Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Galaxy είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?  Η μεγαλύτερη επένδυση στην Πληροφορική  Τεχνολογία αιχμής  Συσσωρευμένη τεχνογνωσία  Μοναδική εμπειρία χρήσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Galaxy είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?  Η μεγαλύτερη επένδυση στην Πληροφορική  Τεχνολογία αιχμής  Συσσωρευμένη τεχνογνωσία  Μοναδική εμπειρία χρήσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Galaxy είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?  Η μεγαλύτερη επένδυση στην Πληροφορική  Τεχνολογία αιχμής  Συσσωρευμένη τεχνογνωσία  Μοναδική εμπειρία χρήσης  Βέλτιστη σχέση ποιότητας / αξίας επένδυσης

3 Τεχνολογία αιχμής είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?

4 Τεχνολογία αιχμής .NET 4.0 Αναπτύξαμε την τεχνολογία Galaxy επιλέγοντας το Microsoft.NET Framework 4.0 (συμβατό και με.NET 3.5)  Workflow enabled Αυτοματοποίηση των διαδικασιών σημαίνει τέλος των χαμένων χρόνων, εξάλειψη των λαθών και καλύτερος έλεγχος  Efficient Remote Access Βελτιστοποιήσαμε τη ανταλλαγή δεδομένων μέσω συμπίεσης στην απομακρυσμένη πρόσβαση DO YOU SPEAK FUTURE ?

5  Advanced Security Υψηλά επίπεδα ασφαλείας για την επιχείρηση  Databases Eπιλογή ανάμεσα στις πλέον δημοφιλείς βάσεις δεδομένων της αγοράς Microsoft® SQL Server® 2008 R2 και Oracle 11gR2 Τεχνολογία αιχμής DO YOU SPEAK FUTURE ?

6 Τεχνολογία αιχμής  64 bit Μεγάλες επιδόσεις, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων σε 64/32ΒΙΤ  Windows® 7 ready Αξιοποιήσαμε τις μοναδικές δυνατότητες του νέου λειτουργικού συστήματος Windows® 7 DO YOU SPEAK FUTURE ?

7 Μοναδική εμπειρία χρήσης DO YOU SPEAK FUTURE ?

8  Made for you :  Made for you : Εξατομικευμένο περιβάλλον  Σχεδιασμός επιφάνειας ανά χρήστη  Αγαπημένα (favorites)  Σχεδιασμός οθονών εργασιών & browsers  Προσαρμογή εκτυπώσεων  Role based Μοναδική εμπειρία χρήσης DO YOU SPEAK FUTURE ?

9  Made for you :  Made for you : Customization tools  Νέα λειτουργικότητα  Νέες διαδικασίες  Δείκτες πληροφόρησης (KPIs)  Διαμόρφωση οθονών  Νέες εκτυπώσεις και κύβοι (OLAP’s) Μοναδική εμπειρία χρήσης DO YOU SPEAK FUTURE ?

10  Smart Search Έξυπνο εργαλείο ανεύρεσης DO YOU SPEAK FUTURE ? Μοναδική εμπειρία χρήσης

11  One View Μια ματιά … και αποφασίζετε DO YOU SPEAK FUTURE ?

12  Multilingual Όλες οι γλώσσες που “μιλάει” η επιχείρηση  Easy Upgrade Μεγαλώνει μαζί με την επιχείρηση Μοναδική εμπειρία χρήσης DO YOU SPEAK FUTURE ?

13 Μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη DO YOU SPEAK FUTURE ?

14 Μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη DO YOU SPEAK FUTURE ?  Stay connected Πρόσβαση από παντού, με οποιοδήποτε μέσο  MS Office smart integration Αμφίδρομη επικοινωνία

15  Cloud ready  Cloud ready σημαίνει  Πρόσβαση από παντού, μέσω Internet  Πληρωμή με τη χρήση  Μηδενική επένδυση για εξοπλισμό hardware (server)  Γρήγορη υλοποίηση  Δωρεάν συντήρηση λογισμικού / εξοπλισμού (server)  Ασφάλεια δεδομένων  Ευκολότερη διαχείριση της μηχανογράφησης Μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη DO YOU SPEAK FUTURE ? • Αποτελεί τη νέα τάση για χρήση / πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα (software και Hardware) μέσω του internet. • Ο χρήστης «απαλλάσσεται» από την αρχική επένδυση σε υποδομές ΤΠΕ και τον «πονοκέφαλο» της συντήρησης / διαχείρισης του πληροφοριακού του συστήματος. • Αποτελεί ταυτόχρονα και ένα νέο τρόπο διάθεσής προϊόντων πληροφορικής ως υπηρεσία, με μηνιαία συνδρομή Τι είναι το cloud computing

16 Μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη DO YOU SPEAK FUTURE ?  Smart alerts Αυτόματες ειδοποιήσεις προκαθορισμένων συμβάντων  Πολυεταιρικότητα Παρακολούθηση όλων των εταιριών εξασφαλίζοντας ταχύτητα και οικονομία όγκων δεδομένων

17 Μοναδικά επιχειρηματικά οφέλη DO YOU SPEAK FUTURE ?  Business Intelligence … σημαίνει επιχειρηματική ευφυΐα

18 DO YOU SPEAK FUTURE ? “Ultimization” σημαίνει … “Ultimization” σημαίνει …  Γνώση  Προσβασιμότητα  Αυτοματοποίηση  Φιλικότητα  Ευελιξία  Λειτουργικότητα  Παραμετρικότητα  Παραγωγικότητα  Αποδοτικότητα  Εκσυγχρονισμός

19 Εφαρμογές τεχνολογίας Galaxy

20 Εφαρμογές Galaxy σήμερα για μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις Εφαρμογή εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησια- κών Πόρων (ERP) για μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων για όλες τις επιχειρήσεις Λύση λιανικής για μεμονωμένες επιχειρήσεις ή δίκτυα καταστημάτων Λύση για τη μηχανογρά- φηση των επιχειρήσεων εστίασης Commercial Advanced Enterprise Suite CRMRetail Restaurant / Delivery DO YOU SPEAK FUTURE ?

21 Η νέα δύναμη που θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στο μέλλον, σήμερα! Η νέα δύναμη που θα οδηγήσει την επιχείρησή σας στο μέλλον, σήμερα!


Κατέβασμα ppt "Galaxy είναι DO YOU SPEAK FUTURE ?  Η μεγαλύτερη επένδυση στην Πληροφορική  Τεχνολογία αιχμής  Συσσωρευμένη τεχνογνωσία  Μοναδική εμπειρία χρήσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google