Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαθμονόμηση Φωτομηχανής RMK Top 15 με χρήση πεδίου ελέγχου Χαράλαμπος Μολύβας Ταγματάρχης ΓΥΣ MSc, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διευθυντής Φωτογραμμετρίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαθμονόμηση Φωτομηχανής RMK Top 15 με χρήση πεδίου ελέγχου Χαράλαμπος Μολύβας Ταγματάρχης ΓΥΣ MSc, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διευθυντής Φωτογραμμετρίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαθμονόμηση Φωτομηχανής RMK Top 15 με χρήση πεδίου ελέγχου Χαράλαμπος Μολύβας Ταγματάρχης ΓΥΣ MSc, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διευθυντής Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης/ΓΥΣ Καθηγητής Τοπογραφίας και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης/ΣΣΕ

2 Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Βιβλιογραφικές Αναφορές. Αεροφωτογραφήσεις της ΓΥΣ. Φωτομηχανή που διαθέτει η ΓΥΣ. Βαθμονόμηση φωτομηχανών. Πεδίο Ελέγχου Λαυρωτικής. Βαθμονόμηση της RMK Top15 μέσω πεδίου ελέγχου. Οφέλη από τη βαθμονόμηση μέσω πεδίου ελέγχου. 2

3 Βιβλιογραφικές Αναφορές Φιλιόπουλος Ι., 2010, "Ίδρυση Πεδίου Ελέγχου, για τη Βαθμονόμηση Μηχανών Αεροφωτογράφησης", Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα. Παπαδόπουλος Ν., 2010, "Βαθμονόμηση Ψηφιακών Μηχανών Αεροφωτογράφησης", Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα. Ξυνογαλάς Ε., 2010, "Βαθμονόμηση Αναλογικών Μηχανών Αεροφωτογράφησης με τη Χρήση Πεδίου Ελέγχου", Διπλωματική Εργασία, ΕΜΠ, Αθήνα. 3

4 Αεροφωτογραφήσεις της ΓΥΣ Η ΓΥΣ εκτελεί αποστολές αεροφωτογράφησης κάθε χρόνο με σκοπό: Την Επικαιροποίηση Αρχείου. Την Αναθεώρηση Χαρτών. Τις Ειδικές Αποστολές υπέρ Ενόπλων Δυνάμεων. Τις Ειδικές Αποστολές υπέρ άλλων φορέων. 4

5 Φωτομηχανή RMK Top 15 Η ΓΥΣ διαθέτει από το 2004 τη φωτομηχανή RMK Top 15 της εταιρίας Zeiss. Είναι αναλογική με ψηφιακό χειρισμό, μέγεθος αρνητικού 23cm x 23cm και μηχανισμό FMC. Διαθέσιμοι φακοί 150mm και 300mm. Δυνατότητα εγκατάστασης σε 2 αεροσκάφη τύπου Beechcraft B-200, της Αεροπορίας Στρατού. 5

6 Φωτομηχανή RMK Top 15 6

7 Βαθμονόμηση Μηχανών & Οργάνων Βαθμονόμηση ή διακρίβωση (calibration): Απαραίτητη διαδικασία για τον εντοπισμό και διαπίστωση των σφαλμάτων της μηχανής σε σχέση με τις ονομαστικές τιμές των αριθμητικών χαρακτηριστικών της. Κάθε μηχανή πρέπει να συνοδεύεται από το φύλλο βαθμονόμησης των εργοστασιακών ελέγχων (από διαπιστευμένο εργαστήριο). Το φύλλο βαθμονόμησης πρέπει να επικαιροποιείται περιοδικά. 7

8 Βαθμονόμηση Φωτομηχανών Ουσιαστικά στις φωτομηχανές αναζητούνται οι αληθείς τιμές των παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την επίλυση του εσωτερικού προσανατολισμού. Δύναται να πραγματοποιηθεί είτε στο εργαστήριο είτε μέσω πεδίου ελέγχου. 8

9 Βαθμονόμηση Φωτομηχανών 9

10 10

11 Εργαστηριακή Βαθμονόμηση Το εργαστήριο πρέπει να είναι πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο (δεν υπάρχει στην Ελλάδα). Βαθμονόμηση με οπτικές μεθόδους και εργαστηριακές συνθήκες. Μέγιστη ακρίβεια στα αποτελέσματα. Χρήση ευθυγραμμιστών (collimators) ή γωνιομέτρων ή άλλων μέσων (αναλόγως του φορέα). 11

12 Φωτογραφική Βαθμονόμηση Φωτογράφηση Πεδίου Ελέγχου. Χρήση Εξισώσεων (Συνθήκη Συγγραμμικότητας Και Επεκτάσεις Αυτής, DLT Κτλ). Απαιτείται η κατασκευή και συντήρηση του πεδίου ελέγχου. 12

13 Πεδίο Ελέγχου vs Εργαστηρίου Μεγάλη διαφορά κόστους (κόστος εργαστηριακής βαθμονόμησης > 10.000 €). Εξοικονόμηση πόρων (η φωτομηχανή δεν φεύγει από τον ιδιοκτήτη της). Βαθμονόμηση σε πραγματικές συνθήκες. Συμπεριλαμβάνονται τα σφάλματα όλων των μερών του συστήματος. Δυνατότητα συχνών βαθμονομήσεων. 13

14 Πεδίο Ελέγχου Λαυρεωτικής Ιδρύθηκε το 2010 στην περιοχή του Λαυρίου, από το ΕΜΠ/ΣΑΤΜ και την GEOMATICS AE. Περιλαμβάνει 86 κινητούς και σταθερούς στόχους. Ακρίβεια συντεταγμένων των στόχων ~2mm. 14

15 Πεδίο Ελέγχου Λαυρεωτικής Η κατανομή στόχων έγινε για να ανταποκρίνεται σε μηχανές φακού 150mm, κλίμακας 1:5000, 23cm x 23cm (αναλογική) και μηχανές φακού 120mm, GSD 8cm, 9.5cm x 16.8cm (ψηφιακή). 15

16 Πεδίο Ελέγχου Λαυρεωτικής 16

17 Βαθμονόμηση RMK Top15 Προγραμματισμός πτήσης και αεροφωτογράφηση πεδίου ελέγχου. Εμφάνιση αρνητικού και σάρωση (8 bit, 12μm). Μέτρηση εικονοσυντεταγμένων των GCP (στόχοι) ως προς το PPS. Μέτρηση εικονοσυντεταγμένων (χειροκίνητα ή αυτόματα) σημείων σύνδεσης. 17

18 Βαθμονόμηση RMK Top15 Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή BINGO-F, με τα παρακάτω στάδια: Εισαγωγή στοιχείων μηχανής, εικονοσυντεταγμένων GCP και tie points, γεωδαιτικών συντεταγμένων GCP. Επιλογή μοντέλου και παραμέτρων βαθμονόμησης. 18

19 Βαθμονόμηση RMK Top15 Χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή BINGO-F, με τα παρακάτω στάδια: Εκτέλεση συνόρθωσης. Ανίχνευση σφαλμάτων (μέθοδος Baarda) και επανάληψη συνόρθωσης εφόσον υπήρχε η απαίτηση. Εξαγωγή αποτελεσμάτων. 19

20 Αποτελέσματα Βαθμονόμησης Τιμές c, x 0, y 0. Πίνακας συμμετρικής ακτινικής διαστροφής. Τιμές επιπρόσθετων παραμέτρων (μοντέλο Mueller, Jakobsen, Bauer και Kruck) και οπτικοποίηση αυτών. Πίνακας που ενσωματώνει όλες τις διαστροφές. Λοιπά στατιστικά στοιχεία. 20

21 Αποτελέσματα Βαθμονόμησης 21

22 Οφέλη από τη βαθμονόμηση Έλεγχος της λειτουργικότητας της μηχανής σε πραγματικές συνθήκες. Βαθμονόμηση ολόκληρου του συστήματος (κώνος, φιλμ, GPS, INS) – system calibration. Παραγωγή δεδομένων υψηλής ακρίβειας και ποιότητας. Εξοικονόμηση πόρων (κόστος εργαστηριακής βαθμονόμησης, διαθεσιμότητα μηχανής). 22

23 Οφέλη από τη βαθμονόμηση Με τη σημερινή οικονομική συγκυρία η εργαστηριακή βαθμονόμηση καθίσταται πρακτικά αδύνατη 23

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 24


Κατέβασμα ppt "Βαθμονόμηση Φωτομηχανής RMK Top 15 με χρήση πεδίου ελέγχου Χαράλαμπος Μολύβας Ταγματάρχης ΓΥΣ MSc, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Διευθυντής Φωτογραμμετρίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google