Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

16 Ιανουαρίου 20031 Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση Λίνα Γουσίου, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "16 Ιανουαρίου 20031 Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση Λίνα Γουσίου, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 16 Ιανουαρίου 20031 Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση Λίνα Γουσίου, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, lina@grnet.gr Δημήτρης Κορμπέτης, Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, korb@uth.gr Ιωάννης Κοροβέσης, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Δίκτυο Αριάνδη, ycor@epmhs.gr Θεόδωρος Καρούνος, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας, karounos@grnet.grkarounos@grnet.gr Κωστής Οικονομίδης, Κέντρο Δικτύου Τηλεματικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, kdo@uth.gr

2 216 Ιανουαρίου 2003 Θέματα παρουσίασης Ορισμός Μοντέλο ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ ακαδημαϊκή κοινότητα και Διαδίκτυο Πλεονεκτήματα / Αδυναμίες ΕΛ/ΛΑΚ Διεθνής εμπειρία στην Εκπαίδευση Πρωτοβουλίες ΕΔΕΤ και ΥπΕΠΘ Παραδείγματα Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

3 316 Ιανουαρίου 2003 Ορισμός ΕΛ/ΛΑΚ Εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και διάθεσης λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ σημαίνει ότι: –είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας –ο πηγαίος κώδικας μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεμηθεί ελεύθερα, με ή χωρίς αλλαγές, χωρίς χρέωση απόκτησης άδειας

4 416 Ιανουαρίου 2003 Μοντέλο ανάπτυξης Ανοικτό μοντέλο ανάπτυξης κατά το πρότυπο ανάπτυξης των επιστημονικών εργασιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ανοικτό δίκτυο ‘εθελοντών’ προγραμματιστών, οι οποίοι αναπτύσσουν και διορθώνουν τον κώδικα παράλληλα. Ο κώδικας διορθώνεται και εμπλουτίζεται μέσω της διαδικασίας “peer review ”: νέες εκδόσεις κυκλοφορούν ταχύτατα και σε μεγάλη συχνότητα. Όπως και η γνώση, το ΕΛ/ΛΑΚ ανήκει σε όλους.

5 516 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ, ακαδημαϊκή κοινότητα και Διαδίκτυο Η ακαδημαϊκή κοινότητα, το ΕΛ/ΛΑΚ και το Διαδίκτυο συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους στη βάση των κοινών αρχών λειτουργίας και ανάπτυξης από τις οποίες διέπονται. Η αμφίδρομη και αλληλένδετη σχέση μεταξύ του Διαδικτύου και του ΕΛ/ΛΑΚ απετέλεσε το έδαφος για την ανάπτυξη του Διαδικτύου με βάση το ΕΛ/ΛΑΚ, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ με βάση το Διαδίκτυο.

6 616 Ιανουαρίου 2003 Πλεονεκτήματα / Αδυναμίες ΕΛ/ΛΑΚ Πλεονεκτήματα –Αξιοπιστία –Διαλειτουργικότητα –Ποιοτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης –Εξοικονόμηση πόρων –Ελεύθερα διαθέσιμο, (Δεν εξαναγκάζει τους μαθητές να αγοράζουν λογισμικό) –Ασφάλεια Αδυναμίες –Έλλειψη εξασφάλισης ανάπτυξης –Δυσκολία ακριβούς γνώσης υπαρχόντων προγραμμάτων και επιπέδου ανάπτυξης –Ανεπαρκής διαφήμιση

7 716 Ιανουαρίου 2003 Ευρωπαϊκή Ένωση Απο το 1998 και για τα επόμενα χρόνια (2003-2006) η ΕΕ προωθεί το ΕΛ/ΛΑΚ. Πρωτοβουλία eEurope 2005 : “ τα Κράτη – Μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης μέχρι το 2003. Αναγκαία βήματα στην κατεύθυνση αυτή είναι η υιοθέτηση ανοιχτών προτύπων, εργαλείων και αρχιτεκτονικής στα έργα εκσυγχρονισμού της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η προώθηση του ανοιχτού λογισμικού ”. Δυνατότητα χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα IDA, eTEN, eContent, eLearning, ITCOLE, OSMOSIS, ELECTRA.

8 816 Ιανουαρίου 2003 Διεθνής Εμπειρία στην Εκπαίδευση Η εκπαίδευση αποτελεί φυσικό χώρο χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ. Πολλά παραδείγματα χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης –σε πλούσιες και φτωχές χώρες –σε διαφορετικά επίπεδα διείσδυσης –με μεγάλο βαθμό επιτυχίας –με ενθουσιώδη υποδοχή από τους μαθητές

9 916 Ιανουαρίου 2003 Διεθνής Εμπειρία στην Εκπαίδευση Βασικότεροι λόγοι χρήσης –Παιδαγωγικοί λόγοι (αύξηση δημιουργικότητας και πιο σφαιρική πρόσβαση των μαθητών σε πλατφόρμες ΤΠΕ) –Αναβάθμιση δικτύου με χρήση παλαιών Η/Υ, δυνατότητα χρήσης παλαιού εξοπλισμού –Εύκολη συντήρηση, αξιοπιστία, μεγάλη προσαρμοστικότητα –Εξοικονόμηση πόρων για άλλες δραστηριότητες των σχολείων

10 1016 Ιανουαρίου 2003 Διεθνής Εμπειρία στην Εκπαίδευση Βασικότερες εφαρμογές –Servers (intranet, Ιnternet) –Εργαστήρια πληροφορικής –Desk-top εφαρμογές, σε αρκετά μικρότερο αλλά αυξανόμενο βαθμό

11 1116 Ιανουαρίου 2003 Πρωτοβουλίες ΕΔΕΤ Οργάνωση ενημερωτικής διημερίδας Ιούνιος 2002 Δημιουργία του δικτυακού τόπου http://www.open- source.gr, o οποίος παρέχει πληροφορίες και νέα σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚhttp://www.open- source.gr Δημιουργία και ανάπτυξη γλωσσαρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Εξελληνισμός του OpenOffice σε συνεργασία με τη SUN Δημιουργία πλήρως εξελληνισμένης διανομής ΕΛ/ΛΑΚ Linux που θα περιλαμβάνει: – γραφικό περιβάλλον (KDE και Gnome) – πακέτο εφαρμογών γραφείου (ΟpenOffice) – Πρόγραμμα πλοήγησης (Mozilla)

12 1216 Ιανουαρίου 2003 Πρωτοβουλίες ΥπΕΠΘ Δικτυακός τόπος http://www.ypepth.gr/el_ec_page1937.htm, ο οποίος παρέχει πληροφορίες και νέα σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαίδευση. http://www.ypepth.gr/el_ec_page1937.htm Παράλληλη εγκατάσταση Linux και εφαρμογών γραφείου ΕΛ/ΛΑΚ σε σταθμούς εργασίας σε κάθε εργαστήριο πληροφορικής ενιαίου λυκείου και σχολείου της τεχνικής εκπαίδευσης και σε 200 γυμνάσια. Οι μαθητές της ειδικότητας της πληροφορικής στη τεχνική εκπαίδευση διδάσκονται και Linux, στο πλαίσιο του μαθήματος ‘ Λειτουργικά Συστήματα ’. Πιλοτική λειτουργία 3 εργαστηρίων πληροφορικής γυμνασίων βασισμένα αποκλειστικά σε ΕΛ/ΛΑΚ.

13 1316 Ιανουαρίου 2003 Πρωτοβουλίες ΥπΕΠΘ Χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (6.500 από σύνολο 10.000 σχολειών ήδη συνδεδεμένα καθώς και 1.000 διοικητικές μονάδες) Προγράμματα ΕΛ/ΛΑΚ που χρησιμοποιούνται στους servers του ΠΣΔ: qMail,squid, squidguard, Apache, HordeIMP, MySQL, FreeRadius, MRTG, phpBB, Dnews, OpenLDAP. Το ΥπΕΠΘ θα χρηματοδοτήσει τον εξελληνισμό ΕΛ/ΛΑΚ εκπαιδευτικών εφαρμογών που θα προταθούν από την Ομάδα Ανάπτυξης της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΥπΕΠΘ

14 1416 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - Νηπιαγωγείο GCompris - απλό εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά από 3 ετών. Διδάσκει χρήση του «ποντικιού» και του πληκτρολογίου, γράμματα, αριθμούς και λέξεις. Kard - είναι ένα παιχνίδι μνήμης και συγκέντρωσης για παιδιά 2 – 8 ετών. Tux Paint - πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά, με ελκυστικό περιβάλλον και ήχους.

15 1516 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - Δημοτικό Debian jr - έργο που έχει σαν σκοπό να κάνει δυνατή την χρήση του λειτουργικού Debian Linux από παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 Kalcul - Πρόγραμμα αριθμητικής για παιδιά 8-15 Kbruc - Υπολογισμοί με κλάσματα KLearnNotes - Εξάσκηση στις μουσικές νότες KTimes – Βοήθημα εκμάθησης της προπαίδειας Glogo, Turtletracks – Περιβάλλοντα γλώσσας LOGO

16 1616 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - Γυμνάσιο GPLconx - Εξερεύνηση και απεικόνιση κωνικών τομών KDE Interactive Geometry – Διαδραστικό πρόγραμμα για τη Γεωμετρία του Γυμνασίου Singular – Υπολογισμοί με πολυώνυμα The Free Physics Project – Βοήθημα φυσικής Free dictionaries - Λεξικό, Μετάφραση από και προς πολλές γλώσσες.

17 1716 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - Λύκειο GPeriodic – Περιοδικός Πίνακας στοιχείων Mek – Πρόγραμμα εξομοίωσης πειραμάτων μηχανικής

18 1816 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - ΤΕΕ Qcad, Gimp – Σχέδιο και γραφικά Klogic - Εύκολη κατασκευή και εξομοίωση ψηφιακών κυκλωμάτων

19 1916 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - Τηλεκπαίδευση ILIAS – Πλατφόρμα Τηλε-εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε από το παν. Κολωνίας The Knowledge Environment for Web-based Learning (KEWL) – Εύκολη στην εγκατάσταση Πλατφόρμα Τηλε- εκπαίδευσης με πολλές δυνατότητες OpenCourse - Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου μαθημάτων με πολλές δυνατότητες Mimerdesk Δικτυακό περιβάλλον για μεγάλη ποικιλία χρήσεων και τηλε-εκπαίδευσης.

20 2016 Ιανουαρίου 2003 ΕΛ/ΛΑΚ - Εφαρμογές Υποδομής Βlue Linux - Λειτουργικό σύστημα υπολογιστών σε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Προσφέρει εκπαιδευτικά πακέτα, και εύκολο πρόγραμμα εγκατάστασης. Openoffice - εξελληνισμένη εφαρμογή γραφείου, συμβατή με Microsoft Office (κειμενογράφος, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις) Mozilla – εξελληνισμένο πρόγραμμα πλοήγησης. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία (chat), ατζέντα και συντάκτη σελίδων Διαδικτύου.

21 2116 Ιανουαρίου 2003 Δικτυακοί Τόποι ΕΛ www.open-source.gr www.ellak.gr www.seul.org/edu www.schoolforge.net www.osef.org www.ofset.org edu.kde.org www.gnu.org/education fsub.schule.de kewlforge.uwc.ac.za www.opencourse.com www.mozilla.org www.openoffice.org www.infosoc.gr www.gsrt.gr www.hellug.gr www.linux.gr www.cordis.lu europa.eu.int/ispo/ida www.kde.org www.freshmeat.net

22 2216 Ιανουαρίου 2003 TuxPaint

23 2316 Ιανουαρίου 2003 Gcompris

24 2416 Ιανουαρίου 2003 glogo

25 2516 Ιανουαρίου 2003 Ktimes

26 2616 Ιανουαρίου 2003 KGeo

27 2716 Ιανουαρίου 2003 KmathTool

28 2816 Ιανουαρίου 2003 ΚLogic

29 2916 Ιανουαρίου 2003 Opencourse


Κατέβασμα ppt "16 Ιανουαρίου 20031 Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση Λίνα Γουσίου, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google