Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναδόμηση σχεδίου μαθήματος Τίτλος: Μαγνητικές κούκλες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναδόμηση σχεδίου μαθήματος Τίτλος: Μαγνητικές κούκλες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναδόμηση σχεδίου μαθήματος Τίτλος: Μαγνητικές κούκλες
ΜΑΓΝΗΤΕΣ Αναδόμηση σχεδίου μαθήματος Τίτλος: Μαγνητικές κούκλες

2 Επιδιώξεις Στόχοι Εμπειρίες με τους μαγνήτες σε παιχνίδι.
Εννοιολογική κατανόηση του μαγνητικού φάσματος. Καλλιέργεια δεξιοτήτων διερεύνησης. Στόχοι Εντοπισμός παραγόντων που επηρεάζουν την έλξη των μαγνητών και διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων. Διεξαγωγή έγκυρου και δίκαιου πειράματος. Διατύπωση του λειτουργικού ορισμού του μαγνητικού φάσματος.

3 Αφόρμηση Η εκπαιδευτικός τοποθετεί πάνω σε ένα θρανίο στη μέση της τάξης ένα χάρτινο κουτί στο οποίο λείπει η μια πλευρά . Πάνω σε αυτό τοποθετεί 2 χάρτινες κούκλες οι οποίες έχουν στη βάση τους μαγνήτη. Οι μαθητές δεν γνωρίζουν την ύπαρξη των μαγνητών. Η εκπαιδευτικός κρατώντας μαγνήτες κάτω από το κουτί κινεί τις κούκλες και οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν τι είναι αυτό που τις κάνει να κινηθούν. Ακολουθεί προβληματισμός και συζήτηση. Αφού ανακαλύψουν ότι ο λόγος κίνησης των κούκλων είναι οι μαγνήτες, δίνεται προπειραματικό δοκίμιο στα παιδιά και τους δίνεται χρόνος για τη συμπλήρωση του. Προπειραματικό δοκίμιο

4 Δραστηριότητα 1 Δίνεται σε κάθε ομάδα η ίδια κατασκευή της αφόρμησης και ζητείται από τα παιδιά να πειραματιστούν και να βρουν παράγοντες που επηρεάζουν την έλξη των μαγνητών, και να διατυπώσουν τα διερευνήσιμα ερωτήματα. Αφού ακουστούν τα διάφορα διερευνήσιμα ερωτήματα η εκπαιδευτικός τους ανακοινώνει ότι από όλα όσα είπαν στο σημερινό μάθημα θα ασχοληθούν με τα εξής ερωτήματα: - Το υλικό επηρεάζει την έλξη των μαγνητών; - Η απόσταση επηρεάζει την έλξη των μαγνητών;

5 Δραστηριότητα 2 Δίνεται φύλλο εργασίας στα παιδιά μέσα από το οποίο περιγράφουν την πορεία διερεύνησης του 1ου ερωτήματος, καταγράφουν τους σταθερούς και μεταβαλλόμενους παράγοντες και το μετρήσιμο παράγοντα. Η εκπαιδευτικός κινείται διαμέσου των ομάδων και συζητά με τα παιδιά για την εγκυρότητα των πειραμάτων τους. Αφήνονται τα παιδιά να εκτελέσουν τα πειράματα και να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας.

6 Δραστηριότητα 3 Δίνεται φύλλο εργασίας στα παιδιά μέσα από το οποίο περιγράφουν την πορεία διερεύνησης του 2ου ερωτήματος, καταγράφουν τους σταθερούς και μεταβαλλόμενους παράγοντες και το μετρήσιμο παράγοντα. Η εκπαιδευτικός κινείται διαμέσου των ομάδων και συζητά με τα παιδιά για την εγκυρότητα των πειραμάτων τους. Αφήνονται τα παιδιά να εκτελέσουν τα πειράματα και να συμπληρώσουν τον πίνακα που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας. Ακολουθεί συζήτηση στη τάξη για τα αποτελέσματα και των δύο πειραμάτων.

7 Δραστηριότητα 4 Η εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα ρινίσματα σιδήρου, μια κόλλα Α4 και ένα ραβδόμορφο μαγνήτη. Τους δίνει ένα προβληματισμό μέσα από το φύλλο εργασίας και αφού πειραματιστούν με τα υλικά τους, η εκπαιδευτικός περνά από τις ομάδες και συζητά μαζί τους για το τι έχουν σκεφτεί και τι έχουν κάνει. Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός ανακοινώνει στην ολομέλεια ότι αυτό που έχει δημιουργηθεί από την διάταξη τους είναι το μαγνητικό φάσμα και τους ζητεί να διατυπώσουν τον λειτουργικό ορισμό του μαγνητικού φάσματος. Δίνεται το μεταπειραματικό δοκίμιο στα παιδιά

8 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Η εκπαιδευτικός κάνει συζήτηση με τα παιδιά σχετικά με το τι έκαναν, τι έμαθαν, πως το έμαθαν, και με ποιες καταστάσεις της καθημερινής ζωής συνδέονται αυτά που έμαθαν.

9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εκπαιδευτικός αξιολογεί κατά πόσο τα παιδιά διατυπώνουν σωστά διερευνήσιμα ερωτήματα Η εκπαιδευτικός αξιολογεί κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν ένα έγκυρο πείραμα. Η εκπαιδευτικός αξιολογεί κατά πόσο οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν σωστά το λειτουργικό ορισμό. Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος η εκπαιδευτικός δίνει ανατροφοδότηση και κάνει αλληλεπιδραστικές συζητήσεις με τα παιδιά


Κατέβασμα ppt "Αναδόμηση σχεδίου μαθήματος Τίτλος: Μαγνητικές κούκλες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google