Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μάθημα 5 ο Laser Μαγνητικά πεδία Biofeedback Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μάθημα 5 ο Laser Μαγνητικά πεδία Biofeedback Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μάθημα 5 ο Laser Μαγνητικά πεδία Biofeedback Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 1

2 Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  Το Laser είναι ακτινοβολία φωτός με συγκεκριμένο μήκος κύματος και προκαθορισμένη συχνότητα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 2

3 Ιδιότητες laser 1.Μονοχρωματικότητα 2.Συνοχή 3.Κατευθυντικότητα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 3

4 Μονοχρωματικότητα Συγκεκριμένο μήκος κύματος  καθορισμένη συχνότητα Καθαρό χρώμα εντός του ορατού ανθρωπίνου φάσματος  μήκος κύματος 694,3 nm αντιστοιχεί στο κόκκινο χρώμα  Ο όρος μονοχρωματικότητα αναφέρεται και σε ακτινοβολία Laser στο υπεριώδες και υπέρυθρο φάσμα που δεν είναι ορατή από το ανθρώπινο μάτι Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 4

5 Συνοχή Χαρακτηρίζεται και από σύμπτωση φάσης, δηλαδή τα μέγιστα και τα ελάχιστα των ηλεκτρικών και των μαγνητικών πεδίων συμπίπτουν χρονικά. Φαινόμενο της κατευθυντικότητας στο χώρο  προς την ίδια κατεύθυνση Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 5

6 Κατευθυντικότητα Παράλληλη διάταξη Επειδή η ακτινοβολία δεν διαχέεται, η ενέργεια μεταβιβάζεται για πολύ μεγάλες αποστάσεις Όταν οι ακτίνες Laser αντιδρούν με διάφορα υλικά  αντανάκλαση, διάθλαση, απορρόφηση, διάχυση Χάνεται η συνοχή και η κατευθυντικότητα ανάλογα με τη φύση και την πυκνότητα της ύλης  σημαντικές μεταβολές στους βιολογικούς ιστούς Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 6

7 Αρχές λειτουργίας Τα άτομα και τα μόρια διάφορων φωτεινών πηγών όταν βρίσκονται σε θερμική ή ηλεκτρική διέγερση εκπέμπουν αυθόρμητα ακτινοβολία (αυθόρμητη εκπομπή) Η συχνότητα, το μήκος κύματος και το είδος του χρωματισμού της ακτινοβολίας εξαρτάται από το βαθμό διέγερσης των ατόμων τους Το laser δεν βασίζεται στην αυθόρμητη εκπομπή αλλά στην εξαναγκασμένη Στην εξαναγκασμένη εκπομπή η ακτινοβολία που εκπέμπεται από 1 διεγερμένο άτομο προστίθεται στην εκπεμπόμενη ακτινοβολία γειτονικών ατόμων και έτσι τα άτομα των πηγών ενέργειας εκπέμπουν ακτινοβολία προς μια κατεύθυνση σε άμεση εξάρτηση το ένα με το άλλο Βασιλειάδη Κ, PT, MSc 7

8 Είδη laser Ανάλογα το είδος του ενεργού υλικού: -Στερεά -Υγρά -Αέρια Ανάλογα με τη μέγιστη και τη μέση ισχύ εξόδου: -Soft (μικρής ισχύος 0,5-50MW) -Mid (μέσης ισχύος 5-20W) -Power (μεγάλης ισχύος) Ανάλογα την επίδραση στους ακτινοβολούμενους ιστούς: -Πηκτικά (απορρόφηση από την αιμοσφαιρίνη  τοπική αιματική στάση και πήξη) -Χημικά ή ζεστά (έντονη αύξηση της θερμοκρασίας) -Θεραπευτικά (διεισδύει σε βάθος προκαλώντας διάφορες αντιδράσεις) Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 8

9 ΤύποςΙσχύς Αποτέλεσμα Χρήση 1ΧαμηλήΚανένα σε μάτι ή δέρμα Δείκτης παρουσιάσεων 2Χαμηλή 1mWΑσφαλές στο δέρμα. Προστασία οφθαλμού 3α3α Χαμηλή – μέση (5mW)Άμεση οπτική επαφή με ακτίνα -επικίνδυνη Φυσικοθεραπευτικά Μοντέλα 3β3β Μέση (500mW)Άμεση οπτική επαφή με ακτίνα –επικίνδυνη 4Υψηλή (500mw +)Επικίνδυνη για δέρμα και οφθαλμό Χειρουργικά μοντέλα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 9

10 Παράμετροι φυσ/κών laser Ευρεία χρήση 2 ειδών: -Laser που χρησιμοποιούν σαν ενεργό υλικό την ένωση He-Ne -Laser που χρησιμοποιούν σαν ενεργό υλικό Ga, Al,As Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 10

11 Laser He-Ne 1.Μήκος κύματος: 632,8 n 904nM 2.Συχνότητα: 100 3.Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2mw για μήκος κύματος 632,8nm 4.Απόκλιση δέσμης: αμελητέα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 11

12 Laser He-Ne ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.Η δέσμη της ακτινοβολίας εστιάζεται με μεγάλη συνοχή στην ακτινοβολούμενη περιοχή λόγω της ελάχιστης γωνίας απόκλισής της 2.Η ακτινοβολία δεν απορροφάται σε μεγάλο βαθμό από το νερό 3.Η διεισδυτικότητα της ακτινοβολίας στους ιστούς είναι ικανοποιητική ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.Η ισχύς της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι μικρή 2.Λόγω της μικρής ισχύος της ακτινοβολίας η δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ ακτινοβολίας και ιστών είναι μικρή 3.Ο χρόνος έκθεσης των ιστών στην ακτινοβολία πρέπει να είναι μεγάλος για να προκύψουν αποτελέσματα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 12

13 Laser Ga, Al,As 1.Μήκος κύματος: 660, 820,880 και 950 nM 2.Συχνότητα: 1-900 Hz 3.Μέγιστη ισχύς εξόδου: 10mw για μήκος κύματος 660nΜ, 15- 50mw για μήκος κύματος 820nΜ, 25-50mw για μήκος κύματος 880nΜ και 950 nΜ 4.Απόκλιση δέσμης:12 ο Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 13

14 Laser Ga, Al,As ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.Η ακτινοβολία απορροφάται ελάχιστα από το νερό 2.Η ακτινοβολία μήκος κύματος 820nM διεισδύει σε μεγάλο βάθος (4-5εκ) των μαλακών ιστών λόγω ελάχιστης απορρόφησης από το νερό και την αιμοσφαιρίνη 3.Η μέγιστη ισχύς εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι αρκετά υψηλή 4.Η δύναμη αλληλεπίδρασης ιστών- ακτινοβολίας είναι ικανοποιητική 5.Η ενεργειακή ένταση στην ακτινοβολούμενη περιοχή είναι αρκετά υψηλή 6.Ο χρόνος έκθεσης των ιστών στην ακτινοβολία πρέπει να είναι σχετικά μικρός ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 1.Η ακτινοβολία δεν είναι ορατή 2.Η γωνία απόκλισης είναι σχετικά μεγάλη και για αυτό πρέπει να μην εφαρμόζεται από απόσταση αλλά εξ’ επαφής 3.Πολύ μεγάλος χρόνος εφαρμογής με μέγιστη ισχύ εκπομπής μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα προς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 14

15 Αποτελέσματα Laser στους ιστούς -Να αντανακλαστούν από την επιφάνεια -Να διαπεράσουν τους ιστούς αναλογικά με το μήκος κύματος, τη φύση του υποστρώματος των ιστών και τη γωνία πρόπτωσης.  Το βάθος διείσδυσης για την ορατή κόκκινη ακτινοβολία είναι 1–2 mm, ενώ για τη βραχέα υπέρυθρη (800 – 900 nm) 2 – 4 mm Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 15

16 Τρόποι εφαρμογής Laser Με το probe  ακριβής εστιασμός, πιθανώς να εισέρχεται σε μεγαλύτερο βάθος, σε όλη την διάρκεια της θεραπείας παρών Με την τεχνική του πλέγματος τοποθετείται ένα δίχτυ πάνω στην τραυματισμένη περιοχή όπου σε κάθε τετραγωνάκι εφαρμόζεται το Laser για συγκεκριμένο χρόνο. Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 16

17 Τρόποι εφαρμογής Laser Με την σάρωση  ακτινοβόληση μεγαλύτερης σε έκταση περιοχής, δεν χρειάζεται να είμαστε παρών, δεν εστιάζεται με ακρίβεια η ακτινοβολία σε περιοχές που δεν μπορεί να τοποθετηθούν κάθετα στην έξοδο εκπομπής της ακτινοβολίας Στην τεχνική του σκαναρίσματος  απόσταση περίπου 30 cm από το δέρμα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 17

18 Σημεία εφαρμογής 1.Τοπικά στα επώδυνα σημεία της πάσχουσας περιοχής 2.Στα ειδικά σημεία του σώματος (σημεία βελονισμού, σημεία πυροδότησης, κινητικά σημεία, σημεία επιφανειακών νεύρων) 3.Στα αντανακλαστικά σημεία του αυτιού Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 18

19 Τοπική εφαρμογή 1.Μυϊκές κακώσεις 2.Κακώσεις τενόντων και συνδέσμων 3.Ορογονοθυλακίτιδες 4.Αρθρίτιδες 5.Κατακλίσεις και δερματικά έλκη 6.Έρπης ζωστήρας 7.Επικονδυλίτιδα 8.Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδας 9.Κατάγματα 10.Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα 11.Επιφυσίτιδα πτέρνας  Μήκος κύματος: 660, 820,904 και 950  Χρόνος ακτινοβόλησης: από λίγα έως 20 λεπτά Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 19

20 Ειδικά σημεία σώματος 1.Πονοκέφαλοι 2.Αυχενικό σύνδρομο 3.Οσφυοϊσχιαλγία 4.Αρθραλγίες 5.Διάχυτοι πόνοι 6.Νευραλγίες  Μήκος κύματος: 632,8, 660, 820, 904  Χρόνος ακτινοβόλησης: 15δευτερόλεπτα-1,5λεπτό Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 20

21 Αντανακλαστικά σημεία αυτιού 1.Ελάττωση συμπτωμάτων πόνου 2.Ελάττωση φλεγμονής  Μήκος κύματος: 632,8, 660 και 820  Μέση ισχύς εξόδου : 2 mw/cm 2  Χρόνος ακτινοβόλησης: 1-30 δευτερόλεπτα  Όχι περισσότερα από 14 σημεία ανά συνεδρία Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 21

22 Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 22

23 Ενδείξεις χρήσης του Laser Επιτάχυνση της διαδικασίας επούλωσης Μείωση του πόνου Αύξηση της ελαστικής δύναμης του ουλώδους ιστού Μείωση του ουλώδους ιστού Μείωση της φλεγμονής Μείωση του χρόνου πόρωσης των καταγμάτων Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 23

24 Αντενδείξεις χρήσης του Laser Κακοήθεις νεοπλασίες Εφαρμογή κοντά στους οφθαλμούς  έγκαυμα του αμφιβληστροειδή Εγκυμοσύνη Αιμορραγία Περιοχή γεννητικών οργάνων Μολυσμένο ιστό Ασθενείς με καρδιακή νόσο Περιοχές με φωτοευαισθησία Επιληψία Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 24

25 Φυσιολογικές αντιδράσεις Υπεραιμία Επιτάχυνση της προσαγωγής οξυγόνου, θρεπτικών συστατικών και βιταμινών Ταχύτερη απομάκρυνση μεταβολιτών Αύξηση των ερυθροκυττάρων, των λευκοκυττάρων και των ανοσοσφαιρινών Καλύτερη τροφικότητα Ενίσχυση ανοσοβιολογικού συστήματος Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 25

26 Βιολογικές και ιστολογικές αντιδράσεις 1.Αύξηση της φαγοκυττάρωσης των λευκοκυττάρων 2.Αύξηση του δείκτη μίτωσης των κυττάρων 3.Μείωση του χρόνου επούλωσης των πληγών i.Μικροαγγειοδιαστολή και αυξημένη παρουσία αγγείων ii.Έντονο πολλαπλασιασμό ινοβλαστικών κυττάρων iii.Τοπική αύξηση μακροφάγων iv.Αύξηση δραστηριότητας επιθηλιακών κυττάρων v.Αύξηση παραγωγής αίμης στο μυελό των οστών Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 26

27 Επιδράσεις στους ιστούς 1.Επίδραση στο δέρμα: αύξηση της έκκρισης κολλαγόνου από τους ινοβλάστες, αύξηση της έκκρισης ελαστίνης 2.Επίδραση στο λιπώδη ιστό: ελάττωση του όγκου των λιποκυττάρων, αύξηση του μεταβολισμού τους 3.Επίδραση στο μυϊκό ιστό: υπεραιμία, αύξηση του μεταβολισμού, επιτάχυνση διάσπασης ATP, χαλάρωση καταπονημένων μυών 4.Επίδραση στο νευρικό ιστό: αύξηση πύλης ερεθισμού περιοχής, ελάττωση ή αναστολή του πόνου 5.Επίδραση στον οστίτη ιστό: αύξηση της αναπλαστικής ικανότητας του οστού Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 27

28 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Πληγές δέρματοςHe-Ne μκ:632,8nm σ:700-900Hz χ:10-30min Ga,Al,As μκ:660nm σ:10-20Hz χ:10-30min Κακώσεις συνδέσμωνGa,Al,As μκ:660 και 820nm, ι:10mW,σ:2-6Hz χ:8-10min Κακώσεις τενόντωνGa,Al,As μκ:820nm ι:10mW σ:2-6Hz χ:8-10min Μυϊκές κακώσειςGa,Al,As μκ:820nm ι:10-15mW σ:20Hz χ:5-20min Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Περιαρθρίτιδα ώμου Επικονδυλίτιδα Χονδρομαλάκυνση επιγονατίδος Οσφυαλγία Αυχενικό σύνδρομο Μεταταρσαλγία Κατάγματα Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα Άκανθα πτέρνας Οστεοχονδρίτιδα πτέρνας Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 28

29 Μαγνητικά πεδία Η μαγνητοθεραπεία είναι μια θεραπευτική μέθοδος που χρησιμοποιεί τις ιδιότητες του μαγνητικού πεδίου για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων Χρησιμοποιεί μικρούς μαγνήτες που τοποθετούνται στο δέρμα συνήθως πάνω ή γύρω από ένα trigger point Ο τρόπος δράσης των μαγνητικών πεδίων θεωρείται ότι είναι όμοιος με τον τρόπο δράσης της παλμικής διαθερμίας βραχέων κυμάτων, αλλά οπωσδήποτε πιο αργός. Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 29

30 Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 30

31 Χωρισμός Ανάλογα με το ρεύμα: -Στατικά  φυσικοί μαγνήτες ή τα πηνία όταν μέσα από αυτά περνάει συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης και φοράς -Μεταβαλλόμενα  μέσα από 1 πηνίο περνά εναλλασσόμενο ρεύμα και οι μεταβολές του πεδίου εξαρτώνται από την ένταση ή την συχνότητα του ρεύματος i.Υπερχαμηλής συχνότητας  κάτω από 3Hz ii.Εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας  3Hz-3KHz iii.Υψηλής συχνότητας  πάνω από 27MHz Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 31

32 Δημιουργία τεχνητών μαγνητικών πεδίων Πηνία+ ηλεκτρικό ρεύμα Η εσωτερική τους διαμόρφωση τα καθιστά ομογενή πεδία ενώ οι διάφορες μορφές ρεύματος επιτρέπει διαφορετικές χρήσεις ανάλογα με τον στόχο που έχουμε (θερμικό ή άθερμο αποτέλεσμα) Κύριες παράμετροι: -Ένταση -Συχνότητα -Μορφή παλμού -Κατεύθυνση ροής πεδίου Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 32

33 Παράμετροι Ένταση  Gauss Συχνότητα  Hertz Μορφή παλμού  ποσοστό της τελικής έντασης του παλμού μέσα από την επιλεγμένη συχνότητα (Duty Cycle) Κατεύθυνση ροής  φορά ρεύματος που ρέει μέσα από το πηνίο: 2 πηνία με ίδια φορά ροής εν σειρά που καλύπτουν διπλή επιφάνεια (Total body), 2 πηνία με φορά πεδίων αντίθετη (Reverse total body) Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 33

34 Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 34

35 Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 35

36 Φυσιολογικές επιδράσεις 1.Αναλγησία: απελευθέρωση ενδορφίνης και εγκεφαλίνης 2.Απορρόφηση: αποτέλεσμα ρύθμισης διαπερατότητας της κυτταρικής μεμβράνης 3.Ρύθμιση μεταβολισμού 4.Εξισορρόπηση ορμονικών απεκκρίσεων 5.Αύξηση αμυντικού συστήματος 6.Αύξηση κολλαγόνου 7.Αύξηση ασβεστοποίησης 8.Μείωση οστεοκλαστών 9.Αύξηση οστεοβλαστών 10.Αύξηση αιμάτωσης Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 36

37 Θεραπευτικά αποτελέσματα Αύξηση μεταβολισμού και βιολογικής δραστηριότητας των κυττάρων Αύξηση αιματικής ροής Αύξηση απορρόφησης οξυγόνου Επιτάχυνση πόρωσης καταγμάτων Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 37

38 Τρόποι εφαρμογής σε κατάγματα Εμφυτευμένη μαγνητική εφαρμογή -Εμφύτευση μικρού πηνίου στην περιοχή του κατάγματος κατά την στιγμή της εσωτερικής οστεοσύνθεσης -Μετεγχειρητική τοποθέτηση άκρου σε χαμηλόσυχνο μαγνητικό πεδίο Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 38

39 Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 39

40 Τεχνικές εφαρμογής 4 πηνία -Φορητά πηνία με επένδυση διαφόρων μεγεθών -Κρεβάτι με συρόμενο πηνίο -Κρεβάτι με 2 πηνία ίδιας διαμέτρου αλλά διαφορετικού ύψους -Φορητά πηνία που μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε κρεβάτι Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 40

41 Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 41

42 Αντενδείξεις-προφυλάξεις Μεταλλικά εμφυτεύματα Βηματοδότης Εγκυμοσύνη Κακοήθειες Αφαιρούμε ότι μεταλλικό αντικείμενο μπορεί να φοράει ο ασθενής καθώς και το κινητό τηλέφωνο από το σημείο της θεραπείας Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 42

43 Biofeedback Εφαρμογή ανατροφοδότησης στα βιολογικά συστήματα και συγκεκριμένα στον εκούσιο έλεγχο κάποιων από αυτά τα συστήματα Πλήρης ορισμός: «Τεχνική διαμέσου της οποίας μία λειτουργία του οργανισμού που δεν είναι συνειδητή γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή με οπτικοακουστικά μηνύματα τα οποία είναι ευθέως ανάλογα με τις διάφορες καταστάσεις της συγκεκριμένης λειτουργίας» Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 43

44 Αρχές Biofeedback Χρησιμοποιείται κατάλληλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που με οπτικά ή και ακουστικά ερεθίσματα καθιστά εύκολα αντιληπτές φυσιολογικές διεργασίες και μεταβολές (πχ μυϊκή σύσπαση, ρυθμός αναπνοής, αρτηριακή πίεση) Στοχεύει στην ενίσχυση ή αναχαίτιση των εγγενών βιολογικών μηχανισμών Ο μηχανισμός δράσης του συνιστάται στο ότι παρέχει στον ασθενή τη δυνατότητα να κάνει μικρές αλλαγές στην επίδοσή του για τις οποίες ενημερώνεται & επιβραβεύεται άμεσα, ώστε σταδιακά κατορθώνει να κάνει μεγαλύτερες, κλινικά σημαντικές βελτιώσεις Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 44

45 Προϋποθέσεις Καλή προετοιμασία του δέρματος Καθαρισμός από λιπαρά στοιχεία και νεκρά επιθήλια Επιλογή μεγέθους ηλεκτροδίων (μεγάλοι μύες: μεγάλων διαστάσεων, μικροί μύες: μικρών διαστάσεων) Μειονέκτημα: όταν τοποθετούνται πάνω από μυϊκές ομάδες αποτελούμενες από πολλούς μύες (καμπτήρες και εκτείνοντες καρπού και δακτύλων) δεν είναι εύκολο να καταγραφθεί η ΗΜΓ δραστηριότητα ενός μεμονωμένου μυός αλλά καταγράφεται η μεταφερόμενη δραστηριότητα όλης σχεδόν της ομάδας των μυών Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 45

46 Ενδείξεις 1.Μυϊκή εξάσκηση και ενδυνάμωση 2.Μετεχειρουργική αποκατάσταση 3.Οσφυαλγία 4.Αυχεναλγία 5.Ενοχλήσεις χαμηλά στην πλάτη 6.Επαναλαμβανόμενη κάκωση λόγω κόπωσης 7.Χαλάρωση μυϊκών σπασμών 8.Πρόληψη ή θεραπεία εκφυλισμένων μυών 9.Διέγερση της τοπικής κυκλοφορίας 10.Αποκατάσταση 11.Διέγερση μυών μετά από χειρουργική επέμβαση 12.Ενίσχυση ή αύξηση του εύρους τροχιάς της κίνησης Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 46

47 Κλινική χρήση biofeedback ΠηγήΣήμαΣυσκευήΧρήση ΜυςΗλεκ. Δραστηρ.EMGΜυϊκή ενεργ/ση ΕγκέφαλοςΗλεκ. Δραστηρ.EEGΕγκεφαλικά κύματα ΚαρδιάΗλεκ. Δραστηρ.ECGΣφύξεις (Χαλάρωση) ΑγγείαΑρτηριακή πίεσηΣφυγμομ/τροΑΠ (Χαλάρωση) ΑγγείαΡοήDopplerΡοή (Χαλάρωση) ΔέρμαΘερμοκρασίαΘερμόμετροΘερμοκρασία ΔέρμαΑγωγιμότηταΓαλβαν. απόκρ.Άγχος (Χαλάρωση) ΑρθρώσειςΓωνίαΗλεκτρογ/τροROM Μυς Συμπίεση Ηλεκ. Δραστηρ. Πίεση EMG Σφυγμομ/τρο Μυϊκή δύναμη (σύλληψης, μυών πυέλου κτλ) ΤαλάντευσηΚατανομή δύναμηςΠλατφ. δύναμηςΙσορροπία Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 47

48 Ηλεκτρομυογραφικό BFB (EMG BFB) Όταν πυροδοτούνται οι κινητικές μονάδες, οι μυϊκές ίνες που τροφοδοτούν συστέλλονται όλες μαζί προκαλώντας το δυναμικό ενεργείας  ανιχνεύεται είτε επιφανειακά είτε με διαδερμικά ηλεκτρόδια  καταγράφεται είτε με την μορφή γραφήματος σε μια οθόνη είτε μέσω ενός ηχείου με ηχητικά σήματα Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 48

49 Κινητικός έλεγχος μέσω EMG BFB Ημιπληγία: προσπάθεια επανεκπαίδευσης της ελεγχόμενης ραχιαίας κάμψης της ποδοκνημικής  βελτίωση της βάδισης/ δελτοειδής  καλύτερος έλεγχος του ώμου Κακώσεις ΝΜ Σπαστικότητα Δυστονικές καταστάσεις (σπαστικό ραιβόκρανο) Κακώσεις περιφερικών νεύρων Εκπαίδευση συγκεκριμένης μυικής λειτουργίας Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 49

50 Ηλεκτρόδια Υποδοχείς για την μυϊκή δραστηριότητα: -Υποδερμικά μονοπολικά  ηλεκτρόδια βελόνες  απομονωμένο καλώδιο με διάμετρο μικρότερη των 75μm στους εν τω βάθει μύες -Επιφανειακά  μίας χρήσης ή μόνιμα ενώ η μεταλλική τους επιφάνεια αποτελείται από χλωριούχο άργυρο ή από μείγμα χρυσού Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 50

51 Εφαρμογή Ησυχία/ απουσία εξωτερικών θορύβων Ξεχωριστός και καθαρός θάλαμος θεραπείας Όχι οπτικές εικόνες Ξεκούραστος ασθενής Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 51

52 Πρακτική εφαρμογή Για τη μυϊκή επανεκπαίδευση εφαρμόζεται για 5-10 λεπτά ανά μυ ή μυϊκή ομάδα σε κάθε θεραπεία  αποφυγή κόπωσης Μέγιστες ισομετρικές συσπάσεις Προοδευτικά  ταχύτητα της μυϊκής ενεργοποίησης Καταγράφεται η ΗΜΓ δραστηριότητα σε πιο σύνθετες και σε λειτουργικές δοκιμασίες Επιλέγεται μικρότερη ευαισθησία Σημαντική η εκπαίδευση του ασθενή (εφαρμογή στην υγιή πλευρά, ενθάρρυνση, καθοδήγηση με χρήση ερεθισμάτων) Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 52

53 Πρακτική εφαρμογή Για τη μείωση του μυϊκού τόνου  ασθενής σε άνετη θέση Να μειώσει την οπτική ή ηχητική ένδειξη στο μηδέν Ο ασθενής να επιτυγχάνει μικρούς στόχους από την πρώτη θεραπεία Σταδιακά μεγαλύτερη ευαισθησία ώστε να εντοπίζονται και οι μικρότερες αλλαγές στην ΗΜΓ δραστηριότητα του μυ Καταγράφεται η ΗΜΓ δραστηριότητα σε πιο σύνθετες και σε λειτουργικές δοκιμασίες Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 53

54 Αντενδείξεις- προφυλάξεις Δεν υπάρχουν αντενδείξεις Μυϊκός ιστός και μαλακά μόρια σε θέση να δεχτούν το φορτίο από την κίνηση στην οποία εκπαιδεύεται ο ασθενής Διανοητική κατάσταση ασθενούς και επίπεδο συνείδησης Επιληψία  αντίθετη αντίδραση στο οπτικό ή ακουστικό ερέθισμα της συσκευής Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 54


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μάθημα 5 ο Laser Μαγνητικά πεδία Biofeedback Βασιλειάδη Κ, PT,MSc 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google