Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή – Ορισμοί Τι θα γνωρίζετε στο τέλος του κεφαλαίου;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή – Ορισμοί Τι θα γνωρίζετε στο τέλος του κεφαλαίου;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή – Ορισμοί Τι θα γνωρίζετε στο τέλος του κεφαλαίου;
Τι είναι CRM επιχειρησιακή στρατηγική Τι είναι Μάρκετινγκ Σχέσεων Ποσοστά χρήσης ERP & CRM συστημάτων Εισαγωγή στο Navision CRM Τι είναι CRM σύστημα Τι είναι βάση δεδομένων Η σχέση των CRM συστημάτων με τα ERP συστήματα

2 Εισαγωγή – Ορισμοί - Ορισμός Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
Το Customer Relationship Management (CRM), στα ελληνικά «Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων», αποτελεί μία επιχειρησιακή στρατηγική που σχεδιάστηκε με σκοπό: Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γνωρίσουν τους υπάρχοντες και τους δυνητικούς πελάτες τους και Να δημιουργήσουν ισχυρές πελατειακές σχέσεις με την πάροδο του χρόνου

3 Εισαγωγή – Ορισμοί - Οπτική των σχέσεων
Τα τελευταία χρόνια, η οπτική του Μάρκετινγκ έχει μετατοπιστεί από τη οπτική των συναλλαγών στην οπτική των σχέσεων Η οπτική των συναλλαγών βασίζεται στις αρχές του μίγματος μάρκετινγκ (Marketing Mix) Ενώ η οπτική των σχέσεων υλοποιείται μέσα από το Μάρκετινγκ Σχέσεων Το Μάρκετινγκ σχέσεων (Relationship Marketing) είναι η τελευταία συνταγή στην αναζήτηση των επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στις αγορές που δραστηριοποιούνται

4 Εισαγωγή – Ορισμοί - Ορισμός Μάρκετινγκ Σχέσεων
Εισαγωγή – Ορισμοί - Ορισμός Μάρκετινγκ Σχέσεων To Μάρκετινγκ Σχέσεων είναι ένας τρόπος για να προσδιορίσεις και να εγκαθιδρύσεις, να διατηρήσεις και να ενισχύσεις τις σχέσεις με τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα-εμπλεκόμενα μέρη (Stakeholders), εξασφαλίζοντας κέρδη, ούτως ώστε οι στόχοι όλων των μερών που αναμιγνύονται να συναντιούνται και αυτό επιτυγχάνεται με την αμοιβαία ανταλλαγή και την εκπλήρωση των υποσχέσεων

5 Εισαγωγή – Ορισμοί - Μάρκετινγκ Σχέσεων
Οι υποστηρικτές του μάρκετινγκ σχέσεων ισχυρίζονται ότι μία οργανωμένη στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να δημιουργήσει και να υποστηρίξει την αμοιβαία συνεργασία και την αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών κάτι που οδηγεί στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM) αποτελεί τη βασική πλατφόρμα για τη λειτουργική υλοποίηση του μάρκετινγκ σχέσεων

6 Εισαγωγή – Ορισμοί - CRM συστήματα
Για την υλοποίηση της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων στις επιχειρήσεις πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν οι πληροφορίες και κατ’ επέκταση τα πληροφοριακά συστήματα Τα CRM συστήματα είναι τα εξειδικευμένα λογισμικά για τη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν στους πελάτες

7 Εισαγωγή – Ορισμοί - Ορισμός CRM συστημάτων
Σύμφωνα με την Oracle: τα CRM είναι πληροφοριακά συστήματα που σου επιτρέπουν να γνωρίσεις τους πελάτες σου καλύτερα και να χρησιμοποιήσεις αποτελεσματικότερα αυτή τη γνώση, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιληφθείς τη συνολική τους εμπειρία από την επιχείρηση, αυξάνοντας τελικά τα έσοδα, αλλά και τα κέρδη της επιχείρησης

8 Εισαγωγή – Ορισμοί - Ορισμός βάσης δεδομένων
Εισαγωγή – Ορισμοί - Ορισμός βάσης δεδομένων Τα δεδομένα των πελατών συλλέγονται από διάφορα σημεία της επιχείρησης και συγκεντρώνονται σε μία κεντρική βάση δεδομένων Βάση Δεδομένων (database): αποτελεί μία συλλογή στοιχείων σχετικών μεταξύ τους τα οποία είναι δομημένα και καταχωρημένα με κατάλληλο τρόπο Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (database management system): είναι μία συλλογή λογισμικού στην οποία υλοποιούνται όλες οι λειτουργίες που πρέπει να υποστηριχθούν, όπως αναζήτηση, εισαγωγή, διαγραφή, συγχρονισμός προσπελάσεων, προστασία και πολλές ακόμη

9 Εισαγωγή - Ορισμοί Mε τη χρήση της τεχνολογίας, τα δεδομένα αναλύονται και διανέμονται σε συγκεκριμένα σημεία εντός (αλλά και εκτός) της επιχείρησης που λέγονται σημεία επαφής (touch points) Αυτά τα σημεία είναι οι πωλήσεις, τα σημεία διαχείρισης εισερχόμενων και εξερχόμενων και όλα τα σημεία επαφής με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τα ενδιαφερόμενα-εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders)

10 Εισαγωγή – Ορισμοί - Βασικές λειτουργίες των CRM συστημάτων
Η αυτοματοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των πωλητών (salesforce automation) Η εξυπηρέτηση στο σημείο των πωλήσεων (Field service) Η υποστήριξη και η εξυπηρέτηση των πελατών (Customer service and support) και Η αυτοματοποίηση του Μάρκετινγκ (Marketing automation)

11 Εισαγωγή – Ορισμοί - Αυτοματοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των πωλητών
Όλες οι πληροφορίες για τους πελάτες, για τις συναλλαγές, για τα προϊόντα και για τους ανταγωνιστές είναι αποθηκευμένες στην κεντρική βάση δεδομένων του CRM συστήματος Άρα οι πωλητές έχουν τη δυνατότητα να ανακτούν τα δεδομένα που χρειάζονται

12 Εισαγωγή – Ορισμοί - Αυτοματοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των πωλητών
Οι πωλητές μπορούν άμεσα να προσπελάσουν δεδομένα που αναφέρονται σε τοπικά στοιχεία πωλήσεων, στις εκπτώσεις, στην τιμολογιακή πολιτική, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις αγοραστικές συνήθειες εξειδικευμένων πελατών, ώστε να μετουσιώσουν τις στοχευμένες εκστρατείες Μάρκετινγκ της επιχείρησης Με αυτόν τον τρόπο, τα CRM συστήματα βοηθούν τους πωλητές να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες, ενώ δημιουργούν ενοποιημένη εικόνα για την επιχείρηση

13 Εισαγωγή – Ορισμοί - Εξυπηρέτηση στο σημείο των πωλήσεων
Τα κινούμενα συνεργεία και οι πωλητές που επισκέπτονται τους λιανοπωλητές Με τη συνδρομή των CRM συστημάτων και την άμεση σύνδεση που τους δίνουν, με το προσωπικό της εξυπηρέτησης πελατών, έχουν τα μέσα για την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών, την άμεση λύση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των πελατών Αυτή η διαδικασία μειώνει το κόστος της απογραφής της αποθήκης και βελτιώνει την ικανοποίηση των παραγγελιών, τον ανεφοδιασμό και την επανεκτίμηση των εφοδίων

14 Εισαγωγή – Ορισμοί - Υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών
Η επιχείρηση μέσα από τη χρήση των CRM συστημάτων ουσιαστικά υιοθετεί έναν υποδειγματικό τρόπο εξυπηρέτησης των πελατών Τα προβλήματα που προκύπτουν και απασχολούν τους πελάτες προωθούνται στους εξειδικευμένους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι να τα επιλύουν Με αυτόν τον τρόπο τα προβλήματα επιλύονται κατά τη γέννησή τους αποτελεσματικά, μέσα από μία προδραστική πολιτική της επιχείρησης

15 Εισαγωγή – Ορισμοί - Αυτοματοποίηση του Μάρκετινγκ
Η αποθήκευση πελατειακών δεδομένων (δημογραφικά, κοινωνικά, ψυχογραφικά και αγοραστικά δεδομένα) στις ΒΔ των CRM συστημάτων παρέχει στο τμήμα Μάρκετινγκ της επιχείρησης τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις επιθυμίες και τις στάσεις των πελατών, γεγονός που επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε αυτές Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση προλαβαίνει τον ανταγωνισμό και επιτυγχάνει συνδεδεμένες πωλήσεις (cross-selling) και επαναληπτικές – βελτιωμένες πωλήσεις (up-selling)

16 Εισαγωγή – Ορισμοί - Αυτοματοποίηση του Μάρκετινγκ
Συνδεδεμένες πωλήσεις (cross-selling) ορίζονται οι πωλήσεις συμπληρωματικών προϊόντων του αρχικού προϊόντος που είχε αγοράσει ο πελάτης (για παράδειγμα αν ο πελάτης είχε αρχικά αγοράσει ένα αυτοκίνητο η πώληση κάποιων εξαρτημάτων θεωρείται συνδεδεμένη πώληση) Επαναληπτικές – βελτιωμένες πωλήσεις (up-selling) θεωρούνται οι πωλήσεις μίας βελτιωμένης έκδοσης του αρχικού προϊόντος (λόγου χάριν αν ο πελάτης είχε αρχικά αγοράσει ένα αυτοκίνητο η πώληση ενός βελτιωμένου μοντέλου θεωρείται επαναληπτική – πώληση)

17 Εισαγωγή – Ορισμοί - Εξέλιξη των CRM συστημάτων
Οι πρώτοι παραγωγοί αυτής της πρώιμης περιόδου ήταν η Clarify (τώρα είναι ιδιοκτησία της Nortel Networks Corp.), η Onyx Software, η Oracle, η Vantive (εξαγοράστηκε από την PeopleSoft) και η Siebel Systems Η βασική τους εστίαση βρισκόταν στην αυτοματοποίηση και την προτυποποίηση των εσωτερικών διεργασιών, για να καταστήσουν τους πελάτες ένα περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης

18 Εισαγωγή – Ορισμοί - Εξέλιξη των CRM συστημάτων
Στα μέσα και στο τέλος της δεκαετίας του 1990, η εμφάνιση του διαδικτύου άρχισε να επιτρέπει την διαδραστική επικοινωνία με τους πελάτες της επιχείρησης Το αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή αποδέσμευση των CRM συστημάτων από την τεχνολογία του πελάτη/ διακομιστή και την υιοθέτηση αρχιτεκτονικής βασισμένης στο διαδίκτυο Η παρούσα εξέλιξη δημιούργησε μία νέα αγορά, την αγορά των eCRM συστημάτων (3com Corp., 2001), στην όποια άργησαν να προσαρμοστούν μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Siebel

19 Εισαγωγή – Ορισμοί - Εξέλιξη των CRM συστημάτων
Πάντως, διαφαίνεται πως παρά το μεγάλο ενθουσιασμό για τα ενοποιημένα CRM συστήματα, λίγες είναι εκείνες οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν CRM συστήματα δεύτερης γενιάς (μόνο 12% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν λειτουργικά CRM συστήματα) Οι περισσότερες επιχειρήσεις απλά εστιάζουν στα τηλεφωνικά κέντρα (έρευνα της IDC και της Cap Gemini)

20 Εισαγωγή – Ορισμοί - Εξέλιξη των CRM συστημάτων

21 Εισαγωγή – Ορισμοί - CRM συστήματα

22 Εισαγωγή – Ορισμοί - ERP συστήματα
Το ERP σύστημα είναι ένα επιχειρησιακό σύστημα διοίκησης (Management), που αποτελείται από ενοποιημένα τμήματα περιεκτικού λογισμικού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν επιτυχημένα εφαρμοστεί, ώστε να επιτύχουν και να ολοκληρώσουν όλες τις επιχειρηματικές διεργασίες μέσα σε έναν οργανισμό

23 Ανασκόπηση Αρθρογραφίας – ERP – Εξέλιξη ERP συστημάτων
Συστήματα προγραμματισμού των απαιτήσεων για τα υλικά (Material Resource Planning, MRP) Συστήματα προγραμματισμού των πόρων τής παραγωγής (Manufacturing Resource Planning) (MRPII) Η ακριβώς – στην – ώρα μεθοδολογία (just-in-time, JIT) Συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής με υπολογιστές (Computer integrated manufacturing, CIM) Η Gartner Group of Stamford, CT, USA, επινόησε τον όρο Συστήματα Προγραμματισμού Πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP) 1960’s 1970’s 1980’s 1980’s 1990’s

24 Ανασκόπηση Αρθρογραφίας – ERP – Υπομονάδες ERP συστημάτων
Πωλήσεις και Διανομή Διαχείριση Υλικών Χρηματοοικονομικά και Λογιστική Κεντρική Βάση Δεδομένων Διαχείριση Ποιότητας Διοίκηση Έργων Ανθρώπινοι Πόροι

25 Εισαγωγή – Ορισμοί - ERP συστήματα
Πηγή: Mabert κ.ά. (2000), Coffey κ.ά. (2000), Everdingen κ.ά. (2000)

26 Εισαγωγή – Ορισμοί - ERP συστήματα
Η SAP ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1972 και με μερίδιο αγοράς 33% είναι η σημαντικότερη επιχείρηση παραγωγής ERP συστημάτων και ανήκει στις 500 μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Fortune 500) H Oracle είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής λογισμικού στον κόσμο. Η Oracle ιδρύθηκε το 1977 στις Η.Π.Α. H εταιρία PeopleSoft ιδρύθηκε το 1987 και μπήκε στο χρηματιστήριο το 1992 Η Baan ιδρύθηκε στην Ολλανδία το Η Baan έχει περίπου πελάτες σε σημεία παγκοσμίως

27 Εισαγωγή – Ορισμοί - ERP συστήματα
Πηγή: AMR Research, 2004 (Van Arnum, 2005)

28 Εισαγωγή – Ορισμοί - Μερίδια αγοράς κυριότερων CRM συστημάτων
Πηγή: AMR Research, 2004 (Van Arnum, 2005)

29 Εισαγωγή – Ορισμοί - Μερίδια αγοράς, ανά κατηγορία

30 Εισαγωγή – Ορισμοί - Θέση στην αγορά σε εκατομμύρια δολάρια

31 Εισαγωγή – Ορισμοί - Πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή

32 Η εξέλιξη του Microsoft - CRM
CRM Service for Pocket PC v1.0 CRM 2.0 Q4 2005 CRM Sales for Pocket PC v1.0 Q1 2005 Q Microsoft Office synergies End to end business process automation CRM 1.2 Q Marketing automation Customer Service in Outlook Q Integration & functionality Mobile Access Usability Performance *Product release dates subject to change

33 Εισαγωγή στο Microsoft CRM
“Don't underestimate the impact of MS CRM. It froze the mid-market. Everyone wants to know what's going on with Microsoft.“ CRM Magazine, sep, 2003 Erin Kinikin, Forrester/Giga Βασικά σημεία του Microsoft CRM Μία εφαρμογή που συνδέεται εύκολα με το internet Χαμηλό κόστος απόκτησης Ενοποιημένη Αρχιτεκτονική Ευκολία χρήσης “Microsoft’s entry in the CRM industry before the end of the year will forever change the CRM industry as we know it today.” "Finally, and perhaps most importantly, you should not underestimate the significance that Microsoft CRM is the first Microsoft business solution built on .NET."

34 Συνολικό κόστος απόκτησης του Microsoft CRM
Gartner Group: The Three-Year Total Cost of Ownership for CRM Software for MSBs, research note: R

35 Αρχιτεκτονική του Microsoft CRM
Full Service Sales & Marketing Offline use Microsoft Outlook Internet Explorer User interface Αρχιτεκτονική του Microsoft CRM Active Directory Infrastructure SQL Server CRM Server Customer Service Sales & Marketing Connecting, reusing and leveraging your Microsoft platform

36 Διασυνδεδεμένο CRM CRM Collaborative CRM Operational CRM
Sales Force Automation Customer Service Empowered Employees Connected Customers Analytical CRM Marketing Automation Informed Management Integrated Partners

37 Εστίαση του Microsoft CRM
Lead & Opportunity Management, Customer Tracking, Contact Information, Activity Management Αυτοματοποίηση Πωλήσεων Αυτοματοποίηση Marketing Direct Marketing, Automated Micro-Marketing, Campaign Management, Data Mining, etc. Εξυπηρέτηση Πελατών Help Desk & Call Center, Web Self-Service, Field Dispatch, Knowledgebase Διαχείριση Συνεργατών Lead Routing, Material Distribution, Catalog Syndication Διαχείριση Γνώσης Document Share, , Customer Collaboration, White Papers, Q&A, etc. Διαχείριση Παραγγελιών Order Entry & Status, Pricing & Configuration, Inventory Availability, Delivery Management

38 Η σημερινή εστίαση του Microsoft CRM
Αυτοματοποίηση Πωλήσεων Εξυπηρέτηση Πελάτων Lead Management Διαχείριση Ευκαιριών Customer Tracking Πληροφορίες Επαφών Διαχείριση Δραστηριοτήτων Help Desk Call Center Web Self-Service Field Dispatch Βάση γνώσης

39 Usability and Ease of use
Outlook combined with Powerful CRM

40 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε.
Η ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε., είναι εταιρία εξαγωγών υψηλής ποιότητας ενδυμάτων σε ΗΠΑ και Καναδά Ανέθεσε στην A.S.T. την υλοποίηση του εργαλείου διαχείρισης Πελατειακών σχέσεων (CRM) Η A.S.T. είναι αντιπρόσωπος του CRM Navision στην ελληνική αγορά

41 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Προφίλ εταιρίας
Η εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εξάγει υψηλής ποιότητας ρούχα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στον Καναδά Ιδρύθηκε το 1973 και από τότε ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία Η μακρά πείρα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης υποστηρίζεται από άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό και από εξελιγμένα συστήματα υπολογιστών καθώς επίσης και από ομάδες εξειδικευμένων στελεχών σε συγκεκριμένους τομείς µε αποτέλεσμα η Πραξιτέλης να καθίσταται μια από τις καλύτερες Ευρωπαϊκές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις

42 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Επιχειρηματική ανάγκη
Στο σύγχρονο υπέρ-ανταγωνιστικό περιβάλλον και µε τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η εταιρεία αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται: περισσότερη και πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση για τον πελάτη της και πιο ευέλικτες εμπορικές πολιτικές που θα στηρίζονταν σε ένα άλλο μοντέλο ανάλυσης και κατηγοριοποίησης της αγοράς στην οποία απευθύνεται Συνειδητοποίησε λοιπόν ότι τα μόνα στοιχεία που είχε για τους πελάτες της ήταν αυτά των συναλλαγών και δεν υπήρχαν καθόλου ποιοτικά στοιχεία για τον τρόπο που ο καθένας τους αγοράζει

43 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Επιχειρηματική ανάγκη
Δεν υπήρχε πουθενά η πληροφορία για το βαθμό ικανοποίησης από τον τρόπο που η εταιρεία τους εξυπηρετούσε Κανείς δεν ήξερε πέραν των πωλητών που τους διαχειρίζονταν, αν αγόραζαν και από τον ανταγωνισμό, ή αν καλύπτονταν πλήρως η ανάγκη τους και τι άλλες ανάγκες υπήρχαν που η εταιρεία μπορούσε να εξυπηρετήσει Το σύστημα που χρησιμοποιούσαν δεν παρείχε τη δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης των παραπάνω και έτσι αποφασίστηκε η εγκατάσταση ενός σύγχρονου CRM εργαλείου που θα βοηθούσε το marketing της επιχείρησης να καθορίσει µε μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά του πελάτη και να εφαρμόσει µία νέα στρατηγική προωθητικών ενεργειών που θα εκμεταλλεύονταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προφίλ των πελατών τους

44 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Λύση
Για τους παραπάνω λόγους η εταιρεία αποφάσισε να προμηθευτεί και εγκαταστήσει το Microsoft CRM µε την εξειδικευμένη καθοδήγηση της AST Εγκαταστάθηκε το κύκλωμα διαχείρισης πωλήσεων του Microsoft CRM που περιλαμβάνει: τα κυκλώματα των πελατών, της διαχείρισης μηνυμάτων, ευκαιριών πώλησης, προσφορών, προγραμματισμού και ενεργειών των πωλητών, workflow manager και τέλος το υποσύστημα διαχείρισης προωθητικών ενεργειών (campaign management)

45 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Λύση
Με την εγκατάσταση του συστήματος σε λειτουργικό επίπεδο, όλοι οι χρήστες καταχωρούν οποιαδήποτε ενέργεια αφορά τον πελάτη Μέσω του workflow manager στήθηκαν αυτοματοποιημένες διαδικασίες µε αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία των τμημάτων marketing και πωλήσεων Ανάλογα µε την ενέργεια που κάνει ένας χρήστης, αυτόματα το σύστημα καθορίζει σε αυτόν ή κάποιον άλλον τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια

46 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Λύση
Εκμεταλλευόμενη πλήρως την τεχνολογία Microsoft η εταιρεία επαναοριοθέτησε µε πιο σύγχρονο τρόπο την επικοινωνία της µε τον πελάτη Με τη διασύνδεση του MS CRM µε τον MS Exchange Server, όλη η επικοινωνία γίνεται µε Καταγράφεται έτσι και η ιστορικότητα της επικοινωνίας

47 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Λύση
Με την κατάρτιση οργανωμένων ερωτηματολογίων οι πελάτες κατατάσσονται σε κατηγορίες προφίλ και έτσι επιτυγχάνονται εξειδικευμένες εμπορικές πολιτικές στο αγοραστικό προφίλ του πελάτη Η διαφορά έγκειται στο ότι μέχρι σήμερα εφαρμόζονταν πολιτικές σε κάθετες τμηματοποιήσεις της αγοράς (μικροί – μεγάλοι πελάτες, γεωγραφική περιοχή, κλάδος δραστηριοποίησης κλπ) Ενώ τώρα σε οριζόντιες (τεχνικοί αγοραστές, ευαίσθητοι στην τιμή –price sensitive) Το αποτέλεσμα προφανές, πολιτικές που τεκμηριώνονται βάσει ανάλυσης του προφίλ του πελάτη (customer profile analysis), είναι αποδοτικότερες διότι καταφέρνουν να ανταποκρίνονται σε περισσότερους πελάτες, ενώ ταυτόχρονα εκλαμβάνονται από αυτούς ως εξειδικευμένες στις ανάγκες τους

48 Case Study: ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. - Οφέλη
Ευέλικτος προγραμματισμός του δυναμικού πωλήσεων Αύξηση πωλήσεων λόγω δυνατότητας εφαρμογής πολύ ευέλικτων εμπορικών πολιτικών µέσω στρατηγικών customer profile analysis. Βελτιστοποίηση διαδικασιών µέσω αυτοματοποίησης λειτουργιών, χωρίς λάθη και μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών που αφορούν την εξυπηρέτηση του πελάτη Η γνώση για τον πελάτη παραμένει στην εταιρεία και είναι διαθέσιμη σε όλους

49 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή – Ορισμοί Τι θα γνωρίζετε στο τέλος του κεφαλαίου;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google