Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ E-Learning για τους επαγγελματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων Training period: 2016/17 Καλωσορίσατε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ E-Learning για τους επαγγελματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων Training period: 2016/17 Καλωσορίσατε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ E-Learning για τους επαγγελματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων Training period: 2016/17 Καλωσορίσατε εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης του έργου EnPC-INTRANS. Μπορείτε μόνοι σας να ελέγξετε την ταχύτητα των παρουσιάσεων. Όταν επιλέξετε  …  σε κάθε μια από τις διαφάνειες θα ανοίξει ένα κείμενο με πρόσθετο υλικό. Οι αριθμοί αναδεικνύουν την προτεινόμενη σειρά παρακολούθησης. Επιλέγοντας ένα ανοιχτό κείμενο, αυτό θα κλείσει. Επιλέγοντας μια κενή περιοχή στην διαφάνεια, σταματάει η παρουσίαση ή γίνεται μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια. Απολαύστε τα μαθήματα E-Learning του έργου EnCP-INTRANS!  C l i c k

2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η GIZ ή οποιοδήποτε άλλο μέλος της κοινοπραξίας και οι συγγραφείς δεν θα αποδεχτούν οποιαδήποτε ευθύνη οιανδήποτε στιγμή για κάθε είδους ζημιά ή απώλεια που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε που αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο / παρουσίαση / εκδήλωση. Επιπλέον, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οι οργανισμοί (ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους) μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο/παρουσίαση/εκδήλωση. Παρακαλώ, προχωρήστε στην επόμενη διαφάνεια μόνο μετά από προσεκτική ανάγνωση του παραπάνω, περί αποποίησης ευθυνών!

3 Το έργο EnPC-INTRANS Slide N° 3 10 εταίροι από 9 Χώρες Germany Greece Slovenia Serbia Latvia Romania Slovakia Croatia Ukraine www.enpc-intrans.eu Slide N° 3 www.enpc-intrans.eu   Slide N° 3 www.enpc-intrans.eu  (1) Μπορείτε να επικοινωνήσετε με όλους τους εταίρους μέσω της ιστοσελίδας του έργου : www.enpc-intrans.eu.www.enpc-intrans.eu  (2) Μπορείτε να ανοίξετε τις ιστοσελίδες των εταίρων πατώντας στα λογότυπα τους

4 Slide N° 4 Πραγματικό ετήσιο ενεργειάκό κόστος Εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας βάσει της ΣΕΑ Περίοδος εγγύησης ΣΕΑ χρόνος Ενεργειακό κόστος πριν τα μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης Μειωμένο ενεργειακό κόστος Διαρκής εξοικονόμηση για τον ιδιοκτήτη του δημόσιου κτιρίου Τέλος της ΣΕΑ Εξοικονομούμενο ενεργειακό κόστος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου μπορεί να αποζημιώσει (συνολικά ή εν μέρει) τα τέλη της ΣΕΑ Μια ΕΕΥ παρέχει ένα συμφωνημένο πακέτο-υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βελτιώσεων (επενδύσεων) στη βάση της ΣΕΑ. ΕΕΥ = Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών ΣΕΑ = Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης ΕΑ = Ενεργειακή αποδοτικότητα Πηγή: GIZ Η βασική έννοια της ΣΕΑ στα δημόσια κτίρια Slide N° 4 Πηγή: GIZ       (4) η εγγυημένη φάση αρχίζει, όταν ολοκληρωθούν τα συμφωνηθέντα μέτρα και γίνουν αποδεκτές οι νέες εγκαταστάσεις, κατασκευές κλπ. (3) Κατά την πρώτη περίοδο της διάρκειας της σύμβασης (προπαρασκευαστικό στάδιο), εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λπ.) (1) Τα χαρακτηριστικά των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) σε δημόσια κτίρια: Η ΣΕΑ είναι μια δεσμευτική συμφωνία παροχής υπηρεσιών ανάμεσα στον φορέα ιδιόκτητου δημόσιου κτιρίου και μιας ΕΕΥ στην οποία συμπεριλαμβάνεται η εγγύηση εξοικονόμησης ενέργειας παρεχόμενη από την ΕΕΥ. Η ΣΕΑ είναι ένα κατά παραγγελία πακέτο μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης, της εφαρμογής και της παρακολούθησης των τεχνικών βελτίωσης και των υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης. Η ΣΕΑ προβλέπει την καταβολή τιμήματος που περιγράφεται στη σύμβασης (χωρίς επιδοτήσεις) και προκύπτει από τη σταθερή ετήσια αμοιβή των υπηρεσιών η οποία συσχετίζεται με την επιτυγχανόμενη εγγυημένη εξοικονόμηση. Οι αμοιβές των υπηρεσιών της ΣΕΑ πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να μην υπερβαίνουν τη χρηματική αξία της εγγυημένης εξοικονόμησης που αντιστοιχούν στο έτος βάσης (σταθερή τιμή βάσης). Στην ριζική ανακαίνιση κτιρίων απαιτούνται πρόσθετες ταμειακές ροές π.χ. από επιδοτήσεις, χορηγήσεις ή από ίδια κεφάλαια του ιδιοκτήτη του κτιρίου. ( 6) Μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, η εξοικονόμηση παραμείνει προς όφελος των ιδιοκτητών των κτιρίων. (5) Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της σύμβασης αποζημιώνεται (εν όλο ή εν μέρει) στις συμφωνημένες αμοιβές υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. (2) Η κατανάλωση ενέργειας και το κόστος (σε συμφωνημένη τιμή) κατά το έτος αναφοράς, αντιπροσωπεύουν τη βάση αναφοράς (baseline) για την επαλήθευση των εγγυημένων εξοικονομήσεων και για τον υπολογισμό των αμοιβών των υπηρεσιών ΣΕΑ

5 Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν χρησιμοποιεί ιδία κεφάλαια και μεταφέρει το επενδυτικό του ρίσκο στην Ε.Ε.Υ (Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών). Οι Σ.Ε.Α. βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση και αυξάνουν την αξιοπιστία λειτουργίας και ασφάλεια εφοδιασμού, ενώ το ενεργειακό κόστος και περιβαλλοντική μόλυνση μειώνονται. Χρησιμοποιείται η τεχνογνωσία και επαγγελματική διαχείριση της ενέργειας των Σ.Ε.Α. Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου είναι απαλλαγμένος από τον ουσιώδη σχεδιασμό και εργασίες λειτουργίας. Η αξία και άνεση των κτηρίων βελτιώνονται. Το σύνολο των υπηρεσιών όπως για παράδειγμα σχεδιασμός, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μπορεί να καλυφθεί από μία μόνο πηγή, επομένως μείωση του αριθμού διασυνδέσεων και κόστους συναλλαγής. Τα στοιχεία της σύμβασης εκχωρούν, σε μεγάλο βαθμό, τους τεχνικούς και εμπορικούς κινδύνους στην Ε.Ε.Υ. (source of arguments : Transparense 2011) Slide N° 5 Πλεονεκτήματα των Σ.Ε.Α. για τον ιδιοκτήτη του δημόσιου κτηρίου

6 Slide N° 6 Επιχειρησιακά σχέδια ΣΕΑ Εγγυημένες ενεργειακές εξοικονομήσεις (συγκριτικά με το σενάριο αναφοράς) Προγραμματισμένες επενδύσεις Καμία επένδυση (πριν το επενδυτικό στάδιο) Slide N° 6 Planned investments  (2) Το πιο συχνά απαντώμενο επιχειρηματικό μοντέλο ΣΕΑ (εδώ ονομάζεται βασική ΣΕΑ) στοχεύει σε επενδύσεις τεχνολογικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ) επιτυγχάνοντας σχετικά υψηλά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας (με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας γρήγορης αποπληρωμής) και χρηματοδοτείται (συνήθως εξολοκλήρου) από την εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας κατά την περίοδο της σύμβασης που συνήθως έχει διάρκεια 5-15 χρόνια.  ( (1) Αν και η βασική ιδέα της ΣΕΑ είναι πάντα ίδια, μπορούν όμως να εφαρμοστούν διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, ανάλογα με το πόσο φιλόδοξη είναι η προσπάθεια εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης η πολυπλοκότητα και ο όγκος των προγραμματισμένων επενδύσεων. volume of planned investments.  (4) Η ΣΕΑ(+) ισχύει όταν οι υπηρεσίες της ΕΕΥ, συμπεριλαμβάνουν, εκτός των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ) γρήγορης αποπληρωμής, ολοκληρωμένα κατασκευαστικά έργα στο κέλυφος του κτιρίου, πχ. μόνωση στεγών και τοίχων, αντικατάσταση παραθύρων, καθώς και μέτρα που σχετίζονται με μη ενεργειακές παρεμβάσεις όπως π.χ. Δομική αποκατάσταση, ανακαίνιση ή νέα εγκατάσταση που δεν σχετίζονται με τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων, κλπ. Στα έργα ΣΕΑ(+) απαιτούν, πρόσθετες πληρωμές (εκτός από τις χρεώσεις υπηρεσιών ΣΕΑ που βασίζονται στην εγγυημένη εξοικονόμηση) και μακράς διάρκειας συμβάσεις (συνήθως άνω των 15 ετών).  (3) Η απλή ΣΕΑ ξεχωρίζει για τη επιτυγχανόμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης EΑ, μέσω σύναψης συμβάσεων διαχείρισης ενεργειακών υπηρεσιών, στοχεύοντας στην επίτευξη της εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας με ελάχιστη ή καμία επένδυση σε τεχνικό εξοπλισμό. Οι αμοιβές παροχής υπηρεσιών καταβάλλονται από την εξοικονόμηση. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πολύ σύντομη (π.χ. 2-3 χρόνια).

7 Slide N° 7 Ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων ΣΕΑ Απλή ΣΕΑΒασική ΣΕΑΠροηγμένη ΣΕΑ Επένδυση Μη ύπαρξη επένδυσης μόνο επεμβάσεις ενεργειακής διαχείρισης Επενδύσεις με μικρούς χρόνους αποπληρωμής Ριζική ανακαίνιση των κτιρίων συμπεριλαμβανομένων επεμβάσεων που δεν σχετίζονται με εξοικονόμηση ενέργειας. Δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας Τυπικά 10-20 % Τυπικά 20-60% Ιδανικά >70% Διάρκεια Σύμβασης Στις περισσότερες περιπτώσεις 2-3 χρόνια Στις περισσότερες περιπτώσεις 5-15 χρόνια Συχνά >15 χρόνια Σχεδιασμός και προγραμματισμός έργο μέσω ΣΕΑ Ιδιοκτήτες κτιρίου ή τοπικές αρχές. Ιδιοκτήτες κτιρίου ή τοπικές αρχές σε συνεργασία με συμβολαιοποιημένους μηχανικούς Εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ΕΕΥ Ο πίνακας συνεχίζεται και στην στην επόμενη διαφάνεια.στην επόμενη διαφάνεια Slide N° 7  (1) Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών τύπων επιχειρηματικών μοντέλων σχετίζονται με: - Το σκοπό της επένδυσης – - Με το πόσο φιλόδοξες είναι οι εγγυήσεις εξοικονόμησης ενέργειας – -Την αναγκαία η διάρκεια της σύμβασης -

8 Slide N° 8 Ειδικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων ΣΕΑ Απλή ΣΕΑΒασική ΣΕΑΠροηγμένη ΣΕΑ Ιδιοκτησία εξοπλισμού Όλες οι συσκευές που εγκαθίστανται είναι ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του κτιρίου. Η κατοχή όλου του εξοπλισμού που εγκαθίστανται συνήθως μεταφέρεται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου στην ημερομηνία που καταγράφεται στην ΣΕΑ. Υπηρεσίες (λειτουργίες) που περιλαμβάνονται. Υπηρεσίες διαχείρισης: Μέτρηση και διαχείριση της ενέργειας Επαλήθευση λογαριασμών ενέργειας. Μέτρηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας και επαλήθευση της επιταχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας. Αποδεκτές λειτουργίες και διαδικασίες. Λειτουργικές υπηρεσίες: Βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιπρόσθετα: ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποίηση. Χρηματοδότηση Η ΕΕΥ πληρώνει μόνο το κόστος προσωπικού Ιδία κεφάλαια της ΕΕΥ, δάνεια, επιδοτήσεις, οικονομική συμβολή του ιδιοκτήτη του κτιρίου Υπολογισμός της αμοιβής της ΕΕΥ βάση της επιτευχθείσας εξοικονόμησης ενέργειας. Αμοιβή επαρκής για την απόσβεση όλων των δαπανών της ΕΕΥ, συμπεριλαμβανομέ νου και του κέρδους της ΕΕΥ Αμοιβή επαρκής για την απόσβεση όλων των δαπανών της ΕΕΥ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδότησης, υπηρεσιών, κόστους συντήρησης και του κέρδους της ΕΕΥ Αμοιβή επαρκής για την απόσβεση όλων των δαπανών της ΕΕΥ, συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδότησης, υπηρεσιών, κόστους συντήρησης και του κέρδους της ΕΕΥ, μείων τις επιδοτήσεις, εντός της συμφωνημένης διάρκειας της ΣΕΑ Πρόσθετες επιλογές χρηματοδότησης που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των τελών των υπηρεσιών ΣΕΑ Συνήθως δεν είναι απαραίτητες. Προκαταβολές του ιδιοκτήτη του δημοσίου κτιρίου εκ των προτέρων για ένα μέρος του κόστους της επένδυσης (ιδίως για επεμβάσεις που δεν επιφέρουν ΕΞΕ). Επιδοτήσεις επιτοκίων που καταβάλλονται από την ΕΕΥ. Επιδοτήσεις για τα ειδικά μέτρα (π.χ. feed-in tariffs για την ισχύ που παρέχεται από ανανεώσιμες πηγές ή από μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας). Αποπληρωμή της επένδυσης Εξ’ ολοκλήρου από την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας. Μερικώς από την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας. Το υπολειπόμενο ποσό πληρώνεται ξεχωριστά. Slide N° 8  (1) Μια πιο λεπτομερής σύγκριση των επιχειρηματικών μοντέλων ΣΕΑ είναι διαθέσιμη εδώ.εδώ

9 Επιλογή έργων ΣΕΑ και επιχειρηματικών μοντέλων Slide N° 9  (2) Αν ένα κτίριο εξακολουθεί να είναι λειτουργικό, αλλά οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας του είναι ξεπερασμένες, απαρχαιωμένες, ή χρειάζονται αναβάθμιση σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, τότε μπορεί να εφαρμοστή η βασική ΣΕΑ εάν και εφόσον οι εγγυημένες εξοικονομήσεις αμείβονται επαρκώς (συνήθως στο σύνολο) για τα απαραίτητα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στη διάρκεια μιας αποδεκτής περιόδου της σύμβασης. Διάρκεια σύμβασης μεταξύ 5-15 ετών μπορεί είναι αποδεκτή.  (1) Αν σε ένα κτίριο τα εγκατεστημένα ενεργειακά συστήματα είναι νέας τεχνολογίας, η απλή ΣΕΑ πιθανότατα θα είναι επαρκής για να ενεργοποιήσει το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από τη βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας και τη βελτίωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Μικρή η ή καμία επένδυση απαιτείται. Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να είναι μικρή (π.χ. 2- 3 χρόνια).  3) Εάν ένα κτίριο χρειάζεται ριζική ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένων τόσο των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας όσο και των μέτρων αποκατάστασης που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, σε αυτή τη περίπτωση η ΣΕΑ (+)μπορεί συνήθως να εφαρμόζεται και μόνον εφόσον πρόσθετες πληρωμές (εκτός από τις αμοιβές υπηρεσιών ΣΕΑ που βασίζονται στην εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας) δύναται να προκύψουν, και η αποδεκτή σύμβαση είναι μεγάλης διάρκειας (συχνά μεγαλύτερη από 15 χρόνια). Πρόσθετες πληρωμές μπορούν να χρηματοδοτηθούν από επιδοτήσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ΕΑ των δημόσιων κτιρίων, από εθνικά ή περιφερειακά ταμεία EΑ, από διεθνή κεφάλαια, ή από ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών κτιρίων.  (4) Εάν ένα παλιό κτίριο είναι σχεδόν κατεδαφισμένο, ή ανεπαρκές για μελλοντική χρήση, η λύση της αντικατάσταση του με ένα νέο κατασκευασμέ νο κτίριο μπορεί να αποδειχθεί πιο οικονομική από την ανακαίνιση του υφιστάμενου. Σε αυτή την περίπτωση η ΣΕΑ δεν εφαρμόζεται

10 Τα οικονομικά των ΣΕΑ μπορούν να αποτιμηθούν από δύο διαφορετικές σκοπιές: Από την σκοπιά του ιδιοκτήτη του κτιρίου owner’s point of view: Σύγκριση μεταξύ της ετήσιας αποπληρωμής της ΕΕΥ και της τιμής της εγγυημένης εξοικονόμησης: Η ΣΕΑ είναι πιο ελκυστική εάν οι ετήσιες αμοιβές υπηρεσιών ΣΕΑ είναι μικρότερες ή ισοδύναμες με την χρηματική αξία * της ετήσιας εγγυημένης εξοικονόμησης. Από την σκοπιά της ΕΕΥ: Αποτίμηση της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ : NPV) των χρηματορροών κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΕΑ: Όσο μεγαλύτερη είναι η ΚΠΑ τόσο ελκυστικότερη είναι η επένδυση. Aυπολογισμός του Εσωτερικού βαθμού επένδυσης (ΕΒΑ: IRR) Όσο μεγαλύτερoς είναι ο ΕΒΑ τόσο ελκυστικότερη είναι η επένδυση. Η χρηματική αξία της εγγυημένης εξοικονόμηση σε μια ΣΕΑ γενικά υπολογίζεται βάση του πραγματικού κόστους της ενέργειας το έτος βάσης αναφοράς (σταθερή τιμή ) Slide N° 10 Βασικά οικονομικά των ΣΕΑ Slide N° 10  (1)Το εκπαιδευτικό εργαλείο EnPC- INTRANS για την επίδειξη της οικονομικής αξιολόγησης της εκτίμησης της προ- σκοπιμότητας των συμβάσεων ΣΕΑ από εμπορική άποψη, μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ μαζί με τις σχετικές οδηγίες χρήσηςεδώ  (2) Ο υπολογισμό της χρηματικής αξίας της επιτευχθείσας εξοικονόμησης σε βάση σταθερής τιμής μειώνει τον οικονομικό κίνδυνο του έργου τόσο για την ΕΕΥ όσο και τον φορέα του δημόσιου κτιρίου. Αν η πραγματική τιμή της ενέργειας θα αυξηθεί στο μέλλον, που είναι το πιθανότερο ότι θα συμβεί, το πρόσθετο όφελος θα παραμείνει στην τσέπη του φορέα του κτιρίου, ενώ η ESCO εξακολουθεί να λαμβάνει τις συμφωνημένες αμοιβές υπηρεσιών ΣΕΑ. Αν η πραγματική τιμή της ενέργειας μειωθεί στο μέλλον, ο ιδιοκτήτης του δημόσιου κτιρίου θα πρέπει και στην περίπτωση αυτή να καταβάλει το πλήρες ποσό των συμφωνηθέντων τελών που προκύπτει από την ΣΕΑ, η οποία βοηθά να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα τόσο του έργου που περιγράφεται στην ΣΕΑ αλλά και της ΕΕΥ. Θα υπάρξει αντιστάθμιση από τα πιθανά πρόσθετα κέρδη του φορέα του δημόσιου κτιρίου κατά την περίοδο αύξησης των τιμών της ενέργειας.

11 Slide N° 11 Εκτίμηση Οικονομικής βιωσιμότητας έργων ΣΕΑ Πρόκληση: Προκειμένου να βρεθεί ΕΕΥ που θα υλοποιήσει το έργω μέσω ΣΕΑ, το έργο θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμό και από την εμπορική σκοπιά. Slide N° 11  (Την επίδειξη του εκπαιδευτικού εργαλείου ENPC-INTRANS για τη μελέτη σκοπιμότητας της εκτίμησης των οικονομικών από εμπορικής άποψης των συμβάσεων ΣΕΑ, δύναστε να την κατεβάσετε, εδώ μαζί με τις σχετικές οδηγίες χρήσηςεδώ  ((5) Το αναμενόμενο επιτόκιο των ιδίων κεφαλαίων, αντίστοιχα ο ελάχιστος απαιτούμενος Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης i1 είναι συγκεκριμένες τιμές για την εταιρεία. Εάν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες διαθέσιμες, ο i1 μπορεί να οριστεί ίσος με το επιτόκιο τραπεζικού δανείου υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς i2.  6) Το ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο i3 είναι συνήθως μια συγκεκριμένη εταιρική αξία. Εάν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να τεθεί ίση με τον ελάχιστο απαιτούμενο Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης i1.   (3) Στη βασική ΣΕΑ, ο φορέας του δημόσιου κτιρίου, συνήθως δεν έχει και δεν θα αποδεχθεί, να πληρώσει καμία προκαταβολή στην ΕΕΥ.  (4) Στη βασική ΣΕΑ, η αμοιβή υπηρεσιών συνήθως ισοδυναμεί με τη χρηματική αξία της εγγυημένης εξοικονόμησης στο έτος αναφοράς. Αν οι αμοιβές υπηρεσιών ΣΕΑ είναι λιγότερες από το 100% της αξίας των εγγυημένων εξοικονομήσεων, ένα μέρος των εξοικονομήσεων θα παραμείνει στην τσέπη του φορέα των κτιρίων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά τότε η διάρκεια της σύμβασης θα πρέπει να επεκταθεί. (2) Σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης του έργου, η αναμενόμενη εξοικονόμηση προκύπτει από μια πρόχειρη ανάλυση ή την εκτέλεση ενεργειακών ελέγχων. Στη συνέχεια πρέπει να επαληθεύεται με τη βοήθεια της λεπτομερούς ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε από την ανάδοχο ΕΕΥ πριν από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.  (8)Το παράδειγμα αυτό υπολογίστηκε με βάση τις υποτιθέμενες συνθήκες της αγοράς της Γερμανία το 2016.  7) Εάν η ΚΠΑ> 0 σημαίνει ότι το έργο μπορεί να είναι οικονομικά εφικτό υπό τις παραδοχές που έγιναν.

12 Slide N° 12 Εκτίμηση Οικονομικής βιωσιμότητας έργων ΣΕΑ Οικονομικά βιώσιμό έργο (από την πλευρά της ΕΕΥ): Η ΚΠΑ των οφελών είναι μεγαλύτερη της ΚΠΑ του κόστους κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΕΑ (12 χρόνια ) Μη Οικονομικά βιώσιμο έργο (από την πλευρά της ΕΕΥ): Η ΚΠΑ των οφελών είναι μικρότερη της ΚΠΑ του κόστους κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΕΑ (8 χρόνια ΚΠΑ οφέλους Revenues (NPV) accumulated ΚΠΑ κόστους Cost (NPV) accumulated Slide N° 12  (2) Αν η διάρκεια της σύμβασης διακόπτεται πολύ σύντομα, το ίδιο έργο δεν μπορεί πλέον να είναι οικονομικά εφικτό.  (1)Εάν η ΚΠΑ του συνόλου των εσόδων που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης υπερβαίνει την ΚΠΑ του συνόλου των δαπανών που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η συνολική ΚΠΑ του έργου είναι θετική (> 0). Τότε αυτό σημαίνει ότι το έργο μπορεί να είναι οικονομικά εφικτό από εμπορική άποψη, στην διάρκεια της σύμβασης.

13 Χρηματοδότηση από Τρίτους (ΧΑΤ) Slide N° 13 Πίστωση στην ΕΕΥ Πίστωση στον πελάτη (ιδιοκτήτης κτιρίου) Ιδιοκτήτης κτιρίου ΕΕΥ Επενδυτής/ Τράπεζα Υλοποίηση επεμβάσεων. Εγγύηση εξοικονόμησης. Πληρωμή υπηρεσιών Και αποπληρωμή επένδυσης Χορήγηση δανείου Πληρωμή δανείου από εξοικονόμηση Ιδιοκτήτης κτιρίου ΕΕΥ Επενδυτής/ Τράπεζα Υλοποίηση επεμβάσεων. Εγγύηση εξοικονόμησης Πληρωμή υπηρεσιών Πληρωμή δανείου από εξοικονόμηση Χορήγηση δανείου Στις ανεπτυγμένες αγορές ΕΕΥ, η ποιο κοινή χρηματοδότηση είναι η Χρηματοδότηση από Τρίτους Πίστωση στην ΕΕΥ (με πώληση των δικαιωμάτων) Ιδιοκτήτης κτιρίου Υλοποίηση επεμβάσεων. Εγγύηση εξοικονόμησης. Πληρωμή δανείου από εξοικονόμηση Χορήγηση δανείου Πληρωμή υπηρεσιών Πώληση δικαιωμάτων Ενδιάμεσος ΕΕΥ Επενδυτής/ Τράπεζα Slide N° 13           (3) Ο δημόσιος φορέας ιδιοκτήτης του κτιρίου καθίσταται υπόχρεος της καταβολής των τακτικών πληρωμών στην τράπεζα. (10) Ο δημόσιος φορέας ιδιοκτήτης του κτιρίου πληρώνει ένα μέρος των αμειβόμενων υπηρεσιών ΣΕΑ (συμφωνηθείσα αμοιβή) απευθείας στην τράπεζα, ή τον εμπλεκόμενο εκπρόσωπο factoring. 4) Οι αμοιβές υπηρεσιών ΣΕΑ καταβάλλονται στην ESCO καλύπτοντας το συνολικό κόστος του έργου μείον το κόστος χρηματοδότησης και αποπληρωμής του δανείου. (5) Σε πιο ανεπτυγμένες αγορές οι τράπεζες χρησιμοποιούνται σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο. Οι ΕΕΥ προσφέρουν υπηρεσίες ΣΕΑ και γίνονται καλύτερα αποδεκτές ως πιστωτές από τις εμπορικές τράπεζες. (6) Το δάνειο χορηγείται απευθείας στην ΕΕΥ που πληρώνει για το συνολικό κόστος της επένδυσης. 7) Η EΕΥ υποχρεούται για την καταβολή τακτικής πληρωμής στην τράπεζα. 8) Πιστωτικές απαιτήσεις / αγορά εμπορικών χρεών / αγορά μεσοπρόθεσμων γραμματίων ή συναλλαγμάτων είναι μέσα για την επιπλέον μείωση του κινδύνου της τράπεζας και της αμοιβής κινδύνου που η τράπεζα πρέπει να λάβει από την ΕΕΥ. Τέλος, η έννοια αυτή αποσκοπεί στη μείωση του συνολικού κόστους του έργου και στις απαραίτητες αμοιβές υπηρεσιών ΣΕΑ που τιμολογείται από την ΕΕΥ. 9) Η ΕΕΥ πωλεί τις πιστωτικές απαιτήσεις της προς τη δανείστρια τράπεζα (είτε άμεσα είτε μέσω ενός πράκτορα factoring), συχνά συνοδεύεται από την παραίτηση των αντιρρήσεων που εκδίδονται από τον φορέα του δημοσίου κτιρίου. (2) Ο δημόσιος φορέας ιδιοκτήτης του κτιρίου λαμβάνει το δάνειο και πληρώνει για το κόστος της επένδυσης. (1) Σε νέες αναδυόμενες αγορές όπως οι επιχειρήσεις ESCO / ΣΕΑ οι εμπορικές τράπεζες συνήθως δεν εμπιστεύονται ακόμη αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο και επομένως είναι απρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν έργα / ΣΕΑ- ESCO. Πολλές φορές όμως, όπως η περίπτωση φορέων δημόσιων κτιρίων μπορεί να γίνουν περισσότερο αποδεκτοί από τις τράπεζες ως επιλέξιμοι πελάτες. Δύναται να λάβει το δάνειο και εγγυάται την καταβολή των προσόδων στην τράπεζα. Ο φορέας του δημόσιου κτιρίου μπορεί συνήθως σε μια τέτοια περίπτωση να πετύχει καλύτερες προϋποθέσεις του δανείου (φθηνότερα επιτόκια) σε σχέση με μια ιδιωτική ΕΕΥ, αυτό βοηθά στην μείωση του συνολικού κόστους του έργου.

14 Κριτήριο επιλογής έργου ΣΕΑ Slide N° 14  Υψηλός ενεργειακό κόστος (π.χ. > 100,000 €/y)  Τα συστήματα κατανάλωσης ενέργειας είναι παλαιωμένα, ή δεν λειτουργούνε ή απαιτείται συμμόρφωση με καινούργια πρότυπα λειτουργίας.  Συνέχιση της ίδιας λειτουργίας/χρήσης του κτιρίου μακροπρόθεσμα (ελάχιστο 15 χρόνια) Στην ιδανική περίπτωση και τα τρία κριτήρια πληρούνται σε ένα έργο ΣΕΑ. Πηγή των παραπάνω πληροφοριών/ δεδομένων μπορεί να είναι : Ενεργειακή Επιθεώρηση ή Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (αν υπάρχουν). Δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. τιμολόγια καυσίμων). Συμβόλαια παροχής ενέργειας, ενεργειακή διαχείρηση, κτλ. Αποτελέσματα επιτόποιας επιθεώρησης. Κτλ. Remark on the side: See also slide N° 11 of the original set of slides (EN) Slide N° 14  (2) Αν οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας είναι πρόσφατες και λειτουργούν αποτελεσματικά, οι επενδύσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μπορεί πιθανόν να μην εξοφλήσει μέσα σε ένα αποδεκτό χρονικό διάστημα (της περιόδου εγγύησης ΣΕΑ)  (1) Εάν το συνολικό ποσό του τρέχοντος ενεργειακού κόστους είναι πολύ χαμηλό, η οικονομική αξία της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την αποπληρωμή του κόστους ενός έργου ΣΕΑ από την εγγυημένη εξοικονόμηση.  (4) Λίστα ελέγχου (checklist) για επιτόπιες επιθεωρήσεις (πρόχειρης ανάλυσης) που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης ενός έργου ΣΕΑ είναι διαθέσιμο δωρεάν download εδώ.εδώ  (3) Η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τύπο και την ένταση της χρήσης του κτιρίου. Εάν ένα κτίριο δεν χρησιμοποιείται καθόλου, ή έχει αλλάξει η χρήση του από αυτήν που σημειώνεται στη διάρκεια του έτους αναφοράς, τότε η μέτρηση και η επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας σε σύγκριση με το έτος αναφοράς θα είναι πολύ δύσκολη και μπορεί ακόμη να προκαλέσει συζητήσεις αντιπαράθεσης μεταξύ του ιδιοκτήτη του κτιρίου και της EΕΥ. Για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, η έννοια της πληρωμής των συμφωνημένων αμειβόμενων υπηρεσιών ΣΕΑ με την εγγυημένη εξοικονόμηση δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν ένα κτίριο δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου εγγύησης, ή αν το είδος της έντασης της χρήσης αλλάζει ουσιαστικά σε κάποιο στάδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

15 Ανάπτυξη υποθέσεων εργασίας σε έργα ΣΕΑ Slide N° 15 Πηγή: Transparense.eu Βασικά βήματα ενός έργου ΣΕΑ: Συλλογή δεδομένων, διαπραγματεύσεις Προτάσεις για Μέτρα Εξοικονόμησης Επιβεβαίωση δεδομένων, Τεύχη δημοπράτησης Διαχείριση Έργου Μέτρηση & Επαλήθευση Εξοικονόμησης Λήψη απόφασης για να χρήση ή όχι ΣΕΑ Σύναψη ΣΕΑ Εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων Καθορισμός/ αναγνώριση πιθανού έργου Αρχική ανάλυση/ Διαδικασία προκήρυξης Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης Εγγυημένη λειτουργία Προτάσεις για Μέτρα Εξοικονόμησης Διαχείριση Έργου Σύναψη ΣΕΑ Εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων Καθορισμός/ αναγνώριση πιθανού έργου Αρχική ανάλυση/ Διαδικασία προκήρυξης Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης Εγγυημένη λειτουργία ΟΡΟΣΗΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (6) Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων πρέπει να ακολουθεί τους Ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.         2) Η πολιτική δέσμευση (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο) για τη βελτίωση της EΑ σε δημόσια κτίρια είναι η κύρια προϋπόθεση για έργα ΣΕΑ. Αν αυτή είναι δεδομένη, τότε το κτιριακό απόθεμα ενός δημόσιου φορέα μπορεί να ελεγχθεί για την αναγνώριση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και για την επιλογή των πιο κατάλληλων κτηρίων για τα έργα EPC (βλέπε επίσης προηγούμενη διαφάνεια).βλέπε επίσης προηγούμενη διαφάνεια (4) Για κάθε κτίριο πρέπει, να γίνεται μια πρόχειρη ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου και να εντοπίζεται το δυναμικό εξοικονόμησης έτσι ώστε να υπάρξει το υπόβαθρο για την ανάπτυξη των εγγράφων διαγωνισμού ( 5) Η απόφαση της χρήσης της ΣΕΑ, αντί της υλοποίησης ενός έργου με τον παραδοσιακό τρόπο, θα πρέπει να υλοποιηθεί με βάση τη συγκριτική οικονομική αξιολόγηση των επιλογών. Θα πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη οι περιορισμοί, αν υπάρχουν, των τεχνικό- οικονομικών δυνατοτήτων του φορέα στον οποίο ανήκει το δημόσιο κτίριο. (βλέπε επίσης επόμενη διαφάνεια ).βλέπε επίσης επόμενη διαφάνεια Slide N° 15 Πηγή: Transparense.eu  9) Η συνεχής παρακολούθηση και ο έλεγχος της πραγματικά επιτευχθείσας εξοικονόμησης (σε σύγκριση με το σενάριο αναφοράς) λαμβάνει υπόψη τις εξωτερικές επιδράσεις όπως (καιρικές συνθήκες, χρήση κτιρίου, συμπεριφορά των χρηστών, νέοι ένοικοι ως ενεργειακοί καταναλωτές κλπ). Διαφανείς μέθοδοι υπολογισμού πρέπει να παρέχονται στη σύμβαση ΣΕΑ, προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες διενέξεις. (6) Τα στοιχεία που δίνονται και οι παραδοχές που γίνονται με βάση την πρόχειρη ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού πρέπει να επαληθεύονται κατά το πρώτο στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης ΣΕΑ. (7) τα συμφωνηθέντα μέτρα, αν επιβεβαιώθηκαν με βάση την λεπτομερή ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την ΕΕΥ εφαρμόζονται κατά την προπαρασκευαστική φάση της υλοποίησης της σύμβασης ΣΕΑ (πριν από την έναρξη της περιόδου εγγύησης). (8) Η περίοδος εγγύησης ξεκινά όταν όλοι συμφωνήσουν ότι τα μέτρα ολοκληρώθηκαν από την ΕΕΥ και έγιναν αποδεκτά από τον ιδιοκτήτη φορέα του δημόσιου κτιρίου επί τη βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στη σύμβαση EPC. (1) Η ανάπτυξη ενός έργου ΣΕΑ μπορεί να οργανωθεί σε 5 διαδοχικές φάσεις, οι οποίες μπορεί να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες διαδικασίες και στοχεύουν στα κρίσιμα ορόσημα της ανάπτυξης του έργου. Οπουδήποτε οι τεχνικές ικανότητες και εμπειρίες σχετικά με έργα ΣΕΑ των φορέων δημόσιων κτιρίων δεν επαρκούν για να αναπτύξουν σχέδια ΣΕΑ μόνοι τους, θα πρέπει να υποστηρίζονται από τοπικούς διαμεσολαβητές.

16 Ανάπτυξη στρατηγικής Η πιο σημαντική ερώτηση είναι το κατά πόσο ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μπορεί να χρηματοδοτήσει ο ίδιος το έργο ή αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ΣΕΑ (με την ΕΕΥ να χρηματοδοτεί) Slide N° 16 Στρατηγική απόφαση: Επιλογή ΣΕΑ Υλοποίηση από ΕΕΥ Ανάγκη για επένδυση, επιβεβαίωση δυναμικού (τεχνικού & οικονομικού). Εκτίμηση κόστους και εξοικονόμησης. Στρατηγική απόφαση: Υλοποίηση του έργου με ίδια κεφάλαια. Δυνατότητα χρηματοδότησης του συνολικού κόστους του έργου. Εκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου αν υλοποιηθεί με ΣΕΑ, εξεταζόμενο από τη μεριά του ιδιοκτήτη του κτιρίου. Εκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου αν χρηματοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Συγκριτική αξιολόγηση των οικονομικών αν το έργο υλοποιηθεί μέσω ΣΕΑ ή με ίδια κεφάλαια του ιδιοκτήτη. Η υλοποίηση του έργου μέσω ΣΕΑ είναι πιο ελκυστική σε σχέση με τη χρηματοδότηση από ίδια κεφάλαια. Δυνατότητα χρηματοδότησης για μέρος του έργου. Slide N° 16  (2) Αν η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού δύναται να καλύψει το σύνολο του κόστους του έργου, ακόμη και τότε εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά δυνητικά οφέλη της ΣΕΑ που πρέπει να ληφθούν υπόψη (π.χ. μεταβίβαση του κινδύνου, η τεχνογνωσία και οι ιδιαίτερες ικανότατες σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ΕΕΥ).  (1) Αυτή η βασική πληροφορία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πρόχειρης ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο πριν το διαγωνισμό.  (4) Η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων βελτίωσης της EΑ εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο κίνητρο για πολλούς φορείς ιδιοκτήτες κτιρίων να προσφεύγουν στις αναδυόμενες αγορές ΕΕΥ κάνοντας χρήση των ΣΕΑ.  (3) Ο φορέας ιδιοκτήτης δημόσιου κτιρίου είναι πάντα υποχρεωμένος να επιλέξει την «πιο οικονομική επιλογή". Ως εκ τούτου, επιτρέποντας έργα ΣΕΑ σε δημόσια κτίρια αυτό συχνά εξαρτάται από την απόδειξη των οικονομικών πλεονεκτημάτων των έργων ΣΕΑ σε σύγκριση με τα παραδοσιακά έργα δημοσίων επενδύσεων για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου (πρόσθετα οφέλη συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη από τις αδειοδοτούσες αρχές). Αν και αυτό έχει αποδειχθεί ήδη σε πολλά ολοκληρωμένα έργα ΣΕΑ στην Ευρώπη με «εκ των υστέρων» αξιολογήσεις, σημαντικά εμπόδια για την αδειοδότηση των έργων ΣΕΑ μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται κυρίως από: - την έλλειψη εμπιστοσύνης των μοντέλων ΣΕΑ από τις αδειοδοτούσες αρχές - την έλλειψη εμπειρίας στη συγκριτική αξιολόγηση των έργων ΣΕΑ - την έλλειψη μιας προοπτικής του κόστους κύκλου ζωής για τον προγραμματισμό επενδύσεων, και - την έλλειψη των αποδεκτών μεθόδων για μια τέτοια συγκριτική αξιολόγηση όταν πραγματοποιείται «εκ των προτέρων» κατά τη διάρκεια της διαδικασίες αδειοδότησης. Κατά συνέπεια, προτείνεται η εκ των προτέρων προσεκτική μελέτη της εθνικής νομοθεσία και των κανονισμών που διέπουν τον προϋπολογισμό έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης των οικονομικών του έργο μέσω ΣΕΑ τελικά θα είναι αποδεκτό από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.

17 Ρόλος του τοπικού διαμεσολαβητή Slide N° 17 Ο τοπικός διαμεσολαβητής μπορεί να υποστηρίξει όλη την διαδικασία υλοποίησης έργου ΣΕΑ καθώς και να αποτιμήσει τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΕΕΥ και την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας. Ένας τοπικός διαμεσολαβητής μπορεί να είναι: Τοπικό ή περιφερειακό ενεργειακό κέντρο Μηχανικοί Αρχιτέκτονες Νομικοί σύμβουλοι Οικονομολόγοι Θα πρέπει να έχουν γνώση και κατανόηση των: Τεχνικών και οικονομικών της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια Διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και κώδικα δεοντολογίας Έννοιες και επιχειρηματικά μοντέλα των ΣΕΑ Τα τοπικά ενεργειακά κέντρα, αν χρηματοδοτούνται από τις τοπικές αρχές, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνουν διαμεσολαβητές με απευθείας ανάθεση Η σύναψη συμβολαίου με ιδιώτες τοπικούς διαμεσολαβητές, συνήθως ακολουθεί την πρότυπη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων. Slide N° 17  (1) Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες φορείς δημόσιων κτιρίων στην Ευρώπη δεν έχουν ούτε την εμπειρία σε έργα μέσω ΣΕΑ, ούτε και την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις ικανότητες για την ανάπτυξη τέτοιων έργων από μόνοι τους συνιστάται να αναζητούνε εξειδικευμένους και έμπειρους τοπικούς διαμεσολαβητές που ενεργούν σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης έργων μέσω ΣΕΑ, δηλ. την υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του δημόσιου κτιρίου. Το κόστος για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους τοπικούς διαμεσολαβητές συνήθως δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση ΣΕΑ, αλλά καταβάλλεται βάσει χωριστών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει στους συμβαλλόμενους διαμεσολαβητές να ενεργούν, ανεξάρτητα από τις ΕΕΥ, αποκλειστικά και μόνο εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη φορέα του δημόσιου κτιρίου.

18 Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης (πεδίο) Slide N° 18 Το πεδίο και η ανάλυση του δυναμικού εξοικονόμησης εξαρτάται από το στοιχειοθετημένο επιχειρησιακό μοντέλο ΣΕΑ. EPC ΑΠΛΗ ΣΕΑ Υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης Βασικές πληροφορίες του κτιρίου Βασική ΣΕΑ Υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης & Αποκατάσταση ενεργειακών συστημάτων ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΑ Υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης & Αποκατάσταση συστημάτων παροχής ενέργειας και ενεργειακών καταναλωτών & Ριζική ανακαίνιση του κελύφους, της οικοδομής, των εγκαταστάσεων, του εσωτερικού κα. Πεδίο εκτίμησης του δυναμικού εξοικονόμησης (bottom-up ανάλυση): Οι ανάγκες αποκατάστασης και το δυναμικό εξοικονόμησης αφορούν στην ριζική ανακαίνιση ολόκληρου του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των τοίχων, παραθύρων, σκεπή, οικοδομή, υπόγεια, εγκαταστάσεις, τεχνικές εγκαταστάσεις κα. Οι ανάγκες αποκατάστασης και το δυναμικό εξοικονόμησης αφορούν στα συστήματα παροχής ενέργειας και στους ενεργειακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού αποκατάστασης. Το δυναμικό εξοικονόμησης προκύπτει από την αξιολόγηση των δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης, ενεργειακών ελέγχων, ενεργειακής διαχείρισης, και συμπεριφοράς των χρηστών χωρίς μεγάλες προγραμματισμένες επενδύσεις. Τύπος κτιρίου, έτος κατασκευής, σχήμα, μέγεθος, τύπος χρήσης, δομικά χαρακτηριστικά, εγκατεστημένες τεχνικές εγκαταστάσεις κα. + + +        1) Αυτή η πρόχειρη ανάλυση πρέπει να πραγματοποιείται σε πολύ πρώιμο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης του έργου και να παρέχει, μεταξύ άλλων, τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση του κειμένου προσφοράς. Αυτή η πρόχειρη ανάλυση πρέπει να επαληθεύεται από την ΕΕΥ κατά την πρώτη φάση της υλοποίησης του έργου. (4) Οι βασικές πληροφορίες για το κτίριο απαιτείται ως βάση για το σχεδιασμό οποιουδήποτε είδους έργου μέσω ΣΕΑ. (3) Μια λίστα ελέγχου (checklist) για επιτόπια επιθεώρηση (πρόχειρη ανάλυση) που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης ενός έργου μέσω ΣΕΑ διατίθεται δωρεάν download εδώ.εδώ ( (5) Μια πρόχειρη ανάλυση για την προετοιμασία ενός μικρού μεγέθους έργου μέσω ΣΕΑ μπορεί να επικεντρωθεί στην εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας σχετιζόμενο με τη βελτίωση του ενεργειακού ελέγχου, τη διαχείριση της εγκατάστασης, της διαχείρισης της χρήσης του κτιρίου και τη συμπεριφορά των χρηστών, χωρίς μεγάλες επενδύσεις. ( 6) Στα περισσότερα από τα έργα μέσω ΣΕΑ (συνήθως αναπτύσσονται στη βάση τη ΣΕΑ βασικού επιχειρηματικού μοντέλου), η ανάλυση επικεντρώνεται στον προσδιορισμό και την εκτίμηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας γρήγορης αποπληρωμής δημιουργώντας ένα σχετικά υψηλό αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας ανά επενδυόμενο ποσό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βελτίωση, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των απαρχαιωμένων και αναποτελεσματικών υποδομών παροχής και διανομής σε ένα κτίριο. Πολλά έργα περιλαμβάνουν επίσης αντικατάσταση καυσίμου, π.χ. από ατομική ή κεντρική θέρμανση σε τηλεθέρμανση, από συμβατικό σύστημα θέρμανσης σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, ή από χρήση συμβατικού καυσίμου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρόσθετα μέτρα, όπως π.χ. θερμομόνωση των υποβαθμισμένων σημείων, μπορεί επίσης να παρουσιάζουν ενδιαφέρον. ( 7) Στην ριζική ανακαίνιση ενός κτιρίου μέσω (ΣΕΑ +) απαιτείται πλήρη ανάλυση όλων των δομικών στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του περιγράμματος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακαίνισης του κτιρίου, το οποίο μπορεί να μπει σε συζήτηση πχ. αναλογιζόμενοι την κατασκευή ενός εντελώς νέου κτιρίου αντ 'αυτού. (2) Η πρόχειρη ανάλυση πρέπει να προσαρμοστεί στην πολυπλοκότητα και την επιθυμία επίτευξης ολοκλήρωσης του στόχου του προβλεπόμενου έργου μέσω ΣΕΑ.

19 Επιβεβαίωση ή όχι της αρχικής ανάλυσης, και απόφαση να μη γίνει ΣΕΑ Αν δεν βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος Διαδικασία με διαπραγμάτευση - Δύο Στάδια (based on EUROCONTRACT project development models) Slide N° 19 Εκτίμηση δεδομένων του κτιρίου Καθορισμός Βάσης Αναφοράς Καθορισμός ελάχιστου ποσοστού εξοικονόμησης Σύνταξη τεύχους δημοπράτησης Προσαρμογή της πρότυπης ΣΕΑ στις ανάγκες του έργου Δημοσίευση προκήρυξης (contract notice) Εκδήλωση ενδιαφέροντος από ΕΕΥ Επιλογή 3-10 κατάλληλων αναδόχων (short list) Προετοιμασία προκήρυξης βάση της αρχικής ανάλυσης, υποβολή προσφορών από τις ΕΕΥ. Αξιολόγηση προσφορών Διαπραγματεύσεις & άποψη προσφοράς Στάδιο1: Λεπτομερής ενεργειακή ανάλυση Επιβεβαίωση του δυναμικού εξοικονόμησης και του κόστους Σύγκριση αποτελεσμάτων, τελική απόφαση πελάτη Αίτημα για υποβολή προσφορών Ακύρωση της διαδικασίας προκήρυξης Αποζημίωση για μελέτη Πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου συστήνεται Δημιουργία επιτροπής για το έργο Επιλογή κτιρίων Υποστήριξη προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου (επιτροπή ελέγχου του έργου) Προετοιμασία έργου Προκήρυξη, αρχική ανάλυση κατακύρωση διαγωνισμού Στάδιο 2: Εφαρμογή ΣΕΑ Αν δεν υπάρχει βέλτιστη προσφορά Ακύρωση της διαδικασίας προκήρυξης Στάδιο 1: Σύμβαση για μελέτη του έργου Λεπτομερής ανάλυση έναρξη 2 ου σταδίου * Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μπορεί να ορίζεται ελάχιστος αριθμός προσφορών είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας Slide N° 19        (2) Το πρώτο βήμα για την προετοιμασία των διαγωνισμών θα πρέπει πάντα να είναι η σύναψη σύμβασης με ένα τοπικό διαμεσολαβητή που θα υποστηρίζει τον φορέα ιδιοκτήτη του δημόσιου κτιρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής προσφορών και στην συνέχεια. (βλέπε διαφάνεια 17)διαφάνεια 17 (1) Οι επαγγελματίες του είδους προτείνουν να χρησιμοποιείτε η προσέγγιση δύο σταδίων για την υποβολή προσφορών έργων μέσω ΣΕΑ, διότι: Η προσπάθεια προετοιμασίας του έργου είναι σχετικά μικρή, πριν από το στάδιο του διαγωνισμού Ένα σημαντικό μερίδιο του κόστους μελέτης του έργου μεταφέρεται στη σύμβαση και μπορεί να περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες που καλύπτονται από τις αμοιβές της ΣΕΑ. Λεπτομερής σχεδιασμός γίνεται από την ΕΕΥ κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της σύμβασης. Μικρή προκαταβολή θα πρέπει να καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. (4) τουλάχιστον 3-5 ΕΕΥ (αν δεν υπάρχουν άλλες όροι σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο) θα πρέπει να κληθούν να υποβάλουν τις προσφορές τους. Εάν εμφανιστούν περισσότερα από 5 ΕΕΥ και υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, θα πρέπει να εφαρμοστούν διαφανή κριτήρια επιλογής, όπως π.χ. : Κριτήρια επαγγελματικών προσόντων: - Οικονομική ικανότητα της ΕΕΥ μετριέται με τον κύκλο εργασιών σε ενεργειακές υπηρεσίες και ιδιαίτερα μέσω ΣΕΑ. - Αριθμός και συνάφεια σε έργα αναφοράς (μέχρι 5) που έχουν εκτελεστεί μέσω ΣΕΑ από την ΕΕΥ. Κριτήρια επιλεξιμότητας πχ.: - Απόσπασμα από επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο - Αποδεικτικό ασφάλισης αστικής ευθύνης (με το ελάχιστο επίπεδο κάλυψης) - Απαιτούμενες από το νόμο άδειες και πιστοποιητικά - Εταιρική σύνθεση (νομική μορφή, το καταστατικό, οι μέτοχοι) - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα - Αριθμό εργαζομένων (π.χ. κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών) - Οικονομική, τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα. Πρόσθετα κριτήρια πχ.: - Δέσμευση σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας ΣΕΑ - Σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής και τις βαθμολογίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού και αντίστοιχα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (3) Πρόχειρη ανάλυση των όρων δόμησης και του υφιστάμενου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας παρέχονται ως βασικά στοιχεία στο φάκελο του διαγωνισμού. (5) Προτεινόμενα κριτήρια επιλογής για τον εντοπισμό των βέλτιστων αρχικών προσφορών: ΠΡΟΤΑΣΗ Α (Πηγή ΚΕΑ) Βασική ιδέα του έργου (βαρύτητα 50%) Μπορεί να τεθεί προς αξιολόγηση η ποιότητα και η πληρότητα των μέτρων τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ως υποχρεωτικά. (Οι προσφορές που δεν περιέχουν τα υποχρεωτικά μέτρα δεν θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω.) Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) των εγγυημένων εξοικονομήσεων (βαρύτητα 20%) Η ΚΠΑ εγγυημένης εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται σε καθορισμένη περίοδο π.χ. 20 χρόνια (σε σταθερές τιμές, σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης) Η Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) των καθαρών εσόδων του φορέα ιδιοκτήτη του κτιρίου (βαρύτητα 20%) Η διαφορά μεταξύ της ΚΠΑ των εγγυημένων εξοικονομήσεων και των συνολικών εξόδων του ιδιοκτήτη δημόσιο κτίριο (αμοιβές μέσω ΣΕΑ κλπ) κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου π.χ. 20 χρόνια (σε σταθερές τιμές, σταθερό επιτόκιο προεξόφλησης) Η μείωση των εκπομπών CO2 σε τόνους / y (βαρύτητα 10%) (6) Αντικείμενο των διαπραγματεύσεων με την ΕΕΥ μπορεί να είναι, πχ.: Η έκταση και η ποιότητα των σχεδιασμένων μέτρων Απαίτηση Διατήρησης των παραμέτρους του εσωτερικού περιβάλλοντος, Διασφάλιση των υφιστάμενων πρότυπων και νόμων, η συμβατότητα με τον υπάρχοντα εξοπλισμό Χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων Υπολογισμός της εγγυημένης εξοικονόμησης με τις τιμές αναφοράς και τις πραγματικές Τον καθορισμό της αμοιβής για τον ανάδοχο, και το μερίδιο του αναθέτοντα φορέα για επιπλέον εξοικονόμηση Απαιτήσεις του συμβαλλόμενου φορέα, κάλεσμα για να προσαρμόσει την προσφορά (7) Το 2ο Στάδιο της σύμβασης ξεκινά μόνο αν η εκτενής ανάλυση επιβεβαιώνει τις παραδοχές που έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού με βάση την προηγούμενη πρόχειρη ανάλυση.

20 Αν δεν υπάρχει οικονομική προσφορά, ή αν δεν επιλεγεί ΣΕΑ Αν δεν υπάρχει κατάλληλος υποψήφιος Διαδικασία με διαπραγμάτευση- Μία Φάση (based on EUROCONTRACT project development models) Slide N° 20 Εκτίμηση δεδομένων του κτιρίου Καθορισμός Βάσης Αναφοράς Καθορισμός ελάχιστου ποσοστού εγγυημένης εξοικονόμησης Σύνταξη τεύχους δημοπράτησης Προσαρμογή της πρότυπης ΣΕΑ στις ανάγκες του έργου Δημοσίευση προκήρυξης (contract notice) Εκδήλωση ενδιαφέροντος από ΕΕΥ Επιλογή 3-10 κατάλληλων αναδόχων (short list) Προετοιμασία για υποβολή προσφορών από ΕΕΥ: Επιθεώρηση κτιρίων & επιβεβαίωση δεδομένων Αρχική ανάλυση Καθορισμός δυναμικού εξοικονόμησης και κόστους Υποβολή προσφορών από ΕΕΥ Αξιολόγηση προσφορών Πρόσκληση στους 2-4 καλύτερους για διαπραγματεύσεις Διαπραγματεύσεις. Επιλογή της βέλτιστης οικονομοτεχνικά προσφοράς και σύγκρισή της με συμβατικές επιλογές (χωρίς ΣΕΑ) Αίτημα για υποβολή προσφορών Ακύρωση της διαδικασίας προκήρυξης Πρόσληψη διομεσολαβ ητή συστήνεται Δημιουργία επιτροπής για το έργο/ Επιλογή κτιρίων Υποστήριξη προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου (επιτροπή ελέγχου του έργου) Προετοιμασία έργου Προκήρυξη και κατακύρωση διαγωνισμού Υπογραφή ΣΕΑ Σχεδιασμός, εγγυήσεις, εφαρμογή * Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία μπορεί να ορίζεται ελάχιστος αριθμός προσφορών. Slide N° 20    (3) Ο φάκελος του διαγωνισμού δημοπράτησης θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερής και συγκεκριμένος από τεχνική και οικονομική άποψη. Η πρόχειρη ανάλυση δεν είναι επαρκής ως βάση για τον φάκελο του διαγωνισμού δημοπράτησης ενός σταδίου έργων ΣΕΑ. Ως εκ τούτου, το κόστος της προετοιμασίας του διαγωνισμού ενός σταδίου είναι συνήθως υψηλότερο από ό, τι για μια διαγωνιστική διαδικασία δύο σταδίων. Η διαδικασία διαγωνισμού μπορεί, ωστόσο, να τελεσφόρηση προγενέστερα (κλείσιμο σύμβασης). (1) Η ενός σταδίου δημοπράτησης έργων ΣΕΑ είναι εφικτή π.χ. εάν αυτό απαιτείται από το εθνικό δίκαιο. (2) Υπηρεσίες των τοπικών διαμεσολαβητών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του διαγωνισμού δημοπράτησης πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένες

21 Διαδικασία προκήρυξης Τυπικό χρονοδιάγραμμα (διαδικασία δύο φάσεων– εμπειρία της ΚEA) Slide N° 21 Βήματα Διαδικασίας ΠροκήρυξηςΔιάρκεια (πηγή: KEA) Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης1-3 μήνες Δημοσίευση προκήρυξης- Κατάθεση προσφορών και επιλογή αναδόχου1.5-2 μήνες Επιλογή προκριθέντων αναδόχων που περνούν στην Β΄Φάση του διαγωνισμού- Προετοιμασία για υποβολή προσφοράς και αρχική ανάλυση του έργου από τους υποψήφιους αναδόχους 2-4 μήνες Αξιολόγηση προσφορών, διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους αναδόχους που έχουν τις καλύτερες προσφορές, επιλογή της καλύτερης προσφοράς 1-1.5 μήνες Σύγκριση οικονομικών του έργου που θα υλοποιηθεί μέσω της ΣΕΑ σε σχέση με το να υλοποιηθεί το έργο με ίδια κεφάλαια (συμβατικές μέθοδοι) 0.5 μήνες Επιλογή αναδόχου και κατακύρωση του διαγωνισμού0.5 μήνες Έγκριση από την αρμόδια αρχή, ειδοποίηση του αναδόχου που επιλέχθηκε, υπογραφή σύμβασης. 1-3 μήνες Λεπτομερής ανάλυση συμπεριλαμβανομένου και αναλυτικού πλάνου εργασιών από τον ανάδοχο.2-4 μήνες Εξέταση, αναθεώρηση (εφόσον απαιτείται) και έγκριση των αποτελεσμάτων της λεπτομερούς ανάλυσης. 1-2 μήνες Εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων και εγκατάσταση των εξοπλισμών4-12 μήνες Συνολική διάρκεια διαδικασίας από την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης μέχρι την εφαρμογή του έργου 10-20 μήνες Slide N° 21  (2) Παράδειγμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε στη γερμανική αγορά. Ποια μπορεί να είναι η διάρκεια παράδοσης έργου μέσω ΣΕΑ στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη, και την εκ των προτέρων εργασία για τη συλλογή εγγράφων απαραίτητων για τον διαγωνισμό; Σίγουρα μπορεί να εξαρτηθεί από την πολιτική και τις διαδικασίες αδειοδότησης, όπου ένα έργο μέσω ΣΕΑ μπορεί να υπόκειται σε ιδιαίτερες εθνικές και τοπικές συνθήκες πριν από την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής διακήρυξης. Αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την τοπική πολιτική κατάσταση, όπως επίσης και με το σχετικό υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, συνιστάται πριν ξεκινήσει ένα έργο μέσω ΣΕΑ διεξοδική έρευνα της πολιτικής βούλησης, καθώς και του πλαισίου των νομικών και διοικητικών συνθηκών (που προβλέπουν τις ανάγκες και τις διαδικασίες).  (1) Η εξέλιξη του έργου από την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης ενός κτιρίου έως την έναρξη εφαρμογής της περιόδου εγγύησης μπορεί να διαρκέσει 1-2 χρόνια. Το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους φορείς ιδιοκτήτες των δημόσιων κτιρίων».

22 Ελάχιστο περιεχόμενο των εγγράφων του διαγωνισμού Slide N° 22 Σημαντικές απαιτήσεις  Υποχρεωτικές και/η προτεινόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας  Πληροφορίες σχετικά με το πότε και κάτω από ποιες συνθήκες η ΕΕΥ υποχρεούνται να συμβάλλει οικονομικά  Διάρκεια ΣΕΑ Επίσημες απαιτήσεις για τον υποψήφιο ανάδοχο Οργανωτικά θέματα  Αρμοδιότητες για την ΕΕΥ και τον ιδιοκτήτη Όροι και προϋποθέσεις σύμβασης  Ακριβής ορισμός της συμβατικής σχέσης Τεχνικά θέματα  Περιγραφή κτιρίου,  Ενεργειακά στατιστικά (φωτοτυπίες τιμολογίων ενέργειας, κατανάλωση ενέργειας για τουλάχιστον 3 τελευταία έτη )  Μέθοδος υπολογισμού της κατανάλωσης βάσης αναφοράς  Ώρες λειτουργίας, εξοπλισμός, χρήση, απαιτήσεις εσωτερικών χώρων (θερμοκρασία, υγρασία, κτλ.)  Υφιστάμενα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης Υπόδειγμα για τα έγγραφα του διαγωνισμού έργου ΣΕΑ, παρουσιάζονται δημοσιεύτηκαν το 2013 από την Αρχή Βιώσιμης ενέργειας της Ιρλανδίας και είναι διαθέσιμα εδώ.εδώ Slide N° 22  (1) Ένα υπόδειγμα σχετικά με τις δημόσιες διακηρύξεις για έργα μέσω ΣΕΑ, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό έργο «Transparense», το 2011, στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.εδώ

23 Σημαντικές συνιστώσες των ΣΕΑ Slide N° 23  Εγγυημένη εξοικονόμηση  Κόστος επένδυσης  Καθορισμός βάσης αναφοράς.  Υποχρέωση στην ΕΕΥ για ετήσια έκθεση αναφοράς.  Ευθύνη της ΕΕΥ να σχεδιάσει και να υλοποιήσει επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.  Ευθύνη του ιδιοκτήτη του κτιρίου να προβάλλει όλα τα στοιχεία για τον ρεαλιστικό καθορισμό της εξοικονόμησης ενέργειας.  Διάρκεια υλοποίησης των επεμβάσεων  Καθορισμός τρόπου μεταβίβασης του εξοπλισμού από την ΕΕΥ στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.  Καθορισμός πληρωμής των υπηρεσιών και της εξοικονόμησης.  Δήλωση του σκοπού της λειτουργίας της εγκατάστασης για την οποία πραγματοποιείται η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης.  Διάρκεια της σύμβασης.  Μέθοδος επανυπολογισμού της εγγυημένης εξοικονόμησης σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις παραμέτρους εισόδου διαφέρει από τα τεκμήρια που καθορίζονται στην αναφορά (βασικό) σενάριο της ενεργειακής κατανάλωσης Slide N° 23  (1) Υπόδειγμα για τις συμβάσεις ΣΕΑ, δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό έργο «Transparense», το 2011, στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.εδώ

24 Υπολογισμός βάσης αναφοράς Slide N° 24 Βήμα I: Συλλογή και κατάλογος τιμολογίων για την ενεργειακή κατανάλωση Βήμα II: Διόρθωση του έτους αναφοράς Καύσιμο/κατανάλ ωση θερμότητας Κατανάλωση ηλεκτρισμού kWh κατανάλωση θερμότητας kWh Κατανάλωση ηλεκτρισμού Βήμα III: Διόρθωση τιμών Βήμα IV: Υπολογισμοί βάσης αναφοράς Βήμα V: Έγγραφο βάσης αναφοράς Το τελευταίο έτος (από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου) συνήθως λαμβάνεται ως έτος αναφοράς Συνήθως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έτος αναφοράς είναι αντιπροσωπευτικό όσο αφορά την ενεργειακή κατανάλωση, η μέση τιμή κατανάλωσης των τριών τελευταίων ετών θα μπορεί να καθοριστεί ως βάση αναφοράς. Ο υπολογισμός της μεθοδολογίας πρέπει να καθοριστεί στο συμβόλαιο Σ.Ε.Α. Κλιματική προσαρμογή Διόρθωση χρήσης Slide N° 24       (1) Ένα πρότυπο παράρτημα μίας ΣΕΑ, με οδηγίες για τους υπολογισμούς για τον καθορισμό της βάσης αναφοράς, της εξοικονόμησης και των αμοιβών Πρότυπο εκδόθηκε από το Berlin Energy Agency, και μπορείτε να το βρείτε εδώ.εδώ (2) Οι λογαριασμοί ενέργειας αποτελούν καλό υλικό στο οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς για να κάνει υπολογισμούς για τη βάση αναφοράς, επειδή είναι επίσημα έγγραφα, ανεξάρτητα και του επαληθεύσιμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξής:  Συλλογή όλων των ενεργειακών λογαριασμών για το κάθε κτίριο για το έτος αναφοράς, και εισαγωγή τους στο κείμενο της προκήρυξης (η ΕΕΥ θα τους χρειαστεί πριν εγκρίνει τη βάση αναφοράς).  Καταγραφή όλων των μετρητών, και όλων των κτιρίων σε ένα φύλλο καταγραφής.  Σημειώστε οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία (προμηθευτής, αριθμός μετρητή,κα.) στο φύλλο καταγραφής.  Compare to own meter readings for verification. (4) Διόρθωση τιμών: Οι τιμές αναφοράς είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ, για να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες για τους υπολογισμούς της επένδυσης.  Καταγραφή τιμών για κάθε κτίριο/ μετρητή (μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές τιμές).  Λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση και τις σχετικές καθορισμένες τιμές.  Μετρούμενες τιμές, βασικές τιμές, που δεν επηρεάζονται από την ΕΕΥ μπορεί να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό (π.χ. πάγια,τιμές ισχύος, κτλ)  Αν είναι απαραίτητο δώστε μία περιγραφή του ισχύοντος συστήματος τιμολόγησης Usually, reference prices are the actual prices paid during the reference year. (3) Διορθώσεις μπορεί να ζητηθούν σχετικά με:  Προσαρμογή της περιόδου χρήσης ενός λογαριασμού στο έτος αναφοράς. Αν η περίοδος χρήσης του λογαριασμού (περίοδος χρήσης 100 ημερών) υπερβαίνει το έτος αναφοράς (μόνο 60 ημέρες του έτους αναφοράς συμπίπτουν με την περίοδο χρήσης τους λογαριασμού), η διόρθωση μπορεί να γίνει ως εξής:  Για την ηλεκτρική κατανάλωση: kWh βάσης αναφοράς= kWh λογαριασμού x 60 ημέρες/100 ημέρες  Για θέρμανση: kWh βάσης αναφοράς= kWh λογαριασμού x Σ (μέσες θερμοκρασίες) 60 ημέρες/ Σ (μέσες θερμοκρασίες) 100 ημέρες  Απαλοιφή επίδρασης ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών : Είναι πολύ συνηθισμένο να χρησιμοποιείται η μέση κατανάλωση των τριών τελευταίων χρόνων ως βάση αναφοράς, για να εξαλείφονται επιδράσεις από ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες.  Κανονικοποίηση της χρήσης του κτιρίου: Αν, π.χ. μόνο το 70% της επιφάνειας χρησιμοποιείται / θερμαίνεται κατά το έτος βάσης, άλλα στο άμεσο μέλλον σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί όλη η επιφάνεια, η κατανάλωση για το έτος αναφοράς πρέπει να διορθωθεί καταλλήλως 5) Βάση αναφοράς(€) = (kWh θέρμανση * Τιμή αναφοράς για θέρμανση + kWθέρμανσης * τιμή αναφοράς για kW + Σταθερή τιμή θέρμανσης) + (kWhηλεκτρισμού * Τιμή αναφοράς ηλεκτρισμού + kW ηλεκτρισμού * τιμή αναφοράς για kW + Σταθερή τιμή ηλεκτρισμού) Η βάση αναφοράς δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ Επιβεβαίωση : Σύγκριση με άλλες χρονιές/ δείκτες/ τιμές από μετρητές (6) Μέρος των εγγράφων της βάσης αναφοράς, πέρα από τους υπολογισμούς, αποτελούν και τα ακόλουθα:  Ωράρια λειτουργίας (ώρες λειτουργίας δημόσιων κτιρίων, ωράριο λειτουργίας προσωπικού, πρόγραμμα μαθημάτων για σχολεία),  Ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων  Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις και των τεχνικών εξοπλισμό ανά κτίριο  Αριθμός υπαλλήλων, μαθητών, σπουδαστών, κλινών σε νοσοκομεία κτλ. Όλος ο εξοπλισμός και οι δραστηριότητες για το έτος αναφοράς πρέπει να καταγράφονται και να αποτελούν μέρος των επισήμων τευχών προκήρυξης και της σύμβασης.

25 Μέτρηση και επαλήθευση της εξοικονόμησης Slide N° 25 Σημείο αφετηρίας: Συλλογή και λίστα των τιμολογίων για την ενεργειακή κατανάλωση Καύσιμο / θερμό τητα κατανάλωση Κατανάλωση ηλεκτρισμού Βήμα II: Κλιματική διόρθωση kWh κατανάλωση θερμότητας kWh κατανάλωση ηλεκτρισμού Βήμα IV: Προσαρμογή τιμής (τιμές έτους αναφοράς) Η Ε.Ε.Υ πρέπει να παρέχει απόδειξη εξοικονόμησης βάσει των λογαριασμών ενέργειας για το κτήριο που έχει συμβολαιοποιηθεί. Πρέπει να καθορίσει το προσαρμοσμένο καθαρό ποσό της εξοικονόμησης που έχει πραγματικά επιτευχθεί. Η μέθοδος επίλυσης είναι ανάλογη με αυτή για τον καθορισμό της βάσης αναφοράς. Βήμα I: Ημέρα προσαρμογής Βήμα III: Διόρθωση χρήσης Κόστος βάσης αναφοράς Διορθωμένο κόστος ενέργειας Προσαρμοσμέ νο ποσό εξοικονόμηση ς - = (1) Ένα μοντέλο σύμβασης ΣΕΑ με τις οδηγίες υπολογισμού για τον προσδιορισμό του ενεργειακού κόστους βάσης αναφοράς (baseline), το ποσό της εξοικονόμησης και της αμοιβής, δόθηκε στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Ενέργειας του Βερολίνου, στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.εδώ (2) Κατ 'αρχάς, η κατανάλωση ενέργειας από διαφορετικούς λογαριασμούς και μετρητές έχουν διαμοιραστεί για την περίοδο διακανονισμού (συνήθως ένα ημερολογιακό έτος) για να ρυθμίσετε για διαφορετικούς αριθμούς των ημερών, αν είναι απαραίτητο. (4) Αν γίνει αλλαγή της χρήσης του κτιρίου, οι σχετικές μεταβολές στην ενεργειακή ζήτηση θα πρέπει να καθοριστούνε και να αποτιμηθούνε οικονομικά. Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές εγκαίρως.Οι μέθοδοι υπολογισμού των σύνηθων αλλαγών στην χρήση, πρέπει να αναφέρονται και να αποτιμούνται στην σύμβαση. Αν είναι εφικτό, η ΣΕΑ θα πρέπει να περιέχει κατάλληλους κανόνες υπολογισμού που προσμετρούν την αλλαγή καυσίμου ή την εγκατάσταση ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. (5) Τέλος, το κόστος ενέργειας του έτους αλλαγής χρήσης υπολογίζεται από τις διορθωμένες τιμές κατανάλωσης των λογαριασμών ενέργειας και την καθορισμένη τιμή βάσης αναφοράς (6) Η διαφορά του κόστους αλλαγής χρήσης που προσδιορίστηκε παραπάνω, αφαιρείται από το κόστος βάσης αναφοράς.  Η διαφορά τους είναι η πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων που επιτεύχθηκε το έτος αλλαγής χρήσης. Οι τιμές θα πρέπει να προσδιοριστούν για κάθε κτίριο. Από από το άθροισμα των τιμών όλων των κτιρίων η συνολική αμοιβή προσδιορίζεται ως το άθροισμα της βασικής αμοιβής για την εγγυημένη εξοικονόμηση (αν επιτευχθεί) με την ανάλογη αμοιβή μπόνους για την εξοικονόμηση πέραν της υποχρέωσης. (3) Στα υφιστάμενα τεχνικά πρότυπα η κλιματική μεταβολή εκφράζεται μέσω των των βαθμοημερών θέρμανσης. Αυτές θα πρέπει να προσδιορίζονται στην σύμβαση σας τιμές αναφοράς για την κλιματική διόρθωση της παρούσας κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με την κατανάλωση έτους αναφοράς. Δεδομένα για τις βαθμοημέρες θέρμανσης σε τοπικό επίπεδο μπορούν να βρεθούν εδώ.εδώ Slide N° 25 - =      

26  Energy Services Directive; ESD: Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EE Energy Services Directive; ESD  European Energy Services Initiative (EESI 2010): Standard EPC documents; I. Definitions; EESI IEE/08/581/SI2.528408 European Energy Services Initiative (EESI 2010)  Berliner Energieagentur GmbH, SCHLAWIEN – NAAB Partnerschaft ed. (BEA/NAAB): Energy Saving Guarantee Contract - Appendix 8. Calculation Instructions for the Determination of the Energy Costs Baseline, the Annual Amounts of Savings and the Remuneration Berliner Energieagentur GmbH, SCHLAWIEN – NAAB Partnerschaft ed. (BEA/NAAB):  European PPP Expertise Centre (EPEC): Guidance to Energy Efficiency in Public Buildings European PPP Expertise Centre (EPEC)  Institute of Building Efficiency – An Initiative of Jonson Controls (Institutebe 2010): Energy Performance Contracting in the European Union: Creating Common “Model” Definitions, Processes and Contracts. Issue Brief, September 2010 Institute of Building Efficiency – An Initiative of Jonson Controls (Institutebe 2010)  Institute of Building Efficiency – An Initiative of Jonson Controls (Institutebe 2011): Measurement and verification of energy savings. Issue Brief, November 2011 Institute of Building Efficiency – An Initiative of Jonson Controls (Institutebe 2011)  Netherlands Enterprise Agency (RVO): Guideline for Tenders for Energy Performance Contracts Netherlands Enterprise Agency (RVO)  Sustainable Energy Authority of Ireland, (SEAI 2014): Energy Performance Contracts Handbook. July 2014 Sustainable Energy Authority of Ireland, (SEAI 2014): Επιπλέον πληροφορίες Slide N° 26 Οι ακόλουθες δημοσιεύσεις προτείνονται για επιπλέον επιμόρφωση. Εάν κάποια από τις δημοσιεύσεις δεν είναι ενεργή, μπορεί να γίνει έρευνα για αυτήν μέσω του διαδικτύου.

27  Sustainable Energy Authority of Ireland, (SEAI Draft): A Guide to Energy Performance contracts and Guarantees. Draft for Consultation Sustainable Energy Authority of Ireland, (SEAI Draft)  Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense 2014): D3.1 Energy Performance Contracting Manual for EPC Beginner Markets. December 2014 Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense 2014)  Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense May 2011): Standard EPC Documents – IV. Baseline and verification of energy savings (May 2011) Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense May 2011)  Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense May 2011/2): Standard EPC Documents – Questions and Answers (May 2011) Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense May 2011/2)  Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense January 2011): Standard EPC Documents – III. Public Tender (January 2011) Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense January 2011)  Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets” (Transparense January 2011/2): Standard EPC Documents – V. Energy Performance contracts (January 2011) Transparense IEE Project “Increasing transparency of Energy Service Markets”  UK Department of Energy & Climate Change (DECC 2015): Guide to Energy Performance Contracting Best Practices. January 2015 UK Department of Energy & Climate Change (DECC 2015)  UK Department of Energy & Climate Change (DECC 2012): Contract Guidance Note & Model Contract Energy Performance Contract (EPC) UK Department of Energy & Climate Change (DECC 2012)  U.S. Environmental Protection Agency (EPA; 2007), ENERGY STAR Buildings: Introduction to Energy Performance Contracting. Prepared by: ICF International National Association of Energy Services Companies, October 2007 U.S. Environmental Protection Agency (EPA; 2007), ENERGY STAR Buildings Επιπλέον πληροφορίες Slide N° 27  (2)  (1)  (4)  (3)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

28 Αποτύπωμα Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί από την κοινοπραξία για την υλοποίηση του έργου ENPC-INTRANS κάτω από την Συμφωνία επιχορήγησης με Αρ. 649639 από τους ακόλουθους εταίρους: AE3R - Energy Efficiency and Renewable Energy Agency Ploiesti-Prahova (Romania) e-code (Slovakia) EIHP - Energy Institute Hrvoje Požar (Croatia) FIATU - Finance & Technology Ukraine (Ukraine) GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Lead Partner; Germany) KEA - Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (Germany) CRES - Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Greece) KSSENA - Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (Slovenia) SCTM - Standing Conference of Towns and Municipalities (Serbia) ZREA - Zemgale Regional Energy Agency (Latvia) Υπεύθυνος εταίρος για την ολοκλήρωση του παραδοτέου: e-code Επικοινωνία: Radoslav Vician, Slnečná 1164, 963 01 Krupina / Slovakia, rado@e-code.sk Συγγραφείς : Catalin Csaszar (AE3R), Eva-Maria Geiger (GIZ), Miodrag Gluscevic (SCTM), Fotini Karamani (CRES), Olena Kotlyarska (FIATU), Signe Martinkrista (ZREA), Niko Natek (KSSENA), Konstanze Stein (KEA), Mateija Vajdic (EIHP), Radoslav Vician (e code), Bruno Wilhelm (GIZ) Αποποίηση ευθυνών: Ούτε η GIZ ούτε οποιοδήποτε άλλο μέλος της κοινοπραξίας καθώς και οι συγγραφείς φέρουν καμία ευθύνη για κάθε είδους ζημιά ή απώλεια που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο έγγραφο. Επιπλέον ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οι οργανισμοί (ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους), μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο..

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ! Και καλή επιτυχία στην μελλοντική σας προσπάθεια στην προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στα δημόσια κτίρια! www.encp-intrans.eu


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΣΕΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ E-Learning για τους επαγγελματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων Training period: 2016/17 Καλωσορίσατε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google