Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού

2 Αντί προλόγου …  Η Ελλάδα όχι μόνο είναι ουραγός στην ευρυζωνική διείσδυση αλλά και η απόσταση από τα λοιπά κράτη μέλη της Ε.Ε. αυξάνει. (Στοιχεία CoCom 6/2005) (Αγρίνιο, Νοέμβριος 2005)

3 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

4 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

5 Η κλίμακα επενδύσεων  Βασική αρχή  Οι νέοι πάροχοι ξεκινούν με την παροχή υπηρεσιών που βασίζονται στην υποδομή του πρώην κρατικού μονοπωλίου (του ΟΤΕ).  Σταδιακά, καθώς μεγαλώνουν και καθίστανται οικονομικά εύρωστοι, αναπτύσσουν και επεκτείνουν ίδιες υποδομές.  Με τον τρόπο αυτό μειώνουν σταδιακά την εξάρτηση τους από το πρώην κρατικό μονοπώλιο (χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα) και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την παροχή νέων, διαφοροποιημένων υπηρεσιών.  Το γεγονός που τους παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη.  Η κλίμακα επενδύσεων στη σταθερή τηλεφωνία Μεταπώληση ΑΠΤΒ Προεπιλογή Bitstream Ίδιο δίκτυο

6 Ευρυζωνικότητα και Ανταγωνισμός  Ανταγωνισμός: Καθοριστικός στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας  Οι 12 πρώτες χώρες της Ε.Ε. σε ευρυζωνική διείσδυση βασίζονται περισσότερο ή λιγότερο σε δίκτυα CaTV και στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ): oΌλες: CaTV συνεισφέρει > 5% των ευρυζωνικών γραμμών o9 από τις 12: CaTV συνεισφέρει > 20% των ευρυζωνικών γραμμών o6 από τις 12: ΑΠΤΒ > 10% των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών oΜόνο 3 από τις 12: ΑΠΤΒ < 5% των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών  Στην Ελλάδα:  Απουσία δικτύων CaTV  Εμβρυακή ανάπτυξη της ΑΠΤΒ μέχρι και το 2006: oΔιείσδυση της ΑΠΤΒ: <1% επί των κύριων τηλεφωνικών γραμμών oΣυμβολή στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας: 4%

7 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

8 Ανάλυση αγορών  Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάλυσης των 18 αγορών, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο (Ν. 3431/2006 & Ν.3592/2007)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεχθεί πλήρως τις σχετικές κοινοποιήσεις της ΕΕΤΤ  Έχει ολοκληρωθεί η επιβολή ρυθμιστικών υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ σε καθεμιά από τις 18 αγορές (όπου υπάρχει πάροχος με ΣΙΑ).  Αποφάσεις με ιδιαίτερη σημασία για την ευρυζωνική αγορά:  Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Reference Unbundling Offer – RUO)  Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για Παροχή Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Reference Bitstream Offer – RBO).

9 Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο  Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) έχει αποτελέσει όχημα ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας σε όλες τις προηγμένες ευρυζωνικές αγορές.  Η ΕΕΤΤ έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη της ΑΠΤΒ.  Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τη φυσική συνεγκατάσταση.  Κεντρικός άξονας η εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων.  Δέσμευση ΟΤΕ σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης φυσικών συνεγκαταστάσεων.  Αποτελέσματα:  Αύξηση των Αστικών Κέντρων του ΟΤΕ με φυσική συνεγκατάσταση από 1 το Δεκέμβριο 2005 σε 20 το Σεπτέμβριο 2006 και σε 100 το Σεπτέμβριο 2007.  Τα Α/Κ με φυσική συνεγκατάσταση καλύπτουν σήμερα το >50% της συνδρομητικής βάσης.

10 Παράλληλες δράσεις  Σύνταξη Σχεδίου ΚΥΑ για τη διευθέτηση των διαδικασιών παροχής Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.  Βασικές αρχές: Διαφάνεια, αμεροληψία, διευκόλυνση επενδύσεων.  Εποπτικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της τήρησης της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και του δικαίου του ανταγωνισμού.  Έμφαση τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά.  Έργο για τον καθορισμό δεικτών ποιότητας.  Στο στάδιο δημόσιας διαβούλευσης.  Στόχος να μπορεί ο καταναλωτής να αξιολογεί τις εναλλακτικές λύσεις βάσει όχι μόνο της τιμής αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, συγκρίνοντας ομοειδής και ποσοτικοποιημένες παραμέτρους.

11 Δράσεις ενημέρωσης του κοινού  Ανακήρυξη του 2007 σε Έτος Ευρυζωνικότητας δια στόματος του κ. Πρωθυπουργού.  Παραγωγή και διανομή φυλλαδίων:  Το Διαδίκτυο και Εγώ  Γνωρίστε την Ευρυζωνικότητα  Εβδομάδα ευρυζωνικότητας στο Μετρό Συντάγματος.  Δημιουργία δικτυακού τόπου για την ευρυζωνικότητα: www.broadband.gr  Φόρουμ ευρυζωνικότητας

12 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

13 Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών Με βάση τη σημερινή πορεία εκτιμούμε για το τέλος του 2007:  Ευρυζωνικές γραμμές > 1,000,000  Ευρυζωνική διείσδυση κοντά στο 10% Διείσδυση 8,1%

14 Ευρυζωνική διείσδυση στην Ε.Ε. (30/6/2007) Η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στο 8,1%. Εκτιμώμενη διείσδυση στο τέλος του 2007 κοντά στο 10%. Πηγή: CoCom

15 Εξαμηνιαία αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά σύγκλισης με την Ε.Ε. Απαιτείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης για επίτευξη σύγκλισης με την Ε.Ε. μέχρι το τέλος του 2009. Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της CoCom

16 Εξέλιξη γραμμών ΑΠΤΒ Οι γραμμές ΑΠΤΒ οκταπλασιάστηκαν μεταξύ 12/2006 και 9/2007.

17 Ποσοστιαία σύσταση της ευρυζωνικής ανάπτυξης Το Γ τρίμηνο η ΑΠΤΒ συνεισέφερε το 45% της ευρυζωνικής ανάπτυξης. Το 2007 η ΑΠΤΒ συνεισέφερε το 34% της ευρυζωνικής ανάπτυξης, έναντι 4% το 2006.

18 Διείσδυση της ΑΠΤΒ στα κράτη της Ε.Ε. Η Ελλάδα ήδη βρίσκεται στο 3,1%. Εκτιμώμενη διείσδυση στο τέλος του 2007 >4,5%. Πηγή: EETT, βάσει στοιχείων της CoCom

19 Εκτιμώμενη εξέλιξη των γραμμών ΑΠΤΒ Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ΑΠΤΒ κατά 20%  Σύγκλιση με Ε.Ε. εντός του 2009 Αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της ΑΠΤΒ κατά 50%  Σύγκλιση με Ε.Ε. εντός του 2008 Πηγή: EETT και CoCom

20 Πίνακας Περιεχομένων  Ευρυζωνικότητα και ανταγωνισμός  Παρεμβάσεις της ΕΕΤΤ για την ευρυζωνικότητα  Η πορεία της ευρυζωνικής αγοράς στην Ελλάδα  Συμπεράσματα

21 Συμπεράσματα  Σημαντικά βήματα προόδου: Η ευρυζωνική σύγκλιση δεν αποτελεί άλυτο πρόβλημα.  Δεν αρκεί. Είμαστε ακόμη πολύ πίσω: Θα πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω ο ρυθμός ευρυζωνικής ανάπτυξης.  Η ανάπτυξη της ΑΠΤΒ αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, αλλά … Δεν είναι το τελευταίο στάδιο στην κλίμακα επενδύσεων.  Τελικός στόχος δεν είναι η διείσδυση, αλλά … Να καταστεί η Ελλάδα μια κοινωνία ανταγωνιστικών υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.

22 www.eett.gr


Κατέβασμα ppt "Η πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Μηνάς Καρατζόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Παρακολούθησης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google