση 30 τ.μ. Συναρμολόγηση 15 τ.μ. Φινίρισμα 20 τ.μ. Σύνολο 100 τ.μ. €1.200 / 100 τ.μ. = €12/τ.μ. 15

16 Βάση Επιμερισμού Ως Βάση Επιμερισμού ορίζεται το μέγεθος που συνδέει τα ΓΕ με τα Κέντρα Κόστους. Η επιλογή της Βάσης Επιμερισμού εξαρτάται από: – Τη διαθεσιμότητα των σχετικών στατιστικών στοιχείων. – Την αντίληψη που έχει ο κοστολόγος αναφορικά με την καταλληλότητά της. 16

17 Δεξαμενές κόστους (1 από 2) Κατηγορίες Γ.Β.Ε. που έχουν την ίδια βάση επιμερισμού ομαδοποιούνται σε δεξαμενές κόστους. 17

18 Δεξαμενές κόστους (2 από 2) Για παράδειγμα εάν μια επιχείρηση έχει επιλέξει ως βάση επιμερισμού: –( α) των ενοικίων, –( β) των εξόδων φωτισμού και –( γ) των ασφαλίστρων των κτιρίων. τα τετραγωνικά μέτρα, τότε μπορεί να αθροίσει το κόστος αυτών των τριών κατηγοριών Γ.Β.Ε. σε μια δεξαμενή κόστους (cost pool) και να τα αντιμετωπίσει ως ενιαίο σύνολο. 18

19 Παραδείγματα Βάσεων Επιμερισμού Βάση επιμερισμούΕίδος δαπάνης ΕπιφάνειαΕνοίκια, Κοινόχρηστα έξοδα, Δημοτικά τέλη, Αποσβέσεις κτιρίων Αριθμός εργαζομένωνΈξοδα διευθύνσεων, Επίβλεψη, Επισκευές Βάρος υλικώνΜεταφορικά, Αποθήκευτρα ΌγκοςΘέρμανση 19

20 Παράδειγμα (1 από 3) Το εργοστάσιο της «ΑΛΦΑ ΑΕ» παράγει έπιπλα. Η παραγωγική λειτουργία συντελείται διαδοχικά σε 2 κύρια τμήματα: το Τμήμα Κοπής και το Τμήμα Φινιρίσματος. Επίσης η ΑΛΦΑ ΑΕ έχει 2 βοηθητικά τμήματα παραγωγής, το Τμήμα Αποθήκης και το Τμήμα Συντήρησης. Τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ της ΑΛΦΑ ΑΕ για τη χρήση 20Χ2 παρουσιάζονται στη συνέχεια. 20

21 Παράδειγμα (2 από 3) Είδος ΓΒΕΠροϋπολογισμένο ετήσιο ποσό για το 20Χ2 Ενοίκια10.000 Ασφάλιστρα κτιρίου5.000 Αμοιβές προϊσταμένων7.000 Έξοδα κυλικείου8.000 Έμμεσα υλικά*12.000 Έξοδα συντήρησης**2.000 Σύνολο44.000 *Αφορούν βοηθητικά υλικά παραγωγής που αναλώνονται κατά 70% από το Τμήμα Κοπής και 30% από το Τμήμα Φινιρίσματος **Αφορούν υλικά που αναλώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα Συντήρησης 21

22 Παράδειγμα (3 από 3) Η επιχείρηση έχει ως πάγια κοστολογική πολιτική να επιμερίζει τα ΓΒΕ σε όλα τα παραγωγικά τμήματα, κύρια και βοηθητικά, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΤμήμαΑποθήκηςΣυντήρησηςΚοπήςΦινιρίσματοςΣύνολο Επιφάνεια τμημάτων σε ΤΜ 1002004003001.000 Αριθμός εργαζομένων 510152050 22

23 ΓΒΕ ανά μονάδα βάσης επιμερισμού Είδος ΓΒΕΒάση επιμερισμούΓΒΕ ανά μονάδα βάσης επιμερισμού ΕνοίκιαΤετραγωνικά μέτρα€ 10 / τ.μ. (10.000:1.000) Ασφάλιστρα κτιρίουΤετραγωνικά μέτρα€ 5 / τ.μ. (5.000:1.000) Αμοιβές προϊσταμένων Αριθμός εργαζομένων € 140 / άτομο (7.000:50) Έξοδα κυλικείουΑριθμός εργαζομένων € 160 / άτομο (8.000:50) 23

24 24 Φύλλο μερισμού (1 από 3) Διοικητική Λογιστική - Σάνδρα Κοέν 24

25 25 Ποσοστά επιμερισμού Διοικητική Λογιστική - Σάνδρα Κοέν 25

26 26 Φύλλο μερισμού (2 από 3) Διοικητική Λογιστική - Σάνδρα Κοέν 26

27 27 Φύλλο μερισμού (3 από 3) Διοικητική Λογιστική - Σάνδρα Κοέν 27

28 Τέλος Ενότητας # 3 Μάθημα: Διοικητική Λογιστική, Ενότητα # 3: Επιμερισμός κόστους Διδάσκουσα: Σάνδρα Κοέν, Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων


Κατέβασμα ppt "Διοικητική Λογιστική Ενότητα # 3: Επιμερισμός κόστους Διδάσκουσα: Σάνδρα Κοέν Τμήμα: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google