Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Δίκτυο Chord N=16, m=4 startintsucckeys 2[2,3)611 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)93 8[8,10)9 10[10,14)1 14[14,6)1 startintsucckeys 10[10,11)17, 9 11[11,13)1 13[13,1)1 1[1,9)1

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Εισαγωγή του κόμβου 11 startintsucckeys 2[2,3)611 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)93 8[8,10)9 10[10,14)1 14[14,6)1 startintsucckeys 10[10,11)17, 9 11[11,13)1 13[13,1)1 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)111 13[13,15)1 15[15,3)1 3[3,11)6 11

4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Εισαγωγή του κόμβου 7 startintsucckeys 2[2,3)6 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)93 8[8,10)9 10[10,14)11 14[14,6)1 startintsucckeys 10[10,11)117, 9 11[11,13)1 13[13,1)1 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)111 13[13,15)1 15[15,3)1 3[3,11)6 7 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)97 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)1

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Εισαγωγή του κόμβου 15 startintsucckeys 2[2,3)6 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)73 8[8,10)9 10[10,14)11 14[14,6)1 startintsucckeys 10[10,11)119 [11,13)1 13[13,1)1 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)111 13[13,15)1 15[15,3)1 3[3,11)6 15 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)97 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)1 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)6 7[7,15)7 15 Node 7

6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Αναζήτηση id 7 από node 9 startintsucckeys 2[2,3)6 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)73 8[8,10)9 10[10,14)11 14[14,6)15 startintsucckeys 10[10,11)119 [11,13)1 13[13,1)15 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)1511 13[13,15)15 [15,3)15 3[3,11)6 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)97 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)15 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)6 7[7,15)7 Node 7 LookUp K7 ?

7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Αναζήτηση id 3 από node 11 startintsucckeys 2[2,3)6 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)73 8[8,10)9 10[10,14)11 14[14,6)15 startintsucckeys 10[10,11)119 [11,13)1 13[13,1)15 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)1511 13[13,15)15 [15,3)15 3[3,11)6 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)97 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)15 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)6 7[7,15)7 Node 7 LookUp K3 ?

8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Αναζήτηση id 9 από node 1 startintsucckeys 2[2,3)6 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)73 8[8,10)9 10[10,14)11 14[14,6)15 startintsucckeys 10[10,11)119 [11,13)1 13[13,1)15 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)1511 13[13,15)15 [15,3)15 3[3,11)6 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)97 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)15 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)6 7[7,15)7 Node 7 LookUp K9 ?

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Διαγράφεται ο node 6 startintsucckeys 2[2,3)6 3[3,5)6 5[5,9)6 9[9,1)9 startintsucckeys 7[7,8)73 8[8,10)9 10[10,14)11 14[14,6)15 startintsucckeys 10[10,11)119 [11,13)1 13[13,1)15 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)1511 13[13,15)15 [15,3)15 3[3,11)6 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)97 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)15 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)6 7[7,15)7 Node 7 7 7 7 7 7 3,7

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Διαγράφεται ο node 7 startintsucckeys 2[2,3)7 3[3,5)7 5[5,9)7 9[9,1)9 startintsucckeys 10[10,11)119 [11,13)1 13[13,1)15 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)1511 13[13,15)15 [15,3)15 3[3,11)7 startintsucckeys 8[8,9)[8,9)93,7 9[9,11)9 1[11,15)1 1515[15,7)15 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)7 7[7,15)7 9 9 9 9 9 9 3,7,9

11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Διαγράφεται ο node 1 startintsucckeys 2[2,3)9 3[3,5)9 5[5,9)9 9[9,1)9 startintsucckeys 10[10,11)113,7,9 11[11,13)1 13[13,1)15 1[1,9)1 startintsucckeys 12[12,13)1511 13[13,15)15 [15,3)15 3[3,11)9 startintsucckeys 0[0,1)1 1[1,3)1 3[3,7)[3,7)9 7[7,15)9 9 9 9


Κατέβασμα ppt "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service for Internet Applications ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google