Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ Προσωπικό: 3 Καθηγητές 2 Αναπλ. Καθηγητές 1 Επικ. Καθηγητής 2 ΙΔΑΧ 1 ΕΤΕΠ Στόχοι:  Εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ Προσωπικό: 3 Καθηγητές 2 Αναπλ. Καθηγητές 1 Επικ. Καθηγητής 2 ΙΔΑΧ 1 ΕΤΕΠ Στόχοι:  Εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ Προσωπικό: 3 Καθηγητές 2 Αναπλ. Καθηγητές 1 Επικ. Καθηγητής 2 ΙΔΑΧ 1 ΕΤΕΠ Στόχοι:  Εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσιολογίας  Παραγωγή επιστημονικής γνώσης με την διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου  Κοινωνική προσφορά, με όποιο τρόπο αυτή είναι εφικτή Γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη των μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία των ζωικών οργανισμών, σε διάφορα επίπεδα οργάνωσης (μοριακό, κυτταρικό, συστηματικό) σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις καθώς και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ και ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  Μονάδα Ηλεκτροφυσιολογίας ( Στερεοσκόπια με ενσωματώμενη video camera προσαρμοσμένη και ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης, Ψηφιακούς Παλμογράφους, D.C. Ενισχυτές και A.C. Ενισχυτές, Διεγέρτες, Mικροχειριστές, Ισομετρικούς και ισοτονικούς μεταγωγείς, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές/λογισμικό, κλωβούς Faraday, οξυγονόμετρο κλπ )  3 εργαστηριακοί χώροι πλήρως εξοπλισμένοι για τη χρήση μεθόδων φυσιολογίας, βιοχημείας και μοριακής βιολογίας (θερμοκυκλοποιητές, συσκευές ηλεκτροφόρησης αγαρόζης και πολυακρυλαμίδης, συσκευές μεταφοράς πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη, ψυχόμενες φυγοκέντρους, φωτόμετρα, φωτόμετρο Elisa, μικροσκόπιο φθορισμού, κλπ)  Χώρος κυτταροκαλλιεργειών (θάλαμοι νηματικής ροής, κλίβανοι CO 2, ανάστροφα μικροσκόπια, αυτόκαυστο κλπ)  Χώρος χρήσης ραδιενεργών χημικών ενώσεων  Ψυχρός θάλαμος  Χώρος εκτροφής πειραματοζώων (σταθερή θερμοκρασία, ανανεώσιμος αέρας, φωτοπερίοδος κλπ)  Χώρος διατήρησης ενυδρείων και δεξαμενών για την μελέτη της Κλιματικής Αλλαγής στους θαλάσσιους οργανισμούς.

3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (2003-2009) Πιστώσεις Τμήματος για την εκπαίδευση των φοιτητών (εκτός από διπλωματικές εργασίες): 82.500 82.500 ευρώ Πιστώσεις Τμήματος για έρευνα και διπλωματικές εργασίες: 21.000 21.000 ευρώ Εξωτερική χρηματοδότηση-ερευνητικά προγράμματα (για έρευνα και διπλωματικές εργασίες): 1.338.000 1.338.000 ευρώ

4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Προπτυχιακό πρόγραμμα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ  Φυσιολογία Ζώων Ι (7 ECTS)  Φυσιολογία Ζώων ΙΙ (6 ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων (μέχρι το 2005) (6 ECTS)  Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων (μέχρι το 2005) (6 ECTS)  Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων (2005-2010) (7ECTS) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Αρχές Φυσιολογίας Συμμετοχή στα άλλα μαθήματα του Τομέα:  Ιχθυολογία (6 ECTS)  Υδατοκαλλιέργειες (6 ECTS)

5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Προπτυχιακό πρόγραμμα) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (18 ECTS) 2003-2010: 108 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (12 ECTS) 2003-2010: 33 Συνολικός φόρτος εργασίας/ μέλος ΔΕΠ (2003-2009) 25,94 ώρες / εβδομάδα

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Μεταπτυχιακό πρόγραμμα) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Υδατοκαλλιέργειες (μέχρι το 2008)  Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία (μέχρι το 2010) Πρόταση για 2 νέα ΠΜΣ: Βιοδιαγνωστική Βιοπαραγωγή και Βιοπαρακολούθηση στην υγεία και το περιβάλλον ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2003-2010: 20 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ 17 έχουν περατωθεί 11 είναι σε εξέλιξη

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Πεδία έρευνας  Αξιολόγηση της νευροτοξικότητας φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών ενώσεων όπως το αντικαρκινικό φάρμακο oξαλιπλατινα (προκαλει περιφερική νευροπάθεια στην κλινική εφαρμογή). Το βασικό μοντέλο αξιολόγησης της νευροτοξικότητας βασίζεται στις μεταβολές των ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων του ισχιακού νεύρου του επίμυ ή του βατράχου  Διερεύνηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη δυσλειτουργία της καρδιάς σε παθολογικές καταστάσεις όπως είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου, η υπερτροφία και η καρδιακή ανεπάρκεια. Η έρευνα εστιάζεται στη ρύθμιση σηματοδοτικών κινασών και μεταγραφικών παραγόντων και στο ρόλο τους σε μηχανισμούς απόπτωσης ή κυτταροπροστασίας.  Επίδραση ορμονών και οξειδωτικών καταστάσεων (διαβήτης) σε ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος καθώς και επαγωγή ιδιοτήτων σχετιζόμενων με την αθηροσκλήρωση, σε μονοκύτταρα ανθρώπου. Επίδραση ρύπων σε ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς μεταγωγής σήματος σε κύτταρα μυδιών.

8 Πεδία έρευνας  Μελέτη των κυτταρικών μηχανισμών οι οποίοι σχετίζονται με τον μεταβολισμό ενέργειας σε ιστούς ασπόνδυλων και σπονδυλωτών. Επίσης τα τελευταία χρόνια μελετάται η επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής (Θερμοκρασία και CO2 στους θαλάσσιους οργανισμούς.  Μελέτη μηχανισμών αποτοξίνωσης με έμφαση στο σύστημα της ενζυμικής ομάδας των τρανσφερασών της γλουταθειόνης. Προσδιορισμός βιοδεικτών για την επαρκή επεξεργασία αστικών λυμάτων. Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής και αντιμεταλλαξιγόνου δράσης βιοδραστικών ουσιών από το σησάμι, μελέτη των επιπτώσεων της διατροφής πάνω στη γονιδιακή έκφραση των οιστρογονικών υποδοχέων ERα, ERβ και των υποδοχέων της προγεστερόνης.  Μελέτη των μηχανισμών της αναπαραγωγικής βιολογίας με έμφαση στην ενδοκρινολογία των ψαριών. Μελέτη των σιτηρεσίων στη διατροφή των εκτρεφόμενων ψαριών και εμπλοκή των μεταγραφικών παραγόντων που ενεργοποιούνται από επαγωγείς υπεροξειδιωσωμάτων στους μηχανισμούς διατροφής και θρέψης, αλλά και στο ανοσοποιητικό σύστημα αυτών. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

9 Συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες σε ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού Συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες σε ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού ( ΕΛΚΕΘΕ, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Κρήτης και Πατρών, ΙΙΒΕΑΑ, Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Imperial College Medical School, CEFAS UK, University of Barcelona, University of Stockholm, University of South Bohemia, NOAA Seattle, Institute of Heart Research Slovak Academy of Sciences, University of Tunis, Μουσείο Γουλανδρή, ΕΚΕΤΑ κά) Δημοσιεύσεις σε SCI  2003-2010: 91 (μέσος I.F >2,5)  Σύνολο: 259 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

10 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Διοικητικό έργο στο Τμήμα (συμμετοχή στη Γ.Σ και σε επιτροπές)  Κρίση εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά  Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων (εθνικών και διεθνών)  Οργάνωση Συνεδρίων και Ημερίδων  Μέλη ΔΣ επιστημονικών εταιρειών  Μέλη επιτροπών έκδοσης διεθνών επιστημονικών περιοδικών


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ Προσωπικό: 3 Καθηγητές 2 Αναπλ. Καθηγητές 1 Επικ. Καθηγητής 2 ΙΔΑΧ 1 ΕΤΕΠ Στόχοι:  Εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google