Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2 Αρτηρία Σφυγμός ενδοθήλιο έσω χιτώνας βασική μεμβράνη
έσω ελαστικός υμένας λείος μυϊκός ιστός μέσος χιτώνας έξω ελαστικός υμένας έξω χιτώνας (ινώδης συνδετικός ιστός) Σφυγμός αυλός

3 Φλέβα 75% βαλβίδα έσω χιτώνας ενδοθήλιο βασική μεμβράνη μέσος χιτώνας
λείος μυϊκός ιστός έξω χιτώνας αυλός

4

5 τριχοειδές αυλός βασική μεμβράνη ενδοθήλιο

6 τριχοειδές με συνεχές ενδοθήλιο
βασική μεμβράνη αυλός πυρήνας ενδοθηλιακού κυττάρου διακυττάρια σχισμή πινοκυττωτικό κυστίδιο τριχοειδές με συνεχές ενδοθήλιο βασική μεμβράνη πυρήνας ενδοθηλιακού κυττάρου αυλός πινοκυττωτικό κυστίδιο διακυττάρια σχισμή πόρος τριχοειδές με θυριδωτό ενδοθήλιο ατελής βασική μεμβράνη αυλός πυρήνας ενδοθηλιακού κυττάρου διακυττάρια σχισμή κολποειδές

7 Capillary bed in the mouse small intestine, supplying circulation to individual villi (green autofluorescence), with arterial and venous supply from the larger vessels. Blood vessel walls have been labelled red with /Lycopersicon esculentum/ (tomato) lectin-Texas Red to permit their visualisation

8 δίκτυο τριχοειδών τριχοειδή παράπλευρες αρτηρίες φλέβα φλεβίδιο
αρτηρίδιο (με λείο μυϊκό ιστό στο τοίχωμά του) μεταρτηρίδια (εξυπηρετούν και ως δίαυλοι παράκαμψης) προτριχοειδικός σφιγκτήρας προτριχοειδικοί σφιγκτήρες τριχοειδή φλεβίδιο φλέβα μικρό φλεβίδιο αρτηριοφλεβική παράκαμψη δίκτυο τριχοειδών

9 σφιγκτήρες ανοικτοί - χαλαροί
προτριχοειδικοί σφιγκτήρες μεταρτηρίδιο δίαυλος διαφυγής γνήσια τριχοειδή τελικό αρτηρίδιο μετατριχοειδικό φλεβίδιο

10 σφιγκτήρες κλειστοί μετατριχοειδικό φλεβίδιο τελικό αρτηρίδιο

11 φλεβίδιο αρτηρίδιο ΚΛΕΙΔΑ Οξυγόνο
Η ροή του αίματος σε ένα δίκτυο τριχοειδών είναι πάντοτε μονόδρομη: από το πέρας του αρτηριδίου προς την άκρη του φλεβιδίου. δίαυλος διαφυγής ΚΛΕΙΔΑ Οξυγόνο αρτηρίδιο Διοξείδιο άνθρακα φλεβίδιο προτριχοειδικοί σφιγκτήρες (ανοικτοί) κύτταρο ιστού ερυθρό αιμοσφαίριο αρτηρίδιο φλεβίδιο Η διάχυση του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα εντός ενός δικτύου τριχοειδών.

12 ΔιΗθηση ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ υδροστατική πίεση > οσμωτική πίεση
τοίχωμα τριχοειδούς κατεύθυνση αιματικής ροής υδροστατική πίεση < οσμωτική πίεση ΕΠΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ υδροστατική πίεση > οσμωτική πίεση ΔιΗθηση μεσοκυττάριο υγρό

13 επίπεδο βραχιόνιου αρτηρίας
Αρτηριακή Πίεση περιχειρίδα βαλβίδα μετρητής πίεσης βραχιόνιος αρτηρία φυσαλλίδα επίπεδο δεξιού κόλπου λανθασμένη θέση επίπεδο βραχιόνιου αρτηρίας ορθή θέση υποστήριγμα

14 πίεση ασκούμενη από την περιχειρίδα
Όταν η φουσκωμένη περιχειρίδα έχει διασταλεί τόσο ώστε να διακόψει τη ροή του αρτηριακού αίματος, τότε ακριβώς από το στηθοσκόπιο (τοποθετημένο πάνω από τη βραχιόνιο αρτηρία) δεν ακούγεται κανένας ήχος. >120 mmHg περιχειρίδα mmHg Παράγονται οι ήχοι τού Korotkoff λόγω της παλλόμενης αιματικής ροής μέσα στη συμπιεσμένη αρτηρία. στηθοσκόπιο <80 mmHg Η αιματική ροή είναι πια «ήσυχη» από τη στιγμή που η αρτηρία δεν δέχεται άλλη εξωτερική πίεση.

15 ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ακούγεται ο 1ος ΗΧΟΣ ΗΧΟΙ τού Korotkoff ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΧΟΣ
Μεταβολές στο άνοιγμα της βραχιονίου αρτηρίας κατά τη: αρχικά εφαρμόζεται υψηλή πίεση ΣΥΣΤΟΛΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΧΟΣ αποκλεισμένη ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (120 mmHg) ακούγεται ο 1ος ΗΧΟΣ αποκλεισμένη ή μερικώς ανοικτή ΗΧΟΙ τού Korotkoff ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (80 mmHg) οι ΗΧΟΙ εξαφανίζονται ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΧΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ περιχειρίδα ανοικτή ΑΓΚΩΝΑΣ

16 Πίεση (mmHg) Χρόνος συστολική πίεση (1ος ήχος)
διαστολική πίεση (τελευταίος ήχος) Πίεση (mmHg) πίεση περιχειρίδας Χρόνος οι ήχοι τού Korotkoff στο στηθοσκόπιο

17 συστολική πίεση πίεση σφυγμού μέση αρτηριακή πίεση διαστολική πίεση
αορτή ελαστικές αρτηρίες μυώδεις αρτηρίες τριχοειδή μέσες & μεγάλες φλέβες αρτηρίδια κοίλες φλέβες φλεβίδια

18 ταχύτητα της αιματικής ροής (cm/sec)
κοίλη φλέβα αορτή αρτηρίες φλέβες αρτηρίδια τριχοειδή φλεβίδια

19 βλάβες εξαιτίας της υπέρτασης:
εγκεφαλική αποπληξία τύφλωση καρδιακή προσβολή νεφρική ανεπάρκεια καρδιακή ανεπάρκεια


Κατέβασμα ppt "ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google