Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Tηλεματική- Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας Παπακωνταντίνου Σωτήρης ΑΜ:968.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Tηλεματική- Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας Παπακωνταντίνου Σωτήρης ΑΜ:968."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Tηλεματική- Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας Παπακωνταντίνου Σωτήρης ΑΜ:968

2 Γενικά πέντε θέματα παρουσιάζονται Πλαίσιο της Διδασκαλίας-Μάθησης Μέτρηση της Μάθησης Ανάπτυξη ενός πυρήνα μαθημάτων Σχεδιασμός της πορεία του μαθήματος Αναπτυσόμενα εκπαιδευτικά πλαίσια

3 Ορισμός της τηλεματικής: Οι διάφοροι συνδιασμοί απο τηλεπικοινωνιακά μέσα,τηλεόραση και πληροφοριακών μέσων στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και όχι μόνο. Προϊόντα τηλεματικής καθώς και υπηρεσίες είναι αυτά που μπορούν να πάρουν,αποθηκεύσουν,επεξεργαστούν και να επικοινωνήσουν μέσα από φώνη,ήχο,κείμενο,γραφικά,εικόνα και βίντεο.Πλέον εξέχουσα θέση έχουν και τα πολυμέσα ως μέσο διάδοσης.

4 Το πλαίσιο της Διδασκαλίας- Μάθησης Η τηλεματική μπορεί να χρησιμοποιήθει για ευέλικτη,συμβατική και από απόσταση εκπαίδευση ώστε να υποστηρίξουν την διδασκαλία. Η τηλεματική είναι: 1)Σύγχρονη και διαλογική 2)Ασύγχρονη Ιστορικά έχουν αναπτυχθεί δύο θεωρίες Α) Σκεπτικιστές Β) Θετικιστές

5 Σκεπτικιστές Αντικειμενική αντίληψη της γνώσης Σειριακή δόμηση των πραγμάτων και του ελέγχου προγράμματος Επανάληψη και τεστ πάνω σε προεπιλεγμένα κριτήρια

6 Θετικιστές Προσωρινότητα της γνώσης Προσοχή στο κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης Διαλογικότητα με κατάλληλο εξοπλισμό

7 Οι νέες θεωρίες σήμερα έχουν στοιχεία και από τα δύο και παίρνουν περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει Χαρακτηριστικά από τους μαθητευόμενους Χαρακτηριστικά από γενικές εκφράσεις,πχ μεταφορές,αναλογίες,παρουσιάσεις. Τη γλώσσα επικοινωνίας δύο ατόμων ως τη γλώσσα διδασκαλίας

8 Άλλες θεωρίες... Κolb: Θεωρία της πειραματικής μάθησης Schon:Παθητική μάθηση Pask:Θεωρία διαλόγου Laurillard:Δέχτηκε τις ιδέες του Pask και τις εφάρμοσε στα πολυμέσα

9 Μέτρηση της μάθησης Οικονομικές διαστάσεις Εκπαιδευτικές διαστάσεις

10 McAlpine and Weston Σχεδιασμός με οδηγίες Γλώσσα Παρουσίαση Αντικειμενοστρέφεια

11 Δύο οπτικές: Μαθητές και Διδάσκων Οι μαθητές έχουν αντίληψη για την διδασκαλία. Επίσης πρέπει να εξετάζονται τα κίνητρα που δίνονται κάθως και κανείς δεν μπορεί να πει ότι έμαθε κάτι αν δεν ξέρει τον τρόπο με τον οποίο δώθηκε στο μαθητή. Από όλα αυτά ο Willis κατέληξε στην ουσία της διδασκαλίας που είναι: 1) Αύξηση της γνώσης 2) Αποστήθηση και αναπαραγωγή 3) Μάθηση->Κατανόηση 4) Μάθηση->Εφαρμογή 5) Μάθηση->Διερμηνευτική 6) Μάθηση->Ηθοπλαστική

12 Core curricula Στη τηλεματική η μέτρηση της μάθησης γινέται μέσα από ένα πυρήνα μαθημάτων.Όμως στη λίστα του πυρήνα δεν μπορεί να υπάρχει διακριτότητα μεταξύ ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ο μαθητής αναπτύσει σε αυτό το πλαίσιο: 1)Κατανόηση των τρόπων που συμβάλουν οι πληροφοριακές τεχνολογίες στη μάθηση και στη διδασκαλία 2)Κατανόηση για την φύση ανάπτυξης των ικανοτήτων των Π.Τ. Ο καθηγητής: 1)Χρησιμοποιεί τον υπολογιστή για να υποστηρίξει την καθημερινή διδασκαλία 2)Παρατηρεί πως αλλάζουν ριζικά τα Π.Τ. την διδασκαλία

13 Στο χώρο του πανεπιστημίου και εκεί ο διδάσκων μπορεί να: 1)Συμπεριλάβει αλλαγές 2)Διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις πάνω στα Π.Τ. 3)Συνεχίσει να αναπτύσει και να αξιολογεί μέσα απο ενέργειες Βέβαια έγινε εισαγωγή του όρου network literacy Ο πυρήνας στοχεύει: 1)Πιο αποτελεσματική διδασκαλία 2)Μέθοδοι ώστε ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει το ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία

14 Ο σχεδιασμός της πορείας του μαθήματος Παράδοξο: παρά την ανάπτυξη της τηλεματικής υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ θεωριών της μάθησης και του σχεδιασμού οδηγιών. Willis:Η λογοτεχνεία στους θετικιστές επικεντρώνεται στην θεωρία οδηγιών παρά στο σχεδιασμό τους Boucher at al:Ο σχεδιασμός των οδηγίών ακόμη παίρνει μέρος πίσω από τα μέσα οδηγιών.

15 Περιληπτικά πέντε λόγοι για καλή διαλογικότητα ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητή Οι καθηγητές παρέχουν μια γέφυρα για τις γνώσεις που έχει ήδη ο μαθητές και αυτές που απαιτούνται από τη νέα εργασία Με το να δίνει οδηγίες ο καθηγητής παρέχει τη δομή ώστε να υποστηρίξει τη λύση του προβλήματος απο το μαθητή Συμμετέχει ενεργά και ο μαθητής με την σκέψη του και δεν ακολουθεί απλά οδηγίες Καλή καθοδήγηση μεταφέρει την ευθύνη απο τον καθηγητή στο μαθητή Το οτι υπάρχει καθοδήγηση δε σημαίνει οτι υπάρχει άμεσα και προσπάθεια διδασκαλίας-μάθησης

16 Αξίζει να αναφερθεί και να σχολιαστεί επιπλέον η διάκριση στο U.K. ανάμεσα σε courseware και software.

17 Αναπτυσόμενα εκπαιδευτικά πλαίσια

18 Η εκπαιδευτική ανάπτυξη πάνω στην τηλεματική είναι στενά συνδεδεμένη με ευέλικτη και εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. Η απο απόσταση εκπαίδευση μεταπήδησε απο το μοντέλο ερωτήσεων- απαντήσεων στο πολυμεσικό μοντέλο και στη τηλεμάθηση. Η τηλεματική παρέχει τα μέσα για δικτύωση ώστε να είναι ταυτόχρονα το κλειδί στη μοντέρνα εκπαίδευση απο απόσταση και να δίνει άλλη διάσταση στις «συμβατικές» διδικασίες. ‘Αλλη άποψη είναι ότι αυτό το σύστημα μάθησης πάρεχει τη βάση ανάμεσα στους συμμετέχοντες για μια on-line επικοινωνία. Henri: Η τηλεδιάλεξη είναι όμοια με το μάθημα Πάντα θα υπάρχει και η υποψία ότι μέσα στις τόσες πολλές πληροφορίες θα μεταδωθεί και η κάκη πληροφορία.

19 Συμπερασματικά Scott:Η εκπαιδευτική αλλαγή στην ανώτερη εκπαίδευση είναι διαδικασία όχι γεγονός.Είναι διαδικασία πολύπλοκη,συνεχής,αβέβαιη και κυκλική. Η τηλεματική πιστεύω ότι εαν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα θα αλλάξει το τύπο του σχολείου που ξέρουμε.


Κατέβασμα ppt "Tηλεματική- Μαθαίνοντας και Διδάσκοντας Παπακωνταντίνου Σωτήρης ΑΜ:968."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google