Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μύες: τεστ δύναμης και ελαστικότητας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μύες: τεστ δύναμης και ελαστικότητας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μύες: τεστ δύναμης και ελαστικότητας
E. Μαρσέλου MSc

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναγνώριση βασικών οστικών σημείων πρόσφυσης μυών (ΠΑΛΑ, ισχιακό κύρτωμα, ηβικό φύμα) Αναγνώριση των αρχών και των μεθόδων των μυϊκών δοκιμασιών Ορισμός της κλίμακας της Οξφόρδης Αρχές του ελέγχου της μυϊκής ελαστικότητας Συζήτηση της μυϊκής σταθεροποίησης Αναγνώριση των σημαντικότερων μυϊκών ομάδων στην ΟΜΣΣ IST/UH ΝΜΣ

3 Βιβλίο Basic Biomechanics Susan Hall 2011, 6th Edition
IST/UH ΝΜΣ

4 Schober ’s test για εύρος οσφυϊκής κάμψης http://www. youtube
IST/UH ΝΜΣ

5 Μέτρηση Εύρους Πλάγιας κάμψης Οσφυϊκής
Μετρήστε την απόσταση του παράμεσου από το έδαφος με μεζούρα IST/UH ΝΜΣ

6 Πρόσθιες Άνω Λαγόνιες Άκανθες - ΠΑΛΑ
Δεξιά και αριστερή πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα Έχοντας τα χέρια στη λαγόνια ακρολοφία προχωράμε μπροστά και κάτω και βρίσκουμε τις μεγαλύτερες προεξοχές IST/UH ΝΜΣ

7 Ηβικό Φύμα Δεξιό και αριστερό ηβικό φύμα IST/UH ΝΜΣ

8 Ισχιακό Κύρτωμα Ισχιακό Ισχιακό κύρτωμα Ιερολαγόνιες αρθρώσεις ιερό
λαγόνιο IST/UH ΝΜΣ

9 Μέτρηση μυικής λειτουργίας
Δύναμη Αντοχή Μήκος Έλεγχος

10 Μυϊκή Δύναμη Η μέτρησή της αποτελεί ένα κλειδί της φυσικής εξέτασης του ασθενούς Η μυϊκή αδυναμία μπορεί να αναπτυχθεί λόγω τραυματισμού Μερικοί μύες που ελέγχουν τη στάση είναι πιο επιρρεπείς στην αδυναμία π.χ. καμπτήρες ισχίου

11 Έλεγχος δύναμης Ισομετρικά (Έσω, μέσο, έξω εύρος ) Μειομετρικά
Πλειομετρικά UH NMS1 2011/12

12 UH NMS1 2011/12

13 Πλειομετρική Σύσπαση Μεγαλύτερη πρόκληση στο μυϊκό σύστημα σε σύγκριση με τη μειομετρική UH NMS1 2011/12

14 Βαθμοί Μυϊκής Δύναμης-Κλίμακα Οξφόρδης
0 Καθόλου Ορατή μυϊκή σύσπαση 2 Πλήρες εύρος με εξουδετερωμένη τη βαρύτητα ( χωρίς βαρύτητα) 3 Πλήρες εύρος ενάντια στη βαρύτητα 4 Πλήρες εύρος ενάντια στη βαρύτητα και μικρή αντίσταση 5 Πλήρες εύρος και μέγιστη αντίσταση Clarkson (2000) IST/UH ΝΜΣ

15 Αρχές για κάθε μυϊκό τεστ
Ελέγχω πρώτα αν έχει 3 ( αν μπορεί να κινήσει το μέλος ενάντια στη βαρύτητα) Αν μπορεί στη συνέχεια βάζω αντίσταση με κατάλληλη σταθεροποίηση Το 2 πρέπει να γίνεται με τη κίνηση του μέλους σε μια επιφάνεια Για το 1 πρέπει να ψηλαφώ τον τένοντα IST/UH ΝΜΣ

16 Έλεγχος Μυϊκής Δύναμης-Ισομετρικά
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει επιλεκτικά την ακεραιότητα των μυών π.χ. τετρακέφαλος Γρήγορη και εύκολη μέθοδος για την αξιολόγηση της δύναμης Ο μυς τοποθετείται στη μέση ή έσω τροχιά Clarkson (2000) IST/UH ΝΜΣ

17 Αύξηση της δύναμης Υψηλό φορτίο, 8-12 επαναλήψεις 2-4 σετ
Ανάπαυση μεταξύ των σετ 2-3 λεπτά Συχνότητα 2-3 φορές την εβδομάδα Διάλειμμα 48 ώρες μεταξύ των συνεδριών IST/UH ΝΜΣ

18 Αντοχή Επαναλήψεις 15 – 25 σε κάθε σετ Σετ όχι πάνω από 2
Σετ όχι πάνω από  2 Χαμηλό φορτίο Ένταση   ελαφρά προς μέτρια   Ξεκούραση 48 hrs μεταξύ των συνεδριών IST/UH ΝΜΣ

19 Μεγάλος Γλουτιαίος Λαγονοψοϊτης IST/UH ΝΜΣ

20 Μεγάλος Γλουτιαίος & Λαγονοψοϊτης
Ποια η δράση αυτών των μυών; Την επόμενη φορά βρείτε τις προσφύσεις των μυών Δείτε τα μυϊκά τεστ για αυτούς του μυς IST/UH ΝΜΣ

21 Πως μπορούμε να απομονώσουμε έναν μυ που δρα σε 2 αρθρώσεις?
Οι ισχιοκνημιαίοι και ο μείζων γλουτιαίος εκτείνουν το ισχίο. Οι ισχιοκνημιαίοι επίσης κάμπτουν το γόνατο. Δρουν σε 2 αρθρώσεις

22 Ποια τα μειονεκτήματα για τους μυς που λειτουργούν σε περισσότερες από μια αρθρώσεις?
Ενεργητική Ανεπάρκεια: Αδυναμία ενός μυός να παράγει δύναμη λόγω βράχυνσης σε μια από τις 2 αρθρώσεις που δρα • Ο μυς αυτός λειτουργεί στην μόνο άρθρωση που είναι βραχυσμένος και όχι στην άλλη. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα…. IST/UH ΝΜΣ

23 Παράδειγμα ενεργητικής ανεπάρκειας
Αδυναμία στο κλείσιμο δαχτύλων από κάμψη καρπού IST/UH ΝΜΣ

24 Πως μπορούμε να απομονώσουμε έναν μυ χρησιμοποιώντας την ενεργητική ανεπάρκεια?
?????????????????????? IST/UH ΝΜΣ

25 Πως μπορούμε να απομονώσουμε τον μείζωνα γλουτιαίο στην έκταση του ισχίου?
Αν βραχύνετε τους ισχιοκνημιαίους με κάμψη γόνατος τότε δεν μπορούν να βοηθήσουν στην έκταση του ισχίου. Γιατί λειτουργούν μόνο στο γόνατο όπου είναι βραχυσμένοι IST/UH ΝΜΣ

26 Παθητική ανεπάρκεια Παθητική ανεπάρκεια: Ο περιορισμός του εύρους κίνησης μιας άρθρωσης όταν ένας διάρθριος μυς που κάνει την αντίθετη κίνηση είναι σε πλήρη διάταση IST/UH ΝΜΣ

27 Παθητική ανεπάρκεια Π.χ. αν το γόνατο εκταθεί πλήρως τότε οι ισχιοκνημιαίοι δεν έχουν αρκετό μήκος να επιτρέψουν πλήρη κάμψη ισχίου UH NMS1 2011/12

28 Γαστροκνήμιος Ενεργητική ανεπάρκεια? Εξηγήστε IST/UH ΝΜΣ

29 Αποφεύγοντας την παθητική ανεπάρκεια
Σε αυτή τη περίπτωση αν θέλατε να εξετάσετε τη δύναμη του λαγονοψωίτη στο έσω εύρος θα δυσκολευόσαστε να φτάσετε το έσω εύρος λόγω της ανεπάρκειας των ισχιοκνημιαίων Θα πρέπει να τροποποιήσετε το τεστ και να επιτρέψετε μικρή κάμψη γόνατος Σκεφτείτε την έκταση ισχίου/ τετρακέφαλο IST/UH ΝΜΣ

30 Μήκος Κάποιοι μύες έχουν τη τάση να χάνουν το μήκος τους
Κάποιοι μύες έχουν τη τάση να χάνουν το μήκος τους Άλλοι έχουν τη τάση να χάνουν τη δύναμή τους IST/UH ΝΜΣ

31 Μύες Επιρρεπείς σε Βράχυνση
Οι μύες που σχετίζονται με την ΟΜΣΣ και που είναι επιρρεπείς σε βράχυνση και συνεπώς πρέπει να αξιολογείται το μήκος τους είναι: Ορθοτήρας του κορμού Τετράγωνος οσφυϊκός Ισχιοκνημιαίοι Ορθός μηριαίος Απιοειδής IST/UH ΝΜΣ

32 Έλεγχος Μήκους Είναι σημαντικό να ελέγχεται το μήκος του ορθοτήρα του κορμού και των ισχιοκνημιαίων όταν εξετάζουμε την ΟΜΣΣ Προκειμένου να ελέγξουμε το μήκος των μυών, πρέπει να γνωρίζουμε τις προσφύσεις και πώς να τους τοποθετήσουμε σε θέση βράχυνσης ή επιμήκυνσης IST/UH ΝΜΣ

33 Ορθοτήρας Κορμού Η εικόνα δείχνει τον ορθοτήρα μαζί με τον πολυσχιδή και τον τετράγωνο οσφυϊκό Πως μπορείτε να βρείτε βράχυνση στον ορθοτήρα κάποιου ασθενή; IST/UH ΝΜΣ

34 Μήκος Ορθοτήρα Μετρούμε από την ακανθώδη του Α7 μέχρι τον Ι2 σε όρθια θέση και σε κάμψη Η διαφορά είναι το μήκος του ορθοτήρα IST/UH ΝΜΣ

35 Διαταση ορθοτήρα κορμού
IST/UH ΝΜΣ

36 Μήκος των Ισχιοκνημιαίων
Λεκάνη σε ουδέτερη θέση Το εύρος της τροχιάς του γόνατος μετράται με κάποιο γωνιόμετρο Μέγιστο μήκος εάν το γόνατο μπορεί να εκταθεί IST/UH ΝΜΣ

37 Μήκος των Ισχιοκνημιαίων / εναλλακτική θέση
Μετράμε τη κάμψη ισχίου με γωνιόμετρο Φυσιολογική 90 μοίρες IST/UH ΝΜΣ

38 Μυϊκή Σταθεροποίηση/ Έλεγχος
Κάποιοι μυς δρουν συνεχώς σε όλες τις κινήσεις/ θέσεις ωε σταθεροποιοί Περισσότερα στο ΝΜΣ 2/3 IST/UH ΝΜΣ

39 Σταθερότητα/Έλεγχος ΟΜΣΣ -Οσφυαλγία
Έρευνες έχουν δείξει πως οι εν τω βάθει σταθεροποιοί μύες της ΟΜΣΣ χάνουν τη δύναμή τους με κάθε επεισόδιο οσφυαλγίας. Απαιτούνται ειδικές ασκήσεις για την αποκατάσταση Πολυσχιδής, εγκάρσιος κοιλιακός Richardson et al. (1999) IST/UH ΝΜΣ

40 Μύες που Συνεισφέρουν στον Έλεγχο της ΟΜΣΣ
Πολυσχιδής Εγκάρσιος Κοιλιακός Έσω και έξω λοξός κοιλιακός Μύες το εδάφους της πυέλου IST/UH ΝΜΣ

41 Έλεγχος Εγκάρσιου Κοιλιακού
Εγκαρςιος Κοιλιακος Ψηλαφηςη ςτη Υπτια Κατακλιςη IST/UH ΝΜΣ

42 Μυϊκή Ισορροπία Η ισορροπία της Δύναμης, Ελαστικότητας και του Ελέγχου
Σταθερότητα, ευθυγράμμιση Σ.Σ IST/UH ΝΜΣ

43 Μυϊκή ανισορροπία Αδύναμοι κοιλιακοί Σφικτοί ισχιοκνημιαίοι
Αδύναμοι κοιλιακοί Σφικτοί ισχιοκνημιαίοι IST/UH ΝΜΣ

44 Συμπερασματικά Δείτε στην ανατομία των μυών που αναφέρθηκαν σε αυτό το μάθημα, ειδικά της πρόσφυσής των και της κατεύθυνσης των ινών τους Ορθοτήρας Μείζων γλουτιαίος Ισχιοκνημιαίοι Λαγονοψωίτης IST/UH ΝΜΣ

45 Αναφορές Richardson et al. (1999) Clarkson (2000) Kisner & Colby 1990
IST/UH ΝΜΣ


Κατέβασμα ppt "Μύες: τεστ δύναμης και ελαστικότητας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google