Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μιχαήλ Ν. Διακομιχάλης Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο τουρισμός είναι μια από τις πλέον έντονες μαζικές κοινωνικές εκδηλώσεις της παγκόσμιας κοινότητας, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Η μαζική αυτή κοινωνική εκδήλωση που αναπτύχθηκε με έντονο ετήσιο ρυθμό το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, αποτελεί σήμερα μια βιομηχανοποιημένη δραστηριότητα, η οποία έχει αναχθεί σε σημαντικό παράγοντα του εξωτερικού εμπορίου και σε κύρια πηγή απόκτησης συναλλάγματος, ενώ παράλληλα έχει συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδήματος σε πολλές χώρες υποδοχής τουριστών Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ο τουρισμός κατηγοριοποιείται σε τρεις γενικές μορφές: Τον μαζικό τουρισμό που είναι και η παραδοσιακή αγορά διακοπών, η οποία περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο τμήμα τουριστών. Τον τουρισμό των ειδικών ενδιαφερόντων που σχετίζεται με ένα πλήθος επιμέρους μορφών τουρισμού, οι οποίες διαμορφώνονται από τα κοινά ειδικά ενδιαφέροντα των ανθρώπων που τις προτιμούν (π.χ. λάτρεις των σπορ, φυσιολατρία, πολιτιστικά ενδιαφέροντα κλπ) Τον εναλλακτικό τουρισμό, που σχετίζεται με ένα πλήθος επιμέρους μορφών τουρισμού, με αναζήτηση διαφορετικού τρόπου διακοπών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ο Αγροτουρισμός, ο Τουρισμός υπαίθρου, ο Αθλητικός τουρισμός, ο Περιηγητικός τουρισμός, ο Οικοτουρισμός, ο Πολιτιστικός τουρισμός, ο Ορεινός τουρισμός, ο Χειμερινός τουρισμός, ο Ορειβατικός τουρισμός, ο Τουρισμός περιπέτειας και ο Θαλάσσιος Τουρισμός. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

4 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Η έννοια του Θαλάσσιου Τουρισμού διεθνώς εμπεριέχει και περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και αναψυχής, που διεξάγονται στο θαλάσσιο χώρο μιας χώρας υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται η διαμονή, τα εστιατόρια και τα καταστήματα διατροφής γενικά, καθώς και κάθε είδους έργα υποδομής και ανωδομής, απαραίτητα για την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι μαρίνες, οι επιχειρήσεις, οι εξοπλισμοί. Περιλαμβάνονται δραστηριότητες ψυχαγωγίας όπως οι θαλάσσιες εκδρομές, ο παράκτιος και ο θαλάσσιος οικοτουρισμός, οι κρουαζιέρες, το κολύμπι, το ψάρεμα, οι καταδύσεις. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

5 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός αποτελεί μια από τις δυναμικότερες μορφές του σύγχρονου Τουρισμού, με σημαντική συμμετοχή στις τουριστικές οικονομίες των χωρών που τον έχουν αναπτύξει. Οι δραστηριότητες του Θαλάσσιου Τουρισμού συγκροτούν μια από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως και είναι πιθανό να παρουσιάσει υψηλή αύξηση στα επόμενα έτη. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι θέματα που αφορούν τις επιδράσεις του τουρισμού σε νησιώτικες κοινωνίες, τα φυσικά όρια των οποίων καθορίζονται από τη θάλασσα που τις περιβάλλει, άπτονται και αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας των επιδράσεων του Θαλάσσιου Τουρισμού. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

6 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Η προσέγγιση του μεγέθους του παγκόσμιου Θαλάσσιου Τουρισμού επιχειρείται με την ποσοστιαία συμμετοχή του στο σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας κάθε περιοχής. Στην προσπάθεια για επακριβή εκτίμηση του Θαλάσσιου Τουρισμού, αυτός θα πρέπει να περιλάβει μόνο τέτοιες δραστηριότητες, όπως οι διακοπές Κρουαζιέρας και Θαλάσσιας αναψυχής που προσφέρει η Ιστιοπλοΐα, ενώ άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως ο καταδυτικός τουρισμός, η ψυχαγωγική αλιεία, κ.λπ., είναι περισσότερο προβληματικές δεδομένου ότι δεν υπάρχουν για αυτές διεθνώς διαθέσιμες συγκρίσιμες πληροφορίες Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

7 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Η απόδοση του όρου «Θαλάσσιος Τουρισμός», ως μία από τις ειδικές μορφές τουρισμού, μας παραπέμπει στην αναζήτηση της αμεσότερης και διαρκέστερης επαφής του περιηγητή με τη θάλασσα. Στον όρο «Θαλάσσιος Τουρισμός», μπορούμε να περιλάβομε κάθε τουριστική δραστηριότητα που έχει σχέση με τη θάλασσα και τις ακτές. Εκτός από τη χρήση σκαφών αναψυχής και τις κρουαζιέρες, ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, όπως θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα, υποβρύχιο ψάρεμα και καταδύσεις, κολύμβηση και περιήγηση σε θαλάσσια πάρκα. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

8 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Θαλάσσιος Τουρισμός O Θαλάσσιος Τουρισμός είναι στενά συνδεδεμένος με τον παράκτιο τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει κάθε τουριστική δραστηριότητα που πηγάζει από την θάλασσα, όπως το ψάρεμα και τις κρουαζιέρες (M.Hall) O Θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες «Αναψυχής ή Κατανάλωσης» η χρήση των οποίων προϋποθέτει να ταξιδέψει ο καταναλωτής μακριά από τoν τόπο διαμονής του, και οι οποίες έχουν ως βάση ή επικεντρώνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον (M.Orams) Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

9 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Με τον όρο «Θαλάσσιος Τουρισμός», αναφερόμαστε συνήθως στην ειδική μορφή τουρισμού, στην οποία η θάλασσα αποτελεί το κριτήριο διάκρισής του και ταυτόχρονα την ειδοποιό διαφορά σε σχέση με την κυρίαρχη μορφή του οργανωμένου παραθεριστικού ή μαζικού τουρισμού, καθώς και τις άλλες ειδικές μορφές τουρισμού. Θαλάσσιος Τουρισμός είναι η ειδική μορφή τουρισμού με την επιλογή της οποίας ο καταναλωτής – τουρίστας αποφασίζει να περάσει τον περισσότερο ή και όλο τον χρόνο των διακοπών του «εν πλω», επιλέγοντας ως τόπο διαμονής και ψυχαγωγίας ένα πλοίο, που προσφέρει ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα Θαλάσσιας περιήγησης ή ένα σκάφος, στο οποίο μπορεί να συναποφασίσει για το πρόγραμμα της Θαλάσσιας περιήγησης που θα εκτελεστεί, τα οποία, πλοίο ή σκάφος, είναι ταυτόχρονα και μέσα μετακίνησης. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

10 ΣΧΗΜΑ 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Mεταφορά Tαξίδι Τουρισμός και αναψυχή Θαλάσσιος τουρισμός Πηγή: G.P.Wild (International) Ltd, 2000. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

11 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Είναι από τις δυναμικότερες μορφές του σύγχρονου Τουρισμού. Εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα διαμονής & ψυχαγωγίας, Άνεση, Χαλάρωση, Πολυτέλεια, Ανεξαρτησία, Περιπέτεια. Η πιο παραγωγική & συναλλαγματοφόρα δραστηριότητα είναι: H ναύλωση σκαφών αναψυχής, (Θαλαμηγών, Ιστιοφόρων, Ταχυπλόων σκαφών) Η Κρουαζιέρα με πολυτελή Πλοία.(Παρουσιάζει διεθνώς σημαντική αύξηση ζήτησης) Προϋπόθεση ανάπτυξης είναι η δημιουργία κατάλληλης Υποδομής & Ανωδομής (Μαρίνες, Λιμάνια, Καταφύγια, κ.ά.) υψηλού κόστους. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

12 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Στο παραπάνω Διάγραμμα 1 εμφανίζονται οι κυριότερες αγορές που συγκροτούν την παγκόσμια αγορά του θαλάσσιου τουρισμού. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

13 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Στο παραπάνω Διάγραμμα 2 εμφανίζεται η προέλευση των τουριστών – καταναλωτών του θαλάσσιου τουρισμού. Η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις με συμμετοχή 43% η κάθε μια στο σύνολο της παγκόσμιας αγοράς του θαλάσσιου τουρισμού. Ακολουθούν η Ασία με 6% και η Ανατολική Ευρώπη με 3%. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

14 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Με βάση τις διεθνείς αφίξεις τουριστών από το 1995 μέχρι σήμερα, η πρόβλεψη για την εξέλιξη των αφίξεων τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια είναι της τάξεως του 4,1 % ετήσιο ποσοστό αύξησης μέχρι το Το ποσοστό αύξησης για την Ευρώπη είναι χαμηλότερο και εκτιμάται στο 3% κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Με βάση τη διακύμανση των περιφερειακών δεικτών ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και με ετήσιο ποσοστό παγκόσμιας αύξησης 3% ετησίως από το 2005, το συνολικό μέγεθός του εκτιμάται ότι θα είναι €205 δις το 2010 (WTO, Tourism 2020 Vision) Η τουριστική δαπάνη που προκαλείται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως εκτιμήθηκε σε € 168 δις για το 2004, ποσοστό 10,5% της συνολικής τουριστικής δαπάνης. Οι προβλέψεις της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης είναι ότι θα σημειωθεί μέση ετήσια αύξηση 4,1% στις διεθνείς αφίξεις για το διάστημα 2005 – Ο ρυθμός αύξησης στην Ευρώπη για το ίδιο διάστημα θα είναι μικρότερος και θα φτάνει το 3% (Douglas-Westwood Ltd, 2005:37-38) Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

15 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Η ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου εμφανίστηκε το 1960. Η ζώνη ανάπτυξης εντοπίζεται στις βόρειες ακτές, από το Γιβραλτάρ μέχρι το Αιγαίο. Επίκεντρο αποτελούν τα παράλια της Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας. Οι χώρες αυτές διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την αγορά, τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς, ακολουθούμενες από την Ελλάδα την Τουρκία και την Κροατία (παράλια της Αδριατικής του Ιονίου και του Αιγαίου). Ανερχόμενη αγορά του Θαλάσσιου Τουρισμού θεωρούνται η Κύπρος, η Μάλτα και τα παράλια της βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

16 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Οι θέσεις ελλιμενισμού στα Γαλλικά παράλια της Μεσογείου έχουν υπολογιστεί σε περίπου (και οι αντίστοιχες στα παράλια του Ατλαντικού πάνω από ), θέσεις περίπου στα Ιταλικά παράλια, στα Ισπανικά παράλια, στα Τουρκικά και στις ακτές της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η υποδομή σε μαρίνες σε ορισμένες Μεσογειακές χώρες το 2002 ήταν η εξής: Ισπανία 260, Ελλάδα 19, Πορτογαλία 17,Τουρκία 15, Κύπρος και Αίγυπτος από 2. Λόγω του ότι η ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού είναι πολλαπλάσια της προσφοράς, μεγάλος αριθμός των τουριστικών πλοίων ελλιμενίζεται σε μη τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις όπως εμπο­ρικά λιμάνια, αλιευτικά καταφύγια, παραδοσιακά λιμάνια παραθαλάσσιων οικισμών, και μικρά λιμάνια ναυταθλητικών σωματείων, όπου οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών σε σχέση με μια οργανωμένη μαρίνα είναι υποβαθμισμένες. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

17 Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς
Ο Θαλάσσιος Τουρισμός Διεθνώς Η Τουρκία, έχει κατορθώσει να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση Θαλάσσιου Τουρισμού και να την συνδέσει με την παραγωγή του τομέα μεταποίησης και την απασχόληση, με την προώθηση της ναυπήγησης σε ναυπηγεία της, ξύλινων σκαφών (καϊκιών) τύπου motor-sailer, τα οποία εκναυλώνονται με πλή­ρωμα, με αποτέλεσμα την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών (ICAP, 2000). Ο κορεσμός θέσεων ελλιμενισμού στα βορειοδυτικά παράλια της Μεσο­γείου που πρωτοεμφανίστηκε τη 10ετία του 1980, παράλληλα με τη σταδιακή αύξηση του κόστους ελλιμενισμού, αύξησε τη ζήτηση για θέσεις ελλιμενισμού στα βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια της Μεσογείου, όπου έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σημαντική αύξηση σε κατασκευές σύγχρονων μαρινών. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

18 Δραστηριότητες Θαλάσσιου Τουρισμού στην Ελλάδα
Οργανωμένες Επαγγελματικά Δραστηριότητες Κρουαζιεροπλοΐα   Ιδιωτική Θαλάσσια Περιήγηση (Yachting) Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα Ασκούμενες Σποραδικά & ανοργάνωτες Δραστηριότητες Θαλάσσιο Σκι- Windsurfing Υποβρύχιες Καταδύσεις – Ψάρεμα Κολύμβηση Περιήγηση σε Θαλάσσια Πάρκα Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

19 Ιδιωτική Θαλάσσια Περιήγηση Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα
ΣΧΗΜΑ 2. ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Τουρισμός Κρουαζιέρας Ιδιωτική Θαλάσσια Περιήγηση Θαλάσσιος τουρισμός Κρουαζιερόπλοια Τοπικά Διεθνή Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα Motor Yachts * Sailing Yachts * Motor Sailers * Ιστιοφόρα (bareboat) Ημερόπλοια * Είναι Επανδρωμένα. Τα Ιστιοφόρα ναυλώνονται χωρίς πλήρωμα Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006α:32 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

20 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Ειδικά «καταλύματα» (και συγχρόνως μεταφορικά μέσα) στην υπηρεσία του θαλάσσιου τουρισμού είναι: α) τα Επαγγελματικά Τουριστικά Πλοία και Πλοιάρια και β) τα Κρουαζιερόπλοια. Σύμφωνα με τον Ν. 438/76, τουριστικό πλοίο ή πλοιάριο είναι «κάθε σκάφος, που μπορεί να κινηθεί αυτοδύναμα στη θάλασσα, με ή χωρίς θαλάμους ενδιαίτησης και διανυκτέρευσης (δηλαδή «θαλαμηγό» ή όχι), που λόγω της εν γένει κατασκευής του, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση πλόων θαλάσσιας αναψυχής και περιήγησης». Τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία και πλοιάρια είναι αυτά που εκναυλώνονται και μάλιστα με τη μορφή της ολικής ναύλωσης (και όχι με εισιτήριο, όπως τα Κρουαζιερόπλοια), και αυτό είναι το κριτήριο διάκρισής τους από τα «τουριστικά πλοία αναψυχής», δηλαδή τα χρησιμοποιούμενα από τους πλοιοκτήτες τους για πλόες χωρίς ναύλο και τα «ναυταθλητικά» Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

21 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.2743/99, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 438/76, οι κυριότεροι όροι που χρησιμοποιούνται είναι: α) «Πλοίο αναψυχής»: Κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων, το οποίο, είτε διαθέτει είτε όχι χώρους ενδιαίτησης, έχει τη δυνατότητα από τη γενική κατασκευή του, να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης. β) «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυ­χής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εν­νέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει χώρους ενδιαίτησης, πέραν αυτών του πληρώματος, και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης με ολική ναύλωση. γ) «Ιστιοφόρο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει επαρκή ιστιοφορία, ως κύριο μέσο πρόωσης, φέρει βοηθητικό κι­νητήρα πρόωσης και συγκεντρώνει τα κριτήρια καθορι­σμού του ως ιστιοφόρου, όπως αυτά ισχύουν. δ) «Μηχανοκίνητο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, το οποίο διαθέτει μηχα­νή, ως κύριο μέσο πρόωσης για ναυσιπλοΐα, και βοηθητι­κό μέσο πρόωσης, εάν αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, το οποίο και αναφέρεται στο πιστοποιητικό α­σφαλείας. ε) «Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

22 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Παρέχουν υπηρεσίες και όχι αγαθά. Απαιτούν μεγάλη επένδυση κεφαλαίου. Οι υπηρεσίες τους δεν μεταβιβάζονται ούτε αποθηκεύονται. Εποπτεύονται από το κράτος μέσω ΥΕΝ και ΕΟΤ. Τα Θαλάσσια καταλύματα είναι ταυτόχρονα και Μεταφορικά μέσα. Ο ρόλος των Ναυλομεσιτών Οι διάφορες κατηγορίες κόστους. Η Εταιρική οργάνωση, τα Καθήκοντα και οι Δικαιοδοσίες σύμφωνα με τον κώδικα ISM Γλώσσα & Νόμισμα, Κοστολόγηση, Χρηματοδότηση Νομικό-Φορολογικό καθεστώς, Ναυπηγική υποδομή. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

23 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Οι επιμέρους αγορές του Θαλάσσιου Τουρισμού καθορίζονται από τις παρακάτω μεταβλητές: 1. Το πλήθος των επιχειρήσεων που εντάσσονται στις δραστηριότητες. 2. Το πλήθος των καταναλωτών προϊόντων Θαλάσσιου Τουρισμού. 3. Η ομοιογένεια των προϊόντων που προσφέρονται και καταναλώ­νονται. 4. Ο βαθμός κινητικότητας των επιχειρήσεων (χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλός και για τις δύο δραστηριότητες). 5. Η διαιρετότητα των χρησιμοποιούμενων συντελεστών παραγωγής. 6. Η γνώση και η ικανότητα των επιχειρηματιών για πρόβλεψη των εξελίξεων στις αγορές. 7. Το μέγεθος των εμποδίων εισόδου (θεσμικά, οικονομικά) νέων επιχειρήσεων και καταναλωτών. 8. Oι συνθήκες παραγωγής που χαρακτηρίζουν το κόστος των παραγόμενων προϊόντων Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

24 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Εμπόδια Εισόδου στην αγορά του Θαλάσσιου Τουρισμού Τα οικονομικά εμπόδια είναι: 1. Τα απαιτούμενα κεφάλαια: Το κόστος ενός σύγχρονου κρουαζιερόπλοιου είναι αρκετά μεγαλύτερο από ότι αυτό ενός φορτηγού πλοίου ή ενός ξενοδοχείου της ίδιας δυναμικότητας και κατηγορίας. 2. Oι οικονομίες κλίμακας: * Σε μια επιχείρηση Κρουαζιεροπλοΐας διαπιστώνομε τις εξής κατηγορίες: α) Το κόστος λειτουργίας του κρουαζιερόπλοιου ανά καταναλωτή μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός των περιηγητών που συμμετέχουν σε μια κρουαζιέρα. β) Η αύξηση του αριθμού των περιηγητών μειώνει το κόστος διαχείρισης του πλοίου ανά καταναλωτή – τουρίστα. * Σε μια επιχείρηση Ιστιοπλοΐας διαπιστώνομε τις εξής οικονομίες κλίμακας: α) Η αύξηση του συνολικού χρόνου εκμετάλλευσης (ναύλωσης) του σκάφους μειώνει το κόστος ανά καταναλωτή, β) Η αύξηση της χρονικής διάρκειας κάθε ναύλωσης σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των ναυλώσεων μειώνει τα διοικητικά έξοδα ανά καταναλωτή (μείωση του off-hire χρόνου). Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

25 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Εμπόδια Εισόδου στην αγορά του Θαλάσσιου Τουρισμού Τα οικονομικά εμπόδια είναι: 3. Διαφορές κόστους: To κόστος παραγωγής των Υπηρεσιών Κρουαζιεροπλοΐας και Ιστιοπλοΐας παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία με αυτό των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών: α) Υψηλό και σχεδόν αμετάκλητο αρχικό κόστος β) Υψηλό σταθερό κόστος και χαμηλό μεταβλητό ως % του συνολικού κόστους γ) Σταθερό οριακό κόστος δ) Παρουσία κοινού και συνδεδεμένου κόστους 4. Διαφοροποίηοη προϊόντος: Η διαφοροποίηση (νέες τοπικές αγορές, ή βελτιωμένη ποιότητα υπηρεσίας) μπορεί να επιφέρει μονοπωλιακά κέρδη, όμως αυτά θα λειτουργήσουν και σαν κίνητρο για νέες βελτιώσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ο νεοεισερχόμενος είναι δυνατόν να ανταγωνιστεί τον προϋπάρχοντα, προσφέροντας εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό, βελτιώσεις στην ταχύτητα και την ασφάλεια. Είναι θέμα στρατηγικής της νέας επιχείρησης η προσφορά παρόμοιας ή εντελώς διαφορετικής υπηρεσίας από αυτή του ήδη ενεργούντος. Τόσο στην ευρύτερη αγορά της Μεσογείου όσο και σε αυτή των Ελληνικών θαλασσών που το κύριο συστατικό του προϊόντος είναι «ήλιος και θάλασσα», την ουσιαστική διαφοροποίηση στις αγορές Κρουαζιεροπλοΐας και Ιστιοπλοΐας θα καθορίσουν η τιμή και η ποιότητα. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

26 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Εμπόδια Εισόδου στην αγορά του Θαλάσσιου Τουρισμού Τα θεσμικά εμπόδια είναι: Τα θεσμικά εμπόδια τίθενται από το κράτος. Ενώ τα οικονομικά εμπόδια είναι δυνατόν να ξεπεραστούν, τα θεσμικά εμπόδια είναι απόλυτα. Το Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο που περιλαμβάνει : Καταγραφές και αναφορές Επιθεωρήσεις επιχειρήσεων Νομοθετήματα Αποφάσεις δικαστηρίων Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

27 Το περιβάλλον της τουριστικής αγοράς
Η Τουριστική ζήτηση στην περιοχή του Αιγαίου και του Ιονίου ανταποκρίνεται στα γενικά χαρακτηριστικά των Μεσογειακών χωρών, τα οποία προσδιορίζονται: Από τη μεγάλη συγκέντρωση των παράκτιων τουριστικών δραστηριοτήτων. Από την εποχικότητα της ζήτησης του τουριστικού προϊόντος. Από την υπέρμετρη συγκέντρωση του τουρισμού στις τέσσερις ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα). Από την έντονη αύξηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

28 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Κρουαζιεροπλοΐα Κρουαζιεροπλοΐα είναι η δραστηριότητα του θαλάσσιου τουρισμού που έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή του τουριστικού προϊόντος της κρουαζιέρας. Η κρουαζιέρα ως έννοια είναι πολυσύνθετη και συνδυάζει ένα μεγάλο μέρος της γνωστής «τουριστικής αλυσίδας»: μεταφορά, εστίαση, τουρισμός, ψυχαγωγία και ταξίδι. Η σημερινή οργανωμένη κρουαζιέρα συνδυάζει εκτός των παραπάνω και στοιχεία αγοράς προϊόντων (shopping), μορφωτικές και αθλητικές δραστηριότητες και αποτελεί από μόνη της ένα ιδιόμορφο «προορισμό». Τουρισμός κρουαζιέρας ορίζεται οποιοδήποτε ταξίδι αναψυχής, έναντι ναύλου, τον οποίο πληρώνουν οι φιλοξενούμενοι στο πλοίο επιβάτες, με κύριο σκοπό την εγκατάσταση των επιβατών στο πλοίο και την επίσκεψή τους σε ποικιλία προορισμών Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

29 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Με τον όρο Τουρισμός Κρουαζιέρας εννοούμε την επιλογή ενός κατάλληλα διαμορφωμένου πλοίου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως τόπος διαμονής και ψυχαγωγίας όσο και ως μέσο μετακίνησης, σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα, από ένα άτομο – τουρίστα, το οποίο αποδέχεται την ένταξή του σε ένα κοινό περιβάλλον, με ένα σύνολο ατόμων που συμμετέχουν στο κοινό πρόγραμμα της θαλάσσιας περιήγησης, με σκοπό την αναψυχή (Διακομιχάλης Μ., 2006α, σελ.36). Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

30 Η Ιστορία των Ελλήνων στην Κρουαζιέρα
Η Ελληνική Κρουαζιεροπλοΐα, εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’30, όταν οι πρώτες ελληνικές εταιρίες πρόσφεραν κρουαζιέρες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Η ΑΚΤΕΛ πρόσφερε κρουαζιέρες στη Μεσόγειο από το 1935 μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η ΕΛΜΕΣ (Ελληνικές Μεσογειακές γραμμές) προήλθε από την ΑΚΤΕΛ και συνέχισε τη δραστηριότητα στην ακτοπλοΐα και στην κρουαζιεροπλοΐα. Το “AQUARIUS” είναι το πρώτο Ελληνικό κρουαζιερόπλοιο που ναυπηγήθηκε το 1972 για την ΕΛΜΕΣ και το «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», που ναυπηγήθηκε το 1975, ήταν το μεγαλύτερο (5.258dwt) οχηματαγωγό πλοίο της εποχής του, που πρόσφερε κρουαζιέρες. Τη δεκαετία του ’30 (1932), η εταιρία «Ατμοπλοΐα Καβουνίδης Ναυτιλιακή ΕΠΕ» θεωρήθηκε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

31 Η Ιστορία των Ελλήνων στην Κρουαζιέρα
Η εμφάνιση στη δεκαετίασς του ’50 του πλοίου Σεμίραμις της εταιρίας Ποταμιάνου, θεωρείται ο προάγγελος της ανάπτυξης της σύγχρονης Κρουαζιεροπλοΐας στον Ελληνικό χώρο. Η σύγχρονη κρουαζιεροπλοΐα ταυτίζεται με την εταιρία ROC (Royal Olympic Cruises) (1995). Η εταιρία αυτή ήταν αποτέλεσμα της συγχώνευσης των εταιριών «Ηπειρωτική» (1965) της οικογένειας Ποταμιάνου και Sun Cruise Lines (1958) του Χ. Κισέογλου. Η συνεργασία αυτή έληξε το 1999 όταν η ROC είχε εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Wall Street και εξαγοράστηκε από την Κυπριακή εταιρία Louis Cruise Lines του Κωστάκη Λοΐζου. Άλλες σημαντικές εταιρίες κρουαζιεροπλοΐας είναι η Celebrity (1989, πρώην Χανδρής), η οποία το 1997 συγχωνεύθηκε με την Caribbean Cruises, η Festival Cruises (1994) και η Golden Sun Cruises, που έχει στην ιδιοκτησία της ένα κρουαζιερόπλοιο το Aegean 1. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

32 Είδη της Θαλάσσιας Κρουαζιέρας
Παραδοσιακή Κρουαζιέρα (Traditional Cruise) Ξεκινά και επιστρέφει στο ίδιο λιμάνι. Η διάρκειά της είναι ημέρες και περιλαμβάνει 4-6 ενδιάμεσες προσεγγίσεις σε διαφορετικά λιμάνια. Διακρίνονται σε σύντομες κρουαζιέρες (short cruises) και σε μεγάλης διάρκειας (long cruises, άνω των 21 ημερών). 2. Αεροπορικό ταξίδι και Κρουαζιέρα (Fly – Cruise) Συνδυασμός αεροπορικού ταξιδιού και κρουαζιέρας. Οι επιβάτες μεταβαίνουν αεροπορικώς από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους ή από το πλησιέστερο αεροδρόμιο, στο λιμάνι από το οποίο αναχωρεί το πλοίο. Μικρή Κρουαζιέρα (Mini Cruise) Είναι η σύντομη κρουαζιέρα, διάρκειας 3-5 ημερών. Οι κρουαζιέρες στο Αιγαίο κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή. Κρουαζιέρα και Παραμονή (Cruise and Stay) Συνδυασμός κρουαζιέρας και παραμονής των επιβατών τουριστών σε καθορισμένη στην ακτή περιοχή. Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε τοπικά αξιοθέατα με λεωφορείο ή με τρένο. Εκπαιδευτική Κρουαζιέρα (Educational Cruise) Χαρακτηρίζεται η κρουαζιέρα που πραγματοποιείται κυρίως με σπουδαστές που ταξιδεύουν μαζί με τους καθηγητές τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού γίνονται μαθήματα και ακολουθούν επισκέψεις σε περιοχές που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Προσφέρεται εκπαίδευση και ψυχαγωγία έναντι αμοιβής. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

33 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Η Ελληνική αγορά των προϊόντων του θαλάσσιου τουρισμού εντάσσεται στην ευρύτερη αγορά της Μεσογείου και συγκεκριμένα σε αυτή της ανατολικής Μεσογείου, στην οποία εντοπίζονται τέσσερις τοπικές αγορές (Lekakou, Pallis, 2003). Αιγαίο Πέλαγος Εύξεινος Πόντος Λεβάντε (Κύπρος-Άγιοι Τόποι-Αίγυπτος Βενετία-Αδριατική-Ιόνιο Πέλαγος. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

34 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 συγκροτούσαν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους στον κόσμο που αριθμούσε 32 κρουαζιερόπλοια. Το 2000 ο στόλος αυτός μειώθηκε σε 18 πλοία, συνολικής δυναμικότητας περίπου επιβατών, το 2001 σε 15 πλοία, ενώ από το 2004 έχει παραμείνει μόνο ένα πλοίο που φέρει την Ελληνική σημαία, το ελληνόκτητο «Aegean 1». Ο ελληνικός στόλος των κρουαζιερόπλοιων για το 2005 αριθμεί πέντε κρουαζιερόπλοια: Τέσσερα πλοία ιδιοκτησίας της κυπριακής εταιρίας Louis Cruise Lines, «The Emerald» Ν.Π.10995, «The Calypso», πρώην υπό σημαία Μπαχάμες, «Perla», πρώην υπό σημαία Μπαχάμες, «Coral», πρώην υπό σημαία Παναμά, και το πλοίο «Aegean 1», της εταιρίας Golden Star Cruises (ΥΕΝ, ΕΕΕΠ, 2005). Η μέση ηλικία των κρουαζιερόπλοιων παγκοσμίως είναι 18 έτη, ενώ των Ελληνικών 37 έτη. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

35 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

36 ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 1989-2007
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ (Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006α) Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

37 Διακρίσεις & Προγράμματα Κρουαζιέρων στην Ελλάδα
Οι οργανωμένες κρουαζιέρες που προσφέρονται στις ελληνικές θάλασσες, ανάλογα με την αφετηρία και τις προσεγγίσεις τους, κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: Α) Κρουαζιέρες εσωτερικού: Διεξάγονται μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας, με αφετηρία τον Πειραιά ή άλλα ελληνικά λιμάνια και προσεγγίσεις μόνο Ελληνικών λιμένων. (Ανήκουν στη μορφή των mini cruises). Τα μικροκρουαζιερόπλοια (mini cruisers), χωρητικότητας από 50 μέχρι 100 επιβάτες, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν κρουαζιέρες για λίγους . Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με το προσφερόμενο προϊόν, ανήκουν και τα επανδρωμένα Yachts (motor yachts, sailing yachts, motor sailers). Στην ίδια κατηγορία, ως προς το περιεχόμενο του προϊόντος, περιλαμβάνονται και οι Ημερήσιες Θαλάσσιες Εκδρομές (μονοήμερες κρουαζιέρες), οι οποίες διεξάγονται συνήθως σε όλα τα νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας και σε λιμάνια παράκτιων τουριστικών προορισμών, όπως Αργοσαρωνικό, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Χαλκιδική, Νησιά Ιονίου. Β) Μικτές Κρουαζιέρες: Έχουν αφετηρία ελληνικά λιμάνια αλλά προσεγγίζουν εκτός των Ελληνικών λιμένων και λιμένες άλλων χωρών, όπως Κύπρου, Τουρκίας, Ιταλίας, Αιγύπτου, Ισραήλ, Κροατίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι τριήμερες, τετραήμερες και επταήμερες Κρουαζιέρες. Γ) Μεσογειακές Κρουαζιέρες: Έχουν αφετηρία λιμάνια άλλων χωρών, αλλά προσεγγίζουν μεταξύ άλλων και ελληνικούς λιμένες. Σε αυτές περιλαμβάνονται ορισμένες επταήμερες κρουαζιέρες και οι κρουαζιέρες μεγαλύτερης διάρκειας, π.χ. 12 ή 13 ημερών. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

38 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (YACHTING)
Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

39 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (YACHTING)
1. Ιστιοφόρα σκάφη που κινούνται μόνο με πανιά και νοικιάζονται με πλήρωμα. Γνωστά και ως Sailing yachts. 2. Ιστιοφόρα χωρίς πλήρωμα (αποκαλούνται bareboats), για όσους κατέχουν τα μυστικά της ιστιοπλοΐας. 3. Παραδοσιακά καϊκάκια ή Motor Sailers 4. Πολυτελή καΐκια ή Luxury Motor Sailers που συνδυάζουν πανιά και μηχανές. 5. Μηχανοκίνητα μικρά δηλ, τα Motor Yachts 6. Μηχανοκίνητα πολυτελείας ή Mega Yachts που κινούνται με μηχανή και νοικιάζονται με πλήρωμα. 7. Μεγάλα καΐκια _ή μεγάλα_μηχανοκίνητα (γκρουπάδικα) που εξυπηρετούν πολλούς επιβάτες και συνήθως εκτελούν προκαθορισμένες κρουαζιέρες. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

40 Η Ελληνική αγορά του yachting
Η Ελληνική αγορά επαγγελματικών σκαφών αναψυχής (Ιστιοπλοϊκά) άρχισε να δημιουργείται τη δεκαετία του ΄70. Το έτος 1960, με φορέα υλοποίησης τον Ε.Ο.Τ., άρχισε η κατασκευή και λειτουργία των σταθμών εξυπηρέτησης και ανεφοδιασμού θαλαμηγών με καύσιμα, νερό και εφόδια, σε 85 σημεία της χώρας. Σημαντική ήταν η συμβολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) αναφορικά με τη δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής και θεσμικής υποδομής. Κατασκευάστηκαν οι πρώτες μαρίνες (Βουλιαγμένης: 1963, Ζέας: 1966, Αρεστούς: 1973), καθώς και 65 σταθμοί ανεφοδιασμού θαλαμηγών σε όλη τη χώρα για τον εφοδιασμό των τουριστικών πλοίων με καύσιμα, νερό και λοιπά εφόδια. Οι πρωτοβουλίες αυτές του ΕΟΤ υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, του Υπουργείου Οικονομικών και του πρώην Βασιλικού Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Β.Ν.Ο.Ε., σήμερα Ν.Ο.Ε.), που αποτελούσε τότε το μόνο οργανωμένο, με βάση τα διεθνή πρότυπα, ναυταθλητικό όμιλο. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

41 ΣΚΑΦΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΕΠΕΣΤ ΚΑΙ ΣΙΤΕΣΑΠ ΤΟ 2005
Α/Α ΣΚΑΦΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Εγγεγραμμένα στην ΕΠΕΣΤ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ 1 Motor Yachts (Θαλαμηγοί) με πλήρωμα (μήκους 20 μ.>) 135 2 Motor Yachts (Θαλαμηγοί) χωρίς πλήρωμα (μήκους < 20 μ.) 53 3 Motor Sailers (με ιστία και μηχανή) με πλήρωμα * 34 4 Motor Sailers (με ιστία και μηχανή) χωρίς πλήρωμα * 19 5 Sailing Yachts με πλήρωμα 11 6 Sailing Yachts χωρίς πλήρωμα 7 Ιστιοφόρα 946 8 Σύνολο ακαφών με πλήρωμα (1 +3+5) 180 9 Σύνολο Εγγεγραμμένων στην ΕΠΕΣΤ 1.202 10 ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΙΤΕΣΑΠ 370 Εγγεγραμμένα στο ΣΙΤΕΣΑΠ Ιστιοπλοϊκά Σκάφη 900 * Περιλαμβάνονται τα ξύλινα παραδοσιακά καΐκια Πηγή: (Διακομιχάλης Μ., 2006α, σελ.52). Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

42 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΙΔΩΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ (Yachts)
ΕΤΟΣ 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 Απομακρύν σεις - - 200 - 300 Νέες Επενδύσεις + 300 +200 + 700 Καθαρή Μεταβολή + 100 + 200 + 400 Σύνολο Σκαφών 4.500 4.230 3.980 3.413 3.300 3.400 3.600 4.000 Πηγή: (Διακομιχάλης Μ., 2006α, σελ.52). [1] Ο αύξων αριθμός των Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής ανέρχεται την 1/3/2005 σε (η αρίθμηση άρχισε το 2000). Υπολογίζεται ότι το 20% έχει αλλάξει σημαία ή έχει πάψει να είναι επαγγελματικό. Από αυτά τα σκάφη το 5% έχουν μόνιμο πλήρωμα, ενώ το 95% των σκαφών είναι χωρίς μόνιμο πλήρωμα. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

43 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Οι Top Εθνικότητες Τουριστών Σκαφών Αναψυχής και Πληρώματος που προσέγγισαν λιμάνια της Τουρκίας το 2009 No Εθνικότητα Αριθμός Τουριστών και Πληρώματος 1 Ηνωμένο Βασίλειο 7537 2 Γερμανία 5138 3 Γαλλία 4876 4 Ιταλία 2676 5 Η.Π.Α. 1848 6 Ελλάδα 1775 7 Ισραήλ 1054 Source: Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism, 2010. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

44 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Κατηγορίες Σκαφών 1) Τα ιστιοφόρα (sail boats) και τα μηχανοκίνητα (motor boats). 2) Τα αμιγώς ιστιοφόρα αποτελούν το 90% του επαγγελματικού στόλου αναψυχής και από αυτά άνευ πληρώματος (bare boats) είναι το 95%. 3) Το υπόλοιπο 10% είναι μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα-μηχανοκίνητα. Πελατειακή διάρθρωση 29% προέρχεται από τη Γερμανία 11% από την Ιταλία 9% από τη Μεγάλη Βρετανία και άλλο 9 % από τη Γαλλία 8% από την Ολλανδία 7% από την Αυστρία 5% από τις Σκανδιναβικές χώρες 3% από την Τσεχία 2% από την Ελβετία και 2% από το Βέλγιο 1% από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. 12% προέρχεται από άλλες χώρες 3% προέρχεται από την Ελληνική αγορά Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

45 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Μερίδια αγοράς σε αξία ενοικίασης σκαφών αναψυχής 2008 (πηγή:ICAP, 2010) Επωνυμία Μερίδιο (%) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Α.Ν.Ε. 2,1 % ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Α.Ε. 1,2 % ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ε. 0,8 % Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ Α.Ε. & Ν.Ε. 0,7 % ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. & Ν.Ε. 0,6 % EXECUTIVE YACHTING Α.Ε. ΒΕΡ-ΣΑΝ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ν.Ε. ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 0,4 % Ο.Α. ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΚΟΤΤΕΡΩΝ Α.Ε. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Χ.Ι. Α.Ε. ΚΕΣΤΡΕΛ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

46 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Μερίδια αγοράς εταιρειών ενοικίασης επαγγελματικών σκαφών αναψυχής 2009 (πηγή:ICAP, 2010) Επωνυμία Αριθμός Σκαφών Μερίδιο (%) ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ 235 6,7 ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΤΤΕΡΩΝ Α.Ε. 182 5,2 ΙΟΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ε.Π.Ε. 150 4,3 Ο.Α. ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΚΟΤΤΕΡΩΝ Α.Ε. 112 3,2 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΤ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣΕΣ Ε.Π.Ε. 79 2,3 ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. 76 2,2 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε. & Ν.Ε. 75 2,1 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ε. 70 2,0 ΒΕΡ-ΣΑΝ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ν.Ε. 60 1,7 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ν.Ε. 44 1,3 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

47 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Οι μεγαλύτερες εταιρείες εκμ/σης σκάφων αναψυχής, βάσει Καθαρών Κερδών προ Φόρων/2007 Επωνυμία Καθαρά Κέρδη προ Φόρων σε € ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Α.Ν.Ε. ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ε. ΒΕΡ-ΣΑΝ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ν.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΤΤΕΡΩΝ Α.Ε. ΒΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ Α.Ε. & Ν.Ε. AMADEUS YACHTING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. PRIVATSEA YACHTING A.E ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

48 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Οι μεγαλύτερες εταιρείες εκμ/σης σκάφων αναψυχής, βάσει συνολικών περιουσιακών στοιχείων/2007 Επωνυμία Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων σε € ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Α.Ν.Ε. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΤΤΕΡΩΝ Α.Ε. ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΛΙΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ Α.Ε. & Ν.Ε. ΒΕΡ-ΣΑΝ ΚΟΤΕΡΑ Α.Ν.Ε. ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. AMADEUS YACHTING ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ΦΑΛΚΟΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

49 Ναυλομεσιτικά γραφεία
«Ναυλομεσιτικά γραφεία Θαλάσσιου Τουρισμού » είναι οι νόμιμα οργανωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες, με τα μέσα που διαθέτουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αναλαμβάνουν την εκμίσθωση πλωτού μέσου, οποιασδήποτε μορφής (Θαλαμηγού, Κρουαζιερόπλοιου, επιβατηγού σκάφους, πλοιαρίου διαφόρων τύπων, κλπ.), με Ελληνική και ξένη σημαία, σε Έλληνες ή ξένους, για εκτέλεση πλόων αναψυχής με ολική ναύλωση, σύμφωνα με ναυλοσύμφωνο εγκεκριμένου τύπου, εντός ή εκτός των Ελληνικών υδάτων. Η Επαγγελματική Οργάνωση του κλάδου των Ναυλομεσιτών είναι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Μεσιτών και Εμπειρογνωμόνων Θαλαμηγών (Ε.Σ.Μ.Ε.Θ.), τα μέλη της οποίας συγκροτούνται σε τοπικά επιμελητήρια. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

50 Το 1997 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 23.135 ναυλώσεις
Ποσοτικά στοιχεία του Yachting Το 1997 πραγματοποιήθηκαν συνολικά ναυλώσεις Το ναυλώσεις Το 2001 πραγματοποιήθηκαν ναυλώσεις από 80 εταιρίες ναυλώσεων, με μέση διάρκεια ναύλωσης τις 9 ημέρες Το 2005 σε , με μέση διάρκεια ναύλωσης τις 7 ημέρες Το 2011 ο Ελληνικός επαγγελματικός στόλος ήταν ο μεγαλύτερος στη Μεσόγειο και αριθμούσε επαγγελματικά σκάφη αναψυχής Το 1995, τo Yachting στην Ελλάδα κάλυπτε το 0,9% περίπου της τουριστικής κίνησης, με τουρίστες να αγοράζουν υπηρεσίες Yachting. 2005, το ποσοστό των τουριστών του Yachting στο σύνολο της τουριστικής κίνησης της χώρας έφτασε στο 1,56% και τους (από τα 15 εκατομ. τουριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα. 95% των ναυλώσεων πραγματοποιείται από αλλοδαπούς τουρίστες Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

51 Τουριστικά λιμάνια – μαρίνες
Μαρίνες ονομάζονται συνήθως τα μεγάλα λιμάνια αναψυχής που είναι ειδικά κατασκευασμένα για να δέχονται περίπου από 500 έως 2000 σκάφη αναψυχής. Μεταξύ των άλλων, προσφέρουν καλά εξοπλισμένες θέσεις πρυμνοδέτησης ή και παραβολής, υπηρεσίες φύλαξης, χερσαίους χώρους για φύλαξη σκαφών, θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες σκαφών ή τους επισκέπτες, εμπορικό κέντρο (είδη διατροφής, ναυτιλιακά είδη κλπ.). Σκάλα είναι πρακτικά μια μικρή Μαρίνα με περιορισμένες ανέσεις που συχνά έχει δημιουργηθεί σε ένα τμήμα ενός υπάρχοντος εμπορικού, αλιευτικού ή ιστορικού λιμένα. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών θεωρείται ένα φυσικό λιμάνι που είναι καλά προστατευμένο από τους ανέμους και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δημιουργείται εντός προστατευόμενων όρμων ή λιμανιών με ελάχιστες απαιτούμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των τουριστικών σκαφών. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

52 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Σήμερα υπάρχουν στην χώρα μας 53 χωροθετημένες μαρίνες, 24 καταφύγια-αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών και 4 ξενοδοχειακές μαρίνες. Από το σύνολο των περίπου θέσεων ελλιμενισμού οι βρίσκονται σε μαρίνες, περίπου βρίσκονται σε λιμενικά καταφύγια και 140 θέσεις σε τουριστικούς λιμένες. Ένας αριθμός μαρινών βρίσκεται υπό κατασκευή ενώ ορισμένες είναι στο στάδιο δημοπράτησης [1]. [1] Ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων θέσεων ελλιμενισμού σε τουριστικά λιμάνια δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί για τους παρακάτω λόγους. Οι υπολογισμοί που αναφέρονται στο κείμενο είναι αποτέλεσμα εκτίμησης μετά από συνδυασμό δεδομένων από διάφορες πηγές (ΕΟΤ, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του ΥΕΝ, κλπ). Υπάρχουν μαρίνες στις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής, με αποτέλεσμα αλλού να καταγράφεται το σύνολο των θέσεων που προβλέπονται και αλλού μόνο οι πραγματικά διαθέσιμες θέσεις ελλιμενισμού. Ανάλογη είναι η κατάσταση για θέσεις ελλιμενισμού σε εμπορικά λιμάνια ή καταφύγια και σκάλες που βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής, που άλλοτε καταγράφονται στο σύνολο των διαθέσιμων θέσεων και άλλοτε όχι. Ορισμένα έργα κατασκευής τουριστικών λιμένων που έχουν εξαγγελθεί, των οποίων οι θέσεις ελλιμενισμού είτε έχουν περιληφθεί στο σύνολο των διαθέσιμων θέσεων είτε όχι, δεν έχουν ολοκληρωθεί, σε ορισμένα δε από αυτά δεν έχουν καν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής, ενώ άλλα θεωρούνται εγκαταλελειμμένα και έχουν αλλάξει χρήση. Ο πίνακας με τις 30 μεγαλύτερες μαρίνες που ακολουθεί βασίστηκε σε στοιχεία της μελέτης «Ο κλάδος τουριστικών λιμένων», της «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.». Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

53 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
ΟΝΟΜΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα 1.200 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Άγιος Κοσμάς, Αττική 1.000 ΑΛΙΜΟΣ Αλιμος, Αττικής ΓΛΥΦΑΔΑ Γλυφάδα, Αττικής 800 ΟLYMPIC MARINE ΛΑΥΡΙΟ Λαύριο, Αττικής 680 ΖΕΑ Πειραιάς, Αττικής 670 ΛΕΥΚΑΔΑ Λευκάδα 620 ΡΟΔΟΣ Παλιά Σφαγεία, Ρόδος 540 ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ Ηράκλειο, Κρήτη 450 ΠΑΤΡΑ Πάτρα, Αχαϊας 415 ΙΚΑΡΙΑ Λευκάδα, Ικαρία 340 ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Πορτο Καρρας, Χαλκιδικής 315 ΜΑΛΙΑ Μάλια, Ηράκλειο, Κρήτη 300 ΑΡΕΤΣΟΥ Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης ΚΑΛΑΜΑΤΑ Καλαμάτα, Μεσσηνίας ΘΑΣΟΣ Λιμενάρια, Θάσος 280 ΧΙΟΣ Καστέλλο, Χίος 274 ΠΡΕΒΕΖΑ Πρέβεζα 270 ΤΟΥΡΛΟΣ Τουρλός, Μύκονος ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Πυθαγόρειο, Σάμος 260 ΠΑΤΡΑ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ Πάτρα, Αχαϊα 256 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αγιος Νικόλαος, Λασιθίου 255 ΠΙΔΑΛΗ Σύρος 254 ΙΤΕΑ Φωκίδα 250 ΚΩΣ Κως, Δωδεκανήσου ΦΛΟΙΣΒΟΣ Αθήνα, Αττικής 249 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Αγιος Ιωάννης, Κορινθίας 220 ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΑΚΤΙΟ) Ακτιο, Αιτωλοακαρνανίας 136 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Βουλιαγμένη, Αττικής 115 ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ Μανδράκι, Δωδεκανήσου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 12.384 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

54 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
O ανταγωνισμός για τα ελληνικά λιμάνια σκαφών αναψυχής προέρχεται από τις χώρες της Βορειοδυτικής Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), αλλά και της Βορειοανατολικής Μεσογείου (Τουρκία, Κροατία). Οι μαρίνες της Βορειοδυτικής Μεσογείου (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) εκτιμάται ότι απορροφούν το 80% της συνολικής ζήτησης υπηρεσιών στη Μεσόγειο. Η Βορειοανατολική ζώνη της Μεσογείου (Ελλάδα, Κροατία, Τουρκία) εξυπηρετεί το 14% της συνολικής ζήτησης. Το υπόλοιπο 6% απορροφάται από την Αλγερία, το Μαρόκο, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Οι τιμές των Ελληνικών μαρίνων υψηλών προδιαγραφών είναι χαμηλότερες των αντιστοίχων της βορειο-δυτικής Μεσογείου. Οι τιμές των ακριβών Ελληνικών μαρίνων είναι κατά 20-40% χαμηλότερες από τις τιμές στις αντίστοιχες μαρίνες των παραπάνω χωρών. Ενώ οι ελληνικές τιμές των ακριβών μαρίνων είναι υψηλότερες μέχρι και 30% από τις αντίστοιχες τουρκικές καθώς και αυτές της πρώην Γιουγκοσλαβίας, αυτές των φθηνών Ελληνικών μαρίνων είναι χαμηλότερες των οργανωμένων μαρίνων της Τουρκίας. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

55 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ YACHTING Καύσιμα* 10,69% 12,51 € Ενδύματα -Υποδήματα 4,86% 5,69 € Είδη διατροφής 29,15% 34,12 € Μπύρα, κρασί, ποτά 14,58% 17,06 € Προϊόντα καπνού 1,46% 1,71 € Βιβλία-Εφημερίδες, Έντυπα 3,89% 4,55 € Είδη Λαϊκής Τέχνης, Κεραμικά, Μπιζού, Χρυσοχοείου 13,60% 15,92 € Μεταφορές (Ταξί, Λεωφορεία, Ενοικιαζόμενα αυτοκ. 5,83% 6,82 € Ασφαλιστικές – Τραπεζικές υπηρεσίες 0,97% 1,14 € Διασκέδαση (Θεάματα) 3,40% 3,98 € Εκδρομές σε Αξιοθέατα (Μουσεία- Αρχαιολ. Χώροι) Ξενοδοχεία - Health spas Υπηρεσίες Ναυσιπλοΐας (Skipper)** 2,83% 3,31 € Όλα τα άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες *** ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 117,04 € Η Ημερήσια Κατανάλωση για το 2011 έχει εκτιμηθεί 120 €. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

56 Κριτήρια Ανάπτυξης του Yachting
Οι ομάδες κριτηρίων που επιλέχθηκαν είναι οι ακόλουθες: 1η : Δυνατότητα προσέγγισης θαλαμηγών, ιστιοφόρων & Τουριστικών πλοίων στο λιμένα 2η : Χαρακτηριστικά Λιμενολεκάνης 3η : Χαρακτηριστικά Θέσεων πρόσδεσης 4η : Διευκολύνσεις στη χερσαία ζώνη 5η : Εξοπλισμός λιμένα 6η : Κόστη Λιμενικά και άλλα Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

57 Στοιχεία Κριτηρίων η Υπο-κριτήρια
1ο «Δυνατότητα προσέγγισης θαλαμηγών, ιστιοφόρων & Τουριστικών πλοίων στο λιμένα» 1) Η φυσική θέση του λιμένα (Είσοδος, καιρικές συνθήκες) 2) Μη ύπαρξη αλιευτικών & εμπορικών πλοίων στο λιμένα 2ο «Χαρακτηριστικά Λιμενολεκάνης» 1) Επάρκεια για ελιγμούς 2) Είδος βυθού (Λασπώδες, βραχώδες κλπ.) 3ο «Χαρακτηριστικά Θέσεων πρόσδεσης» 1) Επαρκές βύθισμα 2) Επαρκές μήκος κρηπιδώματος για ταυτόχρονη & ασφαλή πρόσδεση πλοίων 3) Υποδομή για ταχύπλοα & mega yachts (ύπαρξη κατάλληλης ράμπας, προσκρουστήρων, μπαλονιών, κτλ) 4ο «Διευκολύνσεις στη χερσαία ζώνη» 1) Ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων & υγιεινής 2) Ύπαρξη χώρων στάθμευσης οχημάτων 3) Σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς 4) Ύπαρξη χώρων για εργασίες συντήρησης και διαχείμασης (winter shelter) 5ο «Εξοπλισμός λιμένα» 1) Υποδομή ανεφοδιασμού (νερό-καύσιμα) 2)Ύπαρξη λέμβων εξυπηρέτησης 3) Μέσα πυρόσβεσης 4) Ανελκυστήριο σκαφών για επισκευές & συντηρήσεις 5) Έλεγχος πρόσβασης & Ασφάλεια του λιμένα 6ο «Κόστη Λιμενικά και άλλα» Τέλη προσόρμισης πλοίων Τέλη πρυμνοδέτησης / παραβολής Τέλη για διαχείμαση Κόστος ανεφοδιασμού Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

58 Οι επτά περιοχές της Έρευνας για την Ελλάδα
Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

59 Η Σημαντικότητα των Κριτηρίων όπως αποτυπώθηκε από τους
local experts των 7 περιοχών της Ελλάδας στην έρευνα AHP Κριτήρια Σημαντικότητα (%)* Δωδεκάνησα Κρή τη Χίος Λέσβος Επιχει ρηματί ες (Αττική) Ήπει ρος Κύθηρα 1 Χαρακτηριστικά Λιμενολεκάνης 0,248 0,156 0,120 0,047 0,106 0,136 0,324 2 Δυνατότητα προσέγγισης θαλαμηγών, Τουριστικών πλοίων στο λιμένα 0,194 0,282 0,149 0,101 0,177 0,143 0,262 3 Εξοπλισμός λιμένα 0,186 0,142 0,304 0,363 0,220 0,249 4 Χαρακτηριστικά Θέσεων πρόσδεσης 0,158 0,332 0,211 0,105 0,264 0,266 0,110 5 Διευκολύνσεις στη χερσαία ζώνη 0,134 0,065 0,251 0,159 0,078 6 Κόστη Λιμενικά και άλλα 0,079 0,023 0,082 0,132 0,074 0,048 0,049 Οι τιμές των Κριτηρίων με τη μεγαλύτερη Σημαντικότητα σημειώνονται με bold. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

60 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

61 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΔΟΜΗ ΔΕΝΤΡΟΥ Goal: YACHTING DEVELOPMENT IN GREECE LOCAL
GLOBAL Δυνατότητα προσέγγισης θαλαμηγών, Τουριστικών πλοίων στο λιμένα 0,168 Η φυσική θέση του λιμένα 0,803 0,135 Μη ύπαρξη αλιευτικών & εμπορικών πλοίων στο λιμένα 0,197 0,033 Χαρακτηριστικά Λιμενολεκάνης 0,160 Επάρκεια για ελιγμούς 0,687 0,110 Είδος βυθού 0,313 0,050 Χαρακτηριστικά Θέσεων πρόσδεσης 0,228 Επαρκές βύθισμα 0,518 0,118 Επαρκές μήκος κρηπιδώματος 0,301 0,069 Υποδομή για ταχύπλοα & mega yachts 0,183 0,042 Διευκολύνσεις στη χερσαία ζώνη 0,149 Ύπαρξη κοινόχρηστων χώρων & υγιεινής 0,440 0,066 Ύπαρξη χώρων στάθμευσης οχημάτων 0,137 0,020 Σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς 0,195 0,029 Ύπαρξη χώρων για εργασίες συντήρησης και διαχείμασης 0,034 Εξοπλισμός λιμένα 0,227 Υποδομή ανεφοδιασμού 0,330 0,075 Ύπαρξη λέμβων εξυπηρέτησης 0,080 0,018 Μέσα πυρόσβεσης 0,235 0,053 Ανελκυστήριο σκαφών για επισκευές & συντηρήσεις 0,091 0,021 Έλεγχος πρόσβασης & Ασφάλεια του λιμένα 0,264 0,060 Κόστη Λιμενικά και άλλα 0,068 Τέλη προσόρμισης πλοίων 0,293 Τέλη πρυμνοδέτησης / παραβολής 0,296 Τέλη για διαχείμαση 0,016 Κόστος Ανεφοδιασμού 0,176 0,012 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

62 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Λιμενική Υποδομή Ναυπηγική υποδομή Φορέας Θαλάσσιου Τουρισμού Κόστος προϊόντων Νομοθετικό πλαίσιο Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

63 Προβλήματα του Yachting στην Ελλάδα
Έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού, για ναυλωτές-τουρίστες και για ιδιοκτήτες σκαφών, κυρίως για μεγάλες Θαλαμηγούς (mega yachts). Ύπαρξη λιγότερων και χαμηλότερης ποιότητας Μαρινών συγκριτικά με τις ανταγωνίστριες χώρες. Η έντονη γραφειοκρατία κατά την προσέγγιση σκαφών αυξάνει την προτίμηση μη κοινοτικών πλοιοκτητών σε μαρίνες γειτονικών χωρών Φορολογικό -Θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ειδικός Φόρος για παραμονή άνω των 40 ημερών. Η έκτακτη εισφορά και ο φόρος πολυτελείας στα σκάφη αναψυχής Ανεπαρκής προβολή-διαφήμιση. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

64 Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα
Η Ημερήσια Θαλάσσια Περιήγηση που προσφέρεται από την Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει τη μορφή της Κρουαζιέρας, μικρότερης εμβέλειας, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Σε άλλες δε περιπτώσεις, το αντικείμενο των επιχειρήσεων είναι καθαρά μεταφορικό, όταν τα πλοιάρια και σκάφη ναυλώνονται για ημερήσιες εκδρομές από παράκτια ή νησιωτικά λιμάνια που αποτελούν περισσότερο ή λιγότερο ανεπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς προς γειτονικά λιμάνια της ηπειρωτικής ή νησιωτικής χώρας, στα οποία παρατηρείται μια δορυφορική εξάρτηση όσον αφορά την τουριστική δραστηριότητά τους (Διακομιχάλης Μ., 2004: ). Η ειδοποιός διαφορά του «κλάδου» της Παράκτιας Τουριστικής Ναυσιπλοΐας που παράγει το προϊόν των Ημερήσιων Θαλάσσιων Περιηγήσεων, από την Κρουαζιεροπλοΐα, είναι ότι προσφέρεται από πλοιάρια τα οποία είναι στο σύνολό τους ημερόπλοια, δηλαδή εκτελούν πλόες πάντα και μόνον κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι δεν έχουν τις προδιαγραφές ( καμπίνες επιβατών, εστιατόρια, κλπ) για ταξίδια κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και για ταξίδια μεγάλης εμβέλειας, τα οποία είναι πολύωρα και περισσότερο κουραστικά για τους επιβάτες (Διακομιχάλης Μ., 2006). Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

65 Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα
Μεταφορικό Έργο χωρίς παροχή άλλων υπηρεσιών Ημερήσια μικρής εμβέλειας (Τοπική) κρουαζιέρα. - Εκδρομή σε μία η σε περισσότερες παραλίες του νησιού ή του χερσαίου προορισμού. -  Γύρος του νησιού με το σκάφος με στάση ή στάσεις για κολύμπι ή και για φαγητό - Εκδρομή – κρουαζιέρα σε αξιοθέατα που η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο δια θαλάσσης - Εκδρομή με κύριο σκοπό κάποια δραστηριότητα, όπως ψάρεμα, ή θαλάσσια σπορ. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

66 ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ή Ημερήσια Θαλάσσια Περιήγηση
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ή Ημερήσια Θαλάσσια Περιήγηση Έχει τη μορφή Κρουαζιέρας, μικρότερης εμβέλειας, χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς. Άλλοτε το αντικείμενο των πλοιαρίων είναι καθαρά μεταφορικό. Εμφανίζεται με ημερήσιες εκδρομές από παράκτια ή νησιωτικά λιμάνια προς ανάλογα γειτονικά λιμάνια, στα οποία παρατηρείται δορυφορική εξάρτηση της τουριστικής δραστηριότητά τους. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

67 Η Ελληνική αγορά της Παράκτιας Τουριστικής Ναυσιπλοΐας
Η δραστηριότητα της Παράκτιας Τουριστικής Ναυσιπλοΐας εμφανίστηκε στα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου και του Ιονίου τη δεκαετία του ’60. Η εμφάνιση της δραστηριότητας ήταν απόρροια της «ζήτησης» για ταξίδια σε «εξαρτώμενα» -συγκοινωνικά, διοικητικά και αναπτυξιακά- γειτονικά νησιά των μεγαλύτερων και γνωστότερων, στα οποία παραθέριζαν ημεδαποί ή αλλοδαποί επισκέπτες. Τα κίνητρα των επισκέψεων ήταν τόσο η επίσκεψη σε τουριστικά αξιοθέατα των γειτονικών νησιών[1] όσο και επαγγελματικά ή επιστημονικά ενδιαφέροντα των επισκεπτών [2]. Σε άλλες περιπτώσεις η εμφάνιση των ημερήσιων θαλάσσιων περιηγήσεων ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας από την πλευρά της «προσφοράς» για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με τη δυνατότητα παροχής περισσότερων επιλογών στους επισκέπτες [1] Το 1963 πραγματοποιούνται ημερήσιες θαλάσσιες εκδρομές από δύο μετασκευασμένα αλιευτικά, από το Νυδρί- Λευκάδας προς τα νησάκια Σκορπιό, ιδιοκτησίας Α.Ωνάση, και Μαδουρή, ιδιοκτησίας οικ. Βαλαωρίτη. [2] Το 1965 ταξιδεύει προς Νίσυρο το μετασκευασμένο φορτηγό ξύλινο πλοιάριο «Πούλια» από την Κω, μεταφέροντας πέντε μεταλλειολόγους-ηφαιστειολόγους οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα για επιστημονικούς σκοπούς και ήταν οι πρώτοι τουρίστες που επισκέφθηκαν το νησί, με κίνητρο την παρατήρηση και μελέτη του ηφαιστείου της Νισύρου. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

68 ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
Αριθμός Πλοίων: Αριθμός Πλοιοκτητών – Επιχειρήσεων: Αριθμός Επιβατών (ανά τουριστική περίοδο) Αριθμός Προσωπικού Πλοίων (περιλαμβάνει και πλοιοκτήτες & μέλη των οικογενειών τους) Αριθμός Προσωπικού Γραφείων Μ.Ο. Ακαθάριστων Εσόδων ανά πλοίο € Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006a, σελ.73 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

69 Οι καταναλωτές – χρήστες του προϊόντος
Οι πελάτες-τουρίστες επιλέγουν την ημερήσια θαλάσσια εκδρομή για διάφορους λόγους, όπως (Διακομιχάλης Μ., 2006): Επίσκεψη σε επιμέρους –επιπλέον- προορισμούς με χαμηλό κόστος. Έχουν ήδη πληρώσει το κόστος των διακοπών τους και η εκδρομή συγκριτικά προσθέτει ελάχιστη επιβάρυνση. Ευκαιρία να «αποδράσουν» από τον τόπο που έχουν επιλέξει να περάσουν το σύνολο των διακοπών τους. Έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ντόπια προϊόντα, βιοτεχνίας, λαϊκής τέχνης, κλπ., που πιθανόν δεν μπορούν να βρουν διαφορετικά. Έρχονται σε άμεση επαφή (όχι με φωτογραφίες, περιγραφές, διαφήμιση, κ.ά.) με έναν τόπο που μπορεί να αποτελέσει μελλοντικό προορισμό των διακοπών τους Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

70 Συνοπτικά Αποτελέσματα
Η απασχόληση κυμαίνεται από 2 έως και 7 μήνες απασχόλησης ανάλογα με την περιοχή δραστηριότητας, τον τύπο του πλοίου, τις επιλογές θαλασσίων εκδρομών, τις κατηγορίες των τουριστών κλπ. Η μέση μεταφορική ικανότητα των πλοίων είναι 161 άτομα / πλοίο. Η συνολική μεταφορική ικανότητα των πλοίων είναι επομένως επιβάτες. Η μεταφορική ικανότητα το μήνα είναι άτομα. Η συνολική μεταφορική ικανότητα για το έτος, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο χρόνο απασχόλησης, 4,1 μήνες, είναι άτομα. Η πραγματοποιηθείσα μεταφορά των ατόμων αναλογεί σε μέση πληρότητα 35% . Η μέση τιμή των θαλάσσιων εκδρομών 17,50 € / άτομο Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

71 Άλλα αγαθά που αγοράζονται από τους τουρίστες
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μπύρα, κρασί, ποτά 13,00% 3,25 € Είδη διατροφής 27,00% 6,75 € Είδη Λαϊκής Τέχνης, Κεραμικά, Μπιζού, Χρυσοχοείου 18,00% 4,50 € Spas 0,50% 0,13 € Διασκέδαση - Ψυχαγωγία (Θεάματα) 6,00% 1,50 € Ιατρικές –Τραπεζικές κ.ά. Υπηρεσίες Προϊόντα καπνού – Είδη Καπνιστού 4,00% 1,00 € Βιβλία-Εφημερίδες, Έντυπα 5,00% 1,25 € Μεταφορές (Ταξί, Λεωφορεία, Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα Καύσιμα 1,00% 0,25 € Ενδύματα -Υποδήματα Μοναδικής χρήσης αγαθά διαρκείας (Είδη θαλάσσης, Αποσκευές) 1,50% 0,38 € Εκδρομές σε Αξιοθέατα (Μουσεία-Αρχαιολ.Χώροι,) 9,00% 2,25 € Όλα τα άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες 3,50% 0,88 € ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ) 100,00% 25,00 € Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006 Άλλα αγαθά που αγοράζονται από τους τουρίστες Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

72 Στοιχεία Κόστους, Απασχόλησης, Επενδύσεων
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   € ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ € ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ €  ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ € ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: €  1) ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ άτομα = € 2) ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Άτομα (Μερικής Απασχόλησης) = € 180 Άτομα (Πλήρους Απασχόλησης)= € 3) ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 180 Άτομα (Μερικής Απασχόλησης) = € 4) Άλλη Απασχόληση (Μέλη οικογένειας – χωρίς αμοιβή) (12ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) (6 ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)   Ώρες εργασίας, στο σύνολο των εργαζομένων    Μικτή Συγκέντρωση Παγίου Κεφαλαίου € Συνολικά Επενδυμένα Κεφάλαια σε Πάγια € Τουριστικών πρακτόρων Μικτό Κέρδος = € 30% επί της Τιμής Πώλησης. Αφορά το 70% των επιβατών οι οποίοι ταξιδεύουν σε ομάδες (group) & είναι πελάτες πρακτορείων X 70% X (17,50 X 30%) Μεταφορά (Transfer): Χ 3 € =  € Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

73 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Δημόσια Έσοδα ΚΑΘΑΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ € 1) Λιμενικά Τέλη Επιβατών = € 2) ΦΟΡΟΣ ΕΚΟΕΜN (Σύνταξη Λιμενικών) = € ΑΛΛΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ €  1) ΑΔΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ = € 2) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ = € 3) Λιμενικά Τέλη για Διαχείμαση των Πλοίων: = € Λιμενικά Τέλη ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗ-ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΗ: = € ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.27/ € ΦΠΑ ΕΠΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ € ΦΠΑ (M.O. 7,5%) επί καθαρών εσόδων = €  ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ από ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ   = €  ΦΠΑ ΕΣΟΔΩΝ από ΓΕΥΜΑΤΑ = € ΦΠΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ = €  ΦΠΑ ΤRASNSFER = € Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

74 Συνολικά Έσοδα – Έξοδα επιχειρήσεων
Συνολικά Έσοδα – Έξοδα επιχειρήσεων   ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ € ΕΣΟΔΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ € ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ εν πλω ή στους παραθαλάσσιους προορισμούς: € ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΓΕΥΜΑΤΑ (Picnic, Beach Party): € ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   € ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ € ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ € ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (picnic, Beach Party) € ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ € ΚΑΘΑΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ € ΑΛΛΟΙ ΚΑΘΑΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ €  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.27/ € ΚΕΡΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ € Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006) Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

75 ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Λιμενική Υποδομή Ναυπηγική υποδομή Φορέας Θαλάσσιου Τουρισμού Κόστος προϊόντων Νομοθετικό πλαίσιο Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

76 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Στην Τουριστική Κατανάλωση Στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Στο Εθνικό Εισόδημα Στο Ισοζύγιο Άδηλων Συναλλαγών ή Πόρων Στα Δημόσια Έσοδα Στον Κλάδο Εμπορίου και Μεταφορών Στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου (Τουριστικές Επενδύσεις). Στην Απασχόληση Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

77 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10 ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,15% - 13,28% ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 0,48% 8,73% 3,50% ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 0,49% ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 9,25% ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8,81% ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 16,95% ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 5,36% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 0,41% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 0,20% 1,48% ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 0,37% 6,18% 2,43% ΣΥΝΟΛΙΚΗ (και των άλλων κλάδων) ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ Θ.Τ. 0,57% 3,71% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Άμεση-Έμμεση -Επαγωγική) ΤΟΥ Θ.Τ. 1,44% 9,43% * Για την Κρουαζιεροπλοΐα περιλαμβάνει μόνο τις επισκευές που γίνονται στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Πίνακας ΔΛΤ 7. Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006α, σελ.232 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

78 Δραστηριότητα («κλάδος») Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.11 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δραστηριότητα («κλάδος») Κρουαζιεροπλοΐα Yachting Παράκτια Τουριστική Ναυσιπλοΐα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 60,68% 27,08% 12,24% 100,00% ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 58,46% 27,35% 14,19% ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 54,49% 29,96% 15,55% ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΔΗΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 60,01% 28,15% 11,84% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 46,13% 37,55% 16,32% ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 9,49% 17,27% 16,61% 12,47% ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ * 29,27% 58,65% 12,08% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00% 79,29% 20,71% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 30,98% 50,57% 18,45% ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 52,54% 32,52% 14,94% ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 4,04% 5,59% 5,67% 4,66% ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 34,72% 9,68% 3,75% 48,15% ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 39,24% 13,88% 5,03% 58,15% ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 21,05% 13,02% 7,12% 41,20% ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ Πηγή: Διακομιχάλης Μ., 2006α, σελ.234 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

79 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
REFERENCES IN GREEK Diakomihalis M. (2006a), Diakomihalis M. , 2006, “Marine Tourism: The estimation of its Impacts to the Greek Economy via the Tourism Satellite Account and its connection with the National Accounting System” Doctorate Dissertation, Chios . Doctorate Dissertation, University of the Aegean, Chios, Greece. Diakomihalis M., (2006b), “The Coastal Tourist Shipping in Greece and its Economic Impacts”, Archives of Economic History, Greek Economic history Society’s Papers of Kalamatas’ Congress, 17-19/03/2006, Athens Diakomihalis M., (2004), “Methodological procedures on marine tourism economic impacts estimation”, Proceedings of the 2nd international congress of the Epirus TEI, June 3-4, 2004, Preveza, Greece Empirical Reseach ( ) in Coastal Tourist Shipping enterprises, PENPIS (Union of Tourist Day-Ship Owners) members. Eythimiatou- Poulakou A., (1994), Tourist Law, A.Sakoulas Editions, Athens - Komotini Hatzinikolaou Eliz., (2002) The Law of Acommodations and other Tourist Establishments, Propompos Editions, Athens. Igoumenakis N., Kravaritis K., Lytras P., (1998), Introduction to Tourism, Interbooks Editions, Athens Iliopoulos S., (1993), Maritime Tourism, Greek Tourism Organization, Athens ICAP, (2000), Marine Tourism Infrastructure, A Sector based Study. Institute of Tourist Researches and Forecasts (ITRF) (2005), Greek Economy and Tourism, vol. 19 & 20, Athens Institute of Tourist Researches and Forecasts (ITRF) (2004) Greek Economy and Tourism, vol. 18 Athens Komilis P., Vagionis N., (1999) Tourist Planning – evaluating methods and practices, Propompos Editions, Athens Lagos D., (2005), Tourist Economics, Kritiki Editions, Athens Lagos D., Liargovas P., (2003), Tourist Economics, Organization of Instructive Books Editions, Athens Lekakou M., Tzannatos E., (1998) “Cruising & Yachting: A new tourist product for the Aegean Sea” Summer School Seminars, Univ. of the Aegean, Shipping Transport and Trade Department, Chios,1999 Lekakou M., Tzannatos E., (1998) “Cruising & Yachting: A new tourist product for the Ionian Sea”Thalassa ’98, Athens. Ministry of Mercantile Marine, Department of Statistics NSSG General Statistics Year Book NSSG, Mercantile Marine Statistics’ Branch Tsartas P., (1996) Tourists, Travels, Places: Sociological Approaches in Tourism, Exantas Editions, Athens Varvaresos S., (2000), Tourism, concepts, values, Structures, Propompos Editions, Athens Zaharatos G., (2003) Package tour,2nd edition, Propompos Editions., Athens REFERENCES IN ENGLISH Cicin-Sain B. and R.W. Knecht. Integrated coastal and ocean management: concepts and experiences, Island Press, Washington, DC (1998). Davidson R. (1992), Tourism in Europe, Techniplus & Pitman, London Diakomihalis M., Lagos D. (2006), “Yachtng in Greece: Economic impacts”, Proceedings of the 24th international EuroCHRIE congress, CD-Rom, October 25-28, 2006, Thessaloniki, Greece Dwyer L. and Forsyth P., (1996) Economic impacts of cruise tourism in Australia. Journal of Tourism Studies 7 2, pp. 36¯43. Dwyer L. and Forsyth P., (1998) Economic significance of cruise tourism. Annals of Tourism Research 25 2, pp. 393¯415. European Cruise Council, 2004, first statistics Hall CM, Lew A, editors (1998), Sustainable tourism development: geographical perspectives. London: Addison-Wesley, Longman. Hall C.M.. (2000), Tourism planning, Prentice-Hall, Harlow. Hall C.M., (1999), Tourism and the environment: problems, institutional arrangements and approaches. In: C.M. Hall and S.J. Page, Editors, Tourism in South and South-East Asia: critical perspectives, Butterworth-Heinemann, Oxford, pp. 94¯103. Hall C.M.. (1998), Introduction to tourism: development dimensions and issues (3rd ed.),, Addison Wesley Longman, South Melbourne. Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012

80 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012
Hall C.M. and Page S. (1999), The geography of tourism and recreation Hall CM. 1996, Environmental impact of tourism in the Pacific. In: Hall CM, Page S. editor. Tourism in the Pacific: issues and cases. London: Routledge, p. 65¯80. Hall Michael “Trends in ocean and coastal tourism: the end of the last frontier?” Vol.44, Issues 9-10, (2001) pp Hicks J.R., (1946), Value and Capital, Second Edition, Oxford University Press. International Cruise Market Monitor (2000), Volume 6. Wild International Ltd. London Kim S. and Kim Y., (1996), Overview of coastal and marine tourism in Korea. Journal of Tourism Studies 7 2, pp. 46¯53. Lagos D., (1999) Exploratory forecasting methodologies for tourism demand, EKISTICS, V Lekakou M.B., Pallis A., Papadopoulou M.N. (2003) «Plain cruising? The state of the cruise industry in Greece and E.U. Policy Development», Proceedings of International Association of Maritime Economics Conference, p.p , Ismir 2004 Lekakou M.B., Xydeas E., Stafanidaki E. (2004) “Cruise Industry and Regional Economies. The Case of Piraeus” Proceedings of International Association of Maritime Economics Conference, CDRom, Cyprus,2005 Maher Denis, (2000), Marine Tourism and Leisure, Department of the Marine and Natural Resources, Ireland Marti B.E. (2004), Trends in world and extended-length cruising ( ), “Marine Policy”, Vol. 28 (3), pp Miller M.L. and Auyong J., (1991), Coastal zone tourism: a potent force affecting environment and society. Marine Policy 15 2, pp. 75¯99. Miller M., (1993), The rise of coastal and marine tourism. Ocean & Coastal Management 21 1¯3, pp. 183¯199.  Nijkamp P, Verdonkschot S. (1995), Sustainable tourism development: a case study of Lesbos. In: Coccossis H, Nijkamp P, editors. Sustainable tourism development. Aldershot: Avebury,. p. 127¯158. Opaschowski, H.W. (1997), Tourism in the era of experience, Cruise & Ferry GUIDE, Publ. ShipPax Info. Sweden Orams M.B., (1997), The effectiveness of environmental education: can we turn tourists into greenies? Progress in Tourism and Hospitality Research 3, pp. 295¯306. Orams M., (1999), Marine tourism: development, impacts and management, Routledge, London. Peisley T. (2003), Global Changes in the Cruise Industry Research report, Seatrade. Pollard J. (1995), Tourism and the environment. In: Breathnach P, editor. Irish Tourism Development. Geographical Society of Ireland, Maynooth, p. 61¯77. Ritter W. and Schafer C., (1998), Cruise-tourism: a chance of sustainability. Tourism Recreation Research 23 1, pp. 65¯71. The Cruise Industry 2003 Economic Survey in the USA, International Council of Cruise Lines Tzannatos E., (1999), “Cruise Ships: a fleet in transition”, International Conference-21st Century Cruise Ships, London Webe S. and Mikacic V., (1994), Vaznost trzisnog istrazivanja za planiranje razvoja nautickog turizma u hrvatskoj (The importance of market research in planning the development of nautical tourism in Croatia). Turizam 42 5/6, pp. 71¯74 Wagner J. E., (1997) Estimating the Economic Impacts of Tourism. Annals of Tourism Research Vol.24 Wild G., Dearing J. (2000), Development of and prospects for cruising in Europe, Maritime Policy & Management, Vol. 27, pp Wild G.P. (2000), “Development of and prospects for cruising in Europe”, Marit. Pol. Mgmt. Vol. 27. World Marine Markets, (2005), A Report to WTSH by Douglas-Westwood Ltd, report number W.T.T.C., (2004) “Greece Travel & Tourism Forging Ahead: The 2004 Travel & Tourism Economic Research” INTERNET SOURCES grektourism.gr/ θαλάσσιος τουρισμός Traveling Internet/ Traveling news/ «Επεκτείνονται οι ειδικές μορφές τουρισμού» Σεπτέμβριος, 2004:18296& subcategory_id6 2004:19235 & subcategory_id7 Dr. Μιχαήλ Διακομιχάλης, 2012


Κατέβασμα ppt "Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google