Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Σχολείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Σχολείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Σχολείου.
Πέμπτη, και ώρα 14:00 . Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Σχολείου.

2 1. Απουσίες Μαθητών Κάθε ώρα μαθήματος, ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (π..χ. αν έχει επτάωρο, παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από τις εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ).

3 Δικαιολόγηση απουσιών:
Με αίτηση από τον κηδεμόνα, εντός 10 ημερών από μέρα επιστροφής του μαθητή στο σχολείο: με δήλωση του ιδίου, ο οποίος μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες συνεχόμενες τη φορά. με ιατρική βεβαίωση, Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (π.χ. 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή σε ιατρό και προσκομίζει ιατρική βεβαίωση).

4 ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)
Στο τέλος του διδακτικού έτους ο σύλλογος καθηγητών, χαρακτηρίζει τη φοίτησή ως: επαρκή, ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο) και ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

5 Επαρκής, όταν οι απουσίες είναι συνολικά :
μέχρι και τις 64. μέχρι και τις 114, όπου οι 64 δικαιολογημένες. μέχρι και τις 164, όπου οι 64 δικαιολογημένες, η διαγωγή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος (Μ.Ο.) όλων των προφορικών βαθμών των 3 τριμήνων είναι τουλάχιστον 15.  Ελλιπής, όταν οι απουσίες είναι συνολικά: από 115 και μέχρι τις 164, όπου οι 64 δικαιολογημένες και ο Μ.Ο. μικρότερος του 15. από 165 και μέχρι τις 214 όπου οι 64 δικαιολογημένες και ο Μ.Ο. τουλάχιστον 15.  Ανεπαρκής με περισσότερες από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

6 Αδικαιολόγητες θεωρούνται οι απουσίες των μαθητών:
Αδικαιολόγητες θεωρούνται οι απουσίες των μαθητών: Την πρώτη και τελευταία ώρα του προγράμματος (πλην σοβαρών περιπτώσεων). Πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του Δ/ντή σε ενδιάμεσες ώρες. Οφείλονται σε ομαδική και συντονισμένη απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. Οφείλονται σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα (μόνο με απόφαση συλλόγου διδασκόντων). Οφείλονται στην καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη, ή αρνούνται να προσέλθουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής προφασιζόμενοι διαφόρους λόγους, ή προσέρχονται χωρίς αθλητική ενδυμασία.

7 Επειδή θεωρούμε ότι η πρόοδος των παιδιών είναι αποτέλεσμα καλής συνεργασίας του σχολείου και της οικογένειας, παρακαλούμε να είστε σε επαφή με το σχολείο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

8 Γερμανικών και Γαλλικών.
2. Μετεγγραφές- Χωρισμός τμημάτων Μετεγγραφές: Μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Μαρτίου. Ο κηδεμόνας υποβάλει αίτηση στο σχολείο που επιθυμεί να μετεγγραφεί ο μαθητής. Ο δ/ντής εκδίδει υπηρεσιακό σημείωμα προς το σχολείο φοίτησης του μαθητή και αν η μετεγγραφή εγκριθεί όλα τα υπόλοιπα γίνονται υπηρεσιακώς. Ο χωρισμός των τμημάτων γίνεται απολύτως αλφαβητικά και μέχρι 27 μαθητές ανά τμήμα. Το μάθημα των Αγγλικών χωρίζεται σε επίπεδα και της 2ης Ξένης Γλώσσας, είναι επιλογής μεταξύ Γερμανικών και Γαλλικών.

9 3. Αξιολόγηση μαθητών. Η αξιολόγηση του μαθητή είναι μία συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, παρακολουθείται η πορεία της μάθησης, προσδιορίζονται τα αποτελέσματα της και εκτιμώνται διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή, που σχετίζονται με το έργο του σχολείου, στόχος η βελτίωση της διδασκαλίας, της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου, καθώς και η συνεχής ενημέ-ρωση εκπαιδευτικών και κηδεμόνων για τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά αποτελέσματα.

10 Η αξιολόγηση του μαθητή στο Γυμνάσιο προκύπτει από:
Την προφορική βαθμολογία στα τρία (3) διδακτικά τρίμηνα, 1ο από 11-9ου μέχρι 30/11ου 2ο από 1-12ου μέχρι 28/2ου 3ο από 1/3ου – 20/5ου, όπου λαμβάνουμε υπόψη: α) την καθημερινή προφορική εξέταση, β) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), γ) τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, χωρίς προειδοποίηση. Γίνονται ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων, κα­λύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας, υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση, δ) τις εργασίες, στο σχολείο και στο σπίτι, ε) τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες.

11 Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα
Την γραπτή βαθμολογία στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου στα 3/5 = 60% ύλης που δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό (1/2) της προβλεπόμενης. Βαθμός ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα Υπολογίζεται ως το 1/4 του αθροίσματος που προκύπτει εκ των τριών τριμηνιαίων βαθμών και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων Μαΐου-Ιουνίου. Βαθμός=(Π1+Π2+Π3+Γρ): 4 Ενώ όταν δεν προβλέπεται γραπτή δοκιμασία το 1/3 του αθροίσματος των τριών τριμηνιαίων βαθμών. Για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρ­θρου 4 του Π.Δ. 429/1991.

12 4. Ποινές. Ποινές. Στις περιπτώσεις που η συμπεριφορά των μαθητών παρεκκλίνει από την προσήκουσα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α΄) επιβάλλονται οι κυρώσεις: α/α Κυρώσεις Επιβάλλονται 1 Παρατήρηση Διδάσκοντα ή Δ/ντή 2 Επίπληξη 3 Ωριαία αποβολή 4 Αποβολή μέχρι 3 ημέρες Δ/ντή 5 Αποβολή μέχρι 5 ημέρες Συμβούλιο (διδασκόντων στην τάξη & Δ/ντής) 6 Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ολομέλεια του συλλόγου διδασκόντων

13 Κινητά τηλέφωνα. (Γ2/132328/07-12-2006 / ΥΠ.Ε.Π.Θ. )
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδα-γωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπό-μενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄) σχολικές κυρώ-σεις. Κάπνισμα. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά από όλους, σε όλους τους χώρους του σχολείου. Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν συμμορφώνεται θα ακολουθείται η διαδικασία των ανωτέρω ποινών.

14 5. Σχολική ζωή. Σχολικές δραστηριότητες & Εκδρομές.
 Σχολικές δραστηριότητες & Εκδρομές. Στο σχολείο πραγματοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων όπως, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων, στα οποία η συμμετοχή είναι προαιρετική και εκτός ωρολογίου διδακτικού προγράμματος. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως: δυσλεξία, (μόνιμη ή προσωρινή) μετά από επίσημη γνωμάτευση του αρμόδιου οργάνου έχουν τη δυνατότητα της προφορικής εξέτασης.

15 Ευχαριστώ για την προσοχή σας http://blogs.sch.gr/1gymargo/
για την προσοχή σας περισσότερη ενημέρωση στον Ιστόχωρο του Σχολείου.


Κατέβασμα ppt "Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Σχολείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google