Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 21. Contract Verbs ANALYZE (PNTMV or GNCTV) forms of λαλεω = to speak ἐ λαλησαμεν ἐ λαλησαμεν ἐ λαληθη ἐ λαληθη λαλησω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 21. Contract Verbs ANALYZE (PNTMV or GNCTV) forms of λαλεω = to speak ἐ λαλησαμεν ἐ λαλησαμεν ἐ λαληθη ἐ λαληθη λαλησω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 21

2 Contract Verbs ANALYZE (PNTMV or GNCTV) forms of λαλεω = to speak ἐ λαλησαμεν ἐ λαλησαμεν ἐ λαληθη ἐ λαληθη λαλησω λαλησω λαληθησεται λαληθησεται ἐ λαλουν ἐ λαλουν λαλουμεν λαλουμεν λελαληται λελαληται λαλησαντες λαλησαντες λαλουντι λαλουντι λαλουμενοις λαλουμενοις Are Our Friends

3 Contract Verbs ANALYZE (PNTMV or GNCTMV) forms of λαλεω = to speak ἐ λαλησαμεν – ἐ λαλησαμεν – 1P Aor Ind Act – we spoke ἐ λαληθη- ἐ λαληθη- 3S Aor Ind Pas – it was spoken λαλησω- λαλησω- 1S Fut Ind Act – I will speak λαληθησεται – λαληθησεται – 3S Fut Ind Pass – it will be spoken ἐ λαλουν- ἐ λαλουν- 1S or 3P Impf Ind Act – I was/they were speaking λαλουμεν- λαλουμεν- 1P Pres Ind Act – we are speaking λελαληται- λελαληται- 3S Perf Ind M/P – it has been spoken λαλησαι- λαλησαι- -- Aor Inf Act – to speak λαλησαντες - λαλησαντες - MPN Aor Ptcp Act – having spoken λαλουντι- λαλουντι- MorNSD Pres Ptcp Act - speaking λαλουμενοις – λαλουμενοις – MorNPD Pres Ptcp M/P – being spoken Are Our Friends

4 Contract Verbs εειηῃοουω ααᾳαᾳωωω εειειηῃουουω οουοιωοιουουω

5 εειηῃοουω ααᾳαᾳωωω εειειηῃουουω οουοιωοιουουω

6 εειηῃοουω ααᾳαᾳωωω εειειηῃουουω οουοιωοιουουω

7 εειηῃοουω ααᾳαᾳωωω εειειηῃουουω οουοιωοιουουω

8 εειηῃοουω ααᾳαᾳωωω εειειηῃουουω οουοιωοιουουω

9 εειηῃοουω ααᾳαᾳωωω εειειηῃουουω οουοιωοιουουω Exceptions (PresActInf) -α + ειν > ᾶ ν-ο + ειν > ο ῦ ν

10 Contract Verbs Present1Future2AorAct3PerfAct4PerfPass5AorPass6 ἀ γαπαω ( ἀ γαπ ῶ ) ἀ γαπησω ἠ γαπησα ἠ γαπηκα ἠ γαπημαι ἠ γαπηθην λαλεω (λαλ ῶ ) λαλησω ἐ λαλησα λελαληκαλελαλημαι ἐ λαληθην πληροω (πληρ ῶ ) πληρωσω ἐ πληρωσα πεπληρωκαπεπληρωμαι ἐ πληρωθην

11 Contract Verbs SP 1 ἀ γαπ ῶ λυω ἀ γαπ ῶ μεν λυομεν 2 ἀ γαπ ᾷ ς λυεις ἀ γαπ ᾶ τε λυετε 3 ἀ γαπ ᾷ λυει ἀ γαπ ῶ σι(ν) λυουσι(ν)

12 Contract Verbs SP 1 λαλ ῶ λυω λαλο ῦ μεν λυομεν 2 λαλε ῖ ς λυεις λαλε ῖ τε λυετε 3 λαλε ῖ λυει λαλο ῦ σι(ν) λυουσι(ν)

13 Contract Verbs SP 1 πληρ ῶ λυω πληρο ῦ μεν λυομεν 2 πληρο ῖ ς λυεις πληρο ῦ τε λυετε 3 πληρο ῖ λυει πληρο ῦ σι(ν) λυουσι(ν)

14 Lesson 21 - Vocabulary

15 Reflexive Prounouns Pronouns that refer back to the subject of the sentence/clause in which they occur Pronouns that refer back to the subject of the sentence/clause in which they occur No Nominative forms No Nominative forms No Neuter forms in 1 st and 2 nd person No Neuter forms in 1 st and 2 nd person 1 st : ἐμαυτου, -ης, - (ἐμαυτος, -η, - ) 1 st : ἐμαυτου, -ης, - (ἐμαυτος, -η, - ) 2 nd : σεαυτου, -ης, - 2 nd : σεαυτου, -ης, - 3 rd : ἑαυτου, -ης, -ου 3 rd : ἑαυτου, -ης, -ου Note that the plural forms are all the same! Note that the plural forms are all the same!

16 Declension of πας MFN Nπαςπασαπαν Gπαντοςπασηςπαντος Dπαντι πασ ῃ παντι Aπανταπασανπαν Nπαντεςπασαιπαντα Gπαντωνπασωνπαντων Dπασι(ν)πασαιςπασι(ν) Aπανταςπασαςπαντα

17 Syntax of πας 1. Predicate position: all 2. Attributive position: whole 3. No article: every/each with singular noun all with plural noun 4. With personal pronouns, demonstratives, participles: every/each with singular all with plural 5. Used as a substantative: everyone/thing, all things

18 Croy 21 - Exercises P&R: 1-6+ 7-9, 11, 15 P&R: 1-6+ 7-9, 11, 15 NT: 1, 2+ 3-6 NT: 1, 2+ 3-6

19 Quiz on Tuesday Vocabulary: 20 words from Lessons 1-21 Vocabulary: 20 words from Lessons 1-21


Κατέβασμα ppt "AΩ Fall Greek 2003 Croy Lesson 21. Contract Verbs ANALYZE (PNTMV or GNCTV) forms of λαλεω = to speak ἐ λαλησαμεν ἐ λαλησαμεν ἐ λαληθη ἐ λαληθη λαλησω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google