Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ Συνεργατική Δημιουργία Τέχνης για την Μείωση της Περιθωριοποίησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ Συνεργατική Δημιουργία Τέχνης για την Μείωση της Περιθωριοποίησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ Συνεργατική Δημιουργία Τέχνης για την Μείωση της Περιθωριοποίησης

2  Εννέα (9) εκπαιδευτικές δραστηριότητες από κάθε εταίρο Τρεις (3) δραστηριότητες με θέμα «Μείωση Περιθωριοποίησης Τρεις (3) δραστηριότητες με θέμα «Εμπειρίες με το Διαφορετικό» Τρεις (3) δραστηριότητες με θέμα «Ανάπτυξη της Δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας» Σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και από τους 5 εταίρους: Σαράντα πέντε (45)

3  Είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικοί στόχοι  Δέκα (10) για τη κατηγορία «Εμπειρίες με το Διαφορετικό»  Έξι (6) για τη κατηγορία «Μείωση Περιθωριοποίησης»  Έξι (6) για τη κατηγορία «Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια»

4 A. Επαφές με τη Διαφορετικότητα: Στόχοι A1. Προαγωγή της κατανόησης και επίγνωσης των παιδιών για την κοινωνική και πολιτισμική διαφορά και ποικιλότητα. A2. Προαγωγή της κατανόησης των παιδιών, όχι μόνο των διαφορών, αλλά και των κοινών σημείων. A3. Ευαισθητοποίηση των παιδιών στην ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει διαφορετικούς τρόπους ζωής, εθίμων και κοσμοθεωριών, οι οποίες εμπλουτίζουν άτομα και κοινωνίες. A4. Ενδυνάμωση των παιδιών να αναγνωρίζουν τον «εμπλουτισμό των διαφορών» σε ατομικό/τοπικό/διεθνές επίπεδο. A5. Ενδυνάμωση της αντίληψης των παιδιών ότι η διαφορετικότητα μπορεί να είναι προτέρημα. A6. Προαγωγή των θετικών στάσεων των παιδιών προς τη γνωριμία και διάδραση με «άλλους» ανθρώπους, μέρη και κουλτούρες. A7. Προαγωγή του σεβασμού των παιδιών για τη διαφορετικότητα σε όλες τις περιοχές της ανθρώπινης ζωής. A8. Προαγωγή της εμπάθειας των παιδιών για άλλους μέσω μελέτης διαφορετικών προοπτικών. A9. Προαγωγή των αξιών επί των οποίων χτίζεται η ισότητα. A10. Αναγνώριση και κριτική στερεοτυπικών προσεγγίσεων προς τη «διαφορά» εντός καλλιτεχνικών και πλαισίων πραγματικής ζωής.

5 B. Μείωση Περιθωριοποίησης: Στόχοι B1. Μείωση της αρνητικής στερεοτυπικής συμπεριφοράς των παιδιών προς την αναπηρία, τις εθνικές μειονότητες, τους μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες. B2. Προαγωγή της διάδρασης των παιδιών με παιδιά από άλλες κουλτούρες, γλώσσες, θρησκείες και χαρακτηριστικά (αναπηρίες, μειονότητες και άλλες ευάλωτες ομάδες). B3. Προαγωγή της ενσωμάτωσης των παιδιών με αναπηρίες, εθνικές μειονότητες, μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες. B4. Δημιουργία ομάδων συνομηλίκων εντός των οποίων τα παιδιά αλληλεπιδρούν ελεύθερα, μοιράζοντας τις κουλτούρες και τη γνώση των για άλλες κουλτούρες μεταξύ τους. B5. Αύξηση της σχολικής και κοινωνικής συμμετοχής παιδιών που φαίνονται να είναι περιθωριοποιημένα. B6. Προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου ως κύριο εργαλείο για κοινωνική ενσωμάτωση.

6 Γ. Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Υπηκοότητα: Στόχοι Γ1. Ανατροφή αίσθησης κυριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας αίσθησης Ευρωπαϊκής ταυτότητας, βασισμένη σε κοινές αξίες, ιστορία και κουλτούρα. Γ2. Ενδυνάμωση της επίγνωσης των παιδιών ότι η Ευρώπη είναι/χρειάζεται ένα κοινό όραμα. Γ3. Προαγωγή της ενεργού υπηκοότητας των παιδιών (που πηγάζει από την ιδέα της ενεργού συμμετοχής). Γ4. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών στην οικοδόμηση της Ευρώπης, ενωμένη και εμπλουτισμένη με την πολιτισμική της ποικιλία. Γ5. Προαγωγή της εκπαίδευσης για την ειρήνη. Γ6. Προαγωγή της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΛΑΤΩΝ Συνεργατική Δημιουργία Τέχνης για την Μείωση της Περιθωριοποίησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google