Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ- Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Δρούσια, 24 Ιανουαρίου 2015 Ανδρέας Σελεάρης Ανώτερος Γεωργικός Λειτουργός Τμήμα Γεωργίας

2 ΔΟΜΗ τηΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1.Ποιά είναι τα Κοινοτικά Συστήματα Ποιότητας Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 2. Βιολογική Γεωργία 3. Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ) 4. Εγγυημένα Ιδιότυπα Παραδοσιακά Προϊόντα (ΕΠΙΠ)

3 κΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣυΣτηματα ΠοιοτηταΣ Γεωργικων Προϊοντων και Τροφιμων
Ευρωπαϊκά εθελοντικά συστήματα ταυτοποίησης και προώθησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα οποία διέπονται από σχετική νομοθεσία. Βιολογική Γεωργία (Καν. (ΕΚ) 834/2007) Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΟΠ και ΠΓΕ) και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) (Καν. (ΕΕ) 1151/2012)

4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΙ
Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής γεωργικών προϊόντων το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και το οποίο διέπεται από σχετική νομοθεσία ΣΤΟΧΟΙ η παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, απαλλαγμένων από υπολείμματα αγροχημικών ουσιών η προστασία του περιβάλλοντος η διαφοροποίηση της παραγωγής και η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού εισοδήματος για τους βιοκαλλιεργητές

5 Βιολογικη Γεωργια ςτην ΕΕ με αριθμους
Βιολογικη Γεωργια ςτην ΕΕ με αριθμους Πέραν των βιολογικών αγροκτημάτων σε όλη την ΕΕ 9,6 εκατ. εκτάρια με βιολογικές καλλιέργειες που αντιπροσωπεύουν το 5,4% της συνολικής γεωργικής έκτασης Σημαντικότερες βιολογικές καλλιέργειες: Μόνιμοι βοσκότοποι (περίπου 45%) Σιτηρά (περίπου 15%) Μόνιμες καλλιέργειες (περίπου 13%) Άλλες (περίπου 27%) Αναλύοντας τον τομέα της βιολογικής γεωργίας της ΕΕ σε αριθμούς, θα παρατηρήσουμε ότι αναπτύσσεται ραγδαία. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των παραγωγών βιολογικών προϊόντων, καθώς και οι εκτάσεις βιολογικής παραγωγής αυξήθηκαν με ταχείς ρυθμούς. Σήμερα, στην Ευρώπη υπάρχουν πέραν των βιολογικών αγροκτημάτων που καλλιεργούν 9,6 εκατομμύρια εκτάρια με βιολογικές καλλιέργειες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 5,4% της συνολικής γεωργικής έκτασης στην Ευρώπη. Οι μόνιμοι βοσκότοποι αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% των βιολογικών εκτάσεων, ενώ ακολουθούν τα σιτηρά που ανέρχονται περίπου στο 15% και οι μόνιμες καλλιέργειες που ανέρχονται στο 13%.

6 ΑνΑπτυξη ΤΗΣ ΒιολογικηΣ ΓεωργΙΑΣ ςτην ΕΕ των 27 κ-μ
Η διαχρονική Ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών (όπως φαίνεται παρατηρώντας την μπλε καμπύλη στο γράφημα), συνεχώς σημειώνει ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με τη συνολικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ευρώπη. Κάθε έτος, εκτάρια γεωργικής γης μετατρέπονται σε εκτάσεις βιολογικής παραγωγής στην Ένωση. Την περίοδο , η συνολική έκταση βιολογικής παραγωγής σημείωσε μέση ετήσια αύξηση 6,7% και εκτιμάται ότι ανήλθε σε 9,6 εκατομμύρια εκτάρια, τα οποία αντιστοιχούν στο 5,4% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ.

7 Αnaπτυξη ΤΗΣ ΒιολογικhΣ ΓεωργΙΑΣ ςτην ε.ε. των 27 κ-μ
Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το μερίδιο της Βιολογικής Γεωργίας ανά κράτος μέλος, ως ποσοστό της έκτασης σε σχέση με τη συνολική γεωργική έκταση.

8 ΑγορΑ βιολογικΩν προϊΟντων ςτην Ε.Ε με αριθμοΥΣ
Τα τελευταία χρόνια η αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ, οδηγείται από μια σταθερά αυξανόμενη ζήτηση. Έχει αναπτυχθεί σημαντικά (19,7 € δισεκατομμύρια ευρώ και με ρυθμό ανάπτυξης 9% το 2011) Τα τελευταία έτη, λόγω της σταθερά αυξανόμενης ζήτησης, η αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ σημείωσε σημαντική ανάπτυξη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βιολογικής Γεωργίας (FiBL), η αγορά των βιολογικών προϊόντων ανέρχεται στα 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ με ρυθμό ανάπτυξης 9% για το 2011.

9 Αξια πωλΗςεων βιολογικΩν προϊΟντων ςτιΣ δΕκα μεγαλΥτερεΣ αγορΕΣ τΗΣ ΕυΡΩΠΗΣ
Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η αξία πωλήσεων βιολογικών προϊόντων (σε εκατομμύρια Ευρώ) στις δέκα μεγαλύτερες αγορές βιολογικών προϊόντων της Ευρώπης στοιχεία που καταδεικνύουν τις τεράστιες προοπτικές του τομέα των βιολογικών προϊόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία παρουσίασε λιανικές πωλήσεις της τάξεως των 6,59 δισ. Ευρώ ακολουθούμενη από τη Γαλλία όπου οι λιανικές πωλήσεις ανήλθαν στα 3.76 δισ. Ευρώ.

10 ΜερΙδιο αγορΑΣ βιολογικΩν προϊΟντων ςτιΣ δΕκα μεγαλΥτερεΣ αγορΕΣ τηΣ ΕυρΩΠΗΣ
Παρουσιάζοντας τα ίδια στοιχεία σε ποσοστιαία αναλογία όπως αντιστοιχούν στις δέκα μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, παρατηρούμε την ελκυστικότητα των αγορών της Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας.

11 ΔΕκα χΩρεΣ με τη μεγαλΥτερη κατα κεφαλΗ κατανΑλωςη ςτην ΕυρΩπη
Παρ’ όλα αυτά η υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση βιολογικών τροφίμων για το έτος σημειώθηκε στην Ελβετία με κατά κεφαλήν κατανάλωση 177 ευρώ. Ακολουθούν η Δανία (162 ευρώ), το Λουξεμβούργο (134 ευρώ), η Αυστρία (127 ευρώ), η Σουηδία (94 ευρώ) και η Γερμανία (84 ευρώ).

12 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Έτος Αριθμός βιοκαλλιεργητών Έκταση σε δεκάρια % της συνολικής γεωργικής έκτασης 2002 45 1665 0,12% 2003 85 3 010 0,22% 2004 180 8 624 0,63% 2005 321 17 406 1,27% 2006 393 21 340 1,56% 2007 480 23 669 1,72% 2008 579 28 598 2,09% 2009 689 39 741 2,90% 2010 700 40 984 2,99% 2011 756 42 980 3,14% 2012 719 39 931 2,91% 2013 746 43152 3.26 %

13 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Είδος % της Συνολικής Έκτασης Σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βίκος, σιφωνάρι, ψυχανθή, αγρανάπαυση) 50,25% Ελιές 33,52% Αμπέλια 5,21% Φυλλοβόλα: Δαμασκηνιές, Μηλιές, Νεκταρινιές, Ροδακινιές, Χρυσομηλιές, Κερασιές, Άλλα Φυλλοβόλα 2,64% Ακρόδρυα: Καρυδιές, Φουντουκιές, Αμυγδαλιές,Φιστικιές 2,15% Χαρουπιές 2,3% Εσπεριδοειδή 1,54% Αρωματικά φυτά 1,18% Λαχανικά 0,93%

14 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΠΙΠ
Γεωγραφικές Ενδείξεις Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ) Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)

15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΠΙΠ
Στόχος του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 είναι να βοηθηθούν παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ώστε να γνωστοποιούν τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία της γεωργικής παραγωγής των προϊόντων και τροφίμων σε αγοραστές και καταναλωτές, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο: Τον ισότιμο ανταγωνισμό για τους γεωργούς και τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και τροφίμων τα οποία διαθέτουν χαρακτηριστικά και στοιχεία τα οποία προσδίδουν αξία Τη διάθεση αξιόπιστων πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα Τη συνοχή της εσωτερικής αγοράς

16 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

17 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟγηΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Άρθρο 2 του Καν. 1151/2012)
Καλύπτει γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης και άλλα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού 1151/2012.

18 ΠροΣτατευομενεΣ ΟνομαΣιεΣ ΠροελευΣηΣ (ΠΟΠ)
Είναι οι ονομασίες που ταυτοποιούν ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις χώρα του οποίου όλα τα στάδια παραγωγής πραγματοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες

19 ΠροΣτατευομενεΣ ΟνομαΣιεΣ ΠροελευΣηΣ (ΠΟΠ)
Για παράδειγμα το τυρί Roquefort πρέπει να παράγεται με γάλα από πρόβατα της φυλής Lacaune ή «μαύρες» προβατίνες, και να ωριμάζει στις φυσικές σπηλιές κοντά στην περιοχή Ροκφόρ της Αβεϊρόν στη Γαλλία, χρησιμοποιώντας σπόρια του μύκητα Penicillium roqueforti. Επίσης, η αποθήκευση, ο τεμαχισμός και η συσκευασία του τυριού γίνεται αποκλειστικά στην περιοχή Ροκφόρ. Άλλα παραδείγματα: Αγουρέλαιο Χαλκιδικής, Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής Φέτα, κ.λπ.

20 ΠροΣτατευομενεΣ ΓεωγραφικεΣ ΕνδειξειΣ (ΠΓΕ)
Είναι οι ονομασίες που ταυτοποιούν ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή χώρα του οποίου ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση

21 ΠροΣτατευομενεΣ ΓεωγραφικεΣ ΕνδειξειΣ (ΠΓΕ)
Για παράδειγμα, στο Λουκούμι Γεροσκήπου η παραγωγή, ο τεμαχισμός, η συσκευασία λαμβάνουν χώρα εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής (Δήμος Γεροσκήπου) ενώ οι πρώτες ύλες (ζάχαρη, άμυλο αραβοσίτου) προέρχονται από περιοχές εκτός της περιοχής οριοθέτησης. Άλλα παραδείγματα: Μανταρίνι Χίου, Gouda Holland, κ.λπ.

22 Στοιχεια που πρεπει να διερευνηθουν πριν την υποβολη αιτηΣηΣ για κατοχυρωΣη μιαΣ ονομαΣιαΣ
Ποια η ονομασία με την οποία είναι γνωστό το προϊόν; Ποια είναι η ιδιαιτερότητα (τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά) του προϊόντος; Πού αποδίδονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος (φυσικό περιβάλλον, τεχνογνωσία κλπ.)- Δεσμός του προϊόντος με την περιοχή; Το προϊόν έχει αποκτήσει κάποια φήμη; Υπάρχει κάποια ομάδα παραγωγών που ασχολείται με την παραγωγή του προϊόντος;

23 Δικαιουχοι ΥποβοληΣ ΑιτηΣηΣ για κατοχυρωΣη ονομαΣιων
Αίτηση καταχώρησης μιας ονομασίας μπορεί να υποβληθεί μόνον από ομάδα Κάθε ένωση, ασχέτως νομικής μορφής, η οποία απαρτίζεται κυρίως από παραγωγούς ή μεταποιητές οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο προϊόν (το προϊόν με την ονομασία που πρόκειται να καταχωρισθεί) Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ομάδα υπό προϋποθέσεις.

24 Υποβολη ΑιτηΣηΣ-Περιεχομενο Φακελου
Περιεχόμενο φακέλου: Αίτηση Καταχώρησης (Ειδικό έντυπο βάσει του Νόμου 139(Ι)/2006) Περιλαμβάνει τα στοιχεία της αιτούσας ομάδας Παραχώρηση προσωρινής μεταβατικής εθνικής προστασίας ; Συμπληρωμένο Ενιαίο Έγγραφο (Ειδικό έντυπο βάσει του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) 1898/2006) Τα κύρια σημεία των προδιαγραφών του προϊόντος Περιγραφή του δεσμού του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή

25 Υποβολη ΑιτηΣηΣ-Περιεχομενο Φακελου
Περιεχόμενο φακέλου: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου (άρθρο 7 του Καν. 1151/2012): 1. Ονομασία προϊόντος 2. Περιγραφή του προϊόντος (πρώτες ύλες, φυσικά, χημικά, οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) 3. Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία 4. Καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται σε σχέση με το δεσμό

26 Υποβολη ΑιτηΣηΣ-Περιεχομενο Φακελου
Περιεχόμενο φακέλου: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου (άρθρο 7 του Καν. 1151/2012): 5. Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν προέρχεται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή 6. Λεπτομέρειες που αποδεικνύουν το δεσμό μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών ή της φήμης του προϊόντος με τη γεωγραφική περιοχή 7. Όνομα και διεύθυνση των αρχών ή οργανισμών που ελέγχουν την τήρηση των προδιαγραφών και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους 8. Τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν

27 Πορεια αιτηΣηΣ Α. Εθνικό επίπεδο Υποβολή αίτησης στην Αρμόδια Αρχή
Προκαταρκτικός έλεγχος από Αρμόδια Αρχή Εξέταση από Συμβουλευτική Επιτροπή Υποβολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων από αιτητές Απόφαση Αρμόδιας Αρχής για δημοσιοποίηση της αίτησης Εθνική διαδικασία ενστάσεων-Εξέταση τυχόν ενστάσεων-Διαβούλευση Απόφαση Αρμόδιας Αρχής ως προς την προώθηση της αίτησης στην Ε.Ε.

28 Πορεια αιτηΣηΣ Β. Κοινοτικό επίπεδο
Εξέταση της αίτησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υποβολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων Δημοσίευση της αίτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποβολή ενστάσεων από άλλα Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες - Διαβούλευση Απόφαση Ε.Ε. σχετικά με την καταχώριση της ονομασίας στο Ευρωπαϊκό Μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ

29 προΣταΣια Η προστασία που παρέχεται για τις καταχωρημένες ΠΟΠ/ΠΓΕ περιγράφεται στο άρθρο 13 του Καν. (ΕΕ) 1151/2012

30 Δικαιωμα ΧΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ποπ/πγε Στην κυπρο
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να τοποθετήσει στην αγορά γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα με ενδείξεις ΠΟΠ/ΠΓΕ θα πρέπει: Να υποβάλει αίτηση για έγκριση χρήσης της κατοχυρωμένης ονομασίας ένα μήνα πριν την έναρξη της δραστηριότητάς του στο Τμήμα Γεωργίας που είναι ο Φορέας Ελέγχου σύμφωνα με το Νόμο 139(Ι)/2006. Η έγκριση χρήσης έχει πενταετή διάρκεια. Εφόσον του χορηγηθεί έγκριση χρήσης εντάσσεται στο Μητρώο των Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

31 Πλεονεκτηματα προϊοντων με κατοχυρωμενη ονομαΣια
Παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία (προϊόντα με ταυτότητα, σταθερή ποιότητα) Προϊόντα ευρέως αναγνωρίσιμα λόγω του λογότυπου (τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνές επίπεδο) Πιο αξιόπιστα προϊόντα (πλήρως ελεγχόμενα και πιστοποιημένα προϊόντα, αυστηρές προδιαγραφές) Μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από πλευράς καταναλωτικού κοινού (τόσο για την προέλευση όσο και για τη σταθερή ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων) Αμειπτικότερες τιμές για τον παραγωγό σε σύγκριση με άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας (λόγω της αποκλειστικότητας χρήσης της κατοχυρωμένης ονομασίας) Καλύτερες δυνατότητες εμπορίας (λογότυπος-πιο αναγνωρίσιμο προϊόν) Δυνατότητα επιδότησης για προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων

32 Εγγυημενο ΠαραδοΣιακο Ιδιοτυπο Προϊον (ΕΠΙΠ)
Εγγυημενο ΠαραδοΣιακο Ιδιοτυπο Προϊον (ΕΠΙΠ) Πρόκειται για ονομασίες οι οποίες περιγράφουν ένα ιδιότυπο προϊόν ή τρόφιμο Το οποίο παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο ή Το οποίο παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά. Παραδείγματα: Pizza Napoletana, Mozzarella κ.λπ. Σήμερα υπάρχουν 49 κατοχυρωμένα ΕΠΙΠ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

33 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ
ΟνομαΣιεΣ καταχωρημενεΣ Στο Ευρωπαϊκο Μητρωο ΠροΣτατευομενων ΟνομαΣιων ΠροελευΣηΣ και Γεωγραφικων Ενδειξεων 1255 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 621 ΠΓΕ 585 ΠΟΠ 49 ΕΠΙΠ Πηγή: Στοιχεία Ιανουαρίου 2015

34 Προϊοντα και αξια των ΣυΣτηματων ποιοτηταΣ Στην Ευρωπαϊκη ενωΣη
Παγκόσμια αξία πωλήσεων προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη 54.3 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Κρασιά – 56% (30.4 δισ. Ευρώ) Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα – 29% (15.8 δισ. Ευρώ) Αλκοολούχα ποτά – 15% (8.1 δισ. Ευρώ) Αρωματισμένοι οίνοι – 0.1% (31 εκατ. Ευρώ) Data from final report of study «Value of production of agricultural products, foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI) (October 2012)

35 Προϊοντα και αξια των ΣυΣτηματων ποιοτηταΣ Στην Ευρωπαϊκη ενωΣη
Οι πωλήσεις έγιναν: Στη χώρα παραγωγής: 60% Σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα: 20% Εκτός Ε.Ε: 20% Data from final report of study «Value of production of agricultural products, foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI) (October 2012)

36 Προϊοντα και αξια των ΣυΣτηματων ποιοτηταΣ Στην Ευρωπαϊκη ενωΣη
Value Premium rate Κατά μέσο όρο, ένα προϊόν με γεωγραφική ένδειξη πωλείται 2.23 φορές πιο ακριβά σε σύγκριση με ένα προϊόν που δεν έχει γεωγραφική ένδειξη. Κρασιά 2.75 Αλκοολούχα ποτά 2.57 Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα 1.55 Data from final report of study «Value of production of agricultural products, foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI) (October 2012)

37 ΚατοχυρωμενεΣ ονομαΣιεΣ κυπριακων προϊοντων
«Λουκούμι Γεροσκήπου» (ΠΓΕ) «Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου» (ΠΓΕ)

38 ΚυπροΣ: ΕκκρεμουΣεΣ αιτηΣειΣ
Προϊόντα κρέατος Χοιρομέρι Πιτσιλιάς (ΠΓΕ) Λούντζα Πιτσιλιάς (ΠΓΕ) Λουκάνικο Πιτσιλιάς (ΠΓΕ) Ποσυρτή (ΠΓΕ)

39 ΚυπροΣ: ΕκκρεμουΣεΣ αιτηΣειΣ
Φρούτα, λαχανικά και Δημητριακά νωπά ή μεταποιημένα Κολοκάσι Σωτήρας, Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ) Αιθέρια έλαια Ροδόσταγμα Αγρού (ΠΟΠ) Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (ΠΓΕ)

40 Υπο εξεταΣη Στην εε Παφίτικο Λουκάνικο (ΠΓΕ) Τυριά
Προϊόντα κρέατος Παφίτικο Λουκάνικο (ΠΓΕ) Τυριά Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim (ΠΟΠ)

41 Κυπριακα προϊοντα που δυνανται να κατΑχΩρΗθουν

42 Κυπριακα προϊοντα που δυνανται να κατΑχΩρΗθουν
Σουτζούκκος Κιοφτέρι Ελαιόλαδο Χαρουπόμελο Πατάτα Αρκατένα Ομόδους Παφίτικα Φυστίκια Τσαμαρέλλα

43 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Κυπριακων προϊοντων ως ποπ και πγε
Έλλειψη ερευνητικών δεδομένων σε σχέση με τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μας προϊόντων Άγνοια των παραγωγών από τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από την καταχώριση των προϊόντων τους ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ Η έλλειψη οργάνωσης των παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων (πχ γυναικείοι συναιτερισμοί)

44 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΟΠ, ΠΓΕ
Συνεργασίες με Ερευνητικά Ιδρύματα για προσδιορισμό των χημικών χαρακτηριστικών των προϊόντων Προϊόντα σταφυλιού (σουτζούκος, κιοφτέρι και παλουζές) με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Ελαιόλαδο με το ΤΕΠΑΚ Χαρουπόμελο (ΤΕΠΑΚ) Μητρώο με βιβλιογραφικά - ιστορικά στοιχεία για τα παραδοσιακά προϊόντα, διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους για ετοιμασία φακέλων για καταχώριση ονομασιών ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ. Παρουσιάσεις / ενημερώσεις σε ομάδες παραγωγών. Συμπερίληψη σχετικού Μέτρου στο ΠΑΑ

45 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google