Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013 (Ν. 4186 ΦΕΚ:193/17-09-2013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: 2013-2014 Επιμέλεια παρουσίασης :Νίκος Ασλάνης(ΠΕ03)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013 (Ν. 4186 ΦΕΚ:193/17-09-2013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: 2013-2014 Επιμέλεια παρουσίασης :Νίκος Ασλάνης(ΠΕ03)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ν ΦΕΚ:193/ ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: Επιμέλεια παρουσίασης :Νίκος Ασλάνης(ΠΕ03)

2 Οι αλλαγές Συνοπτικά 1.Πιο αντικειμενικές εξετάσεις προαγωγής και απόλυσης σε όλες τις τάξεις 2. Αυστηρότερα κριτήρια προαγωγής και απόλυσης σε όλες τις τάξεις 3. Εξεταστική αποδέσμευση του Λυκείου από τη διαδικασία πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 4. Πανελλαδικές εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα με θέματα από την εξεταστέα ύλη της Γ τάξης , μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο .

3 Τάξη Α΄

4 Μαθήματα 1 .Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
[5 ώρες], Νέα Ελληνική Γλώσσα [2 ώρες] Λογοτεχνία [2 ώρες] Σύνολο 9 ώρες Tρια διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

5 Μαθήματα 2. Μαθηματικά Άλγεβρα [3 ώρες ], Γεωμετρία [2 ώρες]
Άλγεβρα [3 ώρες ], Γεωμετρία [2 ώρες] Σύνολο 5 ώρες Δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

6 Tρια διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους,
Μαθήματα 3.Φυσικές Επιστήμες Φυσική [2 ώρες] , Χημεία [2 ώρες], Βιολογία [2 ώρες] Σύνολο 6 ώρες Tρια διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

7 (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
Μαθήματα 4.Θρησκευτικά [2 ώρες] 5.Ιστορία [2 ώρες] 6.Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) [2 ώρες]

8 Μαθήματα 7.Πολιτική Παιδεία Οικονομία,
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου Κοινωνιολογία [3 ώρες] 3 διδακτέα αντικείμενα-ενότητες, ένας βαθμός

9 Μαθήματα Αλλά υπολογίζονται στο μέσο όρο προαγωγής της τάξης.
8.Φυσική Αγωγή [2 ώρες] 9. Ερευνητική Εργασία (project) [2 ώρες] Τα μαθήματα αυτά Δεν Εξετάζονται Γραπτά Αλλά υπολογίζονται στο μέσο όρο προαγωγής της τάξης.

10 Μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Πληροφορικής
ή Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών πόρων ή Έκφραση & Ευρωπαϊκός πολιτισμός ή Καλλιτεχνική Παιδεία όλα τα παραπάνω είναι 2 ώρες και όλα εξετάζονται γραπτά

11 Β. Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων:
50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση). 50% : Επιλογή Διδάσκοντα. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τον διδάσκοντα.

12 Βαθμός προαγωγής από την Α στη Β τάξη
1. Για κάθε μάθημα ξεχωριστά βγαίνει ο Μ.Ο Προφορικών των δύο τετραμήνων + το Γραπτό βαθμό και διαιρείται δια 2. 2.Στα μαθήματα που υπάρχουν κλάδοι βγαίνει ένας βαθμός. 3.Ο Μ.Ο των 10 μαθημάτων συνολικά δίνει το βαθμό της Α τάξης.

13 Γ. Προαγωγή Ο μαθητής προάγεται από την Α΄ τάξη στην Β τάξη
όταν ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

14 Γ. Προαγωγή α) Eπίτευξη γενικού βαθμού Α τάξης μεγαλύτερου ή ίσου του 10 β) Μ.Ο. Προφορικής και Γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων :Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά μεγαλύτερο ή ίσο του 10 και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 08

15 Γ. Προαγωγή Όταν ο μαθητής δεν πληροί τις προυποθέσεις α και β της προηγούμενης διαφάνειας τότε o μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη

16 Γ. Προαγωγή Όταν ο μαθητής δεν πληροί μόνο την προυπόθεση β της προηγούμενης διαφάνειας κατά διακριτό αντικείμενο μαθημάτων τότε o μαθητής παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα αυτά.

17 Ο μαθητής Κ της Α΄ τάξης έχει
Παραδείγματα: Ο μαθητής Κ της Α΄ τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 10,2 και στην Άλγεβρα Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 9 (<10) καθώς και στην Ιστορία Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,5 (<08).

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ο μαθητής Κ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Άλγεβρα και Ιστορία.

19 Ο μαθητής Δ της Α΄ τάξης έχει
Παραδείγματα: Ο μαθητής Δ της Α΄ τάξης έχει Γενικό Μ.Ο μαθημάτων 09,2 και στην Φυσική Μ.Ο γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,8 (<08) καθώς και στην Ιστορία Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,5 (<08).

20 επαναλαμβάνει την τάξη
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ο μαθητής Δ επαναλαμβάνει την τάξη

21 Ο μαθητής Χ της Α΄ τάξης έχει
Παραδείγματα: Ο μαθητής Χ της Α΄ τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 10,8 και στα Θρησκευτικά έχει Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,8 (<08) καθώς και στην Βιολογία Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 7,5 (<08).

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ο μαθητής Χ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Βιολογία και Θρησκευτικά

23 Παραδείγματα: Μ.Ο. μαθημάτων 9,4 και πληροί την προϋπόθεση β
Η μαθήτρια Ν της Α΄ τάξης έχει Μ.Ο. μαθημάτων 9,4 και πληροί την προϋπόθεση β δηλαδή σε όλα τα μαθήματα-κλάδους της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών (Άλγεβρα, Γεωμετρία) έχει Μ.Ο. Γραπτής και Προφορικής βαθμολογίας >10 και Μ.Ο. Γραπτής και Προφορικής βαθμολογίας >08 σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η μαθήτρια Ν επαναλαμβάνει την τάξη ή παραπέμπεται;

25 Παρατήρηση: Το σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί άμεσα καθώς είναι δυνατόν να αποτελέσει πραγματική περίπτωση. στην Α΄ τάξη με 10 μαθήματα έχει: Μαθηματικά 10, Ελληνική Γλώσσα 10 σε όλα τα άλλα μαθήματα 09. Μ. Ο όλων των μαθημάτων=9,2 και ικανοποιείται η προϋπόθεση β.

26 Τελικό συμπέρασμα για την Α τάξη
Ενώ με το προηγούμενο σύστημα για να γίνει προαγωγή του μαθητή από την Α στη Β τάξη απαιτούσε Γενικό Μ.Ο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων μεγαλύτερο ή ίσο του 09,5 το νέο σύστημα απαιτεί Γενικό Μ.Ο όλων των μαθημάτων μεγαλύτερο ή ίσο του 10 ΚΑΙ στα Μαθηματικά και στην Ελληνική γλώσσα (σε κάθε διακριτό αντικείμενο) βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 10 ΚΑΙ σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 08.

27 Τάξη B΄

28 Μαθήματα B τάξης (Γεν. Π)
1 .Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία [2 ώρες], Νέα Ελληνική Γλώσσα[2ώρες] Λογοτεχνία [2 ώρες] Σύνολο 6 ώρες Tρια διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

29 Μαθήματα Β τάξης (Γεν. Π)
2. Μαθηματικά Άλγεβρα[3ώρες ], Γεωμετρία [2ώρες] Σύνολο 5 ώρες Δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

30 Μαθήματα Β τάξης (Γεν. Π)
3.Φυσικές Επιστήμες Φυσική[2ώρες] , Χημεία[2 ώρες], Βιολογία[2ώρες] Σύνολο 6 ώρες Tρια διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

31 Μαθήματα Β τάξης (Γεν. Π)
4.Θρησκευτικά [2 ώρες] 5.Ιστορία [2 ώρες] 6.Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) [2 ώρες]

32 Μαθήματα Β τάξης (Γεν. Π)
7.Πολιτική Παιδεία Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου Κοινωνιολογία [2 ώρες] Διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

33 Μαθήματα Β τάξης (Γεν. Π)
Μαθήματα Β τάξης (Γεν. Π) 8. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ [1 ώρα] 9. Φιλοσοφία [2 ώρες] 10.Φυσική Αγωγή [1 ώρα] 11.Ερευνητική Εργασία [1 ώρα] ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 30

34 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

35 ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 5 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

36 1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ανθρωπιστικών Σπουδών

37 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία [3 ώρες ]
Μαθήματα 1ης Ο.Π Β τάξης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία [3 ώρες ] Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη [2 ώρες ]

38 2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Θετικών Σπουδών

39 Μαθήματα 2ης Ο.Π Β τάξης Φυσική [3 ώρες] Μαθηματικά [2 ώρες]

40 Β. Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων:
50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση). 50% : Επιλογή Διδάσκοντα. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τον διδάσκοντα

41 Βαθμός προαγωγής από την Β στη Γ τάξη
1. Για κάθε μάθημα ξεχωριστά βγαίνει ο Μ.Ο Προφορικών των δύο τετραμήνων + τον Γραπτό βαθμό και διαιρείται δια 2 2.Στα μαθήματα που υπάρχουν κλάδοι βγαίνει ένας βαθμός. 3.Ο Μ.Ο των 13 μαθημάτων συνολικά δίνει το βαθμό της Β τάξης.

42 Γ. Προαγωγή Ο μαθητής προάγεται από την Β΄ τάξη στην Γ τάξη
όταν ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

43 Γ. Προαγωγή α) Βαθμός Β τάξης μεγαλύτερος ή ίσος του 10
α) Βαθμός Β τάξης μεγαλύτερος ή ίσος του 10 β) Στα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα (σε κάθε διακριτό αντικείμενο) και Μαθηματικά (σε κάθε διακριτό αντικείμενο) και καθενός από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού ο Μ.Ο. Προφορικών και Γραπτών μεγαλύτερος ή ίσος του 10 και στα άλλα μαθήματα μεγαλύτερος ή ίσος του 08

44 Παραδείγματα: Η μαθήτρια Λ της Β΄ τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 11
και στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Μ.Ο. γραπτής και προφορικής βαθμολογίας 9,4 (<10) καθώς και στην Φυσική (ή σε οποιοδήποτε άλλο μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει) 9 (<10).

45 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η μαθήτρια Λ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φυσική.

46 Τελικό συμπέρασμα για τη Β τάξη
Ενώ με το προηγούμενο σύστημα για να γίνει προαγωγή του μαθητή από την Β στη Γ τάξη απαιτούσε Γενικό Μ.Ο των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων μεγαλύτερο ή ίσο του 09,5 το νέο σύστημα απαιτεί Γενικό Μ.Ο όλων των μαθημάτων μεγαλύτερο ή ίσο του 10 ΚΑΙ στα Μαθηματικά και στην Ελληνική γλώσσα (σε κάθε διακριτό αντικείμενο) βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 10 ΚΑΙ σε όλα τα μαθήματα της Ο.Π βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 10 ΚΑΙ σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 08.

47 Τάξη Γ΄

48 Μαθήματα Γ τάξης (Γεν. Π)
1.Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία [4 ώρες], Λογοτεχνία [2 ώρες] Σύνολο 6 ώρες Δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους, ένας βαθμός ως Μ.Ο.

49 Μαθήματα Γ τάξης (Γεν. Π)
2.Θρησκευτικά [1 ώρα] 3.Ιστορία [2 ώρες] 4.Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) [2 ώρες]

50 Μαθήματα Γ τάξης (Γεν. Π)
Μαθήματα Γ τάξης (Γεν. Π) 5. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ [2 ώρες] 6. Φυσική Αγωγή [1 ώρα] ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΓΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 14

51 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

52 ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 20 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

53 1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Ανθρωπιστικών Σπουδών

54 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία [10 ώρες ]
Μαθήματα 1ης Ο.Π Γ τάξης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία [10 ώρες ] Λατινικά [4 ώρες] Ιστορία [6 ώρες]

55 2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
2η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Θετικών Σπουδών

56 Μαθήματα 2ης Ο.Π Γ τάξης Φυσική [6 ώρες] Μαθηματικά [8 ώρες]
Μαθήματα 2ης Ο.Π Γ τάξης Φυσική [6 ώρες] Μαθηματικά [8 ώρες] ή Βιολογία [8 ώρες] Χημεία [6 ώρες] Τα Μαθηματικά ή η Βιολογία επιλέγεται ανάλογα από τις επιστήμες που θα είναι υποψήφιος

57 3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
3η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών

58 Μαθήματα 3ης Ο.Π Γ τάξης Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής [8 ώρες]
Μαθήματα 3ης Ο.Π Γ τάξης Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής [8 ώρες] Αρχές Οικονομικής Επιστήμης [6 ώρες] ή Αρχές Φυσικών Επιστημών [6 ώρες] Στοιχεία Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών [6 ώρες] ή Ιστορία [6 ώρες] Τα μαθήματα επιλέγονται ανάλογα από τις επιστήμες που θα είναι υποψήφιος

59 Ειδικά Μαθήματα Για την άσκηση των υποψηφίων, δύνανται να λειτουργήσουν σε επίπεδο Δ.Ε και σε ώρες εκτός λειτουργίας σχολείων «ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» στο Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο ,στα Ισπανικά και στα Ιταλικά.

60 Β. Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων:
50% : Από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση). 50% : Επιλογή Διδάσκοντα.

61 Θέματα ενδοσχολικών εξετάσεων
Στο μάθημα Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Γ΄ τάξης με διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους την Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία εξετάζεται ως ενιαίο γνωστικό αντικείμενο με αναλογία θεμάτων 60% και 40% αντίστοιχα.

62 H βαθμολόγηση γίνεται από τον Διδάσκοντα
Αξιολόγηση γραπτών H βαθμολόγηση γίνεται από τον Διδάσκοντα

63 Βαθμός Απόλυσης 1. Για κάθε μάθημα ξεχωριστά
βγαίνει ο Μ.Ο Προφορικών των δύο τετραμήνων + τον Γραπτό βαθμό και το άθροισμα διαιρείται δια 2 2.Στα μαθήματα που υπάρχουν κλάδοι βγαίνει ένας βαθμός (Μ.Ο). 3.Ο Μ.Ο όλων των μαθημάτων συνολικά δίνει το βαθμό απόλυσης.

64 όταν ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:
Γ. Απόλυση Ο μαθητής απολύεται όταν ισχύουν και οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

65 Γ. Απόλυση α) Βαθμός απόλυσης μεγαλύτερος ή ίσος του 10
α) Βαθμός απόλυσης μεγαλύτερος ή ίσος του 10 β) Στα μαθήματα: Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία (σε κάθε διακριτό αντικείμενο) και καθενός μαθήματος της ομάδας προσανατολισμού ο Μ.Ο. Προφορικών και Γραπτών μεγαλύτερος ή ίσος του 10 και στα άλλα μαθήματα μεγαλύτερος ή ίσος του 08

66 και 7,5 (<08) στην Ξένη Γλώσσα .
Παραδείγματα: Ο μαθητής Μ της Γ΄ τάξης έχει Μ.Ο μαθημάτων 12 και στα μαθήματα: Λατινικά έχει 9,5 (<10) και 7,5 (<08) στην Ξένη Γλώσσα .

67 παραπέμπεται σε επανεξέταση Λατινικά και ξένη Γλώσσα.
Παραδείγματα: Ο μαθητής Μ παραπέμπεται σε επανεξέταση στα μαθήματα: Λατινικά και ξένη Γλώσσα.

68 Πανελλαδικές εξετάσεις
Εφαρμογή: Μάιος-Ιούνιος 2016

69 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης
Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές 1η Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων (1η Ο.Π.)

70 Εξεταζόμενα Μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ιστορία Λατινικά Αριθμός μαθημάτων: 4

71 2o Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 2η Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων (2η Ο.Π.)

72 Εξεταζόμενα Μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Μαθηματικά
Φυσική Χημεία Αριθμός μαθημάτων: 4

73 3ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης
3ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης Επιστήμες Υγείας 2η Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων (2η Ο.Π.)

74 Εξεταζόμενα Μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Βιολογία Φυσική
Χημεία Αριθμός μαθημάτων: 4

75 4ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης
4ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης Επιστήμες Οικονομίας –Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών 3η Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων (3η Ο.Π.)

76 Εξεταζόμενα Μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Αριθμός μαθημάτων: 4

77 5ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης
5ο Επιστημονικό Πεδίο Ειδίκευσης Παιδαγωγικών Επιστημών 3η Ομάδα Προσανατολισμού Μαθημάτων (3η Ο.Π.)

78 Εξεταζόμενα Μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Αρχές Φυσικών Επιστημών Ιστορία Αριθμός μαθημάτων: 4

79 Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων
50% :Από Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (κλήρωση ) 50% : Επιλογή από την Κεντρική επιτροπή Εξετάσεων (ΚΕΕ)

80 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου ΒΑΘΜΟΥ Υπολογίζεται πρώτα ο Μέσος όρος των Γραπτών Πανελλαδικών Εξετάσεων (Μ .Ο) =(α +β+γ+δ)/4, όπου α, β,γ,δ οι βαθμοί των γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων στα 4 μαθήματα.

81 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου ΒΑΘΜΟΥ Υπολογίζεται ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) όπου προσμετρούνται οι βαθμοί προαγωγής και απόλυσης Α,Β και Γ Λυκείου

82 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5ου ΒΑΘΜΟΥ Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης
(Β.Π.Α.) =(Α*0,4 +Β*0,7+Γ*0,9)/2 όπου Α, Β, οι βαθμοί προαγωγής των Α΄ και Β΄ τάξεων αντίστοιχα και Γ ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης, αφού αυτοί πρώτα έχουν αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω. Αυτός ο Β.Π.Α. είναι ο 5ος βαθμός.

83 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Αν κάποιος από τους βαθμούς προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει πάνω από 1 μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο.

84 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής της Α΄ και Β΄ τάξης καθώς και ο βαθμός απόλυσης της Γ΄ τάξης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικές εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή

85 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή

86 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο μαθητής Χ έχει : Βαθμό προαγωγής: Α΄ Λυκείου 17 Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου 14 Βαθμό απόλυσης : Γ΄ Λυκείου 11 έχει γράψει στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: 11,12,14,15

87 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο μαθητής Χ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: (11+12 +14 +15) / 4 =13

88 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (Το 15 προσαρμόζεται να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.(13)
Ο βαθμός 17 της Α΄ τάξης γίνεται: 14 (Το 15 προσαρμόζεται να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.(13) Ο βαθμός της Β΄ τάξης 14 μένει ως έχει δηλαδή 14 (απέχει ήδη 1 μονάδα άρα μένει ως έχει) Ο βαθμός της Γ΄ τάξης 11 γίνεται 12 (βελτιώνεται κατά 1 μονάδα που είναι και το μέγιστο όριο)

89 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α) Β.Π.Α.= (14* 0,4+ 14* 0,7+ 12* 0,9)/2=13,1 που αποτελεί τον 5ο βαθμό. Έτσι ο μαθητής Χ έχει τους βαθμούς: 11, 12 ,14 ,15, 13,1 με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδο του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

90 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ο μαθητής Υ έχει : Βαθμό προαγωγής: Α΄ Λυκείου 13 Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου 12 Βαθμό απόλυσης : Γ ΄ Λυκείου 14 Ο μαθητής Υ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: 12,13,14,14

91 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ο μαθητής Υ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα: (12+13 +14 +14) / 4 =13

92 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (είναι ο ίδιος με τον Μ.Ο.)
Ο βαθμός της Α΄ τάξης παραμένει 13 (είναι ο ίδιος με τον Μ.Ο.) Ο βαθμός 12 της Β΄ τάξης γίνεται 13 (αφού είναι μικρότερος του Μ.Ο. και άρα αυξάνει κατά 1 μονάδα αφού δεν ξεπερνά με αυτόν τον τρόπο το 13 που είναι ο Μ.Ο.) Ο βαθμός της Γ΄ τάξης παραμένει 14 (αφού αυτός είναι μεγαλύτερος κατά 1 μονάδα από τον Μ.Ο άρα δεν αναπροσαρμόζεται)

93 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α)
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α) Β.Π.Α.= (13* 0,4+ 13* 0,7+ 14* 0,9)/2=13,45 που αποτελεί και τον 5ο βαθμό. Έτσι ο μαθητής Υ έχει τους βαθμούς: 12, 13 , 14 , 14, 13,45 με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδο του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

94 Παρατηρήσεις Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται μετά την απόλυση του μαθητή από το Γενικό Λύκειο. Άρα μαθητής που δεν απολύεται δεν συμμετέχει στις πανελλήνιες εξετάσεις.

95 Παρατηρήσεις Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για τους μαθητές που το σχολικό έτος θα είναι στην Α΄ τάξη Λυκείου και για τις επόμενες σχολικές χρονιές.

96 Σημαντική Παρατήρηση Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ,η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου κάθε έτους καθορίζονται : Ο αριθμός των εισακτέων ανά Σχολή Τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή Ο συντελεστής βαρύτητας σε ένα μάθημα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα (θα καθορίζεται κατόπιν προτάσεως της κάθε σχολής)

97 Δεν έχει ξεκαθαριστεί :
1. Πως θα υπολογίζονται τα μόρια εισαγωγής με βάση τον βαθμό πρόσβασης (καθορίζεται με Υ.Α.)

98 Δεν έχει ξεκαθαριστεί :
2. Πως θα τίθενται τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄και Β τάξης και των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης των ΓΕ.Λ. σε σχέση με την κλήρωση του 50% των θεμάτων (ηλεκτρονική ή όχι) και με τι εμβέλεια (Εθνική, Νομαρχιακή, Περιφερειακή ,σχολική μονάδα ;). ( Μπορεί να καθοριστεί με Υ.Α. )

99 Δεν έχει ξεκαθαριστεί :
3. Ποιες σχολές ή τμήματα ανήκουν σε κάθε Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.) (αναμένεται να καθοριστεί με Υ.Α).

100 Δεν έχει ξεκαθαριστεί :
4. Ποια θα είναι η ύλη από την οποία θα μπαίνουν τα θέματα στην τράπεζα θεμάτων (Αν θα είναι σε πανελλαδική εμβέλεια απαιτείται συντονισμός ύλης.) (αναμένεται να καθοριστεί με Υ.Α).

101 Ο Νόμος δίνει το δικαίωμα
Σημαντική επισήμανση Ο Νόμος δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Παιδείας να αναπροσαρμόζει όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 δηλαδή : μαθήματα, τρόπος εξετάσεων, Επιστημονικά Πεδία Εξειδίκευσης , Β.Π.Α. κ.α.

102 Ευχαριστούμε τον σχολικό σύμβουλο Μαθηματικών περιφέρειας Δωδεκανήσου κο Καραγιάννη ,για το υλικό που ανάρτησε στο διαδίκτυο .

103 Θα είμαστε πάντα διαθέσιμοι για ενημέρωση για τις καινούργιες Υπουργικές αποφάσεις και θα προσπαθήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό να επιλύσουμε τυχόν απορίες σας.

104 Επίσης σας υπενθυμίζουμε τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (Μονοφατσίου 8
2ος όροφος τηλ ) όπου μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας ή κατόπιν ραντεβού να κάνετε το Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

105 Το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
Σας εύχεται Καλή επιτυχία στις επιλογές σας

106 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2013 (Ν. 4186 ΦΕΚ:193/17-09-2013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α΄ τάξης Λυκείου Σχολικό Έτος: 2013-2014 Επιμέλεια παρουσίασης :Νίκος Ασλάνης(ΠΕ03)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google