Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΟΛΟΓΙΑ Movement Studies 2010 MARIOS MITSIOU PT, MSc

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΟΛΟΓΙΑ Movement Studies 2010 MARIOS MITSIOU PT, MSc"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Movement Studies 2010 MARIOS MITSIOU PT, MSc
Week.6.Tutorial 2. 10_11

2 University of Hertfordshire 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Το να είσαι σε θέση να αιτιολογείς τη χρήση της ‘ορολογίας’ Το να είσαι σε θέση να περιγράψεις την ανατομική θέση Το να είσαι σε θέση να εξηγήσεις την σημασία κοινών ανατομικών όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουμε: Θέση Κίνηση Επίπεδα και άξονες

3 University of Hertfordshire 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Το να είσαι σε θέση να χρησιμοποιείς κατάλληλους όρους για να περιγράψεις Τα επίπεδα του σώματος Την σχέση μεταξύ διαφορετικών περιοχών του σώματος Τις κινήσεις των άκρων

4 Ανατομική θέση Το πρόσωπο σε πρόσθια θέση Η παλάμη σε πρόσθια θέση
University of Hertfordshire 2009 Το πρόσωπο σε πρόσθια θέση Η παλάμη σε πρόσθια θέση Τα χέρια παράλληλα στο σώμα Αγκώνες σε ευθεία θέση, τεντωμένοι Τα πόδια σε ευθεία θέση, τεντωμένα

5 Θέση συσχετισμού ανατομικών δομών
University of Hertfordshire 2009 Θέση συσχετισμού ανατομικών δομών Πώς θα μπορούσες να περιγράψεις πού βρίσκονται οι ανατομικές δομές σε κάποιον; Για παράδειγμα πού θα περιέγραφες ότι βρίσκετε το ισχίο; Ποια άλλη περιγραφική ορολογία θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις;

6 University of Hertfordshire 2009
Ορολογία Άνω ↔Superior Πρόσθια ή κοιλιακά↔ Anterior Κεντρικά ↔ Medial Επί πολλοίς↔ Deep Εγγύς ↔Proximal ≠ Κρανιακά↔ Cephalad Ραχιαία↔ Dorsal Οπίσθια↔ Dorsal Κάτω↔ Inferior Οπίσθια↔ Posterior Πλευρικά↔ Lateral Επιφανειακά↔ Superficial Περιφερικό↔ Distal Ουριαία↔ Caudad Καρπιαία↔ Palmar Πελματιαία↔ Plantar

7 Επιφανειακά-Superficial
University of Hertfordshire 2009 Ραχιαία-Dorsal Ουριαία-Caudad Πρόσθια-Anterior Οπίσθια-Posterior Άνω-Superior Πλευρικά-Lateral Μεσαίος-Medial Περιφερικό-Distal Επιφανειακά-Superficial Πελαμτιαία-Plantar Κάτω-Inferior Εγγύς-Proximal Κρανιακά-Cephalad Εν τω βάθειDeep

8 Ερμηνεία Ορολογίας Μεσαίος -Medial Πλευρικός-Lateral Εγγύς-Proximal
University of Hertfordshire 2009 Ερμηνεία Ορολογίας Ορολογία Επεξήγηση Μεσαίος -Medial Πλευρικός-Lateral Εγγύς-Proximal Περιφερικός-Distal Κάτω-Inferior Άνω-Superior Κρανιακός-Cranial Ουριαίος-Caudal Κοιλιακός-Anterior Οπίσθιος-Posterior Προς τη μεσαία γραμμή Μακρυά από τη μεσαία γραμμ Πλησιέστερα προς κεφ/κορμό Το πλέον απομακρυσμένο… Κατεύθυνση προς τα πόδια Κατεύθυνση προς το κεφάλι Στο κεφάλι Προς τον κόκκυγα Στην κοιλιά Πίσω πλευρά του σώματος

9 University of Hertfordshire 2009

10 Περιγραφή μιας κίνησης
University of Hertfordshire 2009 Περιγραφή μιας κίνησης Τι χρειάζεται να ξέρεις ώστε να περιγράψεις πού εκτυλίσσονται οι κινήσεις του σώματος στο χώρο; Για παράδειγμα πώς θα περιέγραφες την κίνηση των ποδιών κατά την διάρκεια της βάδισης; Το να έχεις γνώση περί επιφανειών και αξόνων ενεργοποιεί την κατανοήση του σύμπαντος

11 Επίπεδα Κίνησης Οβελιαίο επίπεδο /Frontal plane/Μετωπιαίο επίπεδο
University of Hertfordshire 2009 Οβελιαίο επίπεδο /Frontal plane/Μετωπιαίο επίπεδο /Horizontal plane/ Οριζόντιο επίπεδο

12 Σε ποια επίπεδα έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι τομές στο κεφάλι;
University of Hertfordshire 2009 Σε ποια επίπεδα έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι τομές στο κεφάλι; Brain / head = sagittal Skull = horizontal

13 University of Hertfordshire 2009
Άξονες της κίνησης οριζόντιος ή εγκάρσιος επιμήκης ή κάθετος οβελιαίος ή προσθοπίσθιος Transverse Axis / Οριζόντιος/εγκάρσιος άξονας Οβελιαίος/προσθοπίσθιος άξονας Anatomical Axes - axes are like skewers which pass through the body, very similar to the pin in a door hinge. The door moves in a plane around an axis - the plane is determined by the orientation of the pin in the hinge. Axes are perpendicular to the plane of mvt 2 horizontal axes and 1 vertical 1 – sagittal/ AP axis (frontal/coronal plane) x co-ordinate, runs front to back at 90 deg to the other 2 axes 2 – frontal/transverse/horizontal axis (Sagittal plane) z co-ordinate, runs left to right 3 – vertical/ longitudinal axis (transverse / horizontal plane) y co-ordinate, runs through the upright body Sagittal axis is at 90 deg to the frontal plane and so allows mvt in that plane, Add, Abd, deviation , Lat F Frontal axis allows mvt of the segments in the sagittal plane, F, E Vertical axis 90 deg to the horizontal/ transverse plane and allows mvt in the transverse plane, rotary motion /Vertical Axis/ κάθετος/επιμήκης άξονας

14 Η επιφάνεια της κίνησης καθορίζεται από την κατεύθυνση του άξονα
University of Hertfordshire 2009 Ο άξονας είναι η βίδα στον μεντεσέ της πόρτας και η πόρτα μπορεί να περιστραφεί μέσα στα επίπεδα γύρω από αυτόν τον άξονα. Η επιφάνεια της κίνησης καθορίζεται από την κατεύθυνση του άξονα Anatomical Axes - axes are like skewers which pass through the body, very similar to the pin in a door hinge. The door moves in a plane around an axis - the plane is determined by the orientation of the pin in the hinge. Axes are perpendicular to the plane of mvt

15 University of Hertfordshire 2009
Επίπεδα και Άξονες Μια κίνηση σε ένα ΟΒΕΛΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ πραγματοποιείται γύρο από έναν ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΑΞΟΝΑ Μια κίνηση σε ένα ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ πραγματοποιείται γύρο από έναν ΜΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΟ ΑΞΟΝΑ Μια κίνηση σε ένα ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ πραγματοποιείται γύρο από έναν ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ

16 University of Hertfordshire 2009
Όροι Κίνησης Σκεφτείτε ότι κάποιος έρχεται προς το μέρος σας, τι κινήσεις γίνονται στο ισχίο του; Ποια ορολογία πιστεύετε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσετε για να τις περιγράψει; Κάμψη/Έκταση Flexion – sagittal plane/transverse axis surface moving anteriorl Extension - sagittal plane/transvrse axis surface moving posteriorly Abduction – coronal plane/AP axis movement away from midline Adduction – coronal plane / AP axis movement towards midline Medial rotation- horizontal plane/vertical axis ant surface toward midline Lateral rotation - horizontal plane/vertical axis Flexion bending of 2 body segments so that their 2 ant and post surfaces are bought together Extension opp to F PF ank pointing the foot downwards Abd mvt of body segment away from midline Add opp to Abd Supination turning palm toward the ceiling when standing Pron opp Coronal plane Abd, Add, lat F circumduction

17 University of Hertfordshire 2009
Κινήσεις του Ισχίου Ποιες άλλες κινήσεις είναι δυνατές στο ισχίο και πώς μπορούν να περιγραφούν Abduction – coronal plane/AP axis movement away from midline Adduction – coronal plane / AP axis movement towards midline

18 Ισχίο: Απαγωγή/Προσαγωγή
University of Hertfordshire 2009 Ισχίο: Απαγωγή/Προσαγωγή Σε ποιό Επίπεδο και Άξονα πραγματοποιούνται;

19 University of Hertfordshire 2009
Απαγωγή / Προσαγωγή Abduction – coronal plane/AP axis movement away from midline Adduction – coronal plane / AP axis movement towards midline

20 Σε ποιόν άξονα και σε ποια επιφάνεια γίνεται αυτή η περιστροφή;
University of Hertfordshire 2009

21 University of Hertfordshire 2009
Γόνατο Τώρα σκεφτείτε ποιες κινήσεις πραγματοποιούνται στην άρθρωση του γονάτου; Είναι ο ίδιος τύπος κινήσεων όπως στην άρθρωση του ισχίου και η ορολογία παραμένει η ίδια; Flexion at the knee is different from flexion elsewhere in the body as the surface is NOT moving anteriorly. Same axis and plane.

22 Γόνατο: Κάμψη και Έκταση
University of Hertfordshire 2009 Γόνατο: Κάμψη και Έκταση

23 Πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τις κινήσεις του αστραγάλου;
University of Hertfordshire 2009 Πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τις κινήσεις του αστραγάλου; Dorsiflexion/ Ραχιαία Κάμψη Inversion / Υπτιασμός Special cases Dorsiflexion/plantarflaxion Inversion and eversion Supination/pronation

24 University of Hertfordshire 2009
Υπάρχει και μια άλλη «ειδική περίπτωση» σχετικά με την κίνηση στο αντιβράχιο , τι ορολογία χρησιμοποιείται εδώ;

25 University of Hertfordshire 2009
Υπτιασμός Πρηνισμός

26 Περιγράφοντας την θέση που είναι ξαπλωμένος ο άνθρωπος
University of Hertfordshire 2009 Περιγράφοντας την θέση που είναι ξαπλωμένος ο άνθρωπος Ύπτια θέση Πρηνής θέση Μπορείτε να δείτε τη σχέση μεταξύ της ορολογίας που χρησιμοποιείται εδώ με εκείνη της προηγούμενης διαφάνειας;

27 Συμπέρασμα Ελέγξτε ότι έχετε πετύχει τα αποτελέσματα της μάθησης.
University of Hertfordshire 2009 Ελέγξτε ότι έχετε πετύχει τα αποτελέσματα της μάθησης. Πραγματοποιείστε ανεξάρτητη μελέτη σε ομάδες, ελέγχοντας η μια την άλλη ως προς την ορολογία της θέσης. Προσπαθήστε να παρακολουθήσετε ενέργειες, όπως το να «σκύψετε για να πιάσετε κάτι» και το να «σηκωθείτε από την καθιστή θέση». Περιγράψτε τις κινήσεις που πραγματοποιούνται στο ισχίο και στο γόνατο και τους άξονες κίνησης.


Κατέβασμα ppt "ΟΡΟΛΟΓΙΑ Movement Studies 2010 MARIOS MITSIOU PT, MSc"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google