Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση του λευκού φωτός και χρώματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση του λευκού φωτός και χρώματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση του λευκού φωτός και χρώματα
Fun with Physics Ανάλυση του λευκού φωτός και χρώματα Ερωτήσεις

2 Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι
Οι ερωτήσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες : 1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 2. Ερωτήσεις σωστού - λάθους. Διαβάστε προσεκτικά την ερώτηση. Επιλέξτε τη σωστή κατά τη γνώμη σας πρόταση και κάντε κλικ πάνω στο αντίστοιχο τετραγωνάκι Αν η επιλογή σας είναι σωστή τότε κάνοντας κλικ στο κατάλληλο τετραγωνάκι, ακούτε τον κατάλληλο ήχο και η διαφάνεια αλλάζει πηγαίνοντας αυτόματα στην επόμενη διαφάνεια, επιβραβεύοντας την προσπάθειά σας. Αν η επιλογή σας είναι λάθος τότε κάνοντας κλικ στο κατάλληλο τετραγωνάκι, ακούτε τον κατάλληλο ήχο, εμφανίζεται διαφάνεια που σας πληροφορεί ότι η επιλογή σας είναι λάθος και σας προτρέπει για μια νέα επιλογή π.χ. αν η επιλογή σας είναι σωστή τότε ο ήχος που θα ακούσετε είναι : αν η επιλογή σας είναι λάθος τότε ο ήχος που θα ακούσετε είναι : Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση ή δεν είστε σίγουροι για αυτή και θέλετε πληροφορίες σχετικά με το θέμα κάνετε κλικ στο κατάλληλο τετραγωνάκι. Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι

3 Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι
2. Ερωτήσεις σωστού - λάθους. Διαβάστε προσεκτικά την ερώτηση. Επιλέξτε αν η πρόταση είναι σωστή κατά τη γνώμη σας και κάντε κλικ πάνω στο αντίστοιχο τετραγωνάκι ή αν η πρόταση είναι λάθος και κάντε κλικ πάνω στο αντίστοιχο τετραγωνάκι Αν η επιλογή σας είναι σωστή τότε κάνοντας κλικ στο κατάλληλο τετραγωνάκι, ακούτε τον κατάλληλο ήχο και η διαφάνεια αλλάζει πηγαίνοντας αυτόματα στην επόμενη διαφάνεια, επιβραβεύοντας την προσπάθειά σας. Αν η επιλογή σας είναι λάθος τότε κάνοντας κλικ στο κατάλληλο τετραγωνάκι, ακούτε τον κατάλληλο ήχο, εμφανίζεται διαφάνεια που σας πληροφορεί ότι η επιλογή σας είναι λάθος και σας προτρέπει για μια νέα επιλογή π.χ. αν η επιλογή σας είναι σωστή τότε ο ήχος που θα ακούσετε είναι : αν η επιλογή σας δεν είναι σωστή τότε ο ήχος που θα ακούσετε είναι : Αν δεν γνωρίζετε την απάντηση ή δεν είστε σίγουροι για αυτή και θέλετε πληροφορίες σχετικά με το θέμα κάνετε κλικ στο κατάλληλο τετραγωνάκι. Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι Κάντε κλικ στο τετραγωνάκι

4 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Πληροφορίες Απάντηση

5 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : γ Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

6 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Προηγούμενη ερώτηση Επιλέξτε τη σωστή πρόταση Πληροφορίες Απάντηση

7 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : γ Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

8 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Προηγούμενη ερώτηση Επιλέξτε τη σωστή πρόταση Πληροφορίες Απάντηση

9 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : γ Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

10 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Προηγούμενη ερώτηση Επιλέξτε τη σωστή πρόταση Πληροφορίες Απάντηση

11 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : β Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

12 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Προηγούμενη ερώτηση Επιλέξτε τη σωστή πρόταση Πληροφορίες Απάντηση

13 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : γ Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

14 Επιλέξτε τη σωστή πρόταση
Προηγούμενη ερώτηση Επιλέξτε τη σωστή πρόταση Πληροφορίες Απάντηση

15 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : β Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

16 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

17 Σωστή Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

18 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

19 Λάθος Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

20 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Προηγούμενη ερώτηση Πληροφορίες Απάντηση

21 Λάθος Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

22 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

23 Λάθος Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

24 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

25 Λάθος Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

26 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

27 Σωστή Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

28 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

29 Σωστή Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

30 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

31 Σωστή Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

32 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

33 Λάθος Η πρόταση είναι : Σωστό. Συνεχίζεις Μπράβο Επόμενη ερώτηση
Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

34 Χαρακτηρίστε την ερώτηση
Σ Λ Προηγούμενη ερώτηση Χαρακτηρίστε την ερώτηση με σωστό ή λάθος Πληροφορίες Απάντηση

35 Μπράβο Η πρόταση είναι : Σωστή Σωστό. Επιστροφή στην ερώτηση

36 Λάθος. Προσπάθησε πάλι Επιστροφή στην ερώτηση

37 σωστή απάντηση είναι η :
Μπράβο σωστή απάντηση είναι η : ...... Σωστό. Συνεχίζεις Επιστροφή στην ερώτηση Επόμενη ερώτηση

38 Το φαινόμενο της εξάρτησης της ταχύτητας του φωτός και του δείκτη διάθλασης από το μήκος κύματoς, ονομάζεται διασκεδασμός. Επιστροφή στην ερώτηση

39 εξάρτηση του δείκτη διάθλασης
από το μήκος κύματος Δείκτης διάθλασης 1,56 1,54 Μήκος κύματος nm 400 500 600 700 Από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι ο δείκτης διάθλασης έχει διαφορετική τιμή για κάθε χρώμα και μάλιστα όσο μεγαλώνει το μήκος κύματος τόσο μικραίνει ο δείκτης διάθλασης Επιστροφή στην ερώτηση

40 700nm < λυπερύθρων < 106nm
Τόσο η υπεριώδης όσο και η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι αόρατες. Οι ορατές ακτινοβολίες έχουν μήκη κύματος : 400nm < λορατών < 700nm Η ενέργεια ενός φωτονίου δίνεται από τη σχέση : Ε = h.f = h.c/λ Επιστροφή στην ερώτηση

41 Διάθλαση και ανάλυση του φωτός σε πρίσμα
Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος τόσο μικρότερος είναι ο δείκτης διάθλασης και τόσο μικρότερη είναι η γωνία εκτροπής. Λευκό φως προσπίπτει σε πρίσμα Στο πρίσμα αναλύεται φ γωνία εκτροπής υπέρυθρο υπεριώδες Οι μονοχρωματικές ακτινοβολίες δεν μπορούν να αναλυθούν Επιστροφή στην ερώτηση Ανάλυση φωτός

42 Ιδιότητες υπεριώδους ακτινοβολίας
Προκαλεί αμαύρωση των φωτογραφικών πλακών. Προκαλεί το φθορισμό σε διάφορα σώματα, όταν δηλαδή προσπίπτει σε ορισμένα σώματα, τότε αυτά εκπέμπουν χαρακτηριστικές ορατές ακτινοβολίες. Συμμετέχει στη μετατροπή του oξυγόνου της ατμόσφαιρας σε όζον. ΄Οταν απορροφάται από υλικά σώματα (όπως άλλωστε και οι ακτίνες οποιουδήποτε χρώματος), προκαλεί τη θέρμανσή τους. Υπεριώδης ακτινοβολία με πολύ μικρό μήκος κύματος προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος, οι οποίες μπορεί να είναι τέτοιες, ώστε να οδηγήσουν και στην εμφάνιση καρκίνου. Κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας το μαύρισμα του δέρματος οφείλεται στη μελανίνη που παράγει ο οργανισμός, για να προστατευθεί από την υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται στην Ιατρική για πλήρη αποστείρωση διάφορων εργαλείων. Ιδιότητες υπερύθρων ακτινοβολιών Aπoρρoφώνται επιλεκτικά από διάφορα σώματα και προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας τους. Διέρχονται μέσα από την ομίχλη και τα σύννεφα (δεν απορροφώνται από αέρια) Δεν έχουν χημική δράση και δεν προκαλούν φωσφορισμό. Επιστροφή στην ερώτηση

43 Επειδή η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι αόρατη, για την ανίχνευσή της υπάρχουν ειδικά όργανα, οι φωρατές (φωρατές υπερύθρου). Η αρχή λειτουργίας των φωρατών υπερύθρου βασίζεται στην απoρρόφηση ενέργειας των υπέρυθρων ακτινοβολιών και στη συνέχεια στη μετατροπή της σε άλλες μoρφές. Επιστροφή στην ερώτηση

44 καθηγητής του 1ου Ενιαίου Λυκείου Καλαμαριάς
τέλος Απελλής Ιωαννίδης Φυσικός καθηγητής του 1ου Ενιαίου Λυκείου Καλαμαριάς

45 Κατά τη γνώμη σας ; πρέπει να ; ή πρέπει να


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση του λευκού φωτός και χρώματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google