Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναστασία Κώτσα Α’2 2014-2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Μάθημα: Θρησκευτικά {μάθημα 16}

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναστασία Κώτσα Α’2 2014-2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Μάθημα: Θρησκευτικά {μάθημα 16}"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αναστασία Κώτσα Α’2 2014-2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Μάθημα: Θρησκευτικά {μάθημα 16}

3 Μέσα από το μάθημα 16 του βιβλίου μας μαθαίνουμε για τον Σολομών ότι:  ήταν γιος του Δαβίδ  ήταν σοφός, σεμνός και ταπεινός  βασίλεψε για 40 χρόνια  χώρισε τον Ισραήλ σε 12 περιοχές  έκλεισε ειρήνη με όλους τους γειτονικούς λαούς και οι Ισραηλίτες ήταν ήσυχοι  οι ισχυροί της εποχής επεδίωκαν να είναι σύμμαχοί του  έχτισε ένα ναό στον Κύριο {ναός του Σολομώντα}  όταν γέρασε λάτρεψε άλλους θεούς και η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη πια στον Κύριο  θάφτηκε στην πόλη Δαβίδ

4 Μτ 6, 29 : λ έ γω δ ὲ ὑ μ ῖ ν ὅ τι ο ὐ δ ὲ Σολομ ὼ ν ἐ ν π ά σ ῃ τ ῇ δ ό ξ ῃ α ὐ το ῦ περιεβάλετο ὡ ς ἓ ν το ύ των. Μετάφραση : Σας λέω όμως ότι ούτε ο Σολομώντας με όλη τη δόξα του δεν ντύθηκε όπως ένα από αυτά.  Εδώ επιβεβαιώνεται η σεμνότητα και η ταπεινότητα του Σολομώντα

5 Μτ 12, 42 : βασ ί λισσα ν ό του ἐ γερθ ή σεται ἐ ν τ ῇ κρ ί σει μετ ὰ τ ῆ ς γενε ᾶ ς τα ύ της κα ὶ κατακρινε ῖ α ὐ τ ή ν, ὅ τι ἦ λθεν ἐ κ τ ῶ ν περ ά των τ ῆ ς γ ῆ ς ἀ κο ῦ σαι τ ὴ ν σοφ ί αν Σολομ ῶ νος, κα ὶ ἰ δο ὺ Σολομ ῶ νος ὧ δε Μετάφραση : Η βασίλισσα του νότου θα εγερθεί κατά την κρίση μαζί με αυτήν τη γενιά και θα την κατακρίνει, γιατί ήρθε από τα πέρατα της γης, για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα, και ιδού, ο Σολομώντας είναι εδώ.  εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σοφός ήταν και πως οι ισχυροί της εποχής επεδίωκαν να είναι σύμμαχοί του

6 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


Κατέβασμα ppt "Αναστασία Κώτσα Α’2 2014-2015 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Μάθημα: Θρησκευτικά {μάθημα 16}"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google