Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλα Συστημάτων Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλα Συστημάτων Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλα Συστημάτων Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται

2 Στόχοι Παρουσίαση του ρόλου των μοντέλων συστήματος στην διαδικασία της ανάλυσης των απαιτήσεων Πως διαφορετικά μοντέλα παρουσιάζουν συμπληρωματική πληροφορία συστήματος Παρουσίαση διαφορετικών τύπων μοντέλων συστήματος Εισαγωγή της έννοιας του λεξικού δεδομένου συμπληρωματικά στα μοντέλα συστήματος

3 Θέματα Μοντέλα ροής δεδομένων Σημασιολογικά δεδομένα
Μοντέλα αντικειμένων Λεξικά δεδομένων

4 Μοντελοποίηση Συστήματος
Η μοντελοποίηση συστήματος βοηθά τον αναλυτή να καταλάβει την λειτουργικότητα του συστήματος και τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τους πελάτες Τα μοντέλα είναι αφαιρετικά - αφήνουν δηλαδή κάποια πληροφορία του συστήματος έξω Η ανάλυση βασισμένη σε μεθόδους βασίζεται στην μοντελοποίηση συστήματος. Οι μέθοδοι προδιαγράφουν συνήθως τα μοντέλα που πρόκειται να αναπτυχθούν

5 Διαφορετικοί Τύποι Μοντέλων Συστημάτων
Υπάρχουν συμπληρωματικοί τύποι μοντέλων συστημάτων Μοντέλο επεξεργασίας δεδομένων Μοντέλο σύνθεσης Μοντέλο κατηγοριοποίησης Μοντέλο απόκρισης σε ερέθισμα Μοντέλο διαδικασίας Εδώ καλύπτονται μοντέλα ροής δεδομένων (επεξεργασίας δεδομένων), σημασιολογικά μοντέλα (σύνθεσης) και μοντέλα αντικειμένων (κατηγοριοποίησης και συσσώρευσης)

6 Μοντέλα Ροής Δεδομένων
Δείχνει τα στάδια επεξεργασίας όταν τα δεδομένα ρέουν μέσα στο σύστημα Σημαντικό μέρος πολλών μεθόδων ανάλυσης Απλή και κατανοητή ορολογία την οποία κατανοούν οι πελάτες Δείχνει επεξεργασία δεδομένων από την μία άκρη στην άλλη

7 Διαδικασία Παραγγελίας DFD

8 Διαγράμματα Ροής Δεδομένων
Μπορούν να δείχνουν την διαδικασία για διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης από μεγάλη αφαίρεση μέχρι μεγάλη λεπτομέρεια Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αρχιτεκτονική περιγραφή δίνοντας την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υποσυστημάτων του συστήματος Δεν είναι καλός τρόπος για την περιγραφή των διεπαφών του συστήματος

9 Προμήθεια Εξοπλισμού DFD

10 Σύνολο Εργαλείων CASE DFD

11 Σημασιολογικά Μοντέλα
Χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της λογικής δομής των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα Τα μοντέλα σχέσεων οντοτήτων αναλύουν τις οντότητες του συστήματος, τις σχέσεις μεταξύ τους και τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων Χρησιμοποιείται ευρέως σε σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και μπορεί να υλοποιηθούν με χρήση σχεσιακών βάσεων δεδομένων

12 Σημειολογία για Σημασιολογικά Μοντέλα

13 Σημασιολογικό Μοντέλο για Σχεδιασμό Λογισμικού

14 Μοντέλα Αντικειμένων Περιγράφουν το σύστημα σε όρους κλάσεων αντικειμένων Μία κλάση αντικειμένων είναι η αφαίρεση σε ένα σύνολο αντικειμένων με τα ίδια χαρακτηριστικά και λειτουργίες που παρέχει το κάθε αντικείμενο Μπορούν να παραχθούν ποικίλα μοντέλα αντικειμένων Κληρονομικά μοντέλα Μοντέλα συσσώρευσης Μοντέλα λειτουργίας

15 Μοντέλα Αντικειμένων Φυσικοί τρόποι για την απόδοση των οντοτήτων πραγματικού κόσμου που χρησιμοποιούνται από το σύστημα Οι αφηρημένες οντότητες είναι πιο δύσκολο να μοντελοποιηθούν Η αναγνώριση των κλάσεων αντικειμένων είναι δύσκολη υπόθεση αφού απαιτεί καλή γνώση του πεδίου εφαρμογής Οι κλάσεις αντικειμένων που αντιστοιχούν σε οντότητες του πεδίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα συστήματα

16 Σημειολογία Κλάσης Αντικειμένων

17 Κληρονομικά Μοντέλα Οργάνωση των κλάσεων αντικειμένων σε ιεραρχία
Οι κλάσεις στην κορυφή της ιεραρχίας αντιστοιχούν στα κοινά χαρακτηριστικά όλων των κλάσεων Οι κλάσεις αντικειμένων κληρονομούν χαρακτηριστικά και λειτουργίες από μία ή περισσότερες υπερ - κλάσεις. Στην συνέχεια εξειδικεύονται ανάλογα Ο σχεδιασμός της ιεραρχίας κλάσεων είναι δύσκολος αν πρέπει να αποφύγουμε επανάληψη σε διαφορετικές διακλαδώσεις

18 Ιεραρχία Κλάσεων Βιβλιοθήκης
Replace with portrait slide

19 Ιεραρχία Κλάσεων Χρηστών
Replace with portrait slide

20 Πολλαπλή Κληρονομικότητα
Αντί να κληρονομούνται τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες από απλό γονέα κλάση κληρονομούνται από αρκετές υπερ-κλάσεις Μπορεί να οδηγήσει σε σημασιολογικές αντιφάσεις όπου λειτουργίες/χαρακτηριστικά με το ίδιο όνομα σε διαφορετικές υπερ-κλάσεις έχουν διαφορετική σημασιολογία Κάνει την αναδιοργάνωση ιεραρχίας πολύ πιο σύνθετη

21 Πολλαπλή Κληρονομικότητα
Replace with portrait slide

22 Συσσώρευση Αντικειμένων
Το μοντέλο συσσώρευσης δείχνει πως κλάσεις που είναι συλλογές αποτελούνται από άλλες κλάσεις Όμοια με το μέρος της σχέσης σε σημασιολογικά μοντέλα

23 Συσσώρευση Αντικειμένων

24 Μοντέλα Χρήσης Λειτουργιών
Τα μοντέλα αυτά δείχνουν πως λειτουργίες που παρέχονται από ένα αντικείμενο χρησιμοποιούνται από άλλα αντικείμενα Πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή αφού μερικές αντικείμενα παρέχουν λειτουργίες που χρησιμοποιούνται από πολλά άλλα αντικείμενα στο σύστημα

25 Χρήση Λειτουργίας

26 Λεξικά Δεδομένων Είναι κατάλογος ονομάτων και των αντιστοίχων περιγραφών των οντοτήτων που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα Αναπαριστά ένα καταμεριζόμενο σύστημα αποθήκευσης της πληροφορίας του συστήματος Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Μηχανισμός για διαχείριση ονομάτων. Επειδή αναπτύσσεται από διαφορετικά άτομα πιθανό να υπάρχει σύγκρουση ονομάτων Σύνδεση μεταξύ ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης

27 Σημασιολογικό Μοντέλο Λεξικού Δεδομένων
Replace with portrait slide

28 Είσοδοι Λεξικού Δεδομένων
Όλα τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται στο μοντέλο του συστήματος, σχεδιασμό και υλοποίηση πρέπει να εισαχθούν στο λεξικό δεδομένων Το λογισμικό πρέπει να χρησιμοποιείται για την δημιουργία, συντήρηση και αναζήτηση στο λεξικό Το λεξικό δεδομένων ολοκληρώνεται με εργαλεία CASE έτσι ώστε η δημιουργία του και συντήρησή του να είναι μερικώς αυτοματοποιημένη

29 Είσοδοι Λεξικού Δεδομένων

30 Σημαντικά Σημεία Το μοντέλο είναι μία αφαιρετική περιγραφή του συστήματος. Τα διαφορετικά μοντέλα παρέχουν διαφορετική πληροφορία για το σύστημα Διαγράμματα ροής δεδομένων χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της επεξεργασίας των δεδομένων στο σύστημα Τα σημασιολογικά μοντέλα δεδομένων δείχνουν την λογική δομή των δεδομένων που επεξεργάζονται στο σύστημα

31 Σημαντικά Σημεία Τα μοντέλα αντικειμένων περιγράφουν τις λογικές οντότητες του συστήματος, την κατηγοριοποίησή τους και την συσσώρευσή τους Τα μοντέλα αντικειμένων χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των διεπαφών του συστήματος με αφαιρετικό τρόπο Τα λεξικά δεδομένων χρησιμοποιούνται για την διατήρηση πληροφορίας σχετικά με τις οντότητες του συστήματος σε όλη την διάρκεια ζωής του έργου


Κατέβασμα ppt "Μοντέλα Συστημάτων Παρουσιάσεις των συστημάτων των οποίων οι απαιτήσεις αναλύονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google