Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία και Βιομηχανική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία και Βιομηχανική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία και Βιομηχανική
dsfsf Θωρακική Μοίρα dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt

2 Μαθησιακοί Στόχοι Κατανοήσετε και να εξασκήσετε τη γνώση της ανατομίας σας , βιομηχανικής και της λειτουργίας της ΘΜΣΣ ( Τχ) Εντοπίσετε περιοχές που απαιτούν περαιτέρω μελέτη σχετικά με ανατομία, βιομηχανική και παθολογία της Τχ

3 Μαθησιακά αποτελέσματα
Οστικά σημεία θωρακικών σπονδύλων Αρθρώσεις των θωρακικών σπονδύλων. PIV joints θώρακα Σύνδεσμοι Πλευρεγκάρσιες αρθρώσεις και τους συνδέσμους που συνδέονται με αυτές Κινήσεις γίνονται στη θωρακική μοίρα . Κατανοήστε τους περιοριστικούς παράγοντες και πως επηρεάζει η θωρακική το εύρος κίνησης του ώμου Περιγράψτε που βρίσκεται η συμπαθητική αλυσίδα στη Τχ. Κατανοήστε τη σημασία της εκεί Περιγράψτε προσφύσεις , νευρική παροχή και λειτουργία των μυών στη Τχ ξεχωρίζοντας ποιοι συμβάλλουν στη κινητικότητα και στη σταθερότητα της περιοχής

4 Θωρακική Μοίρα (Τχ) BG 2012 Λιγότερο από 15% of μυοσκ. Διατταραχών προέρχονται από Τχ (Hinkley and Drysdale, 1995). Παρ’ όλα αυτά μπορεί να υπάρχει κόκκινη σημαία (Australian Acute Musculoskeletal Pain Guidelines Group, 2004) Στάση Λειτουργία μεταφοράς βάρους Σταθερότητα- διάφραγμα

5 BG 2012 Τχ και κλωβός Μοναδικό στη δομή και λειτουργία λόγω της σύνδεσης με τις πλευρές και το στέρνο καθώς και το ρόλο στην αναπνοή Λειτουργεί ως ένας κριτικός σύνδεσμος στην κινητική αλυσίδα : αλληλεπιδρά με άλλες περιοχές του σώματος ( αυχένας, ώμος, άνω άκρο, Lx) Παράδειγμα?

6 Θωρακικό τοίχωμα Το θωρακικό τοίχωμα αποτελείται από σκελετικά στοιχεία και μυς. Το τοίχωμα αυτό εκτείνεται: Από το άνω θωρακικό στόμιο που ορίζεται από το Θ1 σπόνδυλο, την πρώτη πλευρά και τη λαβή του στέρνου Μέχρι το κάτω θωρακικό στόμιο, που ορίζεται από τον Θ12 σπόνδυλο, τη δωδέκατη πλευρά, το πρόσθιο άκρο της ενδέκατης πλευράς, το πλευρικό τόξο και την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου.

7 Ανατομία θωρακικού κλωβού
BG 2012 12 Τχ σπόνδυλοι 12 ζευγη Πλευρών Στερνο Πλευροσπονδυλικές και πλευρεγκάρσιες Πλευροχονδρινες αρθρώσεις (πλευρές και χόνδρος ) Στερνοπλευρικές

8 Οστικά σημεία ενός τυπικού Τχ σπονδύλου
Χαρακτηριστικά του Καρδιόσχημο σπονδυλικό σώμα με ίση τηνη εγκάρσια με την προσθοπίσθια διάμετρο Μακριά ακανθώδης απόφυση Το σπονδυλικό τρήμα είναι συνήθως στρογγυλό Τα πέταλα είναι πλατειά Οι άνω και αρθρικές αποφύσεις είναι επίπεδες και οι αρθρικές επιφάνειες είναι κατακόρυφες Οι εγκάρσιες αποφύσεις έχουν ροπαλοειδές σχήμα και προέχουν προς τα πίσω και πλάγια Ημιγλήνια για άρθρωση με κεφαλές πλευρών Γλήνη για άρθρωση με το φύμα της πλευράς Ανω αρθ.απόφυση Κάτω αρθ. απόφυση

9 Οστικά σημεία ενός τυπικού θωρακικού σπονδύλου
C4 T6 L2 Διαφορές των σωμάτων, εγκάρσιες και ακανθώδεις αποφύσεις

10 BG 2012

11 Ανατομία, βιομηχανική, λειτουργία
BG 2012 Ανατομία, βιομηχανική, λειτουργία Συμπιεστικά φορτία μέσω των σωμάτων των σπονδύλων αυξάνουν προς τα κάτω : T1 – 9% βάρος του σώματος T8 – 33% βάρος του σώματος T12 – 47% (N βάρος του σώματος – η θωρακοσφυική σύνδεση – μορφή άρθρωσης που αυξάνει τη λαγονοσφυική σταθερότητα Ύψος, εγκάρσια τελική κινητική πλάκα και οστική μάζα αυξάνουν επίσης κάθετα Επιτρέπει κίνηση σε 3 επίπεδα …….

12 Facet joints (PIV Joints)
BG 2012 Facet joints (PIV Joints)

13 BG 2012 Βιομηχανική και ROM Tx Κάμψη (20-45°) στο οβελιαίο όταν σκύβουμε μπροστά και στην εκπνοή Έκταση (20-45°) στο οβελιαίο κατά την εισπνοή, σήκωμα των χεριών και τέντωμα προς τα πίσω . Πλάγια κάμψη (20-40°) στο μετωπιαίο επίπεδο Στροφή (35-50°) στο εγκάρσιο Anterior and posterior translation

14 Πλευρές 12 ζεύγη πλευρών, καθένα καταλήγει μπροστά σε ένα πλευρικό χόνδρο Όλοι οι θωρακικοί σπόνδυλοι αρθρώνονται με τις πλευρές Μόνο οι πλευρικοί χόνδροι των 7 πρώτων πλευρών αρθρώνονται απευθείας με το στέρνο( γνήσιες πλευρές) Οι πλευρικοί χόνδροι των 8-10 πλευράς αρθρώνονται έμμεσα με το στέρνο( νόθες πλευρές) Οι 11 και 12 πλευρά είναι ελεύθερες ή ασύντακτες

15 Πλευρά κυρτό σώμα πρόσθιο άκρο- πλευρικός χόνδρος Οπίσθιο άκρο
Κεφαλή αυχένας φύμα

16 Πλεύρες Λειτουργίες πλευρών: Προστασία οργάνων
BG 2012 Πλεύρες Λειτουργίες πλευρών: Προστασία οργάνων Προσφύσεις για σκελετικούς και αναπνευστικούς μυς Kίνηση περιστροφική περί ενός άξονα διερχόμενου απο το κέντρο της άρθωσης Anatomy of the first rib

17 Αναπνοή και πλευρική κίνηση
BG 2012 Λαβής της αντλίας( άνω 5-6 πλευρές)- πρόσθια, άνω κίνηση πλευρών Λαβή του κάδου - πρόσθια, άνω και έξω κίνηση

18 Κίνηση πλευρών-bucket handle
BG 2012 Κίνηση πλευρών-bucket handle o/hse2_9.html

19 Στέρνο Λαβή πλατειά Σώμα Μικρή ξιφοειδής απόφυση

20 Αρθρώσεις Πλευροσπονδυλικές
Άρθρωση των σπονδύλων με την κεφαλή της πλευράς Πλευρεγκάρσιες αρθρώσεις( φύμα- εγκάρσια αποφυση) Στερνοπλευρικές Μεσοχόνδρινες Άρθρωση λαβής- στέρνο, στερνο- ξιφοειδής απόφυση

21 Μύες αναπνοής Διαφραγμα Μεσοπλευριοι- έξω και έσω Επικουρικοί μύες
Week 6.Tutorial Μύες αναπνοής Διαφραγμα Μεσοπλευριοι- έξω και έσω Επικουρικοί μύες Εισπνοή εκπνόη-κοιλιακοί etc Concept του μυός που εργάζεται με ανάστροφη έκφυση και κατάφυση

22 Κύριοι αναπνευστικοί μύες
Διάφραγμα (εισπνοή) Μεσοπλεύριοι Έσω (εκπνοή) Έξω (ειπνοή) Όταν χρειάζονται ενισχύσεις… Επικουρικοί αναπνευστικοί μύες Εισπνευστικοί Μείζων / ελάσσων θωρακικός Στερνοκλειδομαστοειδείς -Σκαληνοί -Τραπεζοειδής = Ρομβοειδείς - Πρόσθιος οδοντωτός Εκπνευστικοί : Κοιλιακοί (ορθός, έσω / έξω λοξοί) - Τετράγωνος οσφυϊκός - Πλατύς ραχιαίος -Οπίσθιος κάτω οδοντωτός

23 Διάφραγμα Έκφυση: Στερνική μοίρα :οπίσθια επιφάνεια
ξιφοειδούς απόφυσης στέρνου Πλευρική μοίρα: έσω επιφάνεια 6 τελευταίων πλευρών Οσφυϊκή μοίρα: σώμα και δίσκοι Ο2-Ο4 Κατάφυση:τενόντιο κέντρο Νεύρωση:φρενικό νεύρο Α3-Α5 και 6-7 κατώτερα μεσοπλεύρια νέυραΘ5-Θ12 Λειτουργία : κύριος εισπνευστικός μυς

24 Έξω μεσοπλεύριοι Έκφυση: Κάτω χείλος ανωτέρας πλευράς
Κάτω χείλος ανωτέρας πλευράς Κατάφυση: άνω χείλος κατωτέρας Λειτουργία: ανεβάζουν τις πλευρές Νεύρωση :μεσοπλεύρια νεύρα 1-11 Action Draws ribs upwards therefore increasing the volume within the thoracic cavity

25 Έσω μεσοπλεύριοι Έκφυση: Άνω χείλος κατωτέρας πλευράς
Άνω χείλος κατωτέρας πλευράς Κατάφυση: κάτω χείλος ανωτέρας πλευράς Λειτουργία: κατεβάζουν τις πλευρές Νεύρωση :μεσοπλεύρια νεύρα 1-11 Action Draws ribs downwards therefore decreasing the volume within the thoracic cavity

26 Τραπεζοειδής Προσφύσεις Νεύρωση λειτουργία 3 τμήματα, 3 λειτουργίες
3 τμήματα, 3 λειτουργίες Trapezius

27 Πρόσθιος οδοντωτός Ε:9 ανώτερες πλευρές με οδοντώματα
Ε:9 ανώτερες πλευρές με οδοντώματα Κ:νωτιαίο χείλος της ωμοπλάτης Λ:σηκώνει τις πλευρές, στρέφει την ωμοπλάτη εμπρός ,άνω και έξω Ν: μακρό θωρακικό νεύρο Α5-Α8

28 Week 6.Tutorial

29 Μυς Μείζων θωρακικός Έλασσων θωρακικός υποκλείδιος

30 Σύνδεσμοι της ΘΜΣΣ Διακρίνετε τους διάφορους συνδέσμους και περιγράψτε τη λειτουργία τους. Ακτινωτός σύνδεσμός Πρόσθιος επιμήκης Ωχρός Μεσεγκάρσιος Οπίσθιος επιμήκης Επακάνθιος Μεσακάνθιος (Image from Greys Anatomy 6th Edition)

31 Βιομηχανική Κάμψη- έκταση : Πως ολισθαίνουν οι αρθρικές αποφύσεις σε κάθε μια από αυτές τις κινήσεις Ποιο το φυσιολογικό εύρος κίνησης? Κ : 35 E: 25 ΠK: 25 Σ: 30

32 Βιομηχανική Στροφή και πλάγια κάμψη : Πως ολισθαίνουν οι αρθρικές αποφύσεις σε κάθε μια από αυτές τις κινήσεις Ποιο το φυσιολογικό εύρος κίνησης? Pictures from D. A. Neumann, 2002

33 Νεύρωση ΘΜΣΣ Περιγράψτε τα νεύρα της Τχ

34 Θωρακική νεύρωση Κοιλιακοί κλάδοι (Θ1- 11) σχηματίζουν τα μεσοπλεύρια νεύρα. Θ12 κοιλιακοί κλάδοι- υποπλέυριο νεύρο Ραχιαίους κλάδους για τα οπίσθια τμήματα (Θ1- 12)

35

36 Συμπαθητικό Παρασυμπαθητικό Σύστημα

37 SNS συνδέσεις συμπαθητικού
BG 2012 Νευρώνει ιδρωτοποιούς αδένες, αγγεία, ανόρθωση των τριχών, γαστροεντερικό σωλήνα, σπλήνα, κύστες, ίριδα, κοιλιακό- πυελικά σπλάχνα, αναπνευστικό. Εξαιτίας της θέσης του κατά μήκος των σπονδύλων στην αυχενική και θωρακική μοίρα, μπορεί να τραυματιστεί / εκφυλιστικές αλλαγές

38 Συμπαθητικό Που βρίσκεται? Κεφαλές των πλευρών

39 Συμπαθητικό/ Παρασυμπαθητικό
‘Flight / fight syndrome’ Σημαντικό στη διατήρηση της ομοιόστασης

40 Fight or Flight

41 Κλάδοι του συμπαθητικού στη Τχ ?
BG 2012 Απάγωγο σύστημα 2 παρασπονδυλικούς κλάδους από τη βάση του κρανίου στο κόκκυγα Κλάδοι περιλαμβάνουν οπίσθια γαγγλιακά νεύρα Τχ κάθε κλάδος έχει +/- 11 – 12 παρασπονδύλια γάγγλια που θεωρούνται σταθμοί αναμετάδοσης καταστολή/ διαμόρφωση ερεθισμάτων Γάγγλια Τχ βρίσκονται στις κεφαλές των πλευρών SNS Trunk SNS Ganglia

42 Συμπαθητικό

43 Μύες κορμού και θωρακικής μοίρας
Διακρίνετε την έκφυση/ κατάφυση/ λειτουργία και νευρική παροχή των ακόλουθων μυών : Τραπεζοειδής Πρόσθιος οδοντωτός Ορθωτήρας κορμού Πολυσχιδής Εγκάρσιος κοιλιακός Έσω –έξω λοξός Ποιοι έχουν σαν κύριο ρόλο τη σταθερότητα στο θώρακα?

44 Πρόσθιοι- έξω μυς Έσω λοξός Έξω λοξός Εγκάρσιος κοιλιακός
Εγκάρσιος σταθεροποιός κλειδί – Πως θα τον αξιολογούσατε/ θεραπεύατε

45 Κοιλιακοί

46 Έξω λοξός κοιλιακός Εκφυση: 8 κατώτερες πλευρές Κατάφυση:
Λευκή γραμμή και βουβωνική σύνδεσμος, λαγόνια ακρολοφία Νεύρωση:5-12 μεοσοπλεύρια νεύρα, λαγονοβουβωνιικό , λαγωνουπογάστριο Λειτουργία: κάμψη κορμού,αφόδευση Actions Unilaterally – Laterally Flex the vertebral column to the same side, Rotate the vertebral column to the opposite side Bilaterally – Flexion of the vertebral column

47 Έσω λοξός κοιλιακός Έκφυση: Οσφυονωτιαία περιτονία,
βουβωνικός σύνδεσμος, λαγόνια Ακρολοφία Κατάφυση: Λευκή γραμμή και 3-4 τελευταίες Πλευρές Λειτουργία: Αφόδευση, κάμψη κορμού Νεύρωση: Μεσοπλεύρια νέυρα Θ10-11) Actions Unilaterally – Laterally Flex the vertebral column to the same side, Rotate the vertebral column to the same side Bilaterally – Flexion of the vertebral column

48 Εγκάρσιος κοιλιακός Έκφυση: 6η-12η πλευρά, οσφυονωτιαία
περιτονία, λαγόνια ακρολοφία, βουβωνικός σύνδεσμος Κατάφυση: Λευκή γραμμή Λειτουργία: Αφόδευση και κάμψη κορμού Νεύρωση: μεσοπλεύρια νεύρα Θ7-01 Action Compresses abdominal contents

49 Ορθός κοιλιακός Έκφυση :ηβική σύμφυση, ηβικό φύμα
Έκφυση :ηβική σύμφυση, ηβικό φύμα Κατάφυση: Χόνδροι 5-7ης πλευράς, ξιφοειδής απόφυση στέρνου Λειτουργία: συμπιέζει κοιλιακή κοιλότητα, αφόδευση, κάμψη κορμού Νευρωση:μεσοπλεύρια νεύρα Θ5-Θ12 Action Flexion of the vertebral column

50 Τετράγωνος οσφυϊκός Έκφυση: λαγόνια ακρολοφία,οσφυολαγόνι ος σύνδεσμος,2-5 οσφυικοί σπόνδυλοι Κατάφυση: 12η πλευρά,Ο1-Ο4 σπόνδυλοι( εγκ.αποφύσεις) Λειτουργία: κατεβάζει τη 12η πλευρά, ισορροπεί την πύελο, πλάγια κάμψη κορμού Νεύρωση: υποπλεύριο νέυροΘ12-Ο3 Actions Unilaterally – Laterally flex the vertebral column and elevate the hip & the muscle assists in extension of the vertebral column Bilaterally – Fixes the last rib during respiration TP – transverse process

51 Εγκαρσιοακανθώδεις : Ημιακανθώδης Πολυσχιδής Στροφείς Πολυσχιδής είναι σταθεροποιός κλειδί – αξιολόγηση, θεραπεία?

52 Οπίσθιοι Μύες Ο ορθωτήρας του κορμού αποτελείται από 3 στήλες::
IST/UΗ ΝΜΣ Ο ορθωτήρας του κορμού αποτελείται από 3 στήλες:: Έξω στήλη= λαγονοπλευρικός Μέση στήλη= μήκιστος Έσω στήλη= ακανθώδης Τετράγωνος οσφυϊκός Πολυσχιδής

53 Ορθωτήρας του κορμού Περιγράψτε προσφύσεις , νεύρωση και λειτουργία του 1 2 3 1 2 3

54

55 Μήκιστος , λαγονοπλευρικός, ακανθώδης
Λειτουργία: Έκταση Πλάγια κάμψη

56 εγκαρσιοακανθώδεις Εν τω βάθει Ημιακανθώδης, πολυσχιδής,
Περιστροφείς των νώτων Λειτουργία: Έκταση ή στρέψη της ΣΣ Νεύρωση :νωτιαία νεύρα VC – vertebral column

57 References Pictures from anatomytv.com
Grant, R (2002) Physical Therapy of the cervical and thoracic spine, 3rd Ed, Churchill Livingstone, New York Gray’s anatomy (1980). 6th edition. Palastanga, N, Field, D and Soames,R (1989). Anatomy and human movement, Oxford, Heinemann. Petty, N. J (2006) Neuromusculoskeletal examination and assessment, Elsevier, London Neumann, D. A (2002) Kinesiology of the musculoskeletal system. Foundations for Physical Rehabilitation.


Κατέβασμα ppt "Ανατομία και Βιομηχανική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google