Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3D Space Invader Πετράκης Γιάννης. Περιγραφή παιχνιδιού Αποτελείται από Ένα όχημα που βρίσκεται στο έδαφος, κινείται στις δύο διαστάσεις και πυροβολεί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3D Space Invader Πετράκης Γιάννης. Περιγραφή παιχνιδιού Αποτελείται από Ένα όχημα που βρίσκεται στο έδαφος, κινείται στις δύο διαστάσεις και πυροβολεί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3D Space Invader Πετράκης Γιάννης

2 Περιγραφή παιχνιδιού Αποτελείται από Ένα όχημα που βρίσκεται στο έδαφος, κινείται στις δύο διαστάσεις και πυροβολεί προς τα πάνω Αντικείμενα-στόχους που κινούνται στις τρεις διαστάσεις και κατευθύνονται προς το έδαφος Σκοπός παιχνιδιού Ο χρήστης πυροβολεί και καταστρέφει τα αντικείμενα-στόχους πριν πέσουν στο έδαφος

3 Σχεδιασμός Δημιουργία αντικειμένων Κίνηση οχήματος Εκτόξευση σφαίρας Κίνηση στόχων Έλεγχος επιτυχίας βολής Έλεγχος προσγείωσης των στόχων στο έδαφος

4 Δημιουργία αντικειμένων Όχημα: Σχεδιάζεται ώστε να βρίσκεται πάνω στο έδαφος και να έχει στο πάνω μέρος ένα κανόνι Κινούμενα αντικείμενα: Έχουν μορφή δίσκων παράλληλων προς το έδαφος

5 Κίνηση οχήματος Μπορεί να κινείται προς τέσσερις κατευθύνσεις (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά) Εφαρμογή μετασχηματισμών (περιστροφή, μεταφορά) στο όχημα ανάλογα με τη νέα κατεύθυνση που επιθυμεί ο χρήστης να το κινήσει και την προηγούμενη κατεύθυνση του. Εύρεση θέσης (συντεταγμένων) του οχήματος μετά το μετασχηματισμό Έλεγχος αν η πραγματοποίηση της επιθυμητής κίνησης οδηγεί το όχημα εκτός των ορίων κίνησης του οχήματος

6 Κίνηση δίσκων Εκκίνηση από το πάνω μέρος της οθόνης Τυχαία επιλογή των x και z συντεταγμένων εκκίνησης (μέσα στα όρια κίνησης του οχήματος) Τυχαία επιλογή της διεύθυνσης κίνησης του κάθε δίσκου (παράλληλη προς άξονα x ή z) Τυχαία επιλογή της γωνίας πτώσης του κάθε δίσκου

7 Κίνηση δίσκων Η κίνηση γίνεται μεταβάλλοντας σύμφωνα με τη γωνία πτώσης την y συντεταγμένη και μια από τις x ή z (ανάλογα με τη διεύθυνση) Έλεγχος κίνησης δίσκων μέσα στα όρια κίνησης του οχήματος Εμφάνιση ¨σκιάς¨ κάθε κινούμενου δίσκου

8 Κίνηση σφαίρας Η κίνηση ξεκινάει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται το πάνω μέρος του κανονιού του οχήματος Κίνηση κάθετη στο επίπεδο κίνησης του οχήματος και προς τα πάνω

9 Έλεγχος επιτυχίας βολής Καθώς κινείται η σφαίρα ελέγχεται αν: Το κέντρο της βρίσκεται στο ίδιο ύψος με κάποιο κινούμενο δίσκο Η απόσταση του κέντρου της από το κέντρο του δίσκου ως προς το επίπεδο του εδάφους είναι μικρότερη από την ακτίνα του δίσκου Αν ισχύουν τα παραπάνω τότε καταστρέφεται ο δίσκος και δημιουργείται καινούριος

10 Έλεγχος προσγείωσης δίσκου στο έδαφος Κατά την κίνηση κάθε δίσκου ελέγχεται αν το ύψος στο οποίο βρίσκεται είναι μικρότερο ή ίσο με το ύψος του εδάφους Αν συμβεί αυτό ο δίσκος εξαφανίζεται, δημιουργείται καινούριος και ο χάνεται μια ζωή για τον χρήστη

11 Πρόσκρουση δίσκου στο όχημα Έλεγχος αν κάποιο σημείο του κάθε δίσκου βρίσκεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις επιφάνειες από τις οποίες αποτελείται το όχημα Καταστροφή δίσκου και δημιουργία νέου Επισκευή οχήματος

12 Τι έχει γίνει μέχρι τώρα

13 Τι απομένει… Υλοποίηση σύγκρουσης δίσκου με όχημα Βελτίωση εμφάνισης

14 Τέλος παρουσίασης


Κατέβασμα ppt "3D Space Invader Πετράκης Γιάννης. Περιγραφή παιχνιδιού Αποτελείται από Ένα όχημα που βρίσκεται στο έδαφος, κινείται στις δύο διαστάσεις και πυροβολεί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google