Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΡΟΦΙΜΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 142,2 2010 132 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Η Ελλάς στη γενική κατηγορία Τροφίμων βρισκόταν στην 14η θέση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΡΟΦΙΜΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 142,2 2010 132 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Η Ελλάς στη γενική κατηγορία Τροφίμων βρισκόταν στην 14η θέση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΡΟΦΙΜΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 142,2 2010 132 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Η Ελλάς στη γενική κατηγορία Τροφίμων βρισκόταν στην 14η θέση στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011, ο Δείκτης Τιμών (ΔΤ) Διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών παρουσί- ασε αύξηση 3,2%. Εν τούτοις το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε μείωση κατά 0,4%. Στα ανωτέρω πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εποχικότητα που παρουσιάζει ο συγκεκρι- μένος δείκτης, αλλά και οι μεταβολές στον φόρο εστίασης.

2 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΨΩΜΙ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 815,8 2010 717,4 Η Ελλάς στη κατηγορία Άρτου και Δημητριακών βρισκόταν στην 8η θέση (+15,8%) στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011, ο ΔΤ για το Ψωμί παρουσίασε αύξηση 2,9%. Εν τούτοις το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις (αύξηση 0,1%). Αντίστοιχα ο ΔΤ για τα Δημητριακά και τα Παρασκευάσματα παρουσίασε αύξηση 2,8% το 2011 και μείωση 0,4% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2012. Σημειώνεται ότι κατά τον τελευταίο μήνα παρουσιάζεται μια αύξηση κατά 0,4%-0,5% στα δημητριακά και το ψωμί, κάτι που συνδυάζεται με τις απότομες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές σιτηρών και δημητριακών.

3 ΠΗΓΗ: EUROSTATΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ ΚΡΕΑΣ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 15-5,3 2010 15-4,3 Η Ελλάς στη κατηγορία του Κρέατος βρισκόταν στην 15η θέση στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011, ο ΔΤ των κρεάτων παρουσίασε αύξηση 1,4%. Εν τούτοις το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε μείωση κατά 0,6%.

4 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ ΨΑΡΙ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 612,4 2010 611,3 Η Ελλάς στη κατηγορία των Ψαριών και άλλων αλιευμάτων βρισκόταν στην 6η θέση στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011 ο ΔΤ παρουσίασε αύξηση 4,4%. Το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε αύξηση κατά 1,8%.

5 ΠΗΓΗ: EUROSTATΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ ΓΑΛΑ, ΤΥΡΙ, ΑΥΓΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 131,5 2010 231,9 Η Ελλάς στη κατηγορία του γάλατος, τυριών και αυγών βρισκόταν στην 1 η θέση (+31,5%) στο τέλος του 2011 και στη 2 η (+31,9%) στο τέλος του 2010, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011, ο ΔΤ των γαλακτοκομικών και αυγών παρουσίασε αύξηση 2,5%. Το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011- 8/2012) παρουσιάζεται αύξηση κατά 1,17%.

6 ΠΗΓΗ: EUROSTATΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 715,7 2010 418,7 Η Ελλάς στη κατηγορία των Ελαίων και Λιπών βρισκόταν στην 7η θέση (+15,7%) στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011, ο ΔΤ των ελαίων και λιπών παρουσίασε μικρή αύξηση 0,5%. Εν τούτοις το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε μείωση κατά 1,7%.

7 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 25-26,8 2010 26-30,1 Η Ελλάς στα Φρούτα, λαχανικά και πατάτες βρισκόταν στην 25η θέση (-26,8%) στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011 ο ΔΤ για τα φρούτα και λαχανικά παρουσίασε αύξηση 9,1%. Εν τούτοις το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε μείωση κατά 2,75%. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτές οι μεγάλες αυξομειώσεις που οφείλονται στην εποχικότητα δεν επιτρέπουν τον ασφαλή υπολογισμό της τάσεως πριν την ολοκλήρωση του έτους. Για τις νωπές πατάτες ο ΔΤ παρουσίασε μείωση 8,2% το 2011 και περαιτέρω μείωση 1% το πρώτο οκτάμηνο του 2012.

8 ΠΗΓΗ :EUROSTAT ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 109,4 2010 911,6 Η Ελλάς στα μη οινοπνευματώδη ποτά βρισκόταν στην 10η θέση (+9,4%) στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Το 2011, ο ΔΤ των μη αλκοολούχων ποτών παρουσίασε αύξηση 5,8% (σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αύξηση του φόρου το Σεπτέμβριο του 2011). Εν τούτοις το πρώτο οκτάμηνο του 2012 (12/2011-8/2012) παρουσίασε μείωση κατά 0,7%.

9 ΠΗΓΗ: EUROSTATΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ ΕΝΔΥΣΗ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 73,1 2010 56,6 Στα είδη ένδυσης η Ελλάς βρισκόταν σε σχετικά υψηλές θέσεις (7 η και 9η αντίστοιχα), μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Γενικά φαίνεται να επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις με έντονες αυξομειώσεις κατά τις περιόδους των εκπτώσεων.

10 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ ΥΠΟΔΗΣΗ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 97,7 2010 87,5 Στα είδη υπόδησης η Ελλάς βρισκόταν σε σχετικά υψηλές θέσεις (7 η και 9η αντίστοιχα), μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Γενικά φαίνεται να επικρατούν σταθεροποιητικές τάσεις με έντονες αυξομειώσεις κατά τις περιόδους των εκπτώσεων.

11 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΧΑΛΙΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 111,2 2010 56,4 Στα έπιπλα και χαλιά η Ελλάς βρισκόταν στην 11 η θέση στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Αν και υπάρχει έντονη εποχικότητα, συνολικά παρουσιάζεται τάση μείωσης (μείωση κατά 3,3% τον Αύγουστο του 2012 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011). ΕΠΙΠΛΑ-ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

12 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 16-3,7 2010 15-3 Στις οικιακές συσκευές η Ελλάς βρισκόταν στην 16 η θέση στο τέλος του 2011, μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ. Αν και υπάρχει εποχικότητα, παρουσιάζεται σαφής τάση μείωσης των τιμών (μείωση κατά 2,5% τον Αύγουστο του 2012 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2011).

13 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ:ΕΛΣΤΑΤ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 20-8,8 2010 19-5 Η κατηγορία των μεταφορών και του προσωπικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τα καύσιμα, τα λιπαντικά,τα τέλη κυκλοφορίας-διόδια (σταθερά κατά το 2012), τα ανταλλακτικά αυτοκινήτου και άλλα. Εν τούτοις η κυριότερη υποκατηγορία είναι αυτή των καυσίμων (τα καύσιμα σταθμίζονται με ειδικό βάρος (ποσοστό) της τάξεως του 60% στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου δείκτη). Προκύπτει ότι η άνοδος που παρατηρείται κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οφείλεται στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων.

14 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 16-1,6 2010 16-0,4 Η Ελλάς βρισκόταν στη 16 η θέση στο τέλος του 2011 στη κατηγορία των ξενοδοχείων και εστιατορίων. Το 2011 παρουσιάστηκε αύξηση κατά 2,6% που εν πολλοίς οφείλεται στην επιβολή του φόρου εστίασης το Σεπτέμβριο του 2012. Το πρώτο οκτάμηνο του 2012 οι τιμές παρουσίασαν ελαφρά μείωση κατά 0,3%.

15 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 118,7 2010 39,3 Η Ελλάς βρισκόταν στη 1 η θέση στο τέλος του 2011 στη κατηγορία του οπτικοακουστικού εξοπλισμού και υπολογιστών. Εν τούτοις σημειώνεται σαφώς καθοδική τάση των τιμών, με πτώση 4,2% το πρώτο οκτάμηνο του 2012.

16 ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Εάν και η Eurostat δεν παρέχει αναλυτικά δεδομένα αναφορικά με τη κατάταξη της Ελλάδος για τις υποκατηγορίες των ειδών καθαρισμού και ειδών ατομικής φροντίδας, οι ΔΤ της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζουν μια σταθεροποιητική τάση (και ελαφρώς πτωτική το τελευταίο διάστημα). ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ


Κατέβασμα ppt "ΤΡΟΦΙΜΑ Κατάταξη Διαφορά με Μ.Ο. EU27 (%) 2011 142,2 2010 132 ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ Η Ελλάς στη γενική κατηγορία Τροφίμων βρισκόταν στην 14η θέση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google