Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Βερβαινιώτης Π. εβδομάδα 7η

2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Ο2 CO2 Ανταλλαγή μέσω διάχυσης

3 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Ι Εξαρτάται από:
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ Ι Εξαρτάται από: α) επιφάνεια κυψελιδο-τριχοειδικής μεμβράνης β) διαφορά μερικής πίεσης Ο2 & CO2 (PO2,PCO2), εκατέρωθεν της κυτταρο-τριχοειδικής μεμβράνης

4 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΙΙ Ο2 → κυψελίδες → αίμα → κύτταρα
ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΙΙ Ο2 → κυψελίδες → αίμα → κύτταρα CO2 → κύτταρα → αίμα → κυψελίδες

5 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Ο2 → 20,93 CO2 → 0,03 N2→

6 ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Ο2→ 14 CO2→ 5,6 N2→ 80,40

7 ΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ (Ρ)ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
Nόμος Dalton ΡΟΛΙΚΗ =Ρ1+Ρ2+Ρ3… PΑΕΡΑ=760mmHg ΡΟ2=159mmHg PCO2=0,23mmHg PN2=600,7mmHg

8 ΜΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ(Ρ) ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ
716mmHg [ (πίεση υδρατμών)] ΡΟ2=107mmHg ΡCO2=40mmHg ΡN2=564mmHg

9 ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Ο2 & CO2

10

11 ANTAΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ -ΔΙΑΧΥΣΗ(ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ)
Διαφορά μερικής πίεσης (ΔΡ) [από περιοχή με μεγαλύτερη Ρ σε περιοχή με μικρότερη Ρ] Διαλυτότητα αερίου CO2 > (20 φορές ) από Ο2

12 ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ Ο2

13 ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ CO2

14 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ PO2(κυψελίδες) 107mmHg PO2(φλεβικό αίμα) 40mmHg Άρα διάχυση Ο2 από τις κυψελίδες στο αρτηριακό αίμα PCO2 (φλεβικό) 46mmHg PCO2 ( κυψελίδες) 40mmHg Άρα διάχυση CO2 από το αίμα στις κυψελίδες

15 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ Ιστικά τριχοειδή PO2 100mmHg / PCO2 40mmHg Κύτταρα PO2 40mmHg / PCO2 46mmHg Άρα το Ο2 από το αίμα διαχέεται στα κύτταρα & το CO2 από τα κύτταρα στο αίμα

16 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ Νόμος του Henry Ποσότητα αερίου= Συντελεστής διαλυτότητας Χ Μερική πίεση αερίου / Βαρομετρική πίεση ΣΔ Ο2=2,26ml/100ml αίματος ΣΔ CO2=57,03ml/100ml αίματος Άρα με βάση το πίνακα μερικών πιέσεων βρίσκουμε τη συγκέντρωση των αερίων στο αίμα

17 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ Μεταφορά από τα πνευμονικά τριχοειδή στα ιστικά τριχοειδή με τις αρτηρίες μέσα στα ερυθροκύτταρα δεσμευμένο με την αιμοσφαιρίνη (Hb) και ονομάζεται οξυαιμοσφαιρίνη (HbO2) Αιμοσφαιρίνη αίματος ~15gr/100ml αίματος 1gr Hb μεταφέρει 1,34gr O2 άρα στα 100ml αίματος 20ml(15x1,34) ή 200 Ο2/1Lt αίματος

18 ΔΟΜΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ 4 heme groups (Fe2+) each for 1 O2
2 alpha, 2 beta globins 4 heme groups (Fe2+) each for 1 O2

19 ΜΕΤΑΦΟΡΑ CO2 ΣΤΟ ΑΙΜΑ Μιτοχόνδρια-ιστικά τριχοειδή-φλεβικό αίμα-πνεύμονες-διάχυση κυψελίδες-ατμόσφαιρα Μηχανισμοί α) με φυσικό διάλυμα (10%) β) με την καρβαμινοαιμοσφαιρίνη (30%) γ) με το διττανθρακικό (HCO3-), (60%)

20

21 ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ……


Κατέβασμα ppt "ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ &ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google