Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βραχιόνιο Πλέγμα Κοντές Ιωάννης, ΑΕΜ: 30650.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βραχιόνιο Πλέγμα Κοντές Ιωάννης, ΑΕΜ: 30650."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βραχιόνιο Πλέγμα Κοντές Ιωάννης, ΑΕΜ: 30650

2 Στόχοι Να γνωρίσετε την ανατομία του βραχιόνιου πλέγματος
Να γνωρίσετε την ανατομία του βραχιόνιου πλέγματος Να κατηγοριοποιήσετε τους κλάδους του Να συσχετίσετε το πλέγμα με τα γειτονικά ανατομικά στοιχεία Να γνωρίσετε τη λειτουργία του πλέγματος.

3 Πορεία του βραχιονίου πλέγματος από τον τράχηλο στη μασχάλη
Πορεία του βραχιονίου πλέγματος από τον τράχηλο στη μασχάλη. Διακρίνονται οι πολυάριθμοι κλάδοι του.

4 Ανατομία Ανατομικά το βραχιόνιο πλέγμα χωρίζεται σε 4 περιοχές:
Τις ρίζες Τα πρωτεύοντα στελέχη Τα δευτερεύοντα στελέχη Τους κλάδους

5 Ρίζες Το βραχιόνιο πλέγμα σχηματίζεται από τους πρόσθιους κλάδους των Α5 έως Θ1 νωτιαίων νεύρων. Οι κλάδοι αυτοί αποτελούν τις ρίζες του πλέγματος, οι οποίες ονομάζονται κατ’ αντιστοιχία Α5-Θ1

6 Πρωτεύοντα στελέχη Οι ρίζες διαπλέκονται για να σχηματίσουν τα πρωτεύοντα στελέχη: το άνω πρωτεύον στέλεχος(Α4-Α5) το μέσο πρωτεύον στέλεχος(Α7) το κάτω πρωτεύον στέλεχος(Α8-Θ1)

7 Δευτερεύοντα στελέχη Κάθε πρωτεύον στέλεχος δίνει έναν πρόσθιο και έναν οπίσθιο κλάδο που διαπλέκονται για να προκύψουν τα δευτερεύοντα στελέχη: το έξω δευτερεύον στέλεχος, που προκύπτει απο του πρόσθιους κλάδους του άνω και του μέσου πρωτεύοντος στελέχους το έσω δευτερεύον στέλεχος, που αποτελεί συνέχεια του πρόσθιου κλάδου του κάτω δευτερύοντος στελέχους το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος, που είναι ένωση των οπισθίων κλάδων των τριών πρωτεύοντων στελεχών

8 Κλάδοι Με την ονομασία Κλάδοι εννοούμε τους τέσσερις κύριους τελικους κλάδους του άνω άκρου που είναι οι εξής: το μυοδερματικό νεύρο, από το έξω δευτερεύον στέλεχος το μέσο νεύρο, που προκύπτει από ένωση ενός κλάδου του έξω και ενός κλάδου του έσω δευτερεύοντος στελέχους το ωλένιο νεύρο, από το έσω δευτερεύον στέλεχος το κερκιδικό νεύρο, που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του ραχιαίου δευτερεύοντος στελέχους

9 Υπόλοιποι κλάδοι Εκτός από τους 4 κύριους κλάδους για το άνω άκρο το βραχιόνιο πλέγμα δίνει επιπλέον κλάδους: Για τον θώρακα Για τον ώμο

10 Κλάδοι θώρακα Παραφρενικό ή επικουρικό φρενικό νέυρο: ασταθμές νεύρο που εκφύεται από το άνω πρωτεύον στέλεχος (Α5 νευροτόμιο).Πορεύεται επί τα εκτός του φρενικού νέυρου με το οποίο αναστομώνεται στη συνέχεια. Υποκλείδιο νεύρο: εκφύεται από το άνω πρωτεύον στέλεχος(Α5 και Α6 νευροτόμια) και νευρώνει τον ομώνυμο μυ. Μακρό θωρακικό νεύρο (του Bell):από τα A5,A6 συχνά το Α7 νεύρο.Πορεύεται πάνω στον πρόσθιο οδοντωτό μυ τον οποίο νευρώνει και πίσω από την πλάγια θωρακική αρτηρία Πρόσθια θωρακικά νεύρα: Το έξω πρόσθιο θωρακικό νεύρο εκφύεται από το έξω δευτερεύον στέλεχος και εισχωρεί στην έσω επιφάνεια του μείζονα θωρακικού μυός. Το έσω πρόσθιο θωρακικό εκφύεται από το έσω δευτερεύον στέλεχος και εισχωρεί στην έσω επιφάνεια του ελάσσονος θωρακικού μυός.

11 Κλάδοι ώμου Ραχιαίο νεύρο της ωμοπλάτης: εκφύεται από τον πρόσθιο κλάδο του Α5,διατρυπά το μέσο σκαληνό μυ και χορηγεί κλάδους για τον ανελκτήρα μυ της ωμοπλάτης και τον ρομβοειδή μυ Υπερπλάτιο νεύρο: εκφύεται από το άνω πρωτεύον στέλεχος και πορεύεται προς τα έξω και κάτω, κατά μήκος της κάτω γαστέρας του ωμουοειδους. Αφού διέλθει από την ωμοπλατιαία εντομή μπαίνει στον υπακάνθιο βόθρο. Χορηγεί κλάδους για υπερακάνθιο και υπακάνθιο μυ. Υποπλάτια νεύρα: εκφύονται από το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος και νευρώνουν τον υποπλάτιο και τον μείζονα στρογγύλο μυ. Θωρακορραχιαίο νεύρο: εκφύεται από το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος, κατέρχεται πάνω στο οπίσθιο τοίχωμα της μασχαλιαίας κοιλότητας και νευρώνει τον πλατύ ραχιαίο μυ. Μασχαλιαίο νεύρο: εκφύεται από το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος, διέρχεται μέσα από το τετράγωνο χώρο του Velpeu μαζί με τα οπίσθια περισπώμενα αγγεία του βραχίονα.Δίνει κλάδους για τον ελάσσονα στρογγύλο,τη δελτοειδή χώρα και το έξω δερματικό νεύρο του πήχη.

12 Ανατομικές σχέσεις Το βραχιόνιο πλέγμα σχετίζεται με μορφώματα του τραχήλου, του θώρακα, του ώμου και του ανω άκρου.

13 Στον τράχηλο το βραχιόνιο πλέγμα φέρεται μεταξύ πρόσθιου και μέσου σκαληνού, διασταυρώνεται με την κάτω γαστέρα του ωμουοειδή μυός,την εγκάρσια τραχηλική και ωμοπλατιαία αρτηρία,καθώς και την έξω σφαγίτιδα φλέβα. Η υποκλείδια αρτηρία βρίσκεται κάτω από το άνω και το μέσο πρωτεύον στέλεχος και μπροστά από το κάτω πρωτεύον στέλεχος. Η υποκλείδια μοίρα του πλέγματος,τα δευτερεύοντα στελέχη,πορεύονται πάνω στον πρόσθιο οδοντωτό μυ. Ακολούθως πορεύονται πάνω στον υποπλάτιο μυ κατά μήκος του έξω,έσω και οπίσθιου τοιχώματος της μασχαλιαίας αρτηρίας, σχηματίζοντας το γράμμα Μ.

14 Λειτουργία

15 Το βραχιόνιο πλέγμα είναι υπεύθυνο για την νεύρωση, αισθητική και κινητική, ολόκληρου του άνω άκρου, με δυο εξαιρέσεις: τον τραπεζοειδή μυ, που νευρώνεται από το παραπληρωματικό νεύρο(ΧΙ) και μια περιοχή του δέρματος κοντά στη μασχάλη που νευρώνεται από το πλευροβραχιόνιο νεύρο. Κακώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές λειτουργικές βλάβες.


Κατέβασμα ppt "Βραχιόνιο Πλέγμα Κοντές Ιωάννης, ΑΕΜ: 30650."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google