Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

2  Επιτρέπει τους φορείς χρηματοδότησης / επιχορήγησης να βεβαιώνονται ότι τα αναφερόμενα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο στηρίζονται σε πραγματικές πληροφορίες και «προμελέτες».  Επιτρέπει τους κάθε είδους συνεργάτες να βεβαιώνονται ότι η επιχειρηματική ομάδα έχει διερευνήσει επαρκώς την αγορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, ειδικών υπηρεσιών, στελεχών και δικτύων διανομής. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 2

3  Αποτελεί επιβεβαίωση των βασικών υποθέσεων της επιχειρηματικής ομάδας, όπως αυτές διατυπώνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.  Αποτρέπει την επιχειρηματική ομάδα από τη σύνταξη και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου που να βασίζεται σε εικασίες και όχι στην πραγματικότητα της αγοράς.  Αναγκάζει την επιχειρηματική ομάδα να είναι ρεαλιστική. Δεν αρκεί να είναι γνωστή η τιμή ενός μηχανήματος, πρέπει να υπάρχει πωλητής πρόθυμος να το διαθέσει.  Αποτελεί τον κύριο παράγοντα αντικειμενικότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου, αφού η τεκμηρίωση προέρχεται από έγγραφα τρίτων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 3

4  Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της επιχειρηματικής ομάδας.  Βιογραφικά Σημειώματα των βασικών στελεχών, μαζί με τη δήλωση πρόθεσης να εργαστούν στην επιχείρηση, είτε πρόκειται για νέα, είτε για επέκταση υπάρχουσας.  Προτιμολόγια προμηθευτών (προσφορές):  Τεχνολογικού Εξοπλισμού.  Διάθεσης Τεχνογνωσίας.  Εταιρίες Κατασκευής Κτιριακών Εγκαταστάσεων.  Μελετητικά Γραφεία για την εκπόνηση Ειδικών Μελετών.  Προγραμματικές Συμφωνίες:  Με δίκτυα διανομής.  Με προμηθευτές Α’ Υλών.  Επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.  Υπεργολάβους.  Συντηρητές εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων.  Ερευνητικά Κέντρα (όταν στο σχέδιο προβλέπεται συνέχιση της ερευνητικής δραστηριότητας).  Τράπεζες, που θα διαθέσουν δανειακά κεφάλαια.  Αντίγραφα των Τραπεζικών Λογαριασμών, των επενδυτικών μελών της επιχειρηματικής ομάδας, από όπου αποδεικνύεται η δυνατότητά τους να διαθέσουν το απαραίτητο κεφάλαιο για τη δημιουργία ή την επέκταση της επιχείρησης. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 4

5  Οι χρηματοδοτικοί φορείς (δανειακών, κεφαλαίων ιδιωτικών συμμετοχών, επιχορηγήσεων) έχουν τιμοκαταλόγους σχεδόν για οτιδήποτε διατίθεται στην αγορά. Είναι εύκολο γι’ αυτούς και το πραγματοποιούν, να συγκρίνουν τις προσφερόμενες τιμές με τις τιμές των τιμοκαταλόγων που διαθέτουν.  Οι ίδιοι, διασταυρώνουν, δειγματοληπτικά, μερικά από τα έγγραφα, ως προς την πραγματική βούληση του προσφέροντος, έτσι ώστε να μη μπορούν να διαστρεβλώνονται οι προσφορές ή και να «κατασκευάζονται».  Από τις Τράπεζες ζητούν να βεβαιώσουν ότι οι καταθέσεις των επενδυτικών μελών διατηρούνται για μακρό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόσκαιρη κατάθεση «δανεικών από φίλους» προκειμένου να αποδειχθεί η δυνατότητα συγκέντρωσης κεφαλαίων. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 5

6  Τα στατιστικά στοιχεία που προέρχονται από φορείς, πρέπει να αναφέρουν που, πότε και πως δημοσιεύτηκαν.  Τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει η επιχειρηματική ομάδα, πρέπει να αναφέρει την ταυτότητα της έρευνας, καθώς και τις δαπάνες (με φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών) που διενεργήθηκαν για την πραγματοποίησή τους.  Τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε εξειδικευμένη επιχείρηση στις έρευνες (της αγοράς ή άλλες), αναφέρουν την επιχείρηση και την ταυτότητα των ερευνών και τεκμηριώνονται από τα παραστατικά χρέωσης (η πληρωμή δεν είναι απαραίτητη), καθώς και από τη σύμβαση του έργου μεταξύ της επιχειρηματικής ομάδας και του φορέα διεξαγωγής τους.  Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από φορείς που δεν τα έχουν δημοσιεύσει, αναφέρουν το φορέα και τεκμηριώνονται από αντίγραφο του διαβιβαστικού με το οποίο παραδόθηκαν. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 6

7  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένας αναλυτικός οδηγός των μελλοντικών δραστηριοτήτων μιας επιχειρηματικής ομάδας.  Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι η επίτευξη Κέρδους (το οποίο μπορεί να μην είναι χρηματικό, αν πρόκειται για δραστηριότητα κοινής ωφέλειας ή μη κερδοσκοπική δράση).  Στόχος του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αποτυχίας και όχι να πείσει τους χρηματοδότες και κάθε μορφής συνεργάτες να διαθέσουν πόρους.  Η πιστή υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου εξασφαλίζει την επιχειρηματική επιτυχία. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 7

8  Να είναι άκαμπτο. Η σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου στηρίζεται σε προβλέψεις που έχουν και πιθανότητες να μην επιβεβαιωθούν ή να επιβεβαιωθούν κατά ένα μόνο μέρος. Πρέπει να προβλέπονται και οι αντιμετωπίσεις διαφορετικών προβλέψεων, όπως προκύπτουν από διάφορα σενάρια.  Να είναι αποσπασματικό. Το επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων. Όταν υπάρχουν δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτό, εμφανίζονται πολλά «απρόβλεπτα» και καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη η υλοποίησή του. Νικόλαος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής 8


Κατέβασμα ppt "ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google