Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Piloting REACH on Downstream Use and Communication in Europe - συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Piloting REACH on Downstream Use and Communication in Europe - συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Piloting REACH on Downstream Use and Communication in Europe - συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους E-mail :gxk- environment@ath.forthnet.gr

2 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 2 Συμπεράσματα Ι  Οι επιχειρήσεις πρέπει να  Αποσαφηνίσουν τους ρόλους τους στο REACH  Κατανοήσουν υποχρεώσεις και αναθέσουν καθήκοντα σε κατάλληλα άτομα  Καθιερώσουν τα συστήματα που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του REACH  Αποφασίσουν το μηχανισμό εισαγωγής ουσιών π.χ. Μέσω μοναδικού αντιπροσώπου

3 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 3 Συμπεράσματα ΙΙ  Οι επιχειρήσεις πρέπει να  Ορίσουν κατάλληλα σημεία επαφής για την επικοινωνία με τους προηγούμενους και τους επόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού  Προσδιορίσουν τους συνολικούς όγκους εισαγόμενων ουσιών  Να επιλύσουν τα θέματα εμπιστευτικότητας κατά τη δημιουργία κοινοπραξιών

4 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 4 Συμπεράσματα ΙΙΙ- καταχώρηση  Μέγιστη χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων για την υποβολή πληροφοριών  Ταυτοποίηση ουσιών με ένα μοναδικό σύστημα  Αποφυγή συσχετισμού ονομάτων προμηθευτών με συγκεκριμένες ουσίες μέσω των ΔΔΑ των παρασκευασμάτων (RIP προκειμένου να λύσει θέματα εμπιστευτικότητας δεδομένων)  Αποσαφήνιση διαθέσεων προμηθευτών σχετικά με την καταχώρηση ή μη ουσιών  Επικοινωνία με τους προμηθευτές και ενημέρωση για διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με ιδιότητες και χρήσεις της ουσίας

5 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 5 Συμπεράσματα ΙV  Οι Εμπορικοί Σύνδεσμοι, οι Κλαδικές Ενώσεις ή άλλου είδους πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων πρέπει να  Ενημερώνουν τα μέλη τους  Να διευκολύνουν τη δημιουργία κοινοπραξιών  Να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού  Δημιουργήσουν βάσεις δεδομένων σχετικά με τις χρήσεις των ουσιών  Αναπτύξουν βασικά πρότυπα Σενάρια Έκθεσης στον τομέα τους

6 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 6 Συμπεράσματα V  Απαιτούνται  Κατάλληλα εργαλεία πληροφορικής, και εκπαίδευση σε αυτά, για τη συλλογή και υποβολή δεδομένων  Καθοδήγηση σχετικά με την αποδοχή ή όχι δεδομένων μη σύμφωνων με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας καθώς και υπαρχόντων στοιχείων όπως επιδημιολογικά δεδομένα

7 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 7 Συμπεράσματα VΙ  Απαραίτητη παροχή τεχνικής βοήθειας προς τις ΜΜΕ ιδιαίτερα μέσω • Εξειδικευμένων προγραμμάτων ανάλογα με τις δυνατότητες προσαρμογής των επιχειρήσεων • Διάθεσης όσον το δυνατόν απλών και εύχρηστων εργαλείων • Δημιουργίας εθνικών helpdesks υποστήριξης

8 Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 8  Η πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα εταίρους στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συνήθης περίπτωση λόγω της παράδοσης καλής συνεργασίας στον τομέα των απορρυπαντικών. Υπάρχουν αμφιβολίες αν ανάλογα σχήματα σε άλλους τομείς θα είναι εξίσου επιτυχή.


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα για REACH, Αθήνα ΕΒΕΑ 18.05.2006 1 Piloting REACH on Downstream Use and Communication in Europe - συμπεράσματα Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google