Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομή κυττάρων  λειτουργία Επίπεδα οργάνωσης ζωής με νέες ιδιότητες Φυσικοχημικοί νόμοι άβιας/έμβιας ύληςΊδια χημικά μόρια = κοινή καταγωγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομή κυττάρων  λειτουργία Επίπεδα οργάνωσης ζωής με νέες ιδιότητες Φυσικοχημικοί νόμοι άβιας/έμβιας ύληςΊδια χημικά μόρια = κοινή καταγωγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δομή κυττάρων  λειτουργία Επίπεδα οργάνωσης ζωής με νέες ιδιότητες Φυσικοχημικοί νόμοι άβιας/έμβιας ύληςΊδια χημικά μόρια = κοινή καταγωγή

3  Χημικά στοιχεία Περιοδικού Πίνακα  118  Χημικά στοιχεία του πλανήτη  92  Χημικά στοιχεία απαραίτητα για ζωή  27  Βασικά χημικά στοιχεία ζωντανών οργανισμών (96%)  4 › Άνθρακας (C) › Υδρογόνο (H) › Οξυγόνο (O) › Άζωτο (N) ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ + ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ (ομοιοπολικοί δεσμοί)

4  4%  άλλα στοιχεία: › Φώσφορο (P) › Θείο (S) › Νάτριο (Na) › Κάλιο (K) › Ασβέστιο (Ca) › Μαγνήσιο (Mg) › Και άλλα: 0,01%  ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ  απαραίτητα!

5

6 Κύτταρο αμοιβάδας Κύτταρο ανθρώπου  Ζει στο νερό  Ενδοκυτταρικά  νερό  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΥΣΙΩΝ › Πρόσληψη › Απέκκριση  Περιβάλλεται από το μεσοκυττάριο υγρό (υδατικό)  Ενδοκυτταρικά  νερό  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΥΣΙΩΝ › Πρόσληψη › Απέκκριση

7  ΜΟΝΟΜΕΡΗ (δομικοί λίθοι) › Αμινοξέα › Νουκλεοτίδια › Μονοσακχαρίτες  ΠΟΛΥΜΕΡΗ (μακρομόρια) › ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ › ΝΟΥΚΛΕΪΚΑ ΟΞΕΑ › ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ (υδατάνθρακες)

8  ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ › Δημιουργείται δεσμός › Προκύπτει H 2 O  ΥΔΡΟΛΥΣΗ › Σπάει δεσμός › Χρειάζεται H 2 O Επιπλέον δεσμοί (π.χ. υδρογόνου)  συμμετέχουν στη διαμόρφωση των μορίων

9  Μια πρωτεΐνη που αποτελείται από: › 2 αμινοξέα › 3 αμινοξέα › 4 αμινοξέα ›…›… › 100 αμινοξέα ›…›… › ν αμινοξέα  Χρειάστηκε : › 1 μόριο νερού/1 δεσμός › 2 μόρια νερού/2 δεσμοί › 3 μόρια νερού/3 δεσμοί ›…›… › 99 μόρια νερού/99 δεσμοί ›…›… › (ν-1) μόρια νερού/(ν-1) δεσμοί

10  Πιο διαδεδομένο & πολυδιάστατο  Δομικός/Λειτουργικός ρόλος  20 διαφορετικά αμινοξέα  πρωτεΐνες › 24 γράμματα  λέξεις

11  >170 στη φύση  20 στις πρωτεΐνες  Σταθερό τμήμα: C με αμινομάδα, καρβοξυλομάδα, υδρογόνο  Μεταβλητό τμήμα: πλευρική ομάδα (R)  Συμπύκνωση: › ΟΗ (καρβοξυλομάδας) + Η (αμινομάδας)  διπεπτίδιο, τριπεπτίδιο, …, πολυπεπτίδιο Πρωτεΐνες: C, H, O, N, S

12  ΠΡΩΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ: αλληλουχία αμινοξέων  ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ: α- έλικα ή β-πτύχωση  ΤΡΙΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ (3D): αναδίπλωση στο χώρο  ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ*: συνδυασμός διαφορετικών αλυσίδων

13  Άνθρωπος > 30.000 πρωτεΐνες › Αιμοσφαιρίνη: μεταφέρει O 2 › Κολλαγόνο: ελαστικότητα δέρματος › Ένζυμα: χημικές αντιδράσεις  Διαφορετική λειτουργία  Διαφορετική δομή [Τριτοταγής (3D)]  Διαφορετική πρωτοταγής [=ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ (δεσμοί μεταξύ R)]

14  Καταστροφή τριτοταγούς δομής (3D)  Καταστροφή λειτουργίας (ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ)  Σπάσιμο δεσμών (μεταξύ R) λόγω: a. Ακραίας θερμοκρασίας b. Ακραίου pH  Παράδειγμα: Αλβουμίνη (ασπράδι αβγού) Διαυγής & παχύρρευστηΆσπρη & στερεά

15  Πρωτεΐνες  μας αποτελούν  Ποιος τις καθορίζει; › ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (DNA)

16 Δεοξυριβονουκλεοτίδια ( DNA) Ριβονουκλεοτίδια ( RNA)  Φωσφορική ομάδα  Πεντόζη ( δεοξυριβόζη )  Αζωτούχος βάση › Αδενίνη (A) › Γουανίνη (G) › Κυτοσίνη (C) › Θυμίνη (T)  Φωσφορική ομάδα  Πεντόζη ( ριβόζη )  Αζωτούχος βάση › Αδενίνη (A) › Γουανίνη (G) › Κυτοσίνη (C) › Ουρακίλη (U) Νουκλεϊκά οξέα: C, H, O, N, P

17  Δινουκλεοτίδιο  Τρινουκλεοτίδιο  Τετρανουκλεοτίδιο  Πολυνουκλεοτίδιο 4 x 4 x 4 x 4 Απεριόριστη δυνατότητα συνδυασμών (4 ν )

18  2 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες  Αζωτούχες βάσεις εσωτερικά  2 αλυσίδες συγκρατούνται με δεσμούς H (συμπληρωματικές) › A = T › G Ξ C  Γενετικό υλικό › Γενετικές πληροφορίες › Μεταβίβαση  Πυρήνας – μιτοχόνδρια – χλωροπλάστες

19  Αγγελιαφόρο (mRNA) › Μεταφέρει την πληροφορία από τον πυρήνα στα ριβοσώματα  πρωτεϊνοσύνθεση  Μεταφορικό (tRNA) › Μεταφέρει τα αμινοξέα στα ριβοσώματα για την πρωτεϊνοσύνθεση  Ριβοσωμικό (rRNA) › Συστατικό των ριβοσωμάτων (+πρωτεΐνες)  Πυρήνας – κυτταρόπλασμα – μιτοχόνδρια – χλωροπλάστες

20 1. Δίκλωνο 2. Πεντόζη: δεοξυριβόζη 3. A, T, G, C 1. Μονόκλωνο 2. Πεντόζη: Ριβόζη 3. A, U, G, C

21  ΜΟΝΟΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ › Τριόζες: 3 άτομα C › Πεντόζες: 5 άτομα C (π.χ.?) › Εξόζες: 6 άτομα άνθρακα (π.χ. γλυκόζη)  ΔΙΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ › Μαλτόζη: γλυκόζη + γλυκόζη › Σακχαρόζη: γλυκόζη + φρουκτόζη (ζάχαρη) › Λακτόζη: γλυκόζη + γαλακτόζη Υδατάνθρακες: C, H, O

22  ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ › Κυτταρίνη: μόνο γλυκόζη, φυτικός, ο πιο διαδεδομένος στη φύση (κυτταρικό τοίχωμα) › Άμυλο: μόνο γλυκόζη, αποταμίευση φυτών › Γλυκογόνο: μόνο γλυκόζη, αποταμίευση ζώων

23 1. Αποθήκευση ενέργειας (2πλάσια από υδατάνθρακες) 2. Δομικό συστατικό  ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 3. Θερμομόνωση

24

25  Αποτελούνται από: › 1 μόριο γλυκερόλης › 3 μόρια λιπαρών οξέων  Μπορεί να είναι: › Κορεσμένα (μόνο απλοί δεσμοί) › Ακόρεστα (και διπλοί δεσμοί)  Προέλευση: › Φυτικά (συνήθως υγρά) › Ζωικά (συνήθως στερεά)

26

27  Αποτελούνται από: › 1 μόριο γλυκερόλης › 2 μόρια λιπαρών οξέων › 1 μόριο φωσφορικού οξέος › 1 μικρότερο πολικό μόριο  Βασικό χαρ/κο για συγκρότηση μεμβρανών ( διπλοστοιβάδα ) Υδρόφοβη ουρά Υδρόφιλη κεφαλή

28 Λιπίδια: C, H, O, (P)

29  Διαφορετική δομή  Χοληστερόλη › Συστατικό μεμβρανών ζωικών κυττάρων › Συσσώρευση  αρτηριοσκλήρυνση


Κατέβασμα ppt "Δομή κυττάρων  λειτουργία Επίπεδα οργάνωσης ζωής με νέες ιδιότητες Φυσικοχημικοί νόμοι άβιας/έμβιας ύληςΊδια χημικά μόρια = κοινή καταγωγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google