Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-Word2013 Ασημίνα Σπανίδου aspanidou@di.uoa.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-Word2013 Ασημίνα Σπανίδου aspanidou@di.uoa.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-Word2013
Ασημίνα Σπανίδου

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 Προσβασιμότητα Σχεδίαση και Ανάπτυξη Περιεχομένου Μαθημάτων
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Περιεχομένου Μαθημάτων έτσι ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά περισσότεροι άνθρωποι σε περισσότερες περιστάσεις ή πλαίσια χρήσης

5 Περισσότεροι άνθρωποι
Άτομα με αισθητηριακή ή κινητική ή γνωσιακή/νευρολογική αναπηρία ή πολυαναπηρίες. Άτομα χωρίς γλωσσική ευχέρεια, με περιπτωσιακή ή περιστασιακή ανικανότητα. Χρήστες παλαιότερης τεχνολογίας. Χρήστες νέων συσκευών πληροφορικής, κινητών τηλεφώνων ή tablets. Νέους ή μη συχνούς χρήστες πληροφορικής. Ηλικιωμένους.

6 Περισσότερα πλαίσια χρήσης (1/2)
Ίσως δεν μπορούν εύκολα ή και καθόλου να δουν, να ακούσουν, να χειριστούν ή να επεξεργαστούν κάποιες μορφές πληροφορίας. Ίσως βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου τα μάτια τους ή και τα χέρια τους ή και τα αυτιά τους είναι απασχολημένα σε άλλες κύριες δραστηριότητες (π.χ. ενώ οδηγούν, όταν εργάζονται σε ένα θορυβώδες περιβάλλον). Ίσως διαθέτουν μικρή οθόνη ή οθόνη χωρίς γραφικά ή χαμηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο.

7 Περισσότερα πλαίσια χρήσης (2/2)
Ίσως δεν μιλούν ή δεν καταλαβαίνουν με ευχέρεια τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη μια πληροφορία. Ίσως έχουν δυσκολία να διαβάσουν ή να κατανοήσουν κείμενα. Ίσως δεν μπορούν να χειριστούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι. Ίσως διαθέτουν μια παλαιότερη έκδοση ενός φυλλομετρητή, ή έναν εντελώς διαφορετικό φυλλομετρητή, ή έναν φωνητικό φυλλομετρητή ή ένα διαφορετικό λειτουργικό σύστημα.

8 Προσβασιμότητα Περιεχομένου Μαθημάτων (1 από 2)
Προσβασιμότητα Περιεχομένου Μαθημάτων (1 από 2) H προσβασιμότητα επηρεάζει τους συνήθεις ανθρώπους σε ασυνήθιστες καταστάσεις.

9 Προσβασιμότητα Περιεχομένου Μαθημάτων (2 από 2)
Πολλές όψεις: Νομική. Οικονομική. Κοινωνική/Ηθική. Τεχνολογική.

10 Οικονομική πλευρά Κόστος ανάπτυξης. Κέρδη από τη λειτουργία.

11 Κόστος ανάπτυξης προσβάσιμου περιεχομένου
Από τον αρχικό σχεδιασμό. Εφαρμογή της αρχής «Σχεδίαση για όλους». Μικρότερο από +2% του συνολικού κόστους. Εκ των υστέρων τροποποιήσεις. Μπορεί να φτάσει και το 30% του κόστους που δαπανήθηκε.

12 Σχεδίαση για Όλους (Design for All – D4All)
Ισοδύναμοι όροι: Καθολική Σχεδίαση Σχεδίαση Ενσωμάτωσης (inclusive design) Η ενσυνείδητη και συστηματική προσπάθεια της εκ των προτέρων εφαρμογής αρχών, μεθόδων και εργαλείων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που είναι προσβάσιμα και χρηστικά από όλους τους πολίτες και επομένως η αποφυγή της ανάγκης εκ των υστέρων προσαρμογών ή εξειδικευμένης σχεδίασης. Η διαδικασία σχεδίασης που μεγιστοποιεί τη δυνατότητα αποδοχής.

13 Κέρδη από τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου (1 από 3)
Η αύξηση της δυνατότητας χρήσης από περισσότερους ανθρώπους. Αύξηση της δυνατότητας εύρεσης του περιεχομένου μέσω μηχανισμών αναζήτησης. Αύξηση δυνατότητας χρήσης σε περισσότερες καταστάσεις. Αύξηση χρηστικότητας. Αύξηση της θετικής εικόνας του Ιδρύματος.

14 Κέρδη από τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου (2 από 3)
Μείωση του κόστους συντήρησης του περιεχομένου. Μείωση του συνολικού όγκου αποθήκευσης του περιεχομένου στους εξυπηρετητές (servers) των ιστοθέσεων. Μείωση της ανάγκης δημιουργίας πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου (π.χ. για φορητές συσκευές).

15 Κέρδη από τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου (3 από 3)
Μείωση του κόστους των προστίμων και των δικαστικών εξόδων λόγω της μη συμμόρφωσης, στις χώρες που υπάρχει σχετική νομοθεσία. Μείωση του κόστους παραγωγής περιεχομένου σε εναλλακτικές μορφές, π.χ. παραγωγή ακουστικών βιβλίων.

16 Κοινωνική Πλευρά Η προσβασιμότητα του περιεχομένου:
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα παροχής ίσων ευκαιριών. συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος. συμπεριλαμβάνεται στη Κοινωνική Ευθύνη του ιδρύματος.

17 Υλικό που έχει αναπτυχθεί
Σύντομες οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων. Template MS-Word 2013. Αναλυτικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων. Ειδικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων (χρήση επιστημονικών συμβόλων, μαθηματικών τύπων, συμβόλων χημείας, συνδυασμό κειμένων σε πολλαπλές γλώσσες, αρχεία ήχου ή video κ.α.)

18 Δομή εγγράφου Η δομή ενός εγγράφου έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την προσβασιμότητά του. Είναι απαραίτητο να καθοριστεί το στυλ του τίτλου, των επικεφαλίδων, του σώματος κειμένου, η αρίθμηση των σελίδων κ.α. Επίσης, όταν είναι απαραίτητο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι λίστες και οι στήλες του MS-Word.

19 Στυλ εγγράφου Έγγραφα με έκταση μεγαλύτερη από μερικές παραγράφους χρειάζεται να είναι δομημένα. Χρήση ενσωματωμένων στυλ για όλο το σώμα του κειμένου, τον τίτλο, τον υπότιτλο, τις επικεφαλίδες, τις λεζάντες και τις παραγράφους. Σημείωση: Δημιουργία συνεκτικής και αντιληπτής δομής ακόμα και για τους τυφλούς χρήστες που χρησιμοποιούν πρόγραμμα αναγνώστη οθόνης με συνθετική ομιλία. Όταν πραγματοποιείτε μια τροποποίηση σε κάποιο από τα στυλ που έχετε εφαρμόσει στο κείμενό σας, τότε αυτή εφαρμόζεται αυτόματα σε όλη την έκταση του εγγράφου χωρίς άλλη δική σας παρέμβαση. Έτσι, διευκολύνονται οι όποιες αλλαγές επιθυμείτε να εφαρμόσετε και εξασφαλίζετε ότι οι αλλαγές που κάνατε θα εφαρμοστούν σε όλο το έγγραφο, χωρίς να «ξεχαστεί» κάτι.

20 Επικεφαλίδες (1/3) Δομικό στοιχείο του εγγράφου.
Απαραίτητα για λογική στη δομή του εγγράφου: Η σειρά. Τα επίπεδα. Διευκολύνεται η περιήγηση στο έγγραφο. Οι επικεφαλίδες δεν είναι απλά φράσεις γραμμένες με έντονα γράμματα, μεγαλύτερα από το υπόλοιπο κείμενο, στοιχισμένες με συγκεκριμένο τρόπο κ.α., αλλά αποτελούν δομικό στοιχείο του εγγράφου.

21 Επικεφαλίδες (2/3) Χρήση των προκαθορισμένων στυλ για τις επικεφαλίδες, δηλαδή: Επικεφαλίδα1 (Heading 1) Επικεφαλίδα2 (Heading 2) Το έγγραφο πρέπει να ξεκινάει με την πρώτου επιπέδου επικεφαλίδα. Δεν πρέπει να παραλείπεται κάποιο επίπεδο επικεφαλίδας, π.χ. Επικεφαλίδα1, έπειτα Επικεφαλίδα3.

22 Επικεφαλίδες (3/3) Η αρίθμηση των επικεφαλίδων διευκολύνει το χρήστη να αντιληφθεί το επίπεδο της λεπτομέρειας του εγγράφου στο οποίο βρίσκεται. ΠΡΟΣΟΧΗ: στον τρόπο δομής των επικεφαλίδων. … άμεση σχέση με τη δημιουργία του Πίνακα περιεχομένων και την εμφάνισή τους στο Παράθυρο περιήγησης. (διευκολύνει την πλοήγηση και την αναζήτηση στο έγγραφο) Αποφασίστε εκ των προτέρων πόσα επίπεδα επικεφαλίδων θα χρειαστούν, ώστε να γίνει η αρίθμησή τους.

23 Λίστες Οι λίστες είναι σημαντικό εργαλείο οργάνωσης του εγγράφου.
Διαμόρφωση λίστας χρησιμοποιώντας την αυτόματη εισαγωγή κουκκίδων και στυλ αρίθμησης του MS-Word. (Αλλιώς, οι Υ.Τ. δεν θα αναγνωρίσουν τη συνεκτικότητα των στοιχείων.) Σημείωση: όταν χρησιμοποιείτε κουκκίδες ή/και αρίθμηση καλό είναι η κάθε πρόταση να τελειώνει με τελεία, για να διαβάζεται σωστά από τα προγράμματα αναγνώστη οθόνης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες και οι χρήστες τους δε θα αναγνωρίσουν τη συνεκτικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις λίστες σας, αλλά θα τις ερμηνεύσουν σαν μια σειρά σύντομων ξεχωριστών παραγράφων.

24 Στήλες Χρήση των στηλών του MS-Word.
Μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Tab για να δημιουργήσετε στήλες (τα προγράμματα αναγνώστη οθόνης δε διαβάζουν σωστά τέτοιου είδους στήλες). Διαχωρίζετε τις στήλες με αρκετό περιθώριο, για να γίνονται αντιληπτές από χρήστες με μειωμένη όραση. Σημείωση: Επειδή οι στήλες μπορεί να είναι πρόκληση για τους χρήστες ορισμένων βοηθητικών τεχνολογιών, εξετάστε αν η χρήση τους στο έγγραφό σας είναι πραγματικά απαραίτητη.

25 Αντικείμενα Αντικείμενα: εικόνες, εικόνες Clip Art και φωτογραφίες.
Παρέχουν πληθώρα πληροφοριών. Όταν είναι διακοσμητικός ο ρόλος τους, δεν παρέχουν πληροφορίες στο έγγραφο. Οι πληροφορίες πρέπει να γίνονται αντιληπτές από όλους τους χρήστες (όχι απαραίτητα τα διακοσμητικά στοιχεία). ΠΡΟΣΟΧΗ: Εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα αντικείμενα.

26 Εναλλακτικό κείμενο σε αντικείμενο
Βασικοί κανόνες: Προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερώτηση: «Τι πληροφορίες μεταφέρει το αντικείμενο;» Το εναλλακτικό κείμενο θα πρέπει να είναι σύντομο, δηλαδή μερικές λέξεις ή μια φράση. Καλό είναι να μην ξεπερνάει τις δύο προτάσεις. Το εναλλακτικό κείμενο πρέπει να παρουσιάζει το περιεχόμενο και τη λειτουργία του αντικειμένου. Το εναλλακτικό κείμενο δεν πρέπει να είναι περιττό, δηλαδή να περιέχει πληροφορίες που υπάρχουν ήδη στο σώμα του κειμένου. Αν το αντικείμενο δε μεταφέρει χρήσιμες πληροφορίες, αφήστε κενό το πεδίο Περιγραφή.

27 Εισαγωγή λεζάντας σε αντικείμενο
ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να εισάγετε λεζάντα σε όλα τα αντικείμενα του εγγράφου σας … άμεση σχέση με τη δημιουργία του Πίνακα εικόνων (διευκολύνει την αναζήτηση στο έγγραφο) ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν εισάγετε λεζάντα σε κάποιο αντικείμενο πρέπει να έχετε αποδεχθεί ή απορρίψει τις αλλαγές που έχουν γίνει και να είναι απενεργοποιημένη η παρακολούθηση αλλαγών.

28 Πίνακες δεδομένων Πίνακας δεδομένων: χρησιμοποιείται για εμφάνιση δεδομένων σε συνοπτική μορφή. Οι απλοί και σωστά δομημένοι πίνακες βοηθούν όλους τους χρήστες να αντιληφθούν καλύτερα τις πληροφορίες. Τα άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν προγράμματα αναγνώστη οθόνης μπορούν να περιηγηθούν και να αντιληφθούν το περιεχόμενο του πίνακα.

29 Δημιουργία και χρήση πινάκων δεδομένων (1/2)
Πίνακες με απλή, δισδιάστατη δομή, χωρίς διαιρεμένα ή/και συγχωνευμένα κελιά. Μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο TAB ή το κενό διάστημα για να δημιουργήσετε δομές που να μοιάζουν με πίνακες. Δεν αναγνωρίζονται σωστά από τα προγράμματα αναγνώστη οθόνης. Μη χρησιμοποιείτε κενά κελιά για να μορφοποιήσετε τους πίνακές σας.

30 Δημιουργία και χρήση πινάκων δεδομένων (2/2)
Μη χρησιμοποιείτε πίνακες για να διατάξετε κείμενο ή άλλα αντικείμενα. Οι πίνακες να διαβάζονται λογικά. Αν εκτείνονται σε παραπάνω από μία σελίδες χρειάζονται γραμμή (ή στήλη) κεφαλίδας. (Η γραμμή κεφαλίδας εισάγεται αυτόματα και στην επόμενη σελίδα. Το ίδιο θα συμβεί και αν επιλέξετε μια στήλη ως κεφαλίδα.) Εισάγετε περιγραφή ή επεξήγηση, υπό μορφή εναλλακτικού κειμένου, για διευκόλυνση των χρηστών υποστηρικτικών τεχνολογιών.

31 Εισαγωγή μαθηματικών Εισαγωγή εξίσωσης μέσω του Equation Editor.

32 Συνδέσεις (1/2) Οι συνδέσεις σε ένα έγγραφο MS-Word μπορεί να είναι υπερ-συνδέσεις ή παραπομπές. Στο MS-Word μια υπερ-σύνδεση μπορεί να είναι: Εσωτερική: συνδέει τα στοιχεία ενός εγγράφου, όπως είναι οι παραπομπές (επικεφαλίδες, εικόνες, πίνακες). Εξωτερική: συνδέει τα στοιχεία ενός εγγράφου με ένα εναλλακτικό αρχείο, μια ιστοσελίδα, κ.α.

33 Συνδέσεις (2/2) Οι παραπομπές:
είναι ένας τρόπος σύνδεσης ενός στοιχείου του εγγράφου, όπως μια εικόνα, μια επικεφαλίδα, μια υποσημείωση, μια εξίσωση ή ένας πίνακας με μια θέση μέσα στο κείμενο. εισάγονται από προεπιλογή ως υπερ-συνδέσεις (εσωτερική υπερ-σύνδεση) και ενημερώνονται αυτόματα αν μετακινηθεί το περιεχόμενο σε άλλη θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν εισάγετε παραπομπές στο έγγραφό σας πρέπει να έχετε αποδεχθεί ή απορρίψει τις αλλαγές που έχουν γίνει και να είναι απενεργοποιημένη η παρακολούθηση αλλαγών.

34 Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης (1/2)
Για προσβάσιμες υπερ-συνδέσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε περιγραφικό κείμενο μαζί με την πλήρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι σύνδεσμοι θα διαβάζονται σωστά με βάση το περιεχόμενο του κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε εικόνες για υπερ-συνδέσεις βεβαιωθείτε ότι το εναλλακτικό τους κείμενο είναι κατάλληλο, δηλαδή αφορά τις ίδιες τις συνδέσεις, για να μπορεί το πρόγραμμα αναγνώστη οθόνης να τις εντοπίσει.

35 Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης (2/2)
Βασικές οδηγίες για υπερ-συνδέσεις: Οι υπερ-συνδέσεις πρέπει να ελέγχονται, για να βεβαιωθεί ο ακριβής προορισμός του συνδέσμου. Μην εισάγετε κενά στο τέλος μιας σύνδεσης, γιατί δε θα φορτώνεται η ιστοσελίδα. Χρήση ορθού κειμένου σύνδεσης, δηλαδή να είναι περιγραφικό σε σχέση με το περιεχόμενο της υπερ-σύνδεσης. Μη χρησιμοποιείτε ως κείμενο υπερ-σύνδεσης το «κάντε κλικ εδώ», γιατί προκαλεί σύγχυση στα άτομα που χρησιμοποιούν πρόγραμμα αναγνώστη οθόνης. Χρήση συμβουλής οθόνης.

36 Υποσημειώσεις ή/και Σημειώσεις τέλους
Προσθήκη επεξηγήσεων, σχολίων ή παραπομπών κειμένου σε κάποιο έγγραφο. Λεπτομερή σχόλια και σημειώσεις τέλους για αναφορές σε πηγές. Μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους αποτελείται από δύο συνδεδεμένα μέρη, δηλαδή το σημάδι παραπομπής και το αντίστοιχο κείμενο της σημείωσης.

37 Αναφορές-Βιβλιογραφία
Δημιουργία νέας πηγής: αποθήκευση πληροφοριών της πηγής στον υπολογιστή. Βιβλιογραφία: λίστα πηγών, στο τέλος του εγγράφου. MS-Word 2013: αυτόματη δημιουργία βιβλιογραφίας με βάση πληροφορίες πηγών του εγγράφου.

38 Ενσωμάτωση μεταδεδομένων στο έγγραφο (1/2)
Μεταδεδομένα: είναι οι πληροφορίες που παρέχονται σε ένα έγγραφο, πέρα από το περιεχόμενό του. Θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του εγγράφου, διευκολύνοντας την ανάκτησή του σε αυτοματοποιημένα περιβάλλοντα, όπως οι μηχανές αναζήτησης και τα προγράμματα αναγνώστη οθόνης για άτομα με τύφλωση.

39 Ενσωμάτωση μεταδεδομένων στο έγγραφο (2/2)
Σημείωση: Οι λέξεις-κλειδιά έχουν σχέση με το περιεχόμενο του εγγράφου. Στην αναζήτηση θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική ταξινόμησή του, ως προς τη συνάφεια και στην ανάκτησή του. Υψηλή βαθμολόγηση του εγγράφου στην αναζήτηση για λέξεις-κλειδιά σχετικές με λέξεις αναζήτησης του χρήστη.

40 Καθορισμός γλώσσας εγγράφου
Προκειμένου οι υποστηρικτικές τεχνολογίες (π.χ. τα προγράμματα αναγνώστη οθόνης) να παρουσιάσουν το έγγραφό σας με ακρίβεια, είναι σημαντικό να έχετε ορίσει ποια είναι η φυσική γλώσσα του εγγράφου. Π.χ. αν σε μια παράγραφο ή σε ένα επιλεγμένο κείμενο έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική φυσική γλώσσα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια.

41 Πίνακας εικόνων Ο πίνακας εικόνων είναι χρήσιμος σε όλους τους χρήστες και ακόμα πιο χρήσιμος στα άτομα με αναπηρία, γιατί βοηθά στην πλοήγησή τους στο έγγραφο. Προκειμένου να δημιουργήσετε έναν πίνακα εικόνων χρειάζεται να έχετε εισάγει λεζάντες σε όλα τα αντικείμενα του εγγράφου σας.

42 Πίνακας Περιεχομένων Χρήσιμος σε όλους τους χρήστες και ακόμα πιο χρήσιμος στα άτομα με αναπηρία, γιατί βοηθά στην πλοήγησή τους στο έγγραφο. Ο καλύτερος και πιο εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων είναι να έχετε εφαρμόσει πρώτα τα προκαθορισμένα στυλ, όπως Τίτλους, Επικεφαλίδες κ.λ.π. Βέβαια, μπορείτε να δημιουργήσετε τον πίνακα περιεχομένων χωρίς να έχετε εφαρμόσει προκαθορισμένα στυλ.

43 Συστάσεις για τη γραμματοσειρά (1/2)
Επιλέξτε γραμματοσειρές τύπου Sans Serif (Arial, Verdana, Tahoma, Calibri) έναντι γραμματοσειρών τύπου Serif (Times New Roman).

44 Συστάσεις για τη γραμματοσειρά (2/2)
Μέγεθος γραμματοσειράς όχι μικρότερο από 10pt. Τα συνιστώμενα μεγέθη γραμματοσειράς για έγγραφο είναι μεταξύ 12pt και 18pt. Αποφύγετε να χρησιμοποιείται υπογράμμιση σε λέξεις, τίτλους, επικεφαλίδες ή κείμενο. Καλό είναι να μη χρησιμοποιείται έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση ή κεφαλαία γράμματα σε μεγάλα τμήματα του κειμένου.

45 Συστάσεις για τα χρώματα (1/2)
Αποφύγετε να χρησιμοποιείται το χρώμα ως τη μόνη μέθοδο μετάδοσης πληροφοριών. Οι χρήστες με χαμηλή όραση ή αχρωματοψία δε θα μπορούν να τις αντιληφθούν. Καλό είναι να χρησιμοποιείται στο υπόβαθρο μόνο ένα χρώμα, αντί για κάποιο σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει επαρκής χρωματική αντίθεση στα γραφήματα και στις εικόνες, για να διευκολύνεται η αντίληψη από χρήστες χαμηλής όρασης και χρήστες με αχρωματοψία.

46 Συστάσεις για τα χρώματα (2/2)
Ο χρωματικός συνδυασμός γραμματοσειράς και υποβάθρου πρέπει να διατηρεί υψηλή χρωματική αντίθεση στο έγγραφο. Κείμενο Χαμηλής Χρωματικής Αντίθεσης Κείμενο Υψηλής Χρωματικής Αντίθεσης Κείμενο Χαμηλής Χρωματικής Αντίθεσης Κείμενο Υψηλής Χρωματικής Αντίθεσης Κείμενο Υψηλής Χρωματικής Αντίθεσης

47 Συστάσεις για τις παραγράφους
Στοίχιση κειμένου αριστερά για το κείμενό, εκτός από τον Τίτλο (είναι πιο εύκολο να διαβαστεί). Όταν το κείμενο είναι στοιχισμένο στο κέντρο, υπάρχουν κενά μεταξύ των λέξεων, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανάγνωση. Μορφοποιείστε το έγγραφό σας, ώστε να μην υπάρχουν εσοχές εκτός από εκείνες που δημιουργούν οι κουκκίδες και η αρίθμηση.

48 Γενικές Συστάσεις (1/2) Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε συντομογραφίες θα πρέπει να τις αναγράφετε στην πλήρη τους μορφή. Χρησιμοποιείτε απλή γλώσσα και μικρές προτάσεις, όποτε αυτό είναι εφικτό. Αποφύγετε να διακρίνετε μεταξύ τους τις εικόνες με βάση αισθητηριακά χαρακτηριστικά, όπως είναι το σχήμα, το μέγεθος και το χρώμα.

49 Γενικές Συστάσεις (2/2) Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε εικόνες κειμένου, για παράδειγμα τη φωτογραφία ενός ποιήματος. Μη χρησιμοποιείτε επαναλαμβανόμενους κενούς χαρακτήρες. Όταν θέλετε να αλλάξετε σελίδα αποφύγετε να το κάνετε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Enter ή το κενό διάστημα. Κάντε αλλαγή σελίδας.

50 Έλεγχος προσβασιμότητας
Η έκδοση 2013 του MS-Office περιλαμβάνει ένα εργαλείο Ελέγχου Προσβασιμότητας που εξετάζει το έγγραφό σας για ένα σύνολο πιθανών προβλημάτων, που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα άτομα με αναπηρία. Κάθε πρόβλημα ταξινομείται σε μία από τις εξής κατηγορίες: Σφάλμα. Προειδοποίηση. Συμβουλή. Όταν εντοπιστεί ένα πρόβλημα, το παράθυρο εργασιών εμφανίζει το λόγο για τον οποίο το περιεχόμενο μπορεί να μην είναι προσβάσιμο. Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα, εμφανίζονται οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επιδιόρθωσης ή αναθεώρησής του.

51 Σφάλμα Ένα σφάλμα προσβασιμότητας δίνεται σε περιεχόμενο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να γίνει αντιληπτό από άτομα με αναπηρία. Εναλλακτικό κείμενο σε όλα τα αντικείμενα. Γραμμή ή στήλη κεφαλίδας σε όλους τους πίνακες. Στυλ για τη δομή μεγάλων εγγράφων.

52 Προειδοποίηση Μια προειδοποίηση προσβασιμότητας δίνεται σε περιεχόμενο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει αντιληπτό από άτομα με αναπηρία στις περισσότερες, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Λογικό κείμενο στις υπερ-συνδέσεις. Πίνακες με απλή δομή. Πίνακες χωρίς κενά κελιά για μορφοποίηση. Όχι επαναλαμβανόμενοι «κενοί» χαρακτήρες. Σύντομες επικεφαλίδες. Όχι κινητά αντικείμενα.

53 Συμβουλή Μια συμβουλή προσβασιμότητας δίνεται σε περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό από άτομα με αναπηρία, αλλά θα έπρεπε να οργανωθεί ή να παρουσιαστεί καλύτερα, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πληροφορίες που προσλαμβάνονται. Επικεφαλίδες στη σωστή σειρά. Πίνακες με δομή που διευκολύνει την περιήγηση. Όχι υδατογραφήματα στις εικόνες.

54 Ερωτήσεις…

55 Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων
Το έργο “Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων” υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων παρουσιάσεων με χρήση MS-Word2013 Ασημίνα Σπανίδου aspanidou@di.uoa.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google