Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ενότητας αυτής ο/η μαθητής/τρια πρέπει:
Να αναγνωρίζει τα διάφορα είδη γραμμών. Να επιλέγει και να χρησιμοποιεί τα διάφορα είδη γραμμών. Να χαράζει ευθείες και καμπύλες γραμμές με γεωμετρικά όργανα και με ελεύθερο χέρι. Να γράφει ομοιόμορφα, συμμετρικά και αισθητικά ωραία γράμματα και αριθμούς με ελεύθερο χέρι, καθώς και με γεωμετρικά όργανα.

3 ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ Στο Τεχνικό Σχέδιο όπως και σε όλα τα είδη Σχεδίου είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο είδος γραμμής για κάθε περίπτωση. Το χαρακτηριστικό της γραμμής που χρησιμοποιείται στη σχεδίαση είναι: Η μορφή (συνεχής, αξονική, διακεκομμένη) Η ένταση Το πάχος

4 Συνεχής χοντρή γραμμή Συνεχής λεπτή γραμμή
Είναι κύρια γραμμή που παρουσιάζει το ορατό περίγραμμα του αντικειμέ-νου. Το πάχος της εξαρτάται από την κλίμακα σχεδίασης. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 1,2 mm. Συνεχής λεπτή γραμμή Χρησιμοποιείται για τις γραμμές των διαστάσεων, τις διαγραμμίσεις, τις προβολικές γραμμές και για άλλες βοηθητικές γραμμές.

5 Διακεκομμένη γραμμή Αξονική γραμμή
Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση των ακμών επιφανειών οι οποίες υπάρχουν, αλλά δε φαίνονται στην όψη του αντικειμένου που σχεδιά-ζεται. Το πάχος της διακεκομμένης γραμμής είναι περίπου το ½ της συνεχούς χοντρής γραμμής. Αξονική γραμμή Είναι νοητή λεπτή γραμμή και χρησιμοποιείται για να δείχνουμε τη θέση των αξόνων συμμετρίας του αντικειμένου και των επιπέδων τομής.

6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για τη διακεκομμένη γραμμή πρέπει να δείξουμε στους μαθητές/τριες, ότι οι γραμμές πρέπει να είναι ίσες μεταξύ τους, όπως ίσα μεταξύ τους πρέπει να είναι και τα διάκενα. Το μέγεθος των γραμμών είναι ανάλογο με το μήκος της διακεκομμένης γραμμής. Το κενό διάστημα μεταξύ των γραμμών να είναι γύρω στο 1/3 με 1/4 των γραμμών. Για τις αξονικές γραμμές ισχύουν τα πιο πάνω, πρέπει όμως να τονίσουμε στους μαθητές/τριες ότι η μικρή γραμμή να μην είναι τελεία, εκτός από πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αξονική γραμμή είναι πολύ μικρή.

7 ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Οι οριζόντιες γραμμές χαράζονται πάντοτε με τη βοήθεια του ταυ, ξεκινώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά.

8 Οι κατακόρυφες γραμμές χαράζονται πάντοτε με τη βοήθεια του ταυ και των τριγώνων, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω.

9 Οι υπό κλίση γραμμές χαράζονται με τη βοήθεια
του ταυ και του τριγώνου ή συνδυασμού τριγώνων.

10 Η περιφέρεια κύκλων, τα τόξα και οι καμπύλες
γραμμές χαράζονται με τη βοήθεια διαβήτη ή καμπυλόγραμμων.

11 ΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΩΝ
Τα γράμματα και οι αριθμοί που χρησιμο- ποιούνται σε ένα σχέδιο πρέπει να έχουν καλαισθησία, συμμετρία και να συμπλη- ρώνουν την όλη αισθητική του σχεδίου.

12 Ανάλογα με το πλάτος των γραμμάτων, η γραφή διακρίνεται σε:
α) Στενή (ύψος α, πλάτος ½ α) β) Μέση (ύψος α, πλάτος ¾ α) γ) Πλατιά (ύψος α, πλάτος α)

13 Ανάλογα με την κλίση των γραμμάτων η γραφή διακρίνεται σε ορθή και κεκλιμένη.
Τα γράμματα πρέπει να είναι απλά και ευανάγνωστα. Η επιλογή του μεγέθους των αριθμών και των γραμμάτων εξαρτάται κυρίως από την κλίμακα σχεδίασης, αλλά και από το ρόλο τους στο σχέδιο (τίτλος, επεξήγηση κ.τ.λ.) Για γρήγορη και ομοιόμορφη γραφή χρησιμοποιούνται οδηγοί γραφής (στένσιλ) Συνήθως χρησιμοποιείται η μέση ορθή γραφή για γράμματα και αριθμούς.

14 Όταν γράφουμε με ελεύθερο χέρι, για να
έχουμε ομοιόμορφα και συμμετρικά γράμματα, χαράζουμε δύο βοηθητικές γραμμές (οδηγούς) σε απόσταση ίση με το ύψος των γραμμάτων. Επίσης, χαράζουμε και κάθετες βοηθητικές γραμμές ίσες με το πλάτος των γραμμάτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη μεταξύ των γραμμάτων απόσταση.

15 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Το υπόμνημα του σχεδίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, σχεδιάζεται στην κάτω δεξιά γωνιά του πλαισίου του φύλλου σχεδίασης. Στο υπόμνημα γράφονται οι διάφορες λεπτομέρειες του σχεδίου, δηλαδή ο τίτλος του εργοστασίου (σχολείου), η ονομασία του αντικειμένου, το όνομα του σχεδιαστή, το υλικό κατασκευής, ο αριθμός σχεδίου, η κλίμακα σχεδίασης, η ημερομηνία κ.τ.λ. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων χρησιμο-ποιούμε κεφαλαία γράμματα.

16 ΥΠΟΜΝΗΜΑ (συνέχεια)


Κατέβασμα ppt "ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google