Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – DOI. (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – DOI. (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – DOI. (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΤΑΝΤΗ ΛΟΥΚΡΕΤΙΑ Β2002021 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ Β2002074 ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ Β2002074 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 2006

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ DΟΙ : Είναι ένα σύστημα για τα αναγνωρισμένα αντικείμενα σε ψηφιακό περιβάλλον. ψηφιακό περιβάλλον. Εκδόθηκε το 1996. Εκδόθηκε το 1996. Είναι αποτέλεσμα της ένωσης των Αμερικανών εκδοτών για την ανάπτυξη εργαλείων σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Είναι αποτέλεσμα της ένωσης των Αμερικανών εκδοτών για την ανάπτυξη εργαλείων σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον. Τα DOIs ορίζονται σε οποιαδήποτε οντότητα και χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο. Τα DOIs ορίζονται σε οποιαδήποτε οντότητα και χρησιμοποιούνται για να παρέχουν τις τρέχουσες πληροφορίες που μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο. Οι πληροφορίες για ένα ψηφιακό αντικείμενο αλλάζουν κατά την διάρκεια του χρόνου, αλλά το DOI τους δεν αλλάζουν. Οι πληροφορίες για ένα ψηφιακό αντικείμενο αλλάζουν κατά την διάρκεια του χρόνου, αλλά το DOI τους δεν αλλάζουν.

3 Όταν οι εκδότες δημιούργησαν το DOI είχαν στο μυαλό τους δύο στόχους: Όταν οι εκδότες δημιούργησαν το DOI είχαν στο μυαλό τους δύο στόχους: την διευκόλυνση της δημιουργίας μιας αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου για ψηφιακό περιεχόμενο. την διευκόλυνση της δημιουργίας μιας αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου για ψηφιακό περιεχόμενο. τις λύσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία από την πειρατεία στο ψηφιακό περιβάλλον. τις λύσεις για τα πνευματικά δικαιώματα και την προστασία από την πειρατεία στο ψηφιακό περιβάλλον. Το σύστημα ρυθμίζεται από το Διεθνές Ίδρυμα DOI. Το σύστημα ρυθμίζεται από το Διεθνές Ίδρυμα DOI. Χ ρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα με μια τυποποιημένη σύνταξη ( ANSI, NISO, Z39.84). Χ ρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα με μια τυποποιημένη σύνταξη ( ANSI, NISO, Z39.84). Τ ο DOI είναι ένα σύστημα για την διαλειτουργικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία σε ψηφιακό περιβάλλον. Τ ο DOI είναι ένα σύστημα για την διαλειτουργικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία σε ψηφιακό περιβάλλον.

4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ DOI ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ DOI  Το ίδρυμα δημιουργήθηκε το 1998.Υ ποστηρίζει τις ανάγκες της κοινότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον.  Ε ίναι μια εγγραμμένη οργάνωση όχι για κέρδος.  Ε λέγχεται από ένα εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του ιδρύματος.  Οι δραστηριότητες του ιδρύματος εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σ τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και σ τις σχετικές τεχνολογίες.  Η κοινότητα και το σύστημα DOI αποδεικνύει τα εκατομμύρια DOIs που υπάρχουν και τα οποία προσεγγίζονται κάθε μήνα από διαφορετικές αντιπροσωπείες εγγραφής DOI.

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ DOI (Α) Επίμονο Προσδιοριστικό : (Α) Επίμονο Προσδιοριστικό : ‘Ένα DOI διαφέρει από τους συνήθως χρησιμοποιούμενους δείκτες Διαδικτύου στο υλικό, επειδή προσδιορίζει ένα αντικείμενο ως πρώτης τάξεως οντότητα. ‘Ένα DOI διαφέρει από τους συνήθως χρησιμοποιούμενους δείκτες Διαδικτύου στο υλικό, επειδή προσδιορίζει ένα αντικείμενο ως πρώτης τάξεως οντότητα. Μια πρώτης τάξεως οντότητα αποθηκεύεται σε έναν ή περισσοτέρους κεντρικούς υπολογιστές και είναι προσιτοί χρησιμοποιώντας ένα προσιτό προσδιοριστικό (URI). Μια πρώτης τάξεως οντότητα αποθηκεύεται σε έναν ή περισσοτέρους κεντρικούς υπολογιστές και είναι προσιτοί χρησιμοποιώντας ένα προσιτό προσδιοριστικό (URI). Μια οντότητα αναφέρεται ως πρώτη κατηγορία όταν αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο. Μια οντότητα αναφέρεται ως πρώτη κατηγορία όταν αντιπροσωπεύει ένα αντικείμενο. Το DOI δεν σχεδιάζεται απλώς για την χρήση του World Wide Web (www), αλλά ο Ιστός καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα του. Το DOI δεν σχεδιάζεται απλώς για την χρήση του World Wide Web (www), αλλά ο Ιστός καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα του.

6 (Β) Aγώγιμο Π ροσδιοριστικό : Σκοπός του συστήματος είναι να γίνει το DOI ένα αγώγιμο προσδιοριστικό. Σκοπός του συστήματος είναι να γίνει το DOI ένα αγώγιμο προσδιοριστικό. Δ ηλαδή, να μπορεί ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει ένα DOI για να κάνει κάτι, αφού πρώτα βρεθεί η οντότητα που προσδιορίζει. Δ ηλαδή, να μπορεί ένας χρήστης να χρησιμοποιήσει ένα DOI για να κάνει κάτι, αφού πρώτα βρεθεί η οντότητα που προσδιορίζει. Στις πιο σύνθετές εφαρμογές, το DOI προσδιορ ί ζει την ί δια οντ ό τητα πνευματικ ής ιδιοκτησ ί α ς παρ ά την θ έ ση του. Στις πιο σύνθετές εφαρμογές, το DOI προσδιορ ί ζει την ί δια οντ ό τητα πνευματικ ής ιδιοκτησ ί α ς παρ ά την θ έ ση του. (Γ) Δ ιαλειτουργικό Π ροσδιοριστικό: Tο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνεί με τις προηγούμενες, παρούσες και μελλοντικές τεχνολογίες. Tο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να επικοινωνεί με τις προηγούμενες, παρούσες και μελλοντικές τεχνολογίες.

7 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DOI ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DOI

8 Αρίθμηση : ορίζει έναν αριθμό στην οντότητα πνευματικής ιδιοκτησίας που το DOI προσδιορίζει. Αρίθμηση : ορίζει έναν αριθμό στην οντότητα πνευματικής ιδιοκτησίας που το DOI προσδιορίζει. Περιγραφή : δημιουργεί μια περιγραφή της οντότητας που έχει προσδιοριστεί με ένα DOI. Περιγραφή : δημιουργεί μια περιγραφή της οντότητας που έχει προσδιοριστεί με ένα DOI. Ψήφισμα : καθιστά το προσδιοριστικό αγώγιμο με την παροχή των πληροφοριών που το DOI πρέπει να επιλύσει. Ψήφισμα : καθιστά το προσδιοριστικό αγώγιμο με την παροχή των πληροφοριών που το DOI πρέπει να επιλύσει. Πολιτικές : οι κανόνες που κυβερνούν την λειτουργία του συστήματος σε μια κοινωνική υποδομή. Πολιτικές : οι κανόνες που κυβερνούν την λειτουργία του συστήματος σε μια κοινωνική υποδομή.

9 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ DOI Πνευματική ιδιοκτησία : ένα DOI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει οποιοδήποτε πόρο πνευματικής ιδιοκτησίας. Πνευματική ιδιοκτησία : ένα DOI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει οποιοδήποτε πόρο πνευματικής ιδιοκτησίας. Προσδιορισμός αφαιρέσεων: μπορεί να ορίσει όχι μόνο την πνευματική ιδιοκτησία αλλά και τις αφαιρέσεις. Προσδιορισμός αφαιρέσεων: μπορεί να ορίσει όχι μόνο την πνευματική ιδιοκτησία αλλά και τις αφαιρέσεις. Επίσημος καθορισμός: ορ ίζεται σε οποιαδήποτε οντότητα που είναι ένας πόρος μέσα στο πρότυπο πλαίσιο. Επίσημος καθορισμός: ορ ίζεται σε οποιαδήποτε οντότητα που είναι ένας πόρος μέσα στο πρότυπο πλαίσιο. Κοκκοποίηση : δεν υπάρχει κανένας καθορισμός του μεγέθους ή της μορφής μιας οντότητας που μπορεί να προσδιοριστεί με ένα DOI. Κοκκοποίηση : δεν υπάρχει κανένας καθορισμός του μεγέθους ή της μορφής μιας οντότητας που μπορεί να προσδιοριστεί με ένα DOI.

10 ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ DOI ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ DOI Προορίζεται όπως:  μια οριστική αναφορά στο DOI, για τον μη τεχνικό αναγνώστη  ένα κεντρικό σημείο της αναφοράς για το πιο σύνθετο τεχνικό περιεχόμενο Καθορίζει:  τους επιλεγμένους όρους, μοναδικούς στο σύστημα, και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ενημερώνεται τακτικά για να απεικονίσει την πρόοδο του. Ενημερώνεται τακτικά για να απεικονίσει την πρόοδο του. Μέσο δημοσιεύσεων του εγχειριδίου είναι ο Ιστοχώρος doi.org. Μέσο δημοσιεύσεων του εγχειριδίου είναι ο Ιστοχώρος doi.org. Συμπερασματικά το εγχειρίδιο DOI είναι η αρχική πηγή πληροφοριών για το DOI, συζητά τα συστατικά και τις λειτουργίες του, καθώς παρέχει τεχνικές πληροφορίες. Συμπερασματικά το εγχειρίδιο DOI είναι η αρχική πηγή πληροφοριών για το DOI, συζητά τα συστατικά και τις λειτουργίες του, καθώς παρέχει τεχνικές πληροφορίες.

11 ΑΡΙΘΜΗΣΗ Η δομή DOI Η δομή DOI Κάθε DOI είναι ένας μοναδικός αριθμός ορισμένος για να προσδιορίσει μια οντότητα. Κάθε DOI είναι ένας μοναδικός αριθμός ορισμένος για να προσδιορίσει μια οντότητα. Το σύστημα αρίθμησης ακολουθεί μια σύνταξη που τυποποιείται ως ANSI/$L*NISO Z39.84. Το σύστημα αρίθμησης ακολουθεί μια σύνταξη που τυποποιείται ως ANSI/$L*NISO Z39.84. Eίναι μια εφαρμογή ενός URI και καθορίζεται υπό αυτήν τη μορφή σε ένα έγγραφο IETF RFC. Eίναι μια εφαρμογή ενός URI και καθορίζεται υπό αυτήν τη μορφή σε ένα έγγραφο IETF RFC. Το DOI έχει δύο συστατικά: Το DOI έχει δύο συστατικά: (α) το πρόθεμα (α) το πρόθεμα (β) το επίθημα (β) το επίθημα Αυτά χωρίζονται με μια κάθετο και τα δύο συστατικά διαμορφώνουν μαζί το DOI. Αυτά χωρίζονται με μια κάθετο και τα δύο συστατικά διαμορφώνουν μαζί το DOI.

12 Παράδειγμα DOI Παράδειγμα DOI 10.1000/123456 10.1000/123456 Ξεκινά πάντα με «10» Ξεκινά πάντα με «10»  Σε αυτό το παράδειγμα το πρόθεμα είναι το 10.1000 και το επίθημα το 123456.  Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός περιορισμός στο μήκος είτε του προθέματος είτε του επιθήματος.  Θ εωρητικά τουλάχιστον υπάρχει ένας άπειρος αριθμός των διαθέσιμων DOI.

13 ΤΟ ΠΡΟΘΕΜΑ DOI Το ίδιο το πρόθεμα έχει δύο συστατικά. Το ίδιο το πρόθεμα έχει δύο συστατικά. Η έναρξη των DOIs ξεκινά σε ‘10’, πράγμα που το διακρίνει από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Η έναρξη των DOIs ξεκινά σε ‘10’, πράγμα που το διακρίνει από οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Το επόμενο στοιχείο του προθέματος, είναι ο αριθμός που ορίζεται σε μια οργάνωση που επιθυμεί να καταχωρήσει DOIs. Το επόμενο στοιχείο του προθέματος, είναι ο αριθμός που ορίζεται σε μια οργάνωση που επιθυμεί να καταχωρήσει DOIs. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό προθεμάτων. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό προθεμάτων. Το πρόθεμα διαιρε ίται σε υποπροθέματα π.χ 10.1000.10/123456. Το πρόθεμα διαιρε ίται σε υποπροθέματα π.χ 10.1000.10/123456.

14 ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ DOI ΤΟ ΕΠΙΘΗΜΑ DOI Το επίθημα DOI ακολουθείται για να προσδιορίσει την οντότητα. Το επίθημα DOI ακολουθείται για να προσδιορίσει την οντότητα. Μ πορεί να είναι οποιαδήποτε αλφανουμερική σειρά. Μ πορεί να είναι οποιαδήποτε αλφανουμερική σειρά. Υπάρχουν δύο δυνατότητες στην ανάθεση ενός επιθήματος DOI:Υπάρχουν δύο δυνατότητες στην ανάθεση ενός επιθήματος DOI: 1. οι οντότητες να είναι ήδη αριθμημένες με κάποιο τρόπο ή 1. οι οντότητες να είναι ήδη αριθμημένες με κάποιο τρόπο ή 2. να μην είναι ακόμη αριθμημένες. 2. να μην είναι ακόμη αριθμημένες. Ο συνδυασμός προθέματος και επιθήματος είναι μοναδικός προκειμένου να υποστηριχθεί η ακεραιότητα του συστήματος DOI.

15  Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται μια πιθανή εφαρμογή DOI.  Τα DOIs αντιστοιχούν σε istcs, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί ως επίθημα και εφαρμόζονται σε ξεφυλλιστή ι στού.  Κάθε οντότητα, παρουσιάζεται με ένα φιλικό τρόπο προς τον χρήστη με το σχετικό DOI που ενσωματώνεται στην εφαρμογή.

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Το σύστημα DOI Το σύστημα DOI  Σχεδιάζεται για να κατανοήσει διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις.  Επιτρέπει αλλά δεν απαιτεί το http ή άλλα πρωτόκολλα.  Τα DOI δεν είναι συγκεκριμένα για τον ιστό ή για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.  Σ κοπό να ισχύσει σε οποιοδήποτε περιβάλλον του διαδικτύου.  Επιτρέπει αλλά δεν εξουσιοδοτεί τα πιο χονδροειδή εργαλεία κοκκοποίησης επιπέδων.  Τ ο ψήφισμα DOI δεν απαιτεί την χρήση dns. (διοικητικό πρότυπο).

17 ΨΗΦΙΣΜΑ Τι είναι ψήφισμα;  DOI: είναι ένα όνομα για μια οντότητα σε ένα περιβάλλον δικτύου.  Οι οντότητες που προσδιορίζονται από ένα DOI είναι οποιαδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου των αφαιρέσεων.  Το ψήφισμα είναι η διαδικασία σε μια υπηρεσία δικτύου.  Μ πορεί να θεωρηθεί ο μηχανισμός για μια σχέση μεταξύ δύο οντοτήτων.  Τ έτοιες σχέσεις μεταδεδομένων μπορούν να αρθρωθούν και να αυτοματοποιηθούν από το ψήφισμα.

18 Απλό ψήφισμα Απλό ψήφισμα  Η πιο πρόωρη εφαρμογή του DOI ήταν για το απλό, ενιαίο ψήφισμα σημείου.  Κάθε DOI έχει ένα ενιαίο URL.  Αυτό επιτρέπει στη θέση μιας οντότητας να αλλαχθεί διατηρώντας το όνομα της ως αγώγιμο προσδιοριστικό. Πολλαπλάσιο ψήφισμα  Ε πιτρέπει σε μια οντότητα να επιλυθεί το πολλαπλάσιο άλλων οντοτήτων.  Ε νσωματώ νει σχέση γονιού-παιδιών ή οποιαδήποτε άλλη σχέση.  Σε DOI οι περιορισμοί προέρχονται από τα μεταδεδομένα που καθορίζουν τις οντότητες.

19 DOI KAI OPEN URL Το OpenURL Το OpenURL  Είναι μια τυποποιημένη σύνταξη NISO για μεταφορά των πληροφοριών.  Παρέχει μια σύνταξη για την κωδικοποίηση των δεδομένων.  Επιτρέπει την λύση των αιτημάτων.  Μαζί με DOIs παρέχουν μια πλουσιότερη εμπειρία χρηστών.  Το OpenURL είναι μια σύνταξη και ένα σύστημα.  Μεταφέρει στοιχεία και πληροφορίες σε ένα ιδιαίτερο πόρο. Αποτελείται από μια βάση URL που ακολουθείται από μια ερώτηση για ένα ή περισσότερα αντικείμενα, Αποτελείται από μια βάση URL που ακολουθείται από μια ερώτηση για ένα ή περισσότερα αντικείμενα, π.χ. http://resolver.local.org/getlocal?author. π.χ. http://resolver.local.org/getlocal?author.http://resolver.local.org/getlocal?author Μόλις ενσωματωθεί ένα OpenURL σε ένα πόρο καθορίζεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Μόλις ενσωματωθεί ένα OpenURL σε ένα πόρο καθορίζεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

20 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ DOI ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ DOI Διαλειτουργικότητα: Διαλειτουργικότητα: Στόχος της πολιτικής είναι να προωθηθεί τη διαλειτουργικότητα μέσα στο δίκτυο των χρηστών. Στόχος της πολιτικής είναι να προωθηθεί τη διαλειτουργικότητα μέσα στο δίκτυο των χρηστών. Η δεξαμενή συλλογής μεταδεδομένων RA εκδίδει DOIs για τους πόρους. Η δεξαμενή συλλογής μεταδεδομένων RA εκδίδει DOIs για τους πόρους. Σχεδιάζει τα σχήματα και τι δηλώσεις του. Σχεδιάζει τα σχήματα και τι δηλώσεις του. Διοικητική ικανότητα: Διοικητική ικανότητα: 2 ος στόχος της πολιτικής: 2 ος στόχος της πολιτικής: Είναι να εξασφαλιστούν κατώτατα επίπεδα της ποιότητας της διοίκησης. Είναι να εξασφαλιστούν κατώτατα επίπεδα της ποιότητας της διοίκησης. Να διευκολυνθεί η διοίκηση του συστήματος. Να διευκολυνθεί η διοίκηση του συστήματος. Σε σχέση με το στόχο της διαλειτουργικότητας είναι πιο ενισχυτικός. Σε σχέση με το στόχο της διαλειτουργικότητας είναι πιο ενισχυτικός.

21 ΠΟΛΙΤΙΚΗ DOI ΠΟΛΙΤΙΚΗ DOI Χάραξη Πολιτικής Χάραξη Πολιτικής  Η διαμόρφωση της πολιτικής του συστήματος, είναι πι ο σύνθετη από τη διαχείριση και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.  Η χάραξη της πολιτικής περιλαμβάνει τα τρία πιο κάτω στάδια: Καθιέρωση και χρήση σχεδιαγραμμάτων εφαρμογής εφαρμογήςDOI Συμφωνία που αρθρώνει την σχέση ενός RA στο IDF στο IDF Η επέκταση των εφαρμογών DOI στους νέους τομείς

22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το DOI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς Το DOI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς όπως οι φυσικοί κώδικες φραγμών στον κόσμο του έντυπου βιβλίου, ως μέσο αυτοματοποίησης της αλυσίδας ανεφοδιασμού. www.doi.org


Κατέβασμα ppt "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – DOI. (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ –ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google