Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγήτρια Δέσπω Αθ. Λιάλιου Τηλ.: , Ε-mail:

2 ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Απόφαση Συγκλήτου 2860/ ) Το Τμήμα προσφέρει ένα αυτόνομο και βασικό πρόγραμμα σπουδής στην Ορθόδοξη Θεολογία στην αγγλική γλώσσα, (Ν. 4009/11, παρ. 1-2) με στόχο την προσέλκυση ενδιαφερομένων φοιτητών από το εξωτερικό με δίδακτρα, ή και στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών των ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων. Ο κύκλος εκτείνεται σε έξι εξάμηνα σπουδών, σύμφωνα με το ακόλουθο ενδεικτικό πρόγραμμα:

3 STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY
SEMESTER COURSE HOURS ECTS I 1. Introduction to the Old Testament (EN101) 3 6 2. The New Testament and its Context (EN102) 3. Early Church History (to 800A.D.) (EN103) 4. Religious Studies (EN104) 5. Biblical Languages (Hebrew – Greek) (EN105) 15 30 II 1. Patristics (to 800A.D.) (EN201) 2. Medieval Church History ( A.D.) (EN202) 3. Liturgical History (EN203) 4. Old Testament Exegesis (EN204) 5. Theology & Information Technologies (EN205)

4 STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY
SEMESTER COURSE HOURS ECTS IΙΙ 1. New Testament Exegesis (EN301) 3 6 2. Patristics ( A.D.) (EN302) 3. History of the Ancient Patriarchates (EN303) 4. History of the Councils (EN304) 5. Byzantine Philosophy (EN305) 6. Sociology of Christianity (EN306) 18 30 IV 1. Patristics & Modern Hermeneutics (EN401) 2. Post-Byzantine Christian Literature & Theology(EN402) 3. History of Dogma (EN403) 4. The Byzantine Liturgical Tradition (EN404) 5. The Aesthetics of Worship (EN405) 6. Teaching of the Religious Lesson (EN406)

5 STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY
SEMESTER COURSE HOURS ECTS V 1. Old Testament Theology (EN501) 3 6 2. Dogmatics of the Orthodox Church (EN502) 3. Ecumenical Studies (EN503) 4. Sources of Canon Law (EN504) 5. Christian Ethics (EN505) 15 30 VI 1. New Testament Theology (EN601) 2. Exegesis of Dogmatics (EN602) 3. Pastoral Theology (EN603) 4. Canon Law. Church & State Relations (EN604) 5. Orthodox Perspectives on Contemporary Theological Issues (EN605)

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Δ΄ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΠΣ
Εξάμηνο Μάθημα ‘Ώρες ECTS VII 1. Σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις (ΥΕ005) 2 3 2. Θεολογία, Φυσικές Επιστήμες & Οικολογία (Σεμινάριο) (ΥΕ011) 5 3. Πατέρες – Γραφή – Παράδοση (Σεμινάριο) (ΥΕ002) 4. Παιδαγωγικά ΙΙΙ. Γενική Παιδαγωγική – Πρακτική ‘Άσκηση (ΥΕ010) 4 5. Ελεύθερης Επιλογής 6. Ελεύθερης Επιλογής 7. Ελεύθερης Επιλογής 22 30 VIII 1. Αγιολογία – Εορτολογία (ΥΕ015) 2. Ποιμαντική & Χριστιανική Συμβουλευτική – Πρακτική ‘Άσκηση (ΥΕ020) 3.Ιστορία των θρησκειών & διαθρησκειακός διάλογος (ΥΕ014) 4. Χριστιανική & Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη (206Υ) 29

7 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ:
32 υποχρεωτικά κορμού (96 ώρες και 180 ECTS). Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ακόμη μαθήματα από το Ελληνόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα μέχρι 60 ECTS, ή από άλλα Τμήματα του ΑΠΘ, ώστε να καλύπτουν ένα τετραετή κύκλο προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. (SYLLABUS κτλ. κατά το Ελληνόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών)

8 ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MTh)
(Συν. Συγκ ) STUDIES IN ORTHODOX THEOLOGY ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το Τμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 του ν. 3685/2008, την περίπτωση α΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α΄228), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 44 του ν. 4009/2011 και το εδάφιο, που προσέθεσε η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012

9 ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MTh)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ- ΣΚΟΠΟΣ Αντικείμενο του αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ είναι η εξειδικευμένη μελέτη και έρευνα της Ορθόδοξης Θεολογίας και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις ακόλουθες έξι ειδικεύσεις: Α. Αγία Γραφή (Holy Scripture) Β. Πατρολογία και Αγιολογία (Patristics and Hagiography) Γ. Eκκλησιαστική Ιστορία (Church History) Δ. Δογματική Θεολογία (Dogmatic Theology) Ε. Λειτουργική (Liturgics) ΣΤ. Κανονικό Δίκαιο (Canon Law)

10 ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MTh)
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  Το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ απονέμει τους εξής τίτλους: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Arts) α) στην Αγία Γραφή (Holy Scripture) β) στην Πατρολογία και Αγιολογία (Patristics and Hagiography) γ) στην Eκκλησιαστική Ιστορία (Church History) δ) στη Δογματική Θεολογία (Dogmatic Theology) ε) στη Λειτουργική (Liturgics) στ) στο Κανονικό Δίκαιο (Canon Law) Διδακτορικό Δίπλωμα (Phd) στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία

11 ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MTh)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 6 εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο 60 πιστωτικές μονάδες ECTS), κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα των σπουδών του, καθώς και να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (σύνολο 30 πιστωτικές μονάδες ECTS) κατά το τρίτο εξάμηνο των σπουδών του. Συνολικά, δηλαδή, το Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

12 ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MTh)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1. Τα μαθήματα, που περιλαμβάνει το αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ, μπορούν να διδαχθούν από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, καθώς και από μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ ή άλλων ελληνικών Πανεπιστημίων. 2. Μαθήματα του αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, επίσης, σε επισκέπτες καθηγητές, ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή και εμπειρογνώμονες, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google