Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Αγωγής Υγείας Παρουσιάζει: Δρ. Σούλα Ιωάννου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Αγωγής Υγείας Παρουσιάζει: Δρ. Σούλα Ιωάννου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Αγωγής Υγείας Παρουσιάζει: Δρ. Σούλα Ιωάννου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α΄ Μέρος: Δράσεις που αφορούν άμεσα στο σχολικό περιβάλλον ▫ Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας  Επιμορφώσεις  Επιχορηγήσεις  Προγράμματα αγωγής υγείας Β΄ Μέρος: Δράσεις που αφορούν γενικότερα το ΥΠΠ Γ΄ Μέρος: Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης

3 ρατσισμός κάπνισμα ναρκωτικά Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα Ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες Οδική ασφάλεια Παραβατικότητα Συγκρούσεις

4 Σχολική αποτυχία Χαμηλή αυτοεκτίμηση Έλλειψη κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων Δυσκολίες επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας Συμμετοχή σε μη δημιουργικές δραστηριότητες κατά το ελεύθερο χρόνο Ανεπάρκεια προληπτικών προγραμμάτων στο σχολείο Αρνητικό ψυχοκοινωνικό κλίμα του σχολείου

5 Σχολική επιτυχία για όλα τα παιδιά Θετική αυτοεικόνα Ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες Οικογενειακή επάρκεια Συμμετοχή σε δημιουργικές/αθλητικές δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο Συμμετοχή, Υπευθυνότητα, Ένταξη σε δραστηριότητες αποφάσεις του σχολείου θετικό ψυχοκοινωνικό κλίμα του σχολείου

6 Προαγωγή Υγείας Η Προαγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση αριθμού κοινωνικών προβλημάτων που αφορούν το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, την παραβατικότητα, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, την παχυσαρκία, την οδική ασφάλεια καθώς και το ρατσισμό. Έμφαση σε κάποια θεματική ενότητα προαγωγής υγείας (αλκοόλ, κάπνισμα, ναρκωτικά, παραβατικότητα, διατροφή-άσκηση, ατυχήματα, σεξουαλική αγωγή- διαφυλικές σχέσεις, διαπροσωπικές σχέσεις) αποτελεί παράλληλη δράση και στις άλλες θεματικές ενότητες.

7 Προαγωγή Υγείας « η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών (Περιεχόμενο), αφενός με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους (Μεθοδολογία)»

8 Μεθοδολογία Ενδυνάμωση του ατόμου ▫ Ενίσχυση της κριτικής σκέψης ▫ Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος ▫ Αναβάθμιση του φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του σχολείου

9 Προαγωγή Υγείας άτομο άμεσο περιβάλλον ευρύτερο περιβάλλον Προαγωγή Υγείας

10 Σκοπός των προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Η Προαγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην παραβατικότητα, στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, στην παχυσαρκία, στην οδική ασφάλεια καθώς και στο ρατσισμό. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

11 Βασικός άξονας της στρατηγικής του ΥΠΠ είναι η ενεργοποίηση και η στήριξη των σχολικών μονάδων στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι αποδεκτό από τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου, ενώ παράλληλα να αξιοποιεί ευκαιρίες συνεργασίας με τους γονείς, την κοινότητα και άλλους φορείς. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

12 Στα πλαίσια εφαρμογής αυτής της στρατηγικής του ΥΠΠ, έχει ζητηθεί με ΕΓΚΥΚΛΙΟ (αρ.1922 για τη Δημοτική, αρ.4124 για τη Μέση Γενική και αρ.286 για τη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση) όπως όλες οι σχολικές μονάδες αναπτύξουν και εφαρμόσουν σχέδιο δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας. Στη σχετική εγκύκλιο υπάρχουν παραδείγματα καλής πρακτικής. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

13 Ενεργοποίηση των σχολείων Η κυριότητα και η ενδυνάμωση αποτελούν στοιχεία-κλειδιά για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων προαγωγής υγείας Η ανάπτυξη σχεδίου δράσης σε σχολικό επίπεδο διασφαλίζει τις ακόλουθες βασικές αρχές μεθοδολογίας της Προαγωγής Υγείας: ▫ Να απευθύνονται στις ανάγκες των μαθητών ▫ Να λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών ▫ Να δίνονται ευκαιρίες αυτοαξιολόγησης ▫ Να εμπλέκεται όλο το σχολείο (εσωτερικοί παράγοντες συνδεδεμένοι με την οργάνωση της σχολικής μονάδας) ▫ Να εμπλέκονται οι γονείς και η κοινότητα ▫ Να αξιοποιούνται ειδικά ενδιαφέροντα και προσόντα των εκπαιδευτικών

14 Δράσεις που αφορούν άμεσα στο σχολικό περιβάλλον Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας Στόχος Η ανάπτυξη και η εφαρμογή σχεδίου δράσης αγωγής υγείας και πρόληψης της παραβατικότητας, το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

15 Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους : του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου του συνδέσμου γονέων των μαθητών  Η συνεργασία με την επισκέπτρια υγείας είναι χρήσιμη  Ο συντονιστής της επιτροπής αποτελεί το άτομο αναφοράς

16 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου Δράσης Καθορισμός θέματος (Ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική μονάδα) Καθορισμός στόχων Περιγραφή δράσεων Παρακολούθηση σχεδίου

17 Στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λειτουργεί το Γραφείο Αγωγής Υγείας για στήριξη των σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία Αγωγής Υγείας προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Οι σχετικές επιμορφώσεις ανακοινώνονται με εγκυκλίους στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

18 Επιμορφώσεις... Εκφοβιστική συμπεριφορά: ανάπτυξη πολιτικής στο σχολείο Διαχείριση του θυμού - άγχους Μοντέλο επικοινωνίας για Μεσολαβητές και Διαιτητές Μαθητές Ανάπτυξη σχεδίων Δράσης Προαγωγής της Υγείας στη σχολική μονάδα Εκπαιδευτικά υλικά αγωγής υγείας (Στηρίζομαι στα πόδια μου, Συζητήσεις εφήβων) Εκπαίδευση σε προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, προαγωγή της αυτοεκτίμησης Δεξιότητες Πειθαρχίας Πρόγραμμα για τον Προφορικό λόγο «Οι Ιστορίες ξυπνούν » Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο

19 Επιμορφώσεις ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Πληθυσμός Εκπαιδευομένων Χρόνος Εκπαίδευσης 2008-2009 627 άτομα320 ώρες 2009-2010 1937 άτομα279.5 ώρες

20 Επιχορηγήσεις Δράσεων των σχολικών μονάδων. Οι δράσεις που επιχορηγούνται στοχεύουν στην ενίσχυση των παραγόντων που εξυπηρετούν τους στόχους της αγωγής υγείας, όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί για το κυπριακό συγκείμενο, αλλά και διεθνώς: Καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, προαγωγή της αυτοεκτίμησης, βελτίωση του ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου, στήριξη της οικογενειακής επάρκειας. Το αίτημα για επιχορήγηση γίνεται στη Συντονιστική Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας (ΣΕΑΥΠ). Τα έντυπα και σχετικές πληροφορίες δίνονται στις ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ αρ.1520, 1521 για τη Δημοτική Εκπαίδευση και αρ. 3493 για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

21 Επιχορηγήσεις ▫ Βελτίωσης του ψυχοκοινωνικού κλίματος του σχολείου (αίθουσες ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης) ▫ Προγράμματα συναισθηματικής αγωγής και επίλυσης συγκρούσεων ▫ Αθλητικές δραστηριότητες κατά τα διαλείμματα ▫ Αισθητικής αναβάθμισης της αυλής και του σχολικού περιβάλλοντος ▫ Λειτουργία σχολικού ραδιοφώνου ▫ Κατασκευή ψηφιδωτού τοίχου από ομάδα μαθητών υψηλού κινδύνου. ▫ Αθλητικές, καλλιτεχνικές, δημιουργικές δραστηριότητες, η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας καθώς και ιδιαίτερων ενδιαφερόντων  Π.χ. μαθητικές λέσχες κατά τα απογεύματα,  κινηματογραφικό εργαστήριο, φωτογραφικός  δημοσιογραφικός, θεατρικός όμιλος ▫ Καλοκαιρινό αθλητικό και δημιουργικό σχολείο  (ΖΕΠ Αγ. Αντωνίου Λ/σου, Σχολεία Κ. Πύργου Τυλληρίας) ▫ Θεατρική ομάδα γονέων – δασκάλων ▫ Εκμάθηση Η.Υ. από ομάδα γονιών και παιδιών ▫ Δημιουργία και έκδοση βιβλίων με συνταγές από διάφορες χώρες ▫ Παραγωγή C.D. και D.V.D. κατόπιν έρευνας των ίδιων των μαθητών

22 Επιχορηγήσεις δράσεων αγωγής υγείας στις σχολικές μονάδες ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ € 2007-2008103208.000 2008-2009176660.000 2009-2010 129 559. 707

23 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

24 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

25

26 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

27 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

28 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

29 Εφαρμογή Προγραμμάτων Aγωγής Yγείας ▫ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας (Ε.Δ.Σ.Π.Υ.), στοχεύει στην ανάπτυξη υγιεινού τρόπου ζωής για όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα σχολεία με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας. ▫ Ευ Ζην: Το πρόγραμμα είναι καρπός διακρατικής συμφωνίας της Ελλάδας με την Κύπρο. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, κάθε κυπριακό σχολείο που συμμετέχει συνεργάζεται για δύο χρόνια με ένα ελλαδικό και διερευνούν ένα θέμα σχετικό με την υγεία (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, διατροφή κλπ.) ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

30 Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Πρόκειται για Πρόγραμμα επιλεκτικής ή επικεντρωμένης πρόληψης το οποίο συνίσταται στην ενίσχυση δικτύων σχολείων. Στις Ζ.Ε.Π. αναπτύσσονται πολλές καινοτόμες δράσεις προληπτικού χαρακτήρα, όπως λειτουργία αίθουσας δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας, λειτουργία μαθητικών λεσχών (χορού, θεάτρου, δημοσιογραφίας, μουσικής, ζωγραφικής, ραδιοερασιτεχνισμού, ποδοσφαίρου) και πρόγραμμα εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και δραστηριοτήτων αγωγής υγείας. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

31 ▫ Ιστορίες Ξυπνούν Πρόκειται για πρόγραμμα προφορικού λόγου και αφήγησης λαϊκών παραμυθιών υπό μορφή εργαστηρίων προς μαθητές. Στόχος του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της εξάρτησης μέσω του πολιτισμού, της τέχνης και της αφήγησης. ▫ Μέντωρ Οι Μονάδες Εκπαίδευσης Ζωής «Μέντωρ» είναι κινητές αίθουσες διδασκαλίας όπου προσφέρονται προγράμματα εκπαίδευσης από την Α΄ Δημοτικού μέχρι την Β΄ Γυμνασίου με στόχο την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

32 ▫ Κυκλοφοριακή Αγωγή Το πρόγραμμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή» προωθεί την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και εξάσκηση των παιδιών με τη χρήση σχολικών βοηθημάτων, εποπτικού υλικού και πρακτική εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επιδιώκεται η ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και επιθυμητής συμπεριφοράς. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

33 Σχολείο Χωρίς Καπνό Με σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟ αρ. 2110 για τη Δημοτική Εκπαίδευση και αρ. 4316 για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση καλούνται τα σχολεία όλων των βαθμίδων να εφαρμόσουν αντικαπνιστικές δράσεις για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς ή/και τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Στην εγκύκλιο επισυνάπτονται κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη αντικαπνιστικής πολιτικής στο σχολείο και ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε επίπεδο σχολείου και τάξης. Παρέχονται ακόμη πληροφορίες για τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και στατιστικά δεδομένα για τους νεαρούς καπνιστές στην Κύπρο. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

34 Σεμινάρια Αντιναρκωτικής Αγωγής: Είναι ετήσια τριήμερα σεμινάρια με επιλεγμένους μαθητές της Β’ Γυμνασίου με στόχο να αποτελέσουν πυρήνες αντίστασης μέσα στα σχολεία τους ενάντια στις εξαρτησιογόνους ουσίες. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

35 ▫ Διάδοση Καλών Πρακτικών Αγωγής Υγείας Πρόσβαση σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό: Η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Αγωγής Υγείας είναι η http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias. Στο ΥΠΠ λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία αγωγής υγείας για εκπαιδευτικούς (αίθουσα 405 Α ). Η Υπηρεσία Αγωγής Υγείας προμηθεύει τις σχολικές μονάδες με βιβλία αγωγής υγείας. http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias Το Γραφείο Aγωγής Yγείας διοργανώνει συναντήσεις και συνέδρια μεταξύ των σχολείων με στόχο την ανταλλαγή υλικού. Επίσης διοργανώνει διαγωνισμούς για προληπτικές ενέργειες που αναπτύσσουν οι σχολικές μονάδες που αφορούν στο κάπνισμα, στην ασφάλεια και στην παραβατικότητα. Παραδείγματα καλών πρακτικών εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και σε σχετικές εγκυκλίους. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

36 Δράσεις που αφορούν γενικότερα το ΥΠΠ ▫ Το Υπουργείο έθεσε σε εφαρμογή σειρά μέτρων τα οποία συμφωνήθηκαν στα Συμβούλια Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Κάποια από αυτά τα μέτρα αποτελούν εισηγήσεις της επιτροπής Καπαρδή για τη σχολική βία και παραβατικότητα.

37 Δράσεις που αφορούν γενικότερα το ΥΠΠ Λειτουργία Συντονιστικού Φορέα σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διαμόρφωση πολιτικής, συντονισμό, καθοδήγηση και προώθηση των προγραμμάτων και δράσεων για την αντιμετώπισης της βίας στο σχολείο. Στα πλαίσια της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων έχει δημιουργηθεί το πεδίο αγωγής υγείας με την αντίστοιχη επιτροπή, η οποία έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της.

38 Δράσεις που αφορούν γενικότερα το ΥΠΠ Έχουν ενεργοποιηθεί οι διαδικασίες για τη Λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο σχολείο (ορισμός μελών, επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο) το οποίο θα καταγράφει, θα κωδικοποιεί θα αναλύει και θα αξιολογεί τα στοιχεία σχετικά με την έκταση και τις μορφές βίας ανά σχολείο. Έχει γίνει επέκταση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου. Τα σχολεία αυξήθηκαν από 4 σε 10 και εκδήλωση ενδιαφέροντος από ακόμα 5 δήμους. Πραγματοποιήθηκε εξωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες για αναδόμηση της Υπηρεσίας. Αύξηση αριθμού εκπαιδευτικών ψυχολόγων τα τελευταία δύο χρόνια (από 36 το 2007 σε 49 το 2009).

39 Δράσεις που αφορούν γενικότερα το ΥΠΠ Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής. Υποβολή πρότασης για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο για υλοποίηση των πιο κάτω μέτρων: ▫ επέκταση του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας ▫ ανάπτυξη Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε όλες τις επαρχίες.

40 Υποστήριξη των σχολείων στην ολιστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβατικότητας. Το σχετικό αίτημα γίνεται στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης. Τα έντυπα και σχετικές πληροφορίες δίνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ αρ. 1812 για τη Δημοτική Εκπαίδευση και αρ.3958 για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Παράλληλα λειτουργεί το Παρατηρητήριο για τη Βία στο σχολείο, το οποίο συλλέγει, καταγράφει, κωδικοποιεί και αναλύει στοιχεία που αφορούν στην έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο. ΑΓ ΩΓ Η ΥΓ ΕΙ ΑΣ

41 Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Συνεργασία με ▫Τμήμα Κοινωνικής Ευημερίας ▫Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ▫Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▫Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ▫Εκπαιδευτικοί του Σχολείου ▫Διευθυντική Ομάδα του Σχολείου ▫Σύνδεσμο Γονέων ▫Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ▫Κοινότητα (Υπηρεσίες ή ιδιωτικοί οργανισμοί) ▫Οργανισμό Νεολαίας

42 Διάγνωση Απόψεις και εισηγήσεις για απαραίτητες δράσεις από: ▫Εκπαιδευτικούς ▫Διευθυντική Ομάδα ▫Γονείς/κηδεμόνες ▫Σύνδεσμο Γονέων ▫Εκπαιδευτικό ψυχολόγο ▫Κοινωνικό λειτουργό

43 Σχέδιο Δράσης Συντονιστική Επιτροπή Στόχοι Δράσεις ▫ Σχολείο (εκπαιδευτικοί) ▫ Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ▫ Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▫ Γραφείο Ευημερίας ▫ Σύνδεσμος Γονέων ▫ Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια

44 Σχέδιο Δράσης: Σχολείο ▫Ανάπτυξη σχετικού προγράμματος παρέμβασης στην τάξη / στο σχολείο. ▫Συνεργασία με Οργανισμό Νεολαίας για την οργάνωση δράσεων και παρεμβατικό πρόγραμμα προς τους γονείς και μαθητές. ▫ Ανάδειξη ειδικών ικανοτήτων μαθητών για ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους. ▫Ανάληψη ρόλου μέντωρα από ένα εκπαιδευτικό. ▫Οργάνωση του διαλείμματος των παιδιών

45 Σχολείο: Εκπαιδευτικοί και Διευθυντική Ομάδα ▫ Προετοιμασία των παιδιών της τάξης για αποδοχή μαθητή ή μαθητών. ▫ Αγορά και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μαθητή/μαθητών. ▫ Ανάπτυξη πειθαρχικού πλαισίου. ▫ Τροποποίηση του προγράμματος του σχολείου ώστε ο εκπαιδευτικός της τάξης να αφιερώνει στο μαθητή εξατομικευμένη βοήθεια και στήριξη. ▫ Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που βοηθούν στην ένταξη και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων παιδιών

46 Σχέδιο Δράσης: Κοινωνικοί Λειτουργοί ▫Συνεργασία με τους γονείς (εβδομαδιαίες επισκέψεις). ▫Συνεργασία με τον ίδιο το μαθητή στο σπίτι. ▫Συνεργασία με τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας που παρακολουθεί το μαθητή. ▫Συνεργασία με το σχολείο για αλληλοενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού και καθορισμό/εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων για βοήθεια του παιδιού.

47 Σχέδιο Δράσης: Εκπαιδευτική Ψυχολογία ▫Παροχή συμβουλευτικής βοήθειας προς τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. ▫Παροχή συμβουλευτικού έργου στους μαθητές και στην οικογένεια. ▫Διοργάνωση ανοικτής συζήτησης με τους μαθητές όλης της τάξης σχετικά με την επικοινωνία και την συνεργασία στην τάξη. ▫Διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου με γονείς.

48 Σχέδιο Δράσης: Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ▫Συντονισμός και ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων. ▫Παροχή εισηγήσεων και πρακτικών δραστηριοτήτων. ▫Προώθηση συνεργασίας σχολείου με άλλους φορείς για την εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων στο σχολείο (Οργανισμό Νεολαίας, Εικαστικοί Θεραπευτές, Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης, Lions). ▫Προώθηση επιχορηγήσεων για τα παρεμβατικά προγράμματα.

49 Σχέδιο Δράσης: Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ▫ Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων / βιωματικών εργαστηρίων ▫ Συνεργασία της Ομάδας με Υπηρεσίες που παρέχουν συμβουλευτική σε γονείς και παιδιά (π.χ. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πρόταση του Οργανισμού Νεολαίας) ▫ Συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες, σχολικές εφορείας, επαρχιακά γραφεία παιδείας, γονείς ▫ Προώθηση και εξασφάλιση χρόνου στο σχολείο για στήριξη μαθητών ▫ Προώθηση απαραίτητων αδειών για εφαρμογή του προγράμματος

50 Σχέδιο Δράσης: Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης ▫ Αγορά υπηρεσίων κλινικού ψυχολόγου, παιδοψυχίατρου, σχολικού συνεργάτη με εξειδικευμένα καθήκοντα, μουσικοθεραπευτή. ▫ Επίσπευση διαδικασιών στο ΥΠΠ ▫ Συντονισμός και παρακολούθηση του σχεδίου δράσης ▫ Προώθηση αλλαγής πολιτικής σε διάφορες διαδικασίες

51 Βασικές αρχές αντιμετώπισης της παραβατικότητας 1.Να είσαι επιφυλακτικός με τους ιδιοτελείς χειρισμούς που διογκώνουν το πρόβλημα. 2. Να αποφεύγεις την άρνηση του φαινομένου. 3.Να κάνεις επιστημονική διάγνωση. 4.Να απορρίπτεις τη μια και μοναδική αιτιολογία. 5.Να τοποθετείσαι σ΄ ένα συγκείμενο. 6.Να αποφεύγεις τη μοναξιά. 7.Να σκέφτεσαι την πρόληψη διότι η τιμωρία δεν αρκεί. 8.Να αξιολογείς τις δράσεις σου. 9.Να εκπαιδεύεις το προσωπικό σου και να δρας μέσα από το σχολείο. 10.Να βοηθάς την κοινότητα. (E. DEBARBIEUX, 2008)


Κατέβασμα ppt "Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Αγωγής Υγείας Παρουσιάζει: Δρ. Σούλα Ιωάννου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google