Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Ισπανικού Εγχειριδίου Ιστορίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Ισπανικού Εγχειριδίου Ιστορίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Ισπανικού Εγχειριδίου Ιστορίας
Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών Ονοματεπώνυμο : Ξυλούδη Παναγιώτα Εξάμηνο: ΣΤ Α.Μ. 6480 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ρεπούση Μαρία

2 Περιεχόμενα εργασίας Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας – Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Η διδασκαλία της ιστορίας Το σχολικό εγχειρίδιο της Ε’ δημοτικού των Κανάριων Νήσων Η δομή του βιβλίου Παρουσίαση της ενότητας «Η σύγχρονη εποχή στα Κανάρια» Βιβλιογραφία

3 Α. Το Εκπαιδευτικό Σύστημα της Ισπανίας
Η υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί από την ηλικία των 6 μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει έξι ακαδημαϊκά έτη από την ηλικία των 6 μέχρι τα 12 και έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό και δωρεάν. Ο σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδας είναι να παρέχει σε όλα τα παιδιά μία κοινή εκπαίδευση μέσα από την οποία θα είναι δυνατή η κατάκτηση των βασικών πολιτισμικών στοιχείων, η εκμάθηση της προφορικής έκφρασης, της ανάγνωσης, της γραπτής έκφρασης και του αριθμητικού υπολογισμού, καθώς επίσης και μία σταδιακή αυτόνομη δράση στο περιβάλλον. Η δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελείται από δύο διετείς ακαδημαϊκούς κύκλους : ο πρώτος κύκλος ( έτη) και ο δεύτερος (15-16).

4 Στόχοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη των ακόλουθων ικανοτήτων των μαθητών: Να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο την ισπανική γλώσσα και την επίσημη γλώσσα κάθε Αυτόνομης Κοινότητας Να κατανοούν και να διατυπώνουν απλά μηνύματα σε μία ξένη γλώσσα Να εφαρμόζουν στις καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής απλές εφαρμογές υπολογισμού και βασικές λογικές διαδικασίες. Να κατακτήσουν τις ικανότητες που επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται με αυτονομία στο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον, όπως επίσης και στις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες σχετίζονται

5 Να εκτιμούν τις βασικές αξίες που κυριαρχούν στη ζωή και την ανθρώπινη συμβίωση και να δρουν σύμφωνα με αυτές Να χρησιμοποιούν τα διάφορα μέσα καλλιτεχνικής έκφρασης Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού τους περιβάλλοντος και τις δυνατότητες δράσης σε αυτό Να εκτιμούν την υγιεινή και την υγεία του εαυτού τους όπως επίσης και την διατήρηση της φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος. Να χρησιμοποιούν την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό για να συμβάλλουν στην προσωπική τους ανάπτυξη.

6 Δομή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
3 διετείς εκπαιδευτικοί κύκλοι : Πρώτος κύκλος (6-8 ετών): 1η Δημοτικού 2η Δημοτικού Μεσαίος Κύκλος (8-10 ετών): 3η Δημοτικού 4η Δημοτικού Ανώτερος Κύκλος (10-12 ετών): 5η Δημοτικού 6η Δημοτικού

7 Μεθοδολογία Η διδακτική μεθοδολογία προσανατολίζεται στη γενική ανάπτυξη του μαθητή και περικλείει τις ιδιαίτερες εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών. Η διδασκαλία έχει έναν χαρακτήρα προσωπικό και προσαρμόζεται στον διαφορετικό ρυθμό εκμάθησης του κάθε μαθητή.

8 Β. Το αναλυτικό πρόγραμμα
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση οργανώνεται σε θεματικές περιοχές που είναι υποχρεωτικές και έχουν έναν χαρακτήρα σφαιρικό και περιεκτικό. Οι περιοχές αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδας είναι οι εξής: Γνώση του φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος (στο οποίο περιλαμβάνεται η διδασκαλία της ιστορίας η οποία δεν διδάσκεται σαν ξεχωριστό μάθημα) Καλλιτεχνική εκπαίδευση Φυσική αγωγή Ισπανική γλώσσα (καστεγιάνικα), η επίσημη γλώσσα της κάθε αυτόνομης Κοινότητας και Λογοτεχνία Ξένες γλώσσες Μαθηματικά

9 Στον τρίτο κύκλο σπουδών προστίθεται στις παραπάνω θεματικές περιοχές η διδασκαλία για την εκπαίδευση του πολίτη και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης στον τρίτο κύκλο σπουδών οι εκπαιδευτικές αρχές μπορούν να προσθέσουν τη διδασκαλία μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

10 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των διαδικασιών μάθησης του μαθητή είναι συνεχής και σφαιρική και λαμβάνει υπόψη της την πρόοδο του μαθητή στο σύνολο των θεματικών περιοχών. Τα κριτήρια της αξιολόγησης στις θεματικές περιοχές εστιάζουν στο να εκτιμηθεί ο βαθμός κατάκτησης των βασικών ικανοτήτων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεχούς αξιολόγησης όταν η πρόοδος ενός μαθητή δεν είναι η επιθυμητή προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση του μαθητή. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου μόλις εντοπιστούν οι δυσκολίες του μαθητή και αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων γνώσεων για να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Οι δάσκαλοι αξιολογούν τόσο τις γνώσεις των μαθητών όσο και τις διαδικασίες της διδασκαλίας και τη δική τους διδακτική πρακτική.

11 Γ. Η διδασκαλία της ιστορίας
Η ιστορία δεν διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα αλλά εντάσσεται στις κοινωνικές επιστήμες και διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος « Γνώση του (φυσικού, κοινωνικού και πολιτισμικού) περιβάλλοντος» μαζί με τη γεωγραφία και το περιβάλλον. Επίσης είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι στην Ισπανία δεν υπάρχει ένα μοναδικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της ιστορίας αλλά καθεμιά από τις 17 αυτόνομες κοινότητες και τις δύο αυτόνομες πόλεις που την αποτελούν διαθέτει το δικό της εγχειρίδιο προσαρμοσμένο στη δική της ιστορία.

12 Δ. Το σχολικό εγχειρίδιο της Ε δημοτικού των Κανάριων νήσων
Το σχολικό εγχειρίδιο που αναλύεται στην παρούσα εργασία είναι αυτό που διδάσκεται στην αυτόνομη κοινότητα των Κανάριων Νήσων και γι’ αυτό το λόγο η ιστορία που διδάσκεται είναι προσαρμοσμένη ανάλογα. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 15 ενότητες που αφορούν θέματα περιβάλλοντος, φυσικής, γεωγραφίας και ιστορίας η οποία εξειδικεύεται στην ιστορία της συγκεκριμένης αυτόνομης κοινότητας την οποία αφορά και συνοδεύεται από βοηθητικό άτλα με χάρτες και πληροφορίες για τον πληθυσμό, την οικονομία, το κλίμα, τον τουρισμό, την πολιτική οργάνωση, τα μέσα μεταφοράς κ.ά. που αφορούν την Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά.

13 Το βιβλίο «Γνώση του περιβάλλοντος» της Ε’ δημοτικού στα Κανάρια

14 Αρχικό εισαγωγικό κείμενο
Στην αρχή του βιβλίου υπάρχει ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο που λέει: Η γνώση του περιβάλλοντος μας βοηθάει να μετατρέψουμε τον κόσμο μας σε ένα πλανήτη φίλο μας. Μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τη φύση, να εκτιμήσουμε το περιβάλλον μας και να αναπτύξουμε συμπεριφορές σεβασμού προς τους άλλους πολιτισμούς και τους άλλους λαούς. Με τη γνώση του περιβάλλοντος μπορούμε να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε, να μοιραστούμε με τους άλλους τις γνώσεις μας και να κατασκευάσουμε ανάμεσά μας έναν πλανήτη φίλο μας, στον οποίο θα συμβιώσουμε μέσα σε ένα περιβάλλον άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο σκέψης.

15 Ενότητες ιστορίας Οι τοποθεσίες της κοινότητάς σου
Τα θεσμικά ιδρύματα και ο πληθυσμός στην κοινότητά σου Η προϊστορία και η αρχαία εποχή στην κοινότητά σου Ο μεσαίωνας και η μοντέρνα εποχή στην κοινότητά σου Η σύγχρονη εποχή στην κοινότητά σου

16 Ε. Η δομή του βιβλίου Η κάθε ενότητα ξεκινάει με μία χρονολογική γραμμή και κάποια μικρά κείμενα συνοδευόμενα από εικόνες που δίνουν πληροφορίες για κάποιο γεγονός της εποχής. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις σχετικές με αυτό το γεγονός και με άλλα θέματα της ενότητας που απαιτούν τη συνεργασία των παιδιών ή αναζήτηση πληροφοριών ενώ επίσης αναφέρεται τι θα διδαχθούν τα παιδιά στην ενότητα. (όλα αυτά φαίνονται στην επόμενη διαφάνεια)

17 Τίτλος της ενότητας Χρονολογική γραμμή
κείμενα και εικόνες που δίνουν πληροφορίες για κάποιο γεγονός της εποχής ερωτήσεις σχετικές με αυτό το γεγονός και με άλλα θέματα της ενότητας που απαιτούν τη συνεργασία των παιδιών ή αναζήτηση πληροφοριών ενώ επίσης αναφέρεται τι θα διδαχθούν τα παιδιά στην ενότητα Χρονολογική γραμμή

18 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια) δομή της υποενότητας
Η κάθε ενότητα χωρίζετε σε υποενότητες που συνήθως δεν ξεπερνούν τις δύο σελίδες. Η κάθε υποενότητα περιλαμβάνει το κείμενο της ιστορίας που χωρίζεται σε τρία πιο μικρά κομμάτια και κάποιες εικόνες- πηγές που όμως τις περισσότερες φορές είναι διακοσμητικές, όπως θα φανεί και από την παρουσίαση συγκεκριμένης ενότητας, και δεν χρησιμεύουν ούτε αξιοποιούνται ως πηγές. Στο βιβλίο κυριαρχεί δηλαδή το κείμενο και απουσιάζουν οι πολλές πηγές που παρατηρούνται συνήθως σε σύγχρονα εγχειρίδια. Μετά από το κείμενο της ιστορίας υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που δίνονται σε έντονα πλαίσια επειδή κρίνονται ως οι πλέον σημαντικές.

19 Πλαίσιο με τις σημαντικότερες πληροφορίες του κειμένου
Τίτλος της υποενότητας Κείμενο Εικόνες-πηγές (κυρίως διακοσμητικές) Πλαίσιο με τις σημαντικότερες πληροφορίες του κειμένου

20 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια)
Στο τέλος του κειμένου υπάρχει ένα πλαίσιο με επιπλέον πληροφορίες (συνήθως κείμενο και εικόνες) για τα θέματα που εξετάστηκαν. Στο τέλος της υποενότητας υπάρχουν δραστηριότητες που ποικίλλουν ανάλογα με την υποενότητα και περιλαμβάνουν : σχεδιασμό χρονολογικής γραμμής, ερωτήσεις ανοιχτής μορφής, παραγωγή γραπτού κειμένου, διόρθωση φράσεων, ερωτήσεις σωστού-λάθους, αντιστοίχηση, ζωγραφική, δραστηριότητες ταξινόμησης, σύνοψης, ανάγνωση χαρτών.

21 πλαίσιο με τις σημαντικότερες πληροφορίες του κειμένου
κείμενο πλαίσιο με τις σημαντικότερες πληροφορίες του κειμένου πλαίσιο με επιπλέον πληροφορίες (συνήθως κείμενο και εικόνες) για τα θέματα που εξετάστηκαν δραστηριότητες που ποικίλλουν ανάλογα με την υποενότητα και περιλαμβάνουν : σχεδιασμό χρονολογικής γραμμής, ερωτήσεις ανοιχτής μορφής, παραγωγή γραπτού κειμένου, διόρθωση φράσεων, ερωτήσεις σωστού-λάθους, αντιστοίχηση

22 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια)
Στο τέλος της κάθε ενότητας υπάρχει ένα σχήμα που αναφέρει συνοπτικά αυτά που αναπτύχθηκαν προηγουμένως

23 Η δομή του βιβλίου(συνέχεια)
Στη συνέχεια υπάρχει ένα δενδροδιάγραμμα-σχήμα στο οποίο δίνονται κάποιοι βασικοί άξονες και τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν με πληροφορίες που λείπουν.

24 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια)
Υπάρχουν δραστηριότητες επαναληπτικές για όλη την ενότητα που ποικίλλουν και περιλαμβάνουν: σχεδιασμό χρονολογικής γραμμής, ερωτήσεις ανοιχτής μορφής, παραγωγή γραπτού κειμένου, διόρθωση φράσεων, ερωτήσεις σωστού-λάθους, αντιστοίχηση, ζωγραφική, δραστηριότητες ταξινόμησης, σύνοψης, ανάγνωση χαρτών.

25 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια)
Υπάρχουν επιπλέον δραστηριότητες για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών.

26 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια)
Στη συνέχεια υπάρχει ένα είδος δραστηριότητας που λέγεται «δοκίμασε τις ικανότητές σου» όπου υπάρχουν κάποιες πηγές και ερωτήσεις κατανόησης, συσχέτισης και αιτιολόγησης.

27 Η δομή του βιβλίου (συνέχεια)
Στο τέλος της ενότητας υπάρχει ένα κείμενο με κάποιες ερωτήσεις, ενώ επίσης προτείνεται και η αυτο-αξιολόγηση των παιδιών στην ιστοσελίδα osvivos.net

28 ΣΤ. Παρουσίαση της ενότητας: Η σύγχρονη εποχή στα Κανάρια

29 Στόχοι της διδακτικής ενότητας
Βασικές Ικανότητες: Να αναζητούν τη σημασία νέων λέξεων και εκφράσεων για να τις συσχετίζουν ψάχνοντας στο λεξικό για να βρουν την πιο κατάλληλη σημασία. Να οργανώνουν τις πληροφορίες ενός κειμένου ιστορικού περιεχομένου σε ένα σχήμα για να θυμούνται τα περιεχόμενά του Να εντοπίζουν και να αναλύουν πληροφορίες κειμένων και εικόνων και να τις ενσωματώνουν στα προηγούμενα γνωστικά σχήματα για να απαντούν σε ερωτήσεις και να αποκλείουν επιλογές. Να διαβάζουν και να ερμηνεύουν πληροφορίες ενός βιογραφικού κειμένου ώστε να είναι ικανοί να απαντούν προφορικά και γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο. Διδακτικοί στόχοι: Να γνωρίζουν τα κύρια ιστορικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη εποχή Να μάθουν τις κύριες περιόδους των πολιτικών εξελίξεων στην Ισπανία στη σύγχρονη εποχή Να κατανοήσουν τις κοινωνικοοικονομικές διαδικασίες που εξηγούν την εξέλιξη της Κοινότητας Να παρατηρήσουν τις επιπτώσεις μιας τεχνολογικής καινοτομίας στη βελτίωση της οργάνωσης της κοινωνίας Να μάθουν να παίρνουν πληροφορίες για το παρελθόν από εικονογραφημένες πηγές

30 Η ενότητα αυτή αποτελείται από τρείς υποενότητες:
Οι απαρχές της σύγχρονης εποχής Η Ισπανία στη σύγχρονη εποχή Τα Κανάρια στη σύγχρονη εποχή Στις πρώτες σελίδες της ενότητας υπάρχει κάτω αριστερά μία χρονολογική γραμμή όπου υπάρχουν τα κύρια γεγονότα της περιόδου χωρίς να δίδονται ακριβείς ημερομηνίες. Στην χρονολογική γραμμή αυτής της ενότητας αναφέρονται: η γαλλική επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση, τεχνολογικοί και επιστημονικές πρόοδοι, η μεγάλη ανάπτυξη των πόλεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επάνω δεξιά υπάρχουν κάποιες εικόνες με την ιστορία της εφεύρεσης των πλοίων.

31 Χρονολογική γραμμή: Γαλλική Επανάσταση-Βιομηχανική Επανάσταση-Επιστημονικές και τεχνολογικές Πρόοδοι- Μεγάλη ανάπτυξη των πόλεων-Η Ευρωπαϊκή Ένωση

32 Τα πρώτα χρόνια των πλοίων: ο James Watt γεννήθηκε στην Αγγλία το 1736
Τα πρώτα χρόνια των πλοίων: ο James Watt γεννήθηκε στην Αγγλία το ο πατέρας του ήταν κατασκευαστής πλοίων και δίδαξε στον Watt όλα τα μυστικά των εργαλείων που ήταν χρήσιμα για τη ναυσιπλοΐα. Τα εφαρμοσμένα μαθηματικά: ο James Watt σπούδασε μαθηματικά και του άρεσε πολύ να κατασκευάζει όργανα μετρήσεων. Αργότερα έδειξε ενδιαφέρον για την εκμετάλλευση του ατμού και κατασκεύασε μια μηχανή που έφερε επανάσταση στην βιομηχανία και στις μεταφορές. Ο ατμός κινεί τα πλοία: με την πάροδο του χρόνου η μηχανή ατμού που κατασκεύασε ο James Watt βρήκε εφαρμογή στα πλοία. Κι έτσι, στα μέσα του 19ου αιώνα, ήδη υπήρχαν στα Κανάρια πλοία που κινούνταν με ατμό. Το ατμόπλοιο, ένα σύμβολο ένωσης: το ατμόπλοιο επέτρεψε την διευκόλυνση των μετακινήσεων μέσω θαλάσσης κάνοντάς τες πιο γρήγορες και λιγότερο επικίνδυνες. Αυτό ένωσε ανθρώπους που βρισκόταν σε μεγάλες αποστάσεις , βελτίωσε το εμπόριο και διευκόλυνε την πολιτισμική αλληλεπίδραση.

33 Για να αρχίσουμε Ποιος εφηύρε την ατμομηχανή; Παρατήρησε τη γραμμή του χρόνου. Δείξε ποιο γεγονός αποτέλεσε την έναρξη της σύγχρονης εποχής. Πώς πιστεύεις πως επηρέασε το ατμόπλοιο τη ζωή των ανθρώπων; Τα πρώτα ατμόπλοια χρησιμοποιούσαν σαν καύσιμο τον άνθρακα. Πιστεύεις ότι αυτό μπορούσε να επηρεάσει το περιβάλλον; Πώς; Ψάξε στο λεξικό τη λέξη “επανάσταση”. Υπόδειξε τη σημασία που πιστεύεις ότι είναι πιο κατάλληλη για την Γαλλική Επανάσταση. Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις μία νέα εποχή στην ιστορία: τη σύγχρονη εποχή. Θα μάθεις πώς ξεκίνησε, τι αλλαγές εμφανίστηκαν σε αυτήν και τι συνέβη στην Ισπανία και στα κανάρια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

34 1. Οι απαρχές της σύγχρονης εποχής
Η σύγχρονη εποχή ξεκίνησε το 1789 με τη γαλλική επανάσταση και φθάνει μέχρι τις μέρες μας. Στα τέλη του 18ου αιώνα και τις αρχές του 19ου πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές αλλαγές που άλλαξαν βαθιά την κοινωνία. Η Γαλλική Επανάσταση Το 1789 στη Γαλλία, τα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα ξεσηκώθηκαν εναντίον του βασιλιά, των ευγενών και του κλήρου επειδή θεωρούσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν άδικες. Αυτό που ξεκίνησε σαν μία πολιτική διαμαρτυρία κατέληξε σε μία πραγματική επανάσταση, τη Γαλλική Επανάσταση, η οποία προκάλεσε: Αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Οι απόλυτες μοναρχίες έπεσαν σε πολλές χώρες και άνοιξε ο δρόμος για κοινοβουλευτικά συστήματα, στα οποία οι κυβερνώντες εκλέγονται από τους πολίτες. Αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά τον θρίαμβο της επανάστασης, στη Γαλλία συντάχθηκε η πρώτη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη. Σε αυτή αναγνωριζόταν ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε ελεύθεροι, ίσοι και με τα ίδια δικαιώματα. Οι ευγενείς και ο κλήρος έχασαν τα προνόμια που είχαν μέχρι τότε.

35 Η σύγχρονη εποχή ξεκίνησε με την Γαλλική Επανάσταση το 1789
Η σύγχρονη εποχή ξεκίνησε με την Γαλλική Επανάσταση το άλλαξαν οι μορφές διακυβέρνησης και διακηρύχθηκαν τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη. Το 1789 παρουσιάστηκε στη Γαλλία η πρώτη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.

36 Η βιομηχανική επανάσταση
Στα τέλη του 18ου αιώνα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγιναν μεγάλες τεχνικές πρόοδοι που αργότερα επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή την εποχή, ο σκωτσέζος James Watt εφηύρε την μηχανή του ατμού, η οποία χρησιμοποιούσε την ενέργεια του ατμού για να κινήσει άλλες μηχανές. Αυτή η τεχνική εφαρμόστηκε στην υφαντουργία, κάτι που έδωσε ώθηση στην εμφάνιση των πρώτων εργοστασίων υφασμάτων. Τα νέα μηχανήματα επέτρεπαν την παραγωγή περισσότερων σε λιγότερο χρόνο και σε μικρότερη τιμή. Σιγά σιγά η χρήση τους επεκτάθηκε και σε άλλα εργοστάσια, όπως της μεταλλουργίας, ενώ τα χειροτεχνικά εργαστήρια άρχισαν να μειώνονται. Ο George Stephenson εφάρμοσε την μηχανή του ατμού στην ατμομηχανή και έφερε επανάσταση στις μεταφορές. Έτσι εμφανίστηκε ο σιδηρόδρομος. Η εφεύρεση του Watt εφαρμόστηκε επίσης και στα πλοία. Αυτές και άλλες εφευρέσεις διαδόθηκαν σε διάφορες χώρες. Το σύνολο αυτών των τεχνικών προόδων και οι κοινωνικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον 19ο αιώνα είναι γνωστά ως Βιομηχανική Επανάσταση.

37 Στα πρώτα εργοστάσια υφασμάτων εργαζόταν άντρες, γυναίκες και παιδιά.
Η βιομηχανική επανάσταση προκάλεσε μεγάλες αλλαγές στην παραγωγή προϊόντων και στις μετακινήσεις. Στα πρώτα εργοστάσια υφασμάτων εργαζόταν άντρες, γυναίκες και παιδιά. Στο κείμενο αυτό υπάρχει παραπομπή όπου τα παιδιά μπορούν να μάθουν περισσότερα

38 Η κοινωνία τον 19ο αιώνα Οι μεγάλες αλλαγές του 19ου αιώνα άλλαξαν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Πολλοί χωρικοί χωρίς δουλειά μετακόμισαν στην πόλη για να δουλέψουν στις βιομηχανίες. Αυτό προκάλεσε μία πολύ μεγάλη ανάπτυξη των πόλεων, όπου προέκυψαν: Εργατικές γειτονιές, με στενούς δρόμους και μικρά σπίτια, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό. Η ζωή των εργατών ήταν πολύ σκληρή: δούλευαν πολλές ώρες για έναν πολύ χαμηλό μισθό. Στις βιομηχανίες δούλευαν επίσης γυναίκες και παιδιά, αλλά για μικρότερο μισθό από των ανδρών. Αστικές γειτονιές, με πλατιούς δρόμους και μεγάλα κτίρια με διαμερίσματα, με ηλεκτρικό ρεύμα και νερό. Πολλοί αστοί εργάζονταν ως έμποροι ή ήταν ιδιοκτήτες βιομηχανιών. Σιγά σιγά τοποθετήθηκε στις πόλεις φωτισμός των δρόμων με λάμπες και τροχιόδρομοι, πρώτα συρόμενοι από άλογα και στη συνέχεια ηλεκτρικοί (τραμ). Στα χωριά χρησιμοποιούνταν μηχανήματα για την καλλιέργεια της γης και λίπασμα που αύξαναν την παραγωγή και μείωναν τη χειρωνακτική εργασία. Το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό καθυστέρησαν να φθάσουν στα χωριά σε σχέση με τις πόλεις.

39 Τον 19ο αιώνα, οι πόλεις αναπτύχθηκαν πολύ, με γειτονιές εργατικές και αστικές. Στα χωριά μειώθηκε η χειρωνακτική εργασία χάρη στη χρήση μηχανημάτων. Στις πόλεις του 19ου αιώνα μπορούμε να συναντήσουμε κάποιες από τις εφευρέσεις αυτού του αιώνα, όπως το αυτοκίνητο και το τραμ.

40

41 Οι επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι του 19ου αιώνα
Κάποιες από τις επιστημονικές εφευρέσεις και προόδους του 19ου αιώνα ήταν: Το εμβόλιο, βελτίωσε την προστασία από ασθένειες. Το αυτοκίνητο, διευκόλυνε τις μετακινήσεις. Το τηλέφωνο, επέτρεψε την επικοινωνία από απόσταση. Η λάμπα, φώτισε δρόμους και σπίτια. Ο κινηματογράφος, επέφερε αλλαγή στον ελεύθερο χρόνο της εποχής. Γιατί πιστεύεις ότι αυτές οι εφευρέσεις άλλαξαν τη ζωή των ανθρώπων;

42 Δραστηριότητες Τι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν από την γαλλική Επανάσταση; Δώσε δύο παραδείγματα όπου εφαρμόστηκε η μηχανή του ατμού. Συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα ή έχουν αντικατασταθεί από άλλα; Σχεδίασε στο τετράδιό σου μία αστική γειτονιά του 19ου αιώνα. Εξήγησε τι προόδους επέφεραν αυτές οι εφευρέσεις του 19ου αιώνα. Τηλέφωνο Λάμπα Εμβόλιο κινηματογράφος

43 2. Η Ισπανία στη σύγχρονη εποχή
Ο 19ος αιώνας στην Ισπανία Η Ισπανία ξεκίνησε τον αιώνα με τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, μεταξύ και 1814, ενάντια στους Γάλλους που εισέβαλαν στη χερσόνησο. Παρόλο που ο γαλλικός στρατός διέθετε καλύτερα μέσα, οι Ισπανοί νίκησαν με τη βοήθεια του Ηνωμένου Βασιλείου και χάρη στην τακτική του ανταρτοπόλεμου. Αυτή η τακτική σήμαινε αιφνιδιαστικές επιθέσεις μικρών ένοπλων ομάδων ενάντια στους Γάλλους. Το 1812, στη διάρκεια του πολέμου, εγκρίθηκε στο Cadiz το πρώτο Σύνταγμα στην ιστορία της Ισπανίας. Με το Σύνταγμα του 1812 έγινε προσπάθεια να εκμοντερνιστεί η Ισπανία. Αλλά οι αναγκαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές για τον εκμοντερνισμό ήταν πολύ αργές: Το κοινοβουλευτικό σύστημα δεν παγιώθηκε μέχρι τα τέλη του αιώνα. Οι πρώτες βιομηχανίες εμφανίστηκαν στην Ανδαλουσία, στην Καταλονία και στα βόρεια της Ισπανίας, αλλά δεν αναπτύχθηκαν μέχρι τον 20ο αιώνα.

44 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η Ισπανία έχασε το μεγαλύτερο μέρος των αποικιών της.
Τον 19ο αιώνα, στην Ισπανία ξέσπασε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας και εγκρίθηκε το πρώτο Σύνταγμα, που υπογράφηκε το 1812. Το ισπανικό κοινοβούλιο συγκλήθηκε στο Cadiz το 1812 και ενέκρινε το πρώτο ισπανικό σύνταγμα.

45 Η Ισπανία στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα
Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα στην Ισπανία χαρακτηρίστηκε από πολιτικές και κοινωνικές διαμάχες. Κάποιες από αυτές ήταν: Στο βασίλειο του Alfonso XIII υπήρξαν προσπάθειες για την επίλυση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας αλλά απέτυχαν. Το 1931 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και η μοναρχία του Alfonso XIII αντικαταστάθηκε από μία δημοκρατία. Υπήρξε μία δημοκρατική περίοδος αλλά με πολλές κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις. Οι συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών ομάδων οδήγησαν στον Εμφύλιο Πόλεμο, μεταξύ 1936 και αυτή η σύγκρουση προκάλεσε πολλούς θανάτους και άφησε την Ισπανία ισοπεδωμένη και φτωχή. Μετά τον πόλεμο επιβλήθηκε δικτατορία του στρατηγού Φράνκο, που περιόρισε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Πολλοί Ισπανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ισπανία εξαιτίας των ιδεών τους.

46 Ο Alfonso XIII κυβέρνησε την Ισπανία στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το πρώτο μισό του 20ου αιώνα ήταν ιδιαίτερα ασταθές για την Ισπανία. Μεταξύ 1936 και 1939 έγινε ο Εμφύλιος Πόλεμος. Μετά από αυτόν, ο Φράνκο επέβαλλε δικτατορία. Ο Alfonso XIII κυβέρνησε την Ισπανία στις αρχές του 20ου αιώνα.

47 Η Ισπανία σήμερα Το 1975 πέθανε ο Francisco Franco και ο πρίγκιπας Juan Carlos ονομάστηκε ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Ισπανίας, Juan Carlos I. Ξεκίνησε έτσι μία νέα εποχή, η δημοκρατική μετάβαση: το πέρασμα από τη δικτατορία στην δημοκρατία. Στη νέα αυτή εποχή συνέβησαν σημαντικά γεγονότα: Οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές μετά τη δικτατορία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το Ο Adolfo Suarez ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Κυβέρνησης σε αυτή τη νέα εποχή για την Ισπανία. Το πρώτο Σύνταγμα, που επικροτήθηκε από τους Ισπανούς το Είναι ο πιο σημαντικός νόμος και εγγυάται ότι το σύστημα διακυβέρνησης της Ισπανίας είναι η κοινοβουλευτική μοναρχία. Η Ισπανία είναι σήμερα μία δημοκρατική χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1986.

48 Το 1975 ανακηρύχτηκε βασιλιάς της Ισπανίας ο Juan Carlos ως Juan Carlos I. Ξεκίνησε η δημοκρατική μετάβαση. Η Ισπανία σήμερα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

49 Οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της ιστορίας
Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, σε πολλές κοινωνίες, οι γυναίκες δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες, και εξαρτιόνταν από τους γονείς τους ή από τους συζύγους τους. Μέχρι τη σύγχρονη εποχή δεν είχε ξεκινήσει κανένας αληθινός αγώνας για την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ αντρών και γυναικών. Σιγά σιγά επιτεύχθηκε το γεγονός το δικαίωμα των γυναικών να σπουδάζουν και να ψηφίζουν στις εκλογές. Όμως αυτοί οι αγώνες δεν έχουν φθάσει ακόμα σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές χώρες, οι γυναίκες στερούνται της πλειοψηφίας των δικαιωμάτων. Γιατί πιστεύεις ότι είναι άδικη η διάκριση που υφίστανται οι γυναίκες σε κάποιες χώρες;

50 Δραστηριότητες Γιατί έγινε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας στην Ισπανία;
Ανέφερε που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα εργοστάσια στην Ισπανία. Ποιο έτος εγκρίθηκε το υπάρχον Σύνταγμα της Ισπανίας; Περιέγραψε στο τετράδιό σου τα πιο σημαντικά γεγονότα της δημοκρατικής μετάβασης.

51 5. Γράψε στο τετράδιό σου Σ αν είναι σωστό και Λ αν είναι λάθος
5. Γράψε στο τετράδιό σου Σ αν είναι σωστό και Λ αν είναι λάθος. Μετά διόρθωσε τις λανθασμένες προτάσεις. Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας ξεκίνησε το 1808 με την αγγλική εισβολή. Το Σύνταγμα του 1812 υπογράφτηκε στην Alicante. Τον 20ο αιώνα υπήρξε στην Ισπανία μία δημοκρατία, η βασιλεία του Alfonso XIII και η δικτατορία του Φράνκο.

52 Οι σελίδες του ισπανικού εγχειριδίου

53 Οι σελίδες του ισπανικού εγχειριδίου μεταφρασμένες στα ελληνικά

54 Τα Κανάρια τον 19ο αιώνα Τα πολιτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην χερσόνησο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα επηρέασαν και τα Κανάρια Νησιά. Κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα η οικονομία των Κανάριων Νήσων αναπτύχθηκε σημαντικά. Οι πρωταρχικές οικονομικές δραστηριότητες ήταν: Η γεωργία και η κτηνοτροφία. Εμφανίζονται καινούρια προϊόντα, όπως μία κόκκινη βαφή που προερχόταν από την cochinilla, που είναι ένα μικρό παρασιτικό έντομο της tunera (είδος φυτού). Αυτή η βαφή ήταν πολύ χρήσιμη στην βιομηχανία υφασμάτων. Επεκτάθηκε η καλλιέργεια της μπανάνας, της ντομάτας και του καπνού στην Κούβα. Το εμπόριο. Το 1852 ψηφίστηκε το Βασιλικό Διάταγμα των Λιμανιών του φράνκο. Αυτό το διάταγμα επέτρεπε το ελεύθερο εμπόριο με τα λιμάνια των νησιών. Έτσι, τα πλοία που κυκλοφορούσαν σε αυτές τις θάλασσες άρχισαν να κάνουν στάση στα νησιά και να εμπορεύονται σε αυτά. Οι πόλεις Santa Cruz της Tenerife και Las Palmas του Gran Canaria αναπτύχθηκαν χάρη σε αυτή την δραστηριότητα της οικονομίας. Αυτό σήμανε την άφιξη πληθυσμού από το εσωτερικό ή από άλλα νησιά.

55 Ο 19ος αιώνας έφερε στα Κανάρια οικονομική ανάπτυξη χάρη στην γεωργία και το εμπόριο.
Η γεωργία υπήρξε η μηχανή της οικονομίας στα Κανάρια κατά τη διάρκεια του 19 ου αιώνα.

56 Ο 20ος αιώνας στα Κανάρια Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην κοινότητά μας. Η ανάπτυξη του τουρισμού. Το κλίμα και η φύση των Κανάριων Νήσων προσέλκυσαν τον τουρισμό. Η ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς και η ξενοδοχειακή προσφορά υπήρξαν ευνοϊκοί παράγοντες ώστε αυτός ο οικονομικός τομέας να μετατραπεί σε μικρό χρονικό διάστημα στον σημαντικότερο για την Κοινότητά μας. Η αύξηση του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα ο πληθυσμός στα κανάρια έχει αυξηθεί κατά πέντε φορές. Αυτή η αύξηση επικεντρώθηκε κυρίως στις μεγάλες πόλεις Santa Cruz της Tenerife και Las Palmas του Gran Canaria. Η ίδρυση της Αυτόνομης Κοινότητας των Κανάριων Νήσων. Με το Σύνταγμα του 1978 εγκρίθηκε η νομοθετική πράξη αυτονομίας της κοινότητάς μας το 1982, κάτι που επέτρεψε τον σχηματισμό των οργάνων αυτοδιοίκησης.

57 Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκα στα Κανάρια ο τουρισμός, αυξήθηκε ο πληθυσμός και δημιουργήθηκε η Αυτόνομη Κοινότητα. Τα Κανάρια είναι ένας σημαντικός τουριστικός προορισμός.

58 Τα Κανάρια σήμερα. Χάρη στην τεράστια ανάπτυξη του τουρισμού και στη γεωγραφική τους θέση, τα Κανάρια είναι σήμερα μία περιοχή ανοιχτή στον κόσμο. Ωστόσο, η ίδρυση της Αυτόνομης Κοινότητας έχει προωθήσει τις παραδόσεις και την ιστορική κληρονομιά των νησιών. Τα Κανάρια σήμερα χαρακτηρίζονται από τα εξής: Την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών κέντρων. Στην Κοινότητά μας υπάρχουν πολύ σημαντικά κέντρα έρευνας, όπως το Ωκεανογραφικό Κέντρο των Κανάριων. Επίσης έχει επεκταθεί το πανεπιστήμιο της Laguna και έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο στο Las Palmas του Gran Canaria. Η ώθηση των πολιτισμικών κέντρων και δραστηριοτήτων. Η αυτόνομη κυβέρνηση και τα δημαρχεία έχουν προωθήσει τη δημιουργία μουσείων, φεστιβάλ, εορτών και άλλων πολιτισμικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν την διατήρηση και την επέκταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κοινότητάς μας. Η αύξηση της ποιότητας στην προσφορά τουριστικών προϊόντων και προϊόντων- δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου.

59 Η αίθουσα συναυλιών της Τενερίφης πραγματοποιεί μία σημαντική πολιτισμική διάχυση.
Τα Κανάρια σήμερα είναι μία Κοινότητα ανοιχτή στον κόσμο και προωθεί την διατήρηση της κουλτούρας και των παραδόσεων.

60 Η φωτογραφία σαν καθρέφτης της ιστορία
Η φωτογραφία μπορεί να αποτελέσει ένα ιστορικό ντοκουμέντο που μας δίνει πληροφορίες για την πραγματικότητα μιας εποχής. Σε αυτή μπορούμε να δούμε ένα λιμάνι των Κανάριων στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρατηρώντας την μπορούμε να δούμε μεταξύ άλλων: Τι είδους κτήρια υπήρχαν Πως ήταν τα πλοία της εποχής Τι ρούχα φορούσαν οι άνθρωποι. Περιέγραψε τα πλοία που είναι αραγμένα στο λιμάνι.

61 Δραστηριότητες Ποιες καινοτομίες έδωσαν ώθηση στην οικονομία των Κανάριων τον 19ο αιώνα; Εξήγησε τι αλλαγές επήλθαν στην Κοινότητά μας τον 20ο αιώνα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Κανάριων σήμερα; Γράψε το όνομα δύο πανεπιστημίων και ενός κέντρο έρευνας της Κοινότητάς μας.

62

63 Μαθαίνω να μαθαίνω Η Σύγχρονη Εποχή
(συνοπτική παρουσίαση της ενότητας, αναφέρει σύντομα τα κύρια γεγονότα του κεφαλαίου )

64

65 Αντέγραψε και συμπλήρωσε το παρακάτω σχήμα με τη βοήθεια των προηγούμενων πληροφοριών.
Η σύγχρονη εποχή Ξεκίνησε με ….. στην Ισπανία 19ος αιώνας Έλαβε χώρα ……. Εγκρίθηκε …… Ξεκίνησε με καθυστέρηση …….. 20ος και 21ος αιώνας Βασιλεία του…….… Η μοναρχία……... Μετά τον Εμφύλιο υπήρξε……… Ο Juan Carlos I ξεκινά την ……… Η Ισπανία είναι μέλος ………. στα Κανάρια Χαρακτηρίζεται από

66 Για επανάληψη Γράψε Σ αν είναι σωστό και Λ αν είναι λάθος. Μετά διόρθωσε στο τετράδιό σου τις λανθασμένες προτάσεις. Η μηχανή του ατμού εφαρμόστηκε σε άλλες μηχανές στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Ισπανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο του ανακηρύχτηκε μία δημοκρατία στην Ισπανία. Σχεδίασε μία γραμμή του χρόνου στο τετράδιό σου και βάλε σε χρονολογική σειρά τα γεγονότα. 1978: ψήφιση του ισπανικού συντάγματος 1814: τέλος του πολέμου της ανεξαρτησίας 1789: αρχή της σύγχρονης εποχής 1986: ενσωμάτωση της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

67 Συμπλήρωσε στο τετράδιό σου τις ακόλουθες προτάσεις.
Α) Η σύγχρονη εποχή ξεκινάει το ……… με ………….. . Β) Η βιομηχανική επανάσταση προκάλεσε μεγάλες ………….. και …………… αλλαγές. Γράψε δύο διαφορές μεταξύ των εργατικών και αστικών γειτονιών στις πόλεις του 19ου αιώνα. Ταξινόμησε αυτά τα μέσα μεταφοράς από το πιο παλιό μέχρι το πιο σύγχρονο. Ανέφερε σε ποια ιστορική εποχή ανήκουν.

68 Πότε πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές της ισπανικής δημοκρατικής μετάβασης;
Αυτό το σχέδιο απεικονίζει μία σύγχρονη πόλη με κάποια στοιχεία που υπήρχαν ήδη από τον 19ο αιώνα. Γράψε στο τετράδιό σου ποια είναι αυτά.

69 Για να διευρύνεις τις γνώσεις σου
Η μαζική παραγωγή σιδήρου στα εργοστάσια του 19ου αιώνα είχε επίδραση στην τέχνη. Έτσι, οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί ξεκίνησαν να τον χρησιμοποιούν στα κτήριά τους και τις κατασκευές τους. Ψάξε πληροφορίες σχετικά με το τέμπλο του San Telmo, στην Las Palmas του Gran Canaria. Πότε κατασκευάστηκε; Τι υλικά χρησιμοποιήθηκαν;

70 9. Στη γαλλική επανάσταση διακηρύχτηκαν τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη. Ενάμιση αιώνα αργότερα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών συνέταξε την Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ψάξε πληροφορίες για αυτή την τελευταία διακήρυξη: ανέφερε ποιο έτος έγινε και γράψε τρία από τα δικαιώματα που περιλαμβάνει. 10. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από τη δικτατορία στη δημοκρατία, υπήρξαν τραγούδια που βοήθησαν τη συμβίωση των ανθρώπων. Ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά είναι το «Ελευθερία χωρίς θυμό», από το συγκρότημα Jarga. Γιατί πιστεύεις ότι έχει αυτό τον τίτλο; Ψάξε τα λόγια του τραγουδιού και σχολίασέ τα με τους συμμαθητές σου.

71

72 Δοκίμασε τις ικανότητές σου
Ο Rocio πήγε σήμερα με τους γονείς του σε ένα μουσείο που είχε πολύ παλιά αντικείμενα. Ένα από αυτά ήταν ένα είδος ξύλινου συρταριού. Επειδή ο Rocio δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν, διάβασε το σημείωμα που υπήρχε δίπλα. Η ιστορία του ψυγείου 18ος αιώνας. Οι ψύκτες μετέφεραν το χιόνι από ορεινές περιοχές μέχρι τους πυρήνες ατόμων όπου χρησιμοποιούνταν για να ψύχουν τα προϊόντα. 19ος αιώνας. Τα πρώτα οικιακά ψυγεία ήταν συρτάρια με δύο θαλάμους. Τον έναν από αυτούς τον γέμιζαν με με χιόνι ή πάγο. Αρχές 20ου αιώνα. Το 1927 αρχίζουν να κυκλοφορούν στο εμπόριο ψυγεία που μοιάζουν περισσότερο με αυτά που έχουμε σήμερα. Μέσα του 20ου αιώνα. Τα ψυγεία όπως ακριβώς τα γνωρίζουμε σήμερα.

73 Αυτό που έβλεπε ο Rocio ήταν ένα ψυγείο. Εξήγησε σε τι χρησιμεύει.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ Ταξινόμησε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους αιώνες που εμφανίζονται στην ιστορία των ψυγείων. Αυτό που έβλεπε ο Rocio ήταν ένα ψυγείο. Εξήγησε σε τι χρησιμεύει. ΣΥΣΧΕΤΙΣΕ 3. Γράψε τρεις ακόμα εφευρέσεις της σύγχρονης εποχής και ανέφερε τη χρησιμότητά τους. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕ 4. Αν δεν είχε εφευρεθεί το ψυγείο, πιστεύεις ότι σήμερα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα με τους ψύκτες; Εξήγησε γιατί.

74 Cesar Manrique: Φύση και τέχνη
Ο προερχόμενος από τα Κανάρια αρχιτέκτονας, γλύπτης και ζωγράφος Cesar Manrique γεννήθηκε στην Arrecife, Lanzarote, το ήταν ένα παιδί πολύ ευαισθητοποιημένο απέναντι στην ομορφιά των τοπίων που τον περιστοίχιζαν. Αυτέ εξηγεί γιατί η τέχνη που αργότερα ανέπτυξε βρισκόταν σε απόλυτη αρμονία με τη φύση. Για να πραγματοποιήσει το όνειρό του να γίνει καλλιτέχνης ταξίδεψε σε πόλεις όπως η Μαδρίτη και η Νέα Υόρκη, όπου κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και να γνωρίσει τους πιο σημαντικούς δημιουργούς εκείνης της εποχής. Από πολύ νωρίς έγινε γνωστός και θαυμάστηκε σε όλο τον κόσμο: ταξίδεψε και εξέθεσε τα έργα του σε πολλές χώρες όπως το Μεξικό, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Δανία, το Μαρόκο, και αλλού.

75 Μετά από αρκετά χρόνια στο εξωτερικό αποφάσισε να επιστρέψει στα Κανάρια. Μαζί με τον παιδικό του φίλο Pepin Ramirez, αγωνίστηκε να καταφέρει να κάνει το Lanzarote έναν από τους πιο όμορφους τόπους στον κόσμο. Για τον σκοπό αυτό πρότειναν να περιοριστούν οι μεγάλες διαφημιστικές ταμπέλες και να διατηρηθεί και να προστατευθεί η παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού. Στα έργα του ο Cesar Manrique προσπαθούσε να δημιουργήσει τοπία ορμώμενος από τη φύση, και ήθελε να τα ενσωματώσει στο φυσικό τοπίο με τέτοιον τρόπο ώστε να αναδείξει τη φυσική ομορφιά. Το σπίτι του, Taro de Tahiche, είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα της τέχνης του. Να αναφέρεις τρεις τόπους όπου ο Cesar Manrique σπούδασε και εξέθεσε τα έργα του. Τι προσπαθούσε να πετύχει αυτός ο καλλιτέχνης με τα έργα του;

76 Βιβλιογραφία Βιβλίο Conocimiento del medio, Nuevo Planeta Amigo, Autores: Ignacio Melendez, Ruben Pallo, Javier San Andres, Ediciones SM Διαδίκτυο: educativo/educacion-primaria/


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Ισπανικού Εγχειριδίου Ιστορίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google