Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα

2 Τα επίθετα έχουν 3 γένη! ΑΡΣΕΝΙΚΟ: ὁ καλός Φαραώ

3 Τα επίθετα έχουν 3 γένη! ΘΗΛΥΚΟ: ἡ καλή θεραπαινίδα

4 Τα επίθετα έχουν 3 γένη! ΟΥΔΕΤΕΡΟ: τό καλόν χωρίον

5 Πώς κλίνεται το αρσενικό;
Όπως τα ουσιαστικά της Β΄κλίσης.

6 Ας κλίνουμε ένα επίθετο.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ὁ καλός τοῡ καλοῡ τῷ καλῷ τόν καλόν ὦ καλέ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οἱ καλοί τῶν καλῶν τοῖς καλοῖς τούς καλούς ὦ καλοί

7 Πώς κλίνεται το θηλυκό;
Όπως τα ουσιαστικά της Α΄κλίσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το θηλυκό τελειώνει σε –η. Όταν όμως πριν από την κατάληξη –ος του αρσενικού υπάρχει φωνήεν ή –ρ- , τότε το θηλυκό τελειώνει σε –α (π.χ. φαιδρός= φαιδρά).

8 Ας κλίνουμε ένα επίθετο.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ καλή τῆς καλῆς τῇ καλῇ τήν καλήν ὦ καλή ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ καλαί τῶν καλῶν ταῖς καλαῖς τάς καλάς ὦ καλαί

9 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ! -τελειώνουν σε –η.
Τα θηλυκά: -τελειώνουν σε –η. -τελειώνουν σε –α (μακρό), όταν πριν από την κατάληξη –ος του αρσενικού υπάρχει φωνήεν ή ρ (π.χ. πλούσιος= πλουσία).

10 ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ! Στη γενική πληθυντικού τονίζεται όπως και το αρσενικό: πλουσίων. - Στην Ονομαστική και Κλητική Πληθυντικού τονίζεται όπως και το αρσενικό: πλούσιοι-πλούσιαι.

11 Ας κλίνουμε ένα επίθετο.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τό καλόν τοῡ καλοῡ τῷ καλῷ ὦ καλόν ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τά καλά τῶν καλῶν τοῖς καλοῖς ὦ καλά

12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Τα σύνθετα επίθετα σε –ος είναι συνήθως δικατάληκτα, δηλαδή το αρσενικό και το θηλυκό κλίνονται το ίδιο: ὁ, ἡ ἒνδοξος, τό ἒνδοξον.

13 Ας κλίνουμε και την δεικτική αντωνυμία οὗτος.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οὗτος τούτου τούτῳ τοῡτον ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ οὗτοι τούτων τούτοις τούτους

14 Ας κλίνουμε και την δεικτική αντωνυμία αὓτη.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αὓτη ταύτης ταύτῃ ταύτην ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αὗται τούτων ταύταις ταύτας

15 Ας κλίνουμε και την δεικτική αντωνυμία τοῡτο.
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ τοῡτο τούτου τούτῳ ------ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ταῡτα τούτων τούτοις

16 Δες ένα κόλπο! Οι καταλήξεις της αντωνυμίας οὗτος είναι ουσιαστικά το άρθρο. του-του του-τῳ του-τον….


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Δευτερόκλιτα Επίθετα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google