Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint
Μιχάλης Μαλιάππης Πληροφορικός Ε.Ε.ΔΙ.Π. Εργαστήριο Πληροφορικής

2 Δομή Παρουσίασης Χαρακτηριστικά μιας «καλής» παρουσίασης
Επισκόπηση των δυνατοτήτων του PowerPoint Σύντομη περιγραφή περιβάλλοντος Έτοιμη παρουσίαση υπόδειγμα Πρακτική εφαρμογή παρουσίασης

3 Συνιστώσες μιας Παρουσίασης
Περιεχόμενο Καθορισμός στόχου Συγκέντρωση υλικού Λογικές ενότητες Σκελετός παρουσίασης Σχεδιασμός Δομή διαφανειών Προσθήκη Εικόνων Διαγραμμάτων Κίνησης Ήχου Παρουσίαση Χώρος Μέσο Ομιλητής

4 Οργάνωση Παρουσίασης Διάταξη Ομαδοποίηση πληροφοριών Λογική διαδοχή
Παρουσίαση της δομής στην αρχή Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα Ομαδοποίηση πληροφοριών Λογική διαδοχή Ευκολία παρακολούθησης από το ακροατήριο Κρυμμένες Διαφάνειες Για επιπλέον πληροφορίες

5 Περιεχόμενο – Ροή Παρουσίασης
Ποικιλία Διαφοροποίηση των διαδοχικών διαφανειών, κάθε 3-5 διαφάνειες. Καταλληλότητα διαγραμμάτων Περιγραφή δεδομένων Μεταβάσεις Ενσωμάτωση μεταβατικών φράσεων στις σημειώσεις Παρουσίαση μόνο των απαραίτητων διαφανειών

6 Εμφάνιση Παρουσίασης Καταλληλότητα προτύπου Επικεφαλίδες
Συμβατό με το σκοπό της παρουσίασης, το μέσο και το περιεχόμενο Επικεφαλίδες Άμεση έμφαση στο περιεχόμενο Μέσο παρουσίασης Χρώματα και γραμματοσειρές ανάλογα με το μέσο παρουσίασης Πολυμεσικά αντικείμενα Να παρουσιάζουν κατάλληλα και με ακρίβεια το θέμα και να μεταδίδουν το μήνυμα

7 Μορφή Διαφανειών Παράγοντες που επηρεάζουν την μορφή των διαφανειών
Το θέμα Το ακροατήριο Το μέσο παρουσίασης Εξαρτώμενα στοιχεία Γράμματα - γραμματοσειρές Χρώματα Φόντο - μοτίβα

8 Οργάνωση Διαφάνειας Κύρια Σημεία Σημεία εστίασης Λιτότητα
Μόνο ένα κύριο σημείο σε κάθε διαφάνεια. Σημεία εστίασης Ένα σημείο εστίασης σε κάθε διαφάνεια. Λιτότητα Παρουσίαση των εννοιών Ανάλυση λεπτομερειών από τον ομιλητή.

9 Κατανόηση Διαφάνειας Τίτλοι Επεξήγηση Πρόκληση της προσοχής
Άμεση μετάδοση της σημασίας της διαφάνειας σε 3 δεύτερα Επεξήγηση Μέσω διαγραμμάτων, πινάκων, εικόνων Πρόκληση της προσοχής Οπτικά μέσα που να εντοπίζουν τα σημαντικά σημεία Διαγράμματα Απλά, με καθαρή έμφαση και ευανάγνωστα Συντομογραφίες Κατανοητές από το ακροατήριο

10 Εμφάνιση Διαφάνειας Φράσεις Συνεπής Δομή Γραμματοσειρά
Όχι ολόκληρες προτάσεις ή εκτενή κείμενα. Συνεπής Δομή Όλες οι φράσεις αρχίζουν με τον ίδιο τρόπο (ρήμα ή ουσιαστικό). Γραμματοσειρά Sans serif (Tahoma ή Arial) Μέγεθος χαρακτήρων 24 στιγμές (όχι μικρότεροι από 20). Μέγεθος φωτογραφιών/ εικόνων Ανάλυση ανάλογη με το μέγεθος. Ορθογραφία Χρήση ορθογράφου

11 Ροή Διαφάνειας Δομή Κινήσεις Φωτογραφίες Έμφαση στα σημαντικά σημεία.
Απλές χωρίς οπτική ενόχληση. Φωτογραφίες Ανάλυση τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ποιότητα και ταχύτητα (JPEG 72dpi).

12 PowerPoint

13 Τι μπορεί κανείς να δημιουργήσει με το PowerPoint
Προβολή στην οθόνη Διαφάνειες Διαφάνειες 35χιλ. Ιστοσελίδες Εκτυπώσεις σε χαρτί

14 Δημιουργία Παρουσιάσεων
Κενή παρουσίαση Από «Οδηγό αυτομάτου περιεχομένου» Από πρότυπο σχεδίασης Από πρότυπο Από υπάρχουσα παρουσίαση Έτοιμες παρουσιάσεις. Μέσα από διαδοχικές επιλογές καθορίζονται: Τύπος παρουσίασης, Έξοδος (παρουσίαση ή internet), το μέσο ( διαφάνεια, οθόνη, κλπ) και ο ορισμός της αρχικής διαφάνειας Αυτόματη διάταξη: διάφορες μορφές διαφανειών με συνδυασμούς αντικειμένων. Το πρότυπο σχεδιασμού ορίζει το φόντο της παρουσίασης

15 Είδη Προβολών Κανονική Ταξινόμηση διαφανειών Προβολή παρουσίασης
Διαφάνειες Διάρθρωση παρουσίασης Ταξινόμηση διαφανειών Προβολή παρουσίασης Σελίδα σημειώσεων

16 Διαμόρφωση Παρουσίασης
Διάταξη διαφάνειας Διατάξεις κειμένου και αντικειμένων Σχεδίαση διαφανειών Πρότυπα σχεδίασης Συνδυασμοί χρωμάτων Συνδυασμοί κίνησης Φόντο διαφάνειας

17 Πρότυπα Σχεδίασης Χρήση έτοιμου προτύπου σχεδίασης Δημιουργία προτύπου
Μορφή Σχεδίαση Διαφανειών Δημιουργία προτύπου Υπόδειγμα διαφανειών Υπόδειγμα τίτλων Αποθήκευση ως πρότυπο Αρχεία με κατάληξη .pot Ορίζεται ξεχωριστά η αρχική και οι υπόλοιπες διαφάνειες.

18 Πρότυπα Σχεδίασης (συνέχεια)
Υπόδειγμα διαφανειών Λογότυπος Αρίθμηση διαφανειών Ημερομηνία και ώρα Κεφαλίδες Υποσέλιδα Φόντο

19 Χειρισμός Διαφανειών Προσθήκη νέας διαφάνειας Μετακίνηση διαφάνειας
Αντιγραφή διαφάνειας Διαγραφή διαφάνειας

20 Είδη Αντικειμένων Κείμενο Γράφημα Εικόνα Βίντεο Ήχος Πίνακας
Εγώ είμαι το κείμενο

21 Είδη Αντικειμένων (συνέχεια)
Σύνδεση Βιβλιοθήκη ΓΠΑ Σχήμα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Οργανόγραμμα PowerPoint WordArt

22 Διαχείριση Αντικειμένων
Μορφοποίηση αντικειμένου Χρώματα, γραμμές Θέση - Περιστροφή Μέγεθος Ομαδοποίηση Διάταξη

23 Ανταλλαγή Δεδομένων Αντιγραφή και επικόλληση Πίνακες Microsoft Word
Ειδική επικόλληση Πίνακες Microsoft Word Φύλλα Microsoft Excel Εισαγωγή αρχείου

24 Εναλλαγή Διαφανειών Κίνηση Ταχύτητα Ήχος Διαδοχή Κλικ Χρόνος

25 Προσαρμογή Κίνησης Αντικειμένου
Σπείρα προς τα μέσα Εμφάνιση από αριστερά Διαγώνια αριστερά-πάνω Σταδιακή σύνθεση Ζουμ από το κέντρο της οθόνης

26 Ρυθμίσεις Ενέργειας Αντικειμένου
Τρόπος Κλικ ποντικιού Διέλευση ποντικιού

27 Διανομή προβολών Κανονική προβολή Προσαρμοσμένη προβολή
Επιλογή διαφανειών για διαφορετικές προβολές Προβολή PowerPoint Αποθήκευση ως ‘Προβολή PowerPoint’ Εγγραφή αφήγησης Συσκευασία και διανομή

28 Εκτύπωση Διαφανειών Σημειώσεις ακροατηρίου Σελίδες σημειώσεων
Εκτύπωση διάρθρωσης

29 Ανακεφαλαίωση Περιεχόμενο Εμφάνιση Παρουσίαση Πολύ καλή Καλή
Αντικειμενικός σκοπός Οργάνωση Εμφάνιση Απλή όχι επιδεικτική Προσαρμοσμένη Παρουσίαση Προετοιμασία Πολύ καλή Ομιλητής, περιεχόμενο, εμφάνιση Καλή Ομιλητής, περιεχόμενο Ικανοποιητική Ομιλητής Όχι τόσο καλή Κακός ομιλητής, εμφάνιση Κακή Κακός ομιλητής

30 Ευχαριστώ Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του PowerPoint"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google