Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β5.1.1 Είδη Δικτύων και Βασικές Συσκευές Δικτύωσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β5.1.1 Είδη Δικτύων και Βασικές Συσκευές Δικτύωσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β5.1.1 Είδη Δικτύων και Βασικές Συσκευές Δικτύωσης

2 1. Είδη Δικτύων Το δίκτυο είναι η σύνδεση μιας ομάδας υπολογιστών με εξυπηρετητές (servers) και συσκευές με σκοπό την ανταλλαγή δεδομένων, τον διαμοιρασμό κοινών λογισμικών και αρχείων και κοινών περιφερειακών συσκευών Με βάση τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν, τα δίκτυα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN)

3 1.1 Τοπικά Δίκτυα (Local Area Network - LAN)
Τοπικό μπορεί να είναι ένα δίκτυο ενός ή περισσοτέρων δωματίων, ενός κτηρίου ή ακόμα και κοντινών κτηρίων Παραδείγματα: Το δίκτυο ενός εργαστηρίου πληροφορικής Το δίκτυο μιας εταιρείας στο ίδιο κτήριο Το δίκτυο ενός σχολείου

4 1.2 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (Wide Area Network - WAN)
Τα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής, συνήθως, συνδέουν πολλά τοπικά δίκτυα μαζί, και καλύπτουν μια μεγάλη (ευρεία) γεωγραφική περιοχή. Παραδείγματα: Το δίκτυο μιας εταιρείας με παραρτήματα σε διαφορετικές πόλεις Το δίκτυο μιας τράπεζας Το Διαδίκτυο (Internet)

5 2. Βασικές Συσκευές Δικτύου
Εκτός από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο σχεδιάγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε και τις εξής συσκευές δικτύου: Κάρτα Δικτύου (NIC) Διακόπτης (Switch) Δρομολογητής (Router) Modem

6 2.1 Κάρτα Δικτύου (NIC): Η συσκευή που συνδέει τον υπολογιστή σε ένα δίκτυο υπολογιστών
2.2 Διακόπτης (Switch): Είναι η συσκευή που συνδέει πολλούς υπολογιστές σε ένα δίκτυο 2.3 Δρομολογητής (Router): Είναι η συσκευή που συνδέει ένα τοπικό δίκτυο με το Διαδίκτυο 2.4 Διαμορφωτής/Αποδιαμορφωτής (Modem): Είναι η συσκευή που συνδέει τον υπολογιστή με μία αναλογική τηλεφωνική γραμμή

7

8 3. Ταχύτητες Μεταφοράς Δεδομένων (bps, Kbps, Mbps και Gbps)
Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων αναφέρεται στον αριθμό δυαδικών ψηφίων (bits) που μεταφέρονται από συσκευή σε συσκευή ανά δευτερόλεπτο (second) - bits per second (bps, ή b/s) Τα πολλαπλάσια του bps είναι: (α) 1 Kbps ≈ bps (β) 1 Mbps ≈ bps (γ) 1 Gbps = bps

9 Στο τετράδιο… Βιβλίο σημειώσεων (σελ 187-189) Τετράδιο Μαθητή Ασκήσεις
Β.5.1.Μ1 (σελ 165 – 167) Ασκήσεις QuizB.5.1.M1


Κατέβασμα ppt "Β5.1.1 Είδη Δικτύων και Βασικές Συσκευές Δικτύωσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google