Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΛ002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΛ002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΛ002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
Κεφάλαιο 1: Windows

2 ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

3 Εισαγωγή Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή ευκολότερη προς το χρήστη. Οι πιο γνωστές εκδόσεις των Windows είναι: Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 κ.α. Τα Windows επιτρέπουν πιο εύκολη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μέσω του Graphical User Interface. Τα Windows βοηθούν το χρήστη να οργανώσει τη δουλειά του, δημιουργώντας αρχεία και φακέλους, αποθηκεύοντας τα αρχεία σε φακέλους, διαγράφοντας τα, μετακινώντας τα, αντιγράφοντας τα, εκκινώντας τα, εντοπίζοντας τα, αναζητώντας βοήθεια, κ.λ.π Με τη χρήση διάφορων άλλων προγραμμάτων και εφαρμογών, ο χρήστης μπορεί να γράφει επιστολές και αναφορές (επεξεργαστή κειμένου), να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά φύλλα (Excel), να δημιουργήσει παρουσιάσεις (Power Point), να διαχειριστεί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο (Internet) κ.λ.π. Tο λειτουργικό σύστημα των Windows φορτώνεται στη μνήμη RAM κατά την εκκίνηση του Η/Υ. Ο επιτραπέζιος χώρος (desktop) του γραφικού περιβάλλοντος των Windows.

4 Βασικά Μέρη του Επιτραπέζιου Χώρου
My computer: Περιέχει τις συσκευές και όλα τα περιεχόμενα (αρχεία, φακέλους, προγράμματα) του Η/Υ. Recycle Bin: Περιέχει όλα τα διαγραμμένα αρχεία και φακέλους τα οποία μπορούν και να επανακτηθούν μέχρι την εκκένωση του κάδου. Ερώτηση: Τα αρχεία που βρίσκονται στο Recycle Bin διαγράφονται τελείως από τον υπολογιστή ?

5 Task Bar

6 Χρήση του ποντικιού Όταν ο δείκτης είναι βέλος σημαίνει ότι ο επεξεργαστής είναι ελεύθερος και περιμένει από τον χρήστη να κάνει την επιλογή του. Όταν γίνει κλεψύδρα τότε ο επεξεργαστής είναι απασχολημένος πλήρως με κάτι άλλο και δεν μπορεί ο χρήστης να κάνει κάποια επιλογή.

7 Τα διάφορα μέρη του παραθύρου
Control-menu box (Κουτί καταλόγου ελέγχου)-Περιέχει μια λίστα από εντολές σχετικές με την διαχείριση του παραθύρου. Menu bar (Μπάρα καταλόγων) - Περιέχει τα διάφορα μένους (καταλόγους με εντολές) που διαθέτει το παράθυρο Tools bar (Μπάρα εργαλείων) – Περιέχει τα διάφορα κουμπιά – εργαλεία του παραθύρου. Status bar (Μπάρα κατάστασης) – Δείχνει την κατάσταση που ευρίσκεται το παράθυρο, δηλαδή τα περιεχόμενα του και διάφορες άλλες ενδείξεις. Window Border - Ο περίγυρος του παραθύρου. Χρησιμοποιείται για να μεγαλώνει ή να μικραίνει το παράθυρο Mouse Pointer - ο δείχτης που χρησιμοποιείται με το ποντίκι για να επιλέγει ο χρήστης εντολές, να μεγαλώνει ή να μικραίνει τα παράθυρα.

8 Αναγνώριση των Περιεχομένων ενός Μενού (Edit, View)
Toolbars: Το βέλος υποδηλώνει ότι υπάρχει υπομενού προς τα δεξιά που περιέχει περισσότερες εντολές. Large/ Small Icons, List, Details: Η τελεία υποδηλώνει ότι απ’ αυτή την ομάδα εντολών ο χρήστης πρέπει να έχει οπωσδήποτε επιλεγμένη μια εντολή. Cut/ Copy/ Paste: Δίπλα από ορισμένες εντολές υπάρχουν συντομεύσεις από το πληκτρολόγιο που αν πληκτρολογηθούν Dialogue Boxes (πλαίσια διαλόγου): Τα windows τα εμφανίζουν για να ζητήσουν από τον χρήστη περαιτέρω καθοδήγηση αλλά και να δίνουν έτσι την δυνατότητα στο χρήστη να έχει επιλογές στο τι θέλει να κάνει.

9 My Computer Συμβολισμό των συσκευών:
Α: για τον οδηγό δισκέτας (3.5 Floppy Disk Drive) C: για τον οδηγό σκληρού δίσκου (Hard Disk Drive) D: για τον οδηγό συμπαγούς δίσκου (CD-Rom Drive) E/ F: USB /External Disk Επομένως όταν ο χρήστης θέλει να εργαστεί πάνω σε μια από αυτές τις συσκευές αρκεί να κάνει διπλοπάτημα πάνω στο ανάλογο γράμμα. Για καλύτερη κατανόηση των συσκευών και μη τυχόν σύγχυση από τον χρήστη, τα Windows χρησιμοποιούν συμβολισμό με τα πρώτα γράμματα του Αγγλικού αλφαβήτου για τις διάφορες περιφερειακές συσκευές μνήμης του Η/Υ

10 My Computer Δημιουργία νέων καταλόγων-φακέλων:
Δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με κάποιο άλλο στο ίδιο επίπεδο καταλόγου αλλά γίνεται όταν είναι σε διαφορετικό επίπεδο καταλόγου. Απαγορεύεται η χρήση των εξής συμβόλων (επειδή αυτά τα σύμβολα χρησιμοποιούνται από τα Windows) στην ονομασία τους: ! # * [ ] \ / ? : | { } Tα αρχεία μετριούνται σε bytes και έχουν επέκταση στο τέλος του ονόματος. Μεταφορά και αντιγραφή αντικειμένων Χρησιμοποιούνται οι εντόλές Cut /Copy/ Paste από το Edit Menu ή με τα εργαλεία της μπάρας εργαλείων. Με συντομεύσεις από το πληκτρολόγιο : Cut (Ctrl + Χ ), Copy (Ctrl + C ), Paste (Ctrl + V). Μεταφορά και Αντιγραφή με το ποντίκι (Ctrl) (δεξί ή αριστερό κουμπί).

11 My Computer Μετονομασία αρχείων και φακέλων (Rename)
Διαγραφή αρχείων και φακέλων (Delete) Επιλογή πολλών αντικειμένων Επιλογή όλων: Επιτυγχάνεται με την εντολή Select All από το Edit menu ή με την συντόμευση Ctrl + A. Επιλογή μερικών γειτονικών αντικειμένων: Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift. Επιλογή μερικών αντικειμένων (μη γειτονικών) : Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl. Save / Save as..

12 Πρακτική Άσκηση Διπλοπατήστε πάνω στη συσκευή “Η: disk” που βρίσκεται κάτω από το My Computer. Δημιουργήστε ένα νεό φάκελο και ονομάστε το «δοκιμή». Μέσα στο φάκελο «δοκιμή» δημιουργήστε ένα φάκελο με το όνομα σας. Αντιγράψτε το φάκελο με το όνομα σας στο Η: Μετονομάστε το φάκελο με το όνομα σας, που βρίσκεται μέσα στο φάκελο «δοκιμή», σε «test1”. Διαγράψτε το φάκελο «δοκιμή».

13 Windows Explorer Το παράθυρο του Windows Explorer βοηθά στην αρχειοθέτηση (οργάνωση αρχείων), στη δημιουργία καταλόγων-φακέλων (directories-folders), στην εξεύρεση αρχείων, στην εμφάνιση των περιεχομένων τους και στην εμφάνιση των περιεχομένων των διαφόρων συσκευών, στην μετακίνηση ή αντιγραφή αρχείων και φακέλων, στην μετονομασία και διαγραφή τους Το Windows Explorer εκκινεί από τρεις χώρους: 1. Κάνοντας κλικ στο κουμπί Start (Εκκίνηση), δείχνοντας στο Programs και κλικ στο εικονίδιο του Windows Explorer. Απ’ εδώ εκκινεί επιλέγοντας τον σκληρό δίσκο (C:). 2. Με δεξί κουμπί στο εικονίδιο του My Computer στον επιτραπέζιο χώρο, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού όπου ο χρήστης επιλέγει την εντολή Explore. Απ’ εδώ εκκινεί επιλέγοντας το My Computer. 3. Με δεξί κουμπί στο κουμπί Start, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού όπου ο χρήστης επιλέγει την εντολή Explore. Απ’ εδώ εκκινεί επιλέγοντας το φάκελο Start Menu του φακέλου Windows.

14 Χρήσεις του Windows Explorer
Δημιουργία νέων καταλόγων-φακέλων Μεταφορά και αντιγραφή αντικειμένων (mouse και χρήση Tree menu – κλικ, διπλο κλικ και με κλικ πάνω στο (+)και (-)) Μετονομασία αρχείων και φακέλων Διαγραφή αρχείων και φακέλων Ανοίγμα ενός αρχείου από το Windows Explorer Ψάξιμο και εύρεση αρχείου Από το Tools μενού, επιλέγει ο χρήστης την εντολή Find, και ακολούθως την εντολή Files or Folders. Ο αστερίσκος (∗) χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που δεν είναι ο χρήστης σίγουρος για το όνομα του αρχείου που ψάχνει. (E:\∗.∗ , M∗ , *.exe) Αναζήτηση αρχείων χρησιμοποιώντας το (?) το οποίο ισοδυναμεί πάντοτε με ένα χαρακτήρα.

15 Πρακτική Άσκηση 2 Εκκινήστε το Windows Explorer με έναν από τους 3 τρόπους. Κάντε κλικ στο (-) του σκληρού δίσκου C: και προσέξτε ότι εμφανίζονται τα περιεχόμενα του στο δεξί παράθυρο ενώ στο αριστερό εμφανίζονται μόνο οι φακέλοι. Ανοίξετε το φάκελο με το όνομα σας για να δείτε τα περιεχόμενα του (αφού μετακινηθείτε στο Η:) Επιλέξτε την εντολή “New” από το File menu για να δημιουργήσετε ενα φάκελο κι ονομάστε το “epl002”. Η διαδικασία μετονομασίας και διαγραφής γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στο My Computer. Επιλέξτε το φάκελο που μόλις δημιούργήσατε και μετακινήστε το (Cut) στο Η:. Χρησιμοποίηστε το (-) για να φτάσετε στο H:. Αφού επιλέξετε το H: κάντε κλικ στην εντολή Paste από το Edit menu.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΛ002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google