Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Εργαστήριο Παρουσίασης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Εργαστήριο Παρουσίασης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Εργαστήριο Παρουσίασης του TransCAD Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Νοέμβριος 2004

2 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 2 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Σκοπός του Εργαστηρίου Παρουσίαση του TransCAD Γεωγραφικό σύστημα πληροφόρησης που υποστηρίζει την ανάλυση προβλημάτων μεταφορών και εφοδιαστικής διαχείρισης Ασκήσεις Πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων Πρόβλημα χωροθέτησης Βαθμολόγηση 5 ερωτήσεις Ημερομηνία παράδοσης των απαντήσεων: 10/01/05

3 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 3 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Εισαγωγή Για τη λύση προβλημάτων δρομολόγησης με το TransCAD απαιτείται Ένας ψηφιακός χάρτης που να περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο και τα σημεία που ενδιαφέρουν Η δημιουργία του δικτύου που αντιστοιχεί στο χάρτη του οδικού δικτύου Η ενημέρωση δεδομένων που αφορούν το σημείο έναρξης και λήξης των δρομολογίων Η ενημέρωση δεδομένων που αφορούν τα σημεία παράδοσης Η ενημέρωση δεδομένων που αφορούν τα οχήματα Ο υπολογισμός των αποστάσεων ανάμεσα σε κάθε ζεύγος σημείων

4 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 4 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία του Χάρτη (1) Δημιουργία Χάρτη File -> Open… (είδος αρχείου: Geographic File) Ταυτόχρονη επιλογή prefecture.dbd, locations.dbd, roads.dbd (Νομαρχία Αθηνών, κέντρα δήμων, κύρια τμήματα οδικού δικτύου)

5 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 5 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία του Χάρτη (2) Διαμόρφωση Παρουσίασης Edit -> Preferences… -> System -> Map Units (kilometres) Map -> Scale… -> Show an Entire Layer -> All Layers Map -> Layers… -> διπλό κλικ σε κάθε γραμμή (επιλογή χρώματος κτλ.) Map -> Layers… -> locations -> Labels… -> (επιλογή πεδίου NAME, και γραμματοσειράς που να υποστηρίζει Ελληνικά) Εμφάνιση υπομνήματος χάρτη

6 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 6 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία του Χάρτη (3)

7 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 7 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δικτύου (1) Σύνδεση Σημείων Ενεργοποίηση του θέματος locations (από τον επιλογέα πάνω αριστερά) Tools -> Map Editing -> Connect…

8 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 8 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δικτύου (2) Επικαιροποίηση Οδικού Δικτύου Ενεργοποίηση του θέματος roads Εμφάνιση του πίνακα του θέματος (από το κουμπί New Dataview) Επιλογή και ενημέρωση στήλης MINUTES

9 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 9 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δικτύου (3) Δημιουργία Δικτύου Ενεργοποίηση του θέματος roads Δημιουργία και αποθήκευση δικτύου (Network/Paths -> Create…, αν η επιλογή δεν είναι ορατή, Procedures -> Show All)

10 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 10 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δικτύου (4) Επικαιροποίηση Σημείων Ενεργοποίηση του θέματος locations Εμφάνιση του πίνακα του θέματος. Επιλογή και ενημέρωση στήλης Node ID

11 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 11 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δεδομένων (1) Έναρξη και Κατάληξη Δρομολογίων Ενεργοποίηση του θέματος locations. Επιλογή του σημείου που αντιπροσωπεύει τη Μεταμόρφωση (με το εργαλείο Select by Pointing) Δημιουργία επιλογής depot (Selection -> Combine Selection…) Ενημέρωση του πίνακα του θέματος με τις ακόλουθες τιμές (για το δεδομένο σημείο)

12 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 12 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δεδομένων (2) Σημεία Παράδοσης Ενεργοποίηση του θέματος locations και επιλογή των κόμβων που ακολουθούν (δεξί κλικ πάνω στη στήλη [Delivery Demand] -> Sort Decreasing -> κλικ στην αριστερή στήλη) Δημιουργία επιλογής stops

13 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 13 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δεδομένων (3) Διαμόρφωση Παρουσίασης Selection -> Settings… -> διπλό κλικ στις γραμμές depot και stops (επιλογή σχήματος, χρώματος κτλ.)

14 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 14 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δεδομένων (4) Παράμετροι και Σημεία Παράδοσης Routing/Logistics -> Vehicle Routing… -> (Mode, Depot, Stop)

15 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 15 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δεδομένων (5) Οχήματα Routing/Logistics -> Vehicle Routing… -> Vehicle -> Create Vehicle Table Ενημέρωση του πίνακα οχημάτων με τις τιμές που παρουσιάζονται

16 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 16 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Προετοιμασία Δεδομένων (6) Υπολογισμός Αποστάσεων Routing/Logistics -> Vehicle Routing… -> Matrix -> Create Routing Matrix

17 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 17 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Λύση του Προβλήματος (1) Λύση και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Routing/Logistics -> Vehicle Routing… -> Routing Vehicles -> Go Routing/Logistics -> Vehicle Routing… -> Displaying Routes -> Go

18 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 18 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Λύση του Προβλήματος (2)

19 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 19 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Ερωτήματα 1Περιγράψτε τη λύση του προβλήματος δρομολόγησης. Προτείνετε και υπολογίστε ένα δείκτη που να εκφράζει την αποδοτικότητα του συστήματος διανομής. Σχολιάστε πως μεταβάλλεται η λύση και η τιμή του δείκτη αν ο αριθμός των διαθέσιμων οχημάτων μειωθεί από 4 σε 3. Ποιο είναι το συμπέρασμα για τη λειτουργία του TransCAD που προκύπτει από τη μεταβολή τη λύσης; 2Σχολιάστε τις διάφορες πηγές μέσα και έξω από την επιχείρηση από τις οποίες μπορεί να αντληθεί πληροφορία για τη λύση προβλημάτων δρομολόγησης. Ειδικότερα σε σχέση με τους χρόνους διαδρομής στο οδικό δίκτυο, τι σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα και τι επεξεργασία απαιτείται για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν; 3Σχολιάστε κατά πόσο το οδικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σε σχέση με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του. Επίσης, κατά πόσο οι χρόνοι διαδρομής που χρησιμοποιήθηκαν είναι ρεαλιστικοί. Τι δεδομένα θα απαιτούνταν σχετικά με τους χρόνους διαδρομής για να υπολογιστούν αποτελέσματα με μεγαλύτερη αξιοπιστία, και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από το TransCAD; 4Υποθέστε ότι η επιχείρηση εξετάζει τη μεταφορά της κεντρικής αποθήκης. Σχολιάστε το κριτήριο με το οποίο θα πρέπει να επιλεγεί η νέα θέση. Υποθέστε ότι η θέση και η ζήτηση των σημείων παράδοσης παραμένει διαχρονικά σταθερή όπως δόθηκε. Χρησιμοποιήστε το TransCAD για να εντοπίσετε τη βέλτιστη θέση της νέας αποθήκης και σχολιάστε το αποτέλεσμα. Περιγράψτε τη διαδικασία που ακολουθήσατε και τις επιλογές που κάνατε σε κάθε σχετική φόρμα του TransCAD. 5Περιγράψτε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το TransCAD για τη λύση προβλημάτων δρομολόγησης σε συνδυασμό με ένα σύστημα διαχείρισης παραγγελιών. Σχολιάστε τη μορφή που θα έπρεπε να έχουν τα αποτελέσματα ανάλογα με τους αποδέκτες τους. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές δυνατότητες που παρέχει το TransCAD.

20 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 20 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Δομή Δεδομένων (1) Roads Road index Length Direction Road type Travel time … (Geometry) Road Types Road type index Speed Χαρακτηριστικά του Οδικού Δικτύου

21 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 21 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Δομή Δεδομένων (2) Nodes Node index Arcs Origin Node Destination Node Travel time Χαρακτηριστικά του Μαθηματικού Δικτύου Paths Origin Node Destination Node Travel time

22 Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 22 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Δομή Δεδομένων (3) Stops Stop index Node Time window start Time window finish Quantity Fixed service time Variable service time Επιχειρησιακά Δεδομένα Depots Depot index Node Time window start Time window finish Nodes Node index Vehicles Vehicle index Capacity Fixed Cost Availability Depot


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση TransCAD, Νοέμβριος 2004 - 1 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Εφοδιαστικής Διαχείρισης Εργαστήριο Παρουσίασης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google