Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΛΕΖΑ ΣΟΦΙΑ ΑΕΜ:765.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΛΕΖΑ ΣΟΦΙΑ ΑΕΜ:765."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΛΕΖΑ ΣΟΦΙΑ ΑΕΜ:765

2 Περιεχόμενα Μηχανική Μάθηση και Κατηγοριοποίηση Μηχανική Μάθηση και Κατηγοριοποίηση Email Mining Email Mining H πλατφόρμα Mozilla H πλατφόρμα Mozilla Η γλώσσα XUL και η γλώσσα Javascript Η γλώσσα XUL και η γλώσσα Javascript Τα αρχεία RDF Τα αρχεία RDF Extensions Extensions Παράδειγμα ανάπτυξης ενός extension Παράδειγμα ανάπτυξης ενός extension Μελλοντικά… Μελλοντικά…

3 Μηχανική Μάθηση και Κατηγοριοποίηση Μηχανική Μάθηση: τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης που ασχολείται με την μελέτη υπολογιστικών μεθόδων για την απόκτηση νέας γνώσης και νέων τρόπων οργάνωσης της υπάρχουσας γνώσης. Μηχανική Μάθηση: τομέας της Τεχνητής Νοημοσύνης που ασχολείται με την μελέτη υπολογιστικών μεθόδων για την απόκτηση νέας γνώσης και νέων τρόπων οργάνωσης της υπάρχουσας γνώσης. Είδη Είδη –μάθηση με επίβλεψη –μάθηση χωρίς επίβλεψη Κατηγοριοποίηση: μη ταξινομημένα αντικείμενα κατηγοριοποιούνται αφού δώσουμε στο σύστημα μια σειρά από παραδείγματα. Κατηγοριοποίηση: μη ταξινομημένα αντικείμενα κατηγοριοποιούνται αφού δώσουμε στο σύστημα μια σειρά από παραδείγματα.

4 Email Mining (1/2) Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οδήγησε σε: Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οδήγησε σε:  Υπερφόρτωση χρηστών με πληροφορίες.  Ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) που καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο.  Ακατάλληλα μηνύματα για παιδιά.  Ανάγκη για αυτόματη καταχώρηση των μηνυμάτων σε ειδικούς φακέλους.  Κατηγοριοποίηση Email: ανάθεση ενός μηνύματος σε μια κατηγορία από ένα προκαθορισμένο σύνολο κατηγοριών.  Εφαρμογές  Spam Filtering  Αυτόματη κατηγοριοποίηση μηνυμάτων σε φακέλους

5 Email Mining (2/2) Ο κατηγοριοποιητής Naïve Bayes Ο κατηγοριοποιητής Naïve Bayes  Απλός και αποτελεσματικός κατηγοριοποιητής κειμένων  Βασίζεται στην υπόθεση ότι τα χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα.  Η κατηγοριοποίηση ενός μηνύματος e=[w1,…,wn] σε μια κατηγορία από C={c1,….,cn} υπολογίζεται από:

6 Το λογισμικό Mozilla Ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού που αποτελείται από: Ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού που αποτελείται από:  αρχεία XUL  αρχεία Javascript  αρχεία CSS  αρχεία εικόνων  αρχεία RDF Τα αρχεία αυτά οργανώνονται σε ένα σύνολο από JAR αρχεία. Τα αρχεία αυτά οργανώνονται σε ένα σύνολο από JAR αρχεία. Thunderbird: προϊόν του Mozilla για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρέχει: Thunderbird: προϊόν του Mozilla για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρέχει:  Φιλτράρισμα μηνυμάτων  Γρήγορη και εύκολη αναζήτηση  Ορθογραφικό έλεγχο  Δυνατότητα επέκτασης κώδικα με χρήση extensions

7 Η γλώσσα XUL και η γλώσσα Javascript XUL: XML User-interface Language η οποία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας στοιχείων που συναντάμε σε μοντέρνες διεπαφές γραφικών όπως: XUL: XML User-interface Language η οποία παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας στοιχείων που συναντάμε σε μοντέρνες διεπαφές γραφικών όπως:  Textboxes, checkboxes  Toolbars με κουμπιά και περιεχόμενα  Συντομεύσεις πληκτρολογίου  Μενού σε ένα menu bar ή pop up menus  Tabbed dialogs Javascript: object-oriented, cross-platform scripting γλώσσα προγραμματισμού. Javascript: object-oriented, cross-platform scripting γλώσσα προγραμματισμού.  Γράφεται όλος ο εκτελέσιμος κώδικας για τις εφαρμογές του Mozilla.

8 Τα αρχεία RDF Είναι format το οποίο χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται διάφορες πηγές όπως bookmarks, ιστορικά ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Είναι format το οποίο χρησιμοποιείται για να αποθηκεύονται διάφορες πηγές όπως bookmarks, ιστορικά ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο Mozilla τα χρησιμοποιεί για να εκτελέσει λειτουργίες όπως: Ο Mozilla τα χρησιμοποιεί για να εκτελέσει λειτουργίες όπως:  Επιλογές του χρήστη για τα παράθυρα και τη σχετική τους θέση.  Manifest φακέλους για τα αρχεία JAR και τα πακέτα chrome, locale και skin.  Περιεχόμενα του Mozilla sidebar.  Πληροφορίες για το overlay.  Πληροφορίες για τα extension και την εγκατάστασή τους.

9 Extensions (1/5) Μικρές επιπροσθέσεις κώδικα που προσδίδουν καλύτερη και νέα λειτουργικότητα σε εφαρμογές Mozilla. Μικρές επιπροσθέσεις κώδικα που προσδίδουν καλύτερη και νέα λειτουργικότητα σε εφαρμογές Mozilla. Μπορούν να προσθέσουν από ένα απλό κουμπί στο toolbar έως ένα εντελώς νέο χαρακτηριστικό. Μπορούν να προσθέσουν από ένα απλό κουμπί στο toolbar έως ένα εντελώς νέο χαρακτηριστικό. Πακετάρονται σε φακέλους zip με την κατάληξη.xpi. Πακετάρονται σε φακέλους zip με την κατάληξη.xpi.

10 Extensions (2/5) Η μορφή ενός φακέλου.xpi συνήθως είναι η εξής: Η μορφή ενός φακέλου.xpi συνήθως είναι η εξής: +- myextension/ +- myextension/ +-install.rdf +-install.rdf +-chrome.manifest +-chrome.manifest +-chrome/ +-chrome/ +-content +-content +-skin +-skin +-locale +-locale

11 Extensions (3/5) Το install.rdf περιέχει Το install.rdf περιέχει  τις πληροφορίες για την εγκατάστασή του  το όνομά του  τον δημιουργό  την ταυτότητά του  την έκδοση  την εφαρμογή του Mozilla για την οποία προορίζεται Ο φάκελος content περιέχει Ο φάκελος content περιέχει  όλα τα αρχεία xul  τα αρχεία Javascript  μερικές φορές και το αρχείο contents.rdf. Το αρχείο αυτό ενημερώνει τον browser για το που θα αποθηκευτούν οι πληροφορίες για την ταυτότητα, τον δημιουργό και το όνομα του extension.

12 Extensions (4/5) Ο φάκελος skin περιέχει Ο φάκελος skin περιέχει  τα αρχεία.css  τα αρχεία εικόνων Τα αρχεία.css περιέχουν κώδικα περιγραφής των εικόνων που συνδέονται με αρχεία.xul Τα αρχεία.css περιέχουν κώδικα περιγραφής των εικόνων που συνδέονται με αρχεία.xul Ο φάκελος locale Ο φάκελος locale  χρησιμοποιείται για την υποστήριξη διαφορετικών γλωσσών

13 Extensions (5/5) Δυναμικός Προγραμματισμός: Δυναμικός Προγραμματισμός:  Νέα τεχνική  Δεν χρειάζεται να πακετάρονται συνέχεια τα extension κάθε φορά γίνεται μια αλλαγή στα αρχεία xul ή στον κώδικα Javascript  Υλοποιείται με το αρχείο chrome.manifest  Το chrome.manifest περιέχει τα δεδομένα που ήταν διασκορπισμένα στα αρχεία install.rdf και contents.rdf  Καταργείται το contents.rdf.

14 Παράδειγμα ανάπτυξης ενός extension (1/4) Ένα απλό extension το οποίο προσθέτει δύο χαρακτηριστικά στον Thunderbird: Ένα απλό extension το οποίο προσθέτει δύο χαρακτηριστικά στον Thunderbird:  Ένα κουμπί με το όνομα “Bayes Button” στο toolbar.  Μία επιπλέον επιλογή στο popup menu που εμφανίζεται με δεξί κλικ του χρήστη πάνω σε ένα εισερχόμενο μήνυμα.  Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά με την επιλογή τους από τον χρήστη εμφανίζουν ένα alert box με ένα μήνυμα.

15 Παράδειγμα ανάπτυξης ενός extension (2/4) Χρησιμοποιήθηκε δυναμικός προγραμματισμός. Χρησιμοποιήθηκε δυναμικός προγραμματισμός. Δομή Δομή  bayesbird.xpi/ +-install.rdf +-install.rdf +-chrome.manifest +-chrome.manifest +-chrome/ +-chrome/ +-content/ +-content/ +-bayesbird_overlay.xul +-bayesbird_overlay.xul +-bayesbird_overlay.js +-bayesbird_overlay.js +-skin/ +-skin/ +-bayesbird.css +-bayesbird.css +-main.png +-main.png

16

17

18 Μελλοντικά… Το extension μελλοντικά μπορεί να θεωρηθεί ως η βάση για να δημιουργηθεί ένας ταξινομητής με τον αλγόριθμο Naïve Bayes Το extension μελλοντικά μπορεί να θεωρηθεί ως η βάση για να δημιουργηθεί ένας ταξινομητής με τον αλγόριθμο Naïve Bayes Θα κατηγοριοποιεί αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δύο ή περισσότερους φακέλους ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Θα κατηγοριοποιεί αυτόματα τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δύο ή περισσότερους φακέλους ανάλογα με το περιεχόμενό τους.


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΛΕΖΑ ΣΟΦΙΑ ΑΕΜ:765."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google