Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματισμός πτήσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματισμός πτήσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματισμός πτήσης
Παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Σκοπός αεροφωτογράφησης Ακρίβεια – Κλίμακα Αντικείμενο Φιλμ – Μηχανή λήψης -Πλατφόρμα λήψης Καιρικές συνθήκες Οικονομικότητα ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

2 Προγραμματισμός πτήσης
Β H p% q%

3 Προγραμματισμός πτήσης
Βασικές παράμετροι που πρέπει να καθοριστούν: k c H B p% q% B/H Η τελική επιλογή αυτών των παραμέτρων δεν είναι μονοσήμαντη, δηλαδή μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα με διάφορους συνδυασμούς των παραπάνω παραμέτρων !! Κάποιες όμως από αυτές μπορεί να υπαγορεύονται από σχετικά κριτήρια επιλογής.

4 Προγραμματισμός πτήσης
Α. Επιλογή κλίμακας αεροφωτογράφισης Βασικά κριτήρια επιλογής της κλίμακας αεροφωτογράφισης είναι: Η κλίμακα και η απαιτούμενη ακρίβεια απόδοσης Η οικονομικότητα και το κόστος Η εμπειρική σχέση που συνδέει την κλίμακα λήψης με την κλίμακα απόδοσης είναι: Όπου C συντελεστής ανάλογος του οργάνου απόδοσης από 200 – 400 Σ Φ k C × = Παράδειγμα: Για κλίμακα απόδοσης 1: και όργανο υψηλής ακρίβειας (C=400), η σχέση δίνει kΦ = , δηλ. κλίμακα λήψης 1:40.000

5 Προγραμματισμός πτήσης
Β. Επιλογή Βάσης λήψης – p% - q% Τα βασικότερα κριτήρια της επιλογής της βάσης είναι: Η τήρηση πλεονεκτικού λόγου Β/Η Η οικονομικότητα και το κόστος Για αεροφωτογραφίσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας, ο λόγος Β/Η κυμαίνεται από 1:5 έως 1:12, με συνηθέστερη τιμή 1:7. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει σε λήψεις για μεγαλύτερες κλίμακες (π.χ. επίγειες αποτυπώσεις). Η επικάλυψη δεν πρέπει να ξεπερνά κάποια όρια (π.χ. 80%) για να μη δυσχεραίνεται η στερεοσκοπική αντίληψη. Η πλάγια επικάλυψη πρέπει να κυμαίνεται από 15%-30%, και να διασφαλίζει την πλήρη στερεοσκοπική κάλυψη της περιοχής.

6 Προγραμματισμός πτήσης
Γ. Επιλογή μηχανής – φακού - φιλμ αεροφωτογράφισης Η επιλογή του εξοπλισμού εξαρτάται κυρίως από τη διαθεσιμότητα. Η επιλογή του φακού σχετίζεται με την απαιτούμενη κλίμακα λήψης και τις δυνατότητες του διατιθέμενου αεροσκάφους. Σχετίζεται ακόμα με το ανάγλυφο του αντικειμένου, αλλά και το τελικό προϊόν. Τα φιλμ για αεροφωτογραφίσεις μπορεί να είναι ασπρόμαυρα ή έγχρωμα.

7 Προγραμματισμός πτήσης
Δ. Αλλες επιλογές για την εκτέλεση της λήψης Διεύθυνση πτήσης Εποχή και ώρα λήψης σκιές < 3.5 x Ηαντικειμένων Ταχύτητα και οροφή πτήσης αεροσκάφους km/h m Χρήση βοηθητικών οργάνων (πχ. GPS, INS κτλ)

8 GPS και αεροφωτογράφηση
Αεροφωτογράφηση GPS και αεροφωτογράφηση

9 Σύστημα GPS για την πλοήγηση
Αεροφωτογράφηση Σύστημα GPS για την πλοήγηση Εκκεντρότητα Συστατικά μέρη συστήματος αεροφωτογράφησης: Κεραία GPS Η/Υ & Δέκτης GPS Σταθμός πλοήγησης Οθόνη πιλότου Φωτομηχανή Επίγειος σταθμός GPS

10 Σύστημα INS για την πλοήγηση
Αεροφωτογράφηση Σύστημα INS για την πλοήγηση Αδρανειακή Μονάδα Μετρήσεων (IMU): 3 επιταχυνσιόμετρα μέτρηση επιτάχυνσης στους 3 άξονες 3 γυροσκόπια μέτρηση γωνιακών αποκλίσεων στους 3 άξονες Ενσωματωμένα στο πλαίσιο ή πλατφόρμα της φωτομηχανής Αδρανειακό Σύστημα Πλοήγησης (INS): Μη επεξεργασμένα δεδομένα της IMU ως πληροφορία για την πλοήγηση Θέση σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους Ταχύτητα σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους Στροφή μηχανής ως προς το έδαφος

11 Προγραμματισμός πτήσης
Υπολογισμός βασικών παραμέτρων Στερεοσκοπικά καλυπτόμενη περιοχή (μήκος L) B B Α Κάλυψη Α/Φ (S) Κλίμακα: 1/k = c/H Υψος πτήσης H = c*k Υψόμετρο πτήσης Zo = H + Z

12 Προγραμματισμός πτήσης
Υπολογισμός βασικών παραμέτρων Bάση: Β = b*k p% q% B S A Κάλυψη Α/Φ: S = s*k Βάση λήψης: Απόσταση λωρίδων: Επικάλυψη κατά μήκος: Επικάλυψη κατά πλάτος:

13 Προγραμματισμός πτήσης
Υπολογισμός βασικών παραμέτρων Για περιοχή πλάτους Q και μήκους L, που θα καλυφθεί σε μπλοκ αεροφωτογραφιών, που αποτελείται από λωρίδες. Για να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός αεροφωτογραφιών: Αριθμ. λωρίδων/μπλοκ: Αριθμ. μοντέλων/λωρίδα: Αριθμ. λήψεων/λωρίδα: Συνολικός αριθμός λήψεων: ΝΦ = ΝΛ*ΝΦ/Λ Χρόνος μεταξύ λήψεων

14 Προγραμματισμός πτήσης
Βασικό ζητούμενο από τη διαδικασία προγραμματισμού και σχεδιασμού της αποστολής αεροφωτογράφησης είναι το σχέδιο πτήσης Στο σχέδιο πτήσης - διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας - φαίνονται: Τα ίχνη των γραμμών πτήσης Τα υψόμετρα εισόδου και εξόδου από αυτά Τα αζιμούθιά τους Οι θέσεις των επί μέρους λήψεων Ηout = 5000ft Ηin = 4500ft α = 78ο45’

15 Προγραμματισμός πτήσης
Σχέδιο Πτήσης

16 Προγραμματισμός πτήσης
Πρόγραμμα PTHSH: Χρησιμοποιεί Τα όρια της περιοχής Τη μορφολογία του εδάφους Τα στοιχεία του αεροσκάφους και της φωτομηχανής Την κλίμακα και τις επικαλύψεις των αεροφωτογραφιών Υπολογίζει Γραμμές πτήσης Σημεία λήψης Ύψος πτήσης Αζιμούθιο πτήσης


Κατέβασμα ppt "Προγραμματισμός πτήσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google