Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

"Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Στοιχεία μεθόδων χάραξης 4ο Εξάμηνο Σχολής Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αφορά σε απλές επίγειες μεθόδους της Τοπογραφίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ""Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Στοιχεία μεθόδων χάραξης 4ο Εξάμηνο Σχολής Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αφορά σε απλές επίγειες μεθόδους της Τοπογραφίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Στοιχεία μεθόδων χάραξης 4ο Εξάμηνο Σχολής Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αφορά σε απλές επίγειες μεθόδους της Τοπογραφίας (επιφάν. αναφοράς επίπεδο-Διάλεξη Ακροατηρίου ) 26.05.09

2 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Χάραξη νοείται η μεταφορά σχημάτων από μια μελέτη στη «πραγματική θέση» τους στο έδαφος Σε κάθε μελέτη ή προμελέτη τεχνικού έργου το τοπογραφικό υπόβαθρο ( = χάρτης ή διάγραμμα ) έχει συγκεκριμένη κλίμακα απεικόνισης ( 1/Κ ) Κάθε σχήμα αποτελείται από γραμμικά και γωνιακά μεγέθη. Η κλίμακα κάθε απεικόνισης ( διαγράμματος ή χάρτη ) χρησιμεύει στη μετατροπή μεγεθών στις πραγματικές τιμές γραμμών, εμβαδών, όγκων. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν επί μέρους τμήματα κάθε μελέτης έργου ( διαστάσεις σχημάτων, αποστάσεις μεταξύ θέσεων, ποικίλες μορφές ευθύγραμμων τμημάτων ή καμπυλών ) Κλίμακα x ( μήκος στο σχέδιο )= Πραγματικό μήκος Οι καμπύλες διακρίνονται σε καμπύλες από αναλυτική εξίσωση και σε τυχούσες μορφές ( συναρμογές, ελεύθερη μορφή κ. α ) Το σχήμα κάθε καμπύλης χαράζεται από ένα ικανό σε πλήθος αριθμό σημείων που ανήκουν σε αυτή (= οι θέσεις τους ορίζονται από τις συντεταγμένες τους ως προς το συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς στο οποίο βασίσθηκε η μελέτη. Για το σύστημα αυτό προσαρμόζονται οι αναλυτικές σχέσεις που δίνουν συντεταγμένες της αναλυτικής εξίσωσης μιας καμπύλης )

3 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Σειρά εργασιών ( προεργασία ) Επιλογή από το υπάρχον σχέδιο των σημείων των οποίων η θέση θα πρέπει να προσδιορισθεί στο έδαφος (= επιλογή μηχανικού) ΚριτήριοΚριτήριο της επιλογής είναι η πιστότητα αναπαράστασης ( πόσο πυκνά ) Επιλογή του συστήματος συντεταγμένων ( πολικές, ορθογώνιες ) που θα χρησιμοποιηθεί ως προς το συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς στο οποίο έχει ήδη συνταχθεί η μελέτη ( = το σύστημα αναφοράς και η κλίμακα παρέχονται στο υπόμνημα κάθε τοπ. διαγράμματος ή χάρτη ) Εύρεση συντεταγμένων όλων των σημείων που επιλέχθηκαν για να υλοποιηθούν στο έδαφος ( πολικές ή ορθογώνιες ) Μετατροπή αποστάσεων από το σχέδιο στη πραγματική τιμή τους ( χρήση της κλίμακας απεικόνισης Κ ) Υπολογισμός των γωνιακών τιμών (γωνίες διεύθυνσης, άλλες γωνίες, ορθές )

4 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Σειρά Εργασιών στο ύπαιθρο Επανάληψη εξασφάλισηςΑνεύρεση θέσης των σημείων αναφοράς στο έδαφος (εξυπηρετείται από εξασφαλίσεις σημείων αν υπάρχουν). Επανάληψη εξασφάλισης Καθορισμός σημείων που χρησιμοποιούνται ως οι πόλοι αναφοράς για χάραξη από τις πολικές συντεταγμένες & αξόνων & διεύθυνσης αναφοράς Χρήση υπολογισμένων τιμών αποστάσεων και γωνιακών μεγεθών για να προσδιορισθεί η θέση των σημείων στο έδαφος ( χρήση οργάνων για εύρεση θέσης των σημείων στο σύστημα αναφοράς ) Τα σημεία αυτά αποτελούν βασικό «οδηγό» σε εκτέλεση της χάραξης κάθε λεπτομέρειας που αφορά κάθε έργο!!

5 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Είδη εφαρμογών χάραξης Χαράξεις που αφορούν εξωτερικούς χώρους ( = όλα τα υπαίθρια έργα ) Χαράξεις εσωτερικών χώρων ( σε κατασκευές ) Χαράξεις για εγκατάσταση βιομηχανικού εξοπλισμού ( ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών ) Διαφορές στην απαιτούμενη ακρίβεια, σε όργανα και τον έλεγχο απόδοσης ακρίβειας.

6 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Σημερινές δυνατότητες Γεωδαιτικών μεθόδων ( Αφορά στην ευρύτερη συμβολή της Γεωδαισίας ) Στρατηγικές Γεωτεχνικών διασκοπήσεων (= ανίχνευση υπεδάφους) Πλοήγηση μηχανών σε κινητά συστήματα με αισθητήρες Τοπικές Γεωδυναμικές διαδικασίες (.. διάφορα αίτια ) Μεγάλες κατασκευές ως «κινητικά» συστήματα ( παραμόρφωση..) Καθοδήγηση – Συντονισμός κυκλοφορίας οδικών αρτηριών Γεωμετρική παρακολούθηση δικτύων Γεωδαιτικής Αναφοράς σε μεγάλα Τεχνικά Έργα ( Έλεγχος σταθερότητας γεω-αναφοράς)

7 "Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Ανεπίσημη σύσταση Ανεπίσημη σύσταση βιβλίων για συγκρότηση βιβλιοθήκης ( όχι συνιστώμενη βιβλιογραφία ) Kahmen, Heribert ( Πολυτεχνείο Βιέννης Πολ. Μηχ. ) Angewandte Geodäsie: Vermessungskunde [Geodesy] 20. völlig neu bearb. Έκδοση 2005. 23 x 15.5 cm. XX, 679 pages. Zahlr. Abb. Hardcover. Euro [D] 49.95 / ISBN 978-3-11-018464-8 Series: de Gruyter Εκπαιδευτικό βιβλίο (χρήσιμο σε επαγγελματική βιβλιοθήκη) Γλώσσα: Γερμανικά Kahmen, Heribert / Faig, Wolfgang Surveying ( Τοπογραφία ) Έκδοση 1988. 24 x 17 cm. XVII, 578 pages. numerous figs. Hardcover. RRP Euro [D] 156.00 / ISBN 978-3-11-008303-3 Γλώσσα: Αγγλικά ( χρήσιμο για περιγραφή τοπογραφικών μεθόδων )


Κατέβασμα ppt ""Γεωδαιτικές Εφαρμογές" θεωρία Μ. Δουφεξοπούλου ( 4ο ) Στοιχεία μεθόδων χάραξης 4ο Εξάμηνο Σχολής Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αφορά σε απλές επίγειες μεθόδους της Τοπογραφίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google