Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5.ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5.ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 5.ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμπτωση απόψεων στη βιβλιογραφία για την έννοια του γενικού περιβάλλοντος ΙΙ.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομία Κυβέρνηση και κράτος Κοινωνία Τεχνολογία Κλιματολογικές συνθήκες, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες, ύψος θερμοκρασίας, συγκοινωνιακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

3 ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ανάλυση στοιχείων που να οδηγεί σε σταθερή γνώση του γενικού περιβάλλοντος του της επιχείρησης είναι θέμα πολύ σοβαρό για την εκτίμηση καταστάσεων και τη λήψη αποφάσεων. Από την πλημμελή οργάνωσή του μπορεί να προκύψει είτε ελλιπής πληροφόρηση είτε κακή χρήση πόρων. Η επιχείρηση βέβαια δεν μπορεί να γίνει κέντρο επιστημονικών αναλύσεων. Χρειάζεται όμως οργανωμένη προσπάθεια συλλογής πληροφοριών από τα στελέχη των επιχειρήσεων

4 ΙV.TO ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ

5

6 ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ως κοινωνικό κεφάλαιο (social capital) ορίζεται, με την ευρεία έννοια, το σύνολο των σχέσεων της επιχείρησης με τρίτους, το οποίο τη βοηθά να εργάζεται με αποτελεσματικότητα. Τρόποι ενίσχυσης κοινωνικού κεφαλαίου: Η δημιουργία δεσμών και διασυνδέσεων Η προώθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης Η ανάπτυξη συνεργασιών Το κοινωνικό κεφάλαιο αποκτά ιδιαίτερη αξία όταν επεκτείνεται και στο εξωτερικό περιβάλλον και προωθεί τις παραπάνω συνιστώσες στους πελάτες της, στους προμηθευτές της κτλ.Παράγοντες αποδυνάμωσης του κοινωνικού κεφαλαίου είναι οι νέες μορφές εργασίας, η έμφαση στις διαδικασίες κ.ά

7 6. Ο ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κλάδος (industry) της οικονομίας στον οποίο ανήκει η επιχείρηση, με τα διάφορα χαρακτηριστικά του και τις προοπτικές του για το μέλλον, είναι από τα ουσιώδη ζητήματα στην κατεύθυνση δημιουργίας στρατηγικών προγραμμάτων ΙΙ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) στις στατιστικές παρουσιάσεις της ομαδοποιεί τους τους κλάδους και υπο-κλάδους της ελληνικής οικονομίας με συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς, τίτλους και ονοματολογία.Με βάση αυτή την ομαδοποίηση γίνεται η συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση των στατιστικών στοιχείων για τις επιχειρήσεις και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

8

9

10

11 Ο τρόπος αυτός έχει τέσσερα μειονεκτήματα:
Έχει προσανατολισμό στις επιχειρήσεις και στα παραγόμενα προϊόντα ενώ απαραίτητα είναι τα στοιχεία που αφορούν την ικανοποίηση των αναγκών του ευρύτερου κοινού από αυτές. Η ομαδοποίηση αυτή έχει γενικό χαρακτήρα και δεν βοηθά ουσιαστικά στην προπαρασκευή των στρατηγικών προγραμμάτων. Η αγορά και τα προϊόντα που κυκλοφορούν έχουν εσωτερικές διασυνδέσεις των οποίων η μελέτη χρειάζεται και πολλά άλλα στοιχεία. Η ταξινόμηση των επιχειρήσεων κατά κλάδο μπορεί πιθανόν να μην αντιπροσωπεύει επαρκώς τις ενδεχόμενες σχέσεις και μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους.

12 Μια περισσότερο σύνθετη ανάλυση πέραν εκείνης της μελέτης του κλάδου της επιχείρησης μπορεί να αναφέρεται στους παρακάτω άξονες: Εκτεταμένη αντιπαλότητα επιχειρήσεων Στρατηγική επιχειρησιακή περιοχή Αποστολή της επιχείρησης

13 ΙΙΙ. Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Ο όρος «συγκέντρωση» χρησιμοποιείται για να εκφράσει το γεγονός ότι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεντρώνεται σε ένα περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων.Η συγκέντρωση εκφράζεται με δείκτες συγκέντρωσης που αναφέρονται στο μερίδιο αγοράς που κατέχουν ορισμένες επιχειρήσεις σε σχέση με τις πωλήσεις, την απασχόληση ή την αξία του πάγιου ενεργητικού τους (concentration rate N corporations - CRN)

14 ΙV. O ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Οι κλάδοι της οικονομίας παρουσιάζουν μια εξέλιξη που μοιάζει πολύ με τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

15 V. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ,ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η διατήρηση ή η αναζήτηση πελατών επιβάλλουν μια οργανωμένη προσπάθεια για απόκτηση στοιχείων και πληροφοριών που τους αφορούν, τα οποία είναι πολλών ειδών, όπως : α) δημογραφικής μορφής β) γεωγραφικής μορφής. Οι προμηθευτές της επιχείρησης φροντίζουν για τα κεφάλαια που αυτή έχει ανάγκη, τις πρώτες ύλες που της χρειάζονται, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό, οι οποίοι είναι παράγοντες που επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές. Οι ανταγωνιστές της επιχείρησης επηρεάζουν με διάφορες μορφές καθοριστικά το μέλλον της επιχείρησης και αποτελούν συστατικά στοιχεία των στρατηγικών αναλύσεων.

16 Τα υποκατάστατα προϊόντα αποτελούν τη μόνιμη απειλή για τα προϊόντα μιας επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις δεν ανταγωνίζονται μόνο αναμεταξύ τους, αλλά ανταγωνίζονται και στην προσέλκυση επενδυτών, για να καταστήσουν δηλαδή τη μετοχή τους γνωστή και προτιμητέα σε σχέση με άλλες μετοχές.

17 VI. H ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

18 Τα παίγνια « κερδίζω – κερδίζεις » («win –win»)
Σύμφωνα με την άποψη του Porter, όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο του Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1980), δύο επιχειρήσεις ή δύο ομάδες επιχειρήσεων δρουν ανταγωνιστικά με απώτερο σκοπό το αποτέλεσμα του παιγνίου μεταξύ παικτών να είναι «κερδίζω – χάνεις»(win - loose).Οι Brandenburger και Nalebuff (1995)ισχυρίζονται ότι ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παίγνιο που οδηγεί σε αποτέλεσμα «κερδίζω – κερδίζεις»(win –win). Σύμφωνα με την άποψη αυτή το παίγνιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή αξία της επιχείρησης (net value)και οι αλληλεπιδράσεις πραγματοποιούνται κατά μήκος δύο αξόνων: α. στον κατακόρυφο άξονα των παικτών που είναι συμπληρωματικοί ή υποκατάστατοι β. στον οριζόντιο άξονα πελατών και προμηθευτών

19 Η καθαρή αξία της εταιρείας είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των δυνάμεων που δρουν κατά μήκος και των δύο αξόνων.

20 VII.Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
Η παγκοσμιοποίηση των αγορών, η κατάργηση των εμπορικών συνόρων, η ανάπτυξη της κοινωνίας των δικτύων υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις σε ευελιξία και μόνιμο προσανατολισμό στις διεθνείς εξελίξεις και αλλαγές. Υπάρχει διεθνής τάση για συγχωνεύσεις και εξαγορές (mergers and acquisitions) αλλά και για αποσυγχώνευση (dimerger) των επιχειρήσεων. Η ευαισθησία του κόσμου στα θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος ώθησε πολλές εταιρίες να αναπτύξουν πράσινη πολιτική και να την αναδείξουν σε ειδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

21 VIIΙ.ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
Το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων ή των αλλαγών περιέχει ευκαιρίες με την έννοια των δυνατοτήτων για ανάπτυξη αλλά και απειλές ή κινδύνους. Oι ευκαιρίες και οι απειλές προέρχονται από μια ποικιλία πηγών και αιτίων που μπορεί να σχετίζονται με την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική, με την νομοθεσία, τον ανταγωνισμό , την τεχνολογία αλλά και το λεγόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Η κλασσική μορφή ανάλυσης των ευκαιριών και των απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος καθιερώθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία ως ΔΑΕΑ από τα αρχικά των λέξεων «δυνάμεις -αδυναμίες - ευκαιρίες - απειλές».


Κατέβασμα ppt "5.ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google