Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα 7 5/2/2004 Θέμα εργασίας : Διαχείριση Ανθρώπινου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα 7 5/2/2004 Θέμα εργασίας : Διαχείριση Ανθρώπινου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα 7 5/2/2004 Θέμα εργασίας : Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκηση Ικανοτήτων- Το νέο ορόσημο της Διαχείρισης της Γνώσης Επιμέλεια: Βαρδακώστας Χρήστος 8010012 Γιαβής Παναγιώτης 8010024 Δαριβάκης Γεώργιος 8010029 Καγιάς Βασίλειος 8010042 Επιβλέπων: Λύτρας Μιλτιάδης

2 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Δομή Εργασίας -Εισαγωγή -Σύνοψη HRM κ’ Competencies -Σύνοψη Knowledge Management -Σύνοψη Information Systems -Σύγκλιση των 3 εννοιών σε θεωρητικό επίπεδο -Τεχνολογίες Υλοποίησης Διαχείρισης της Γνώσης -Συμπεράσματα -Παραρτήματα

3 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Σκοπός της Εργασίας => Η Σύγκλιση των τριών εννοιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Διαχείριση της Γνώσης ΣΥΓΚΛΙΣΗ

4 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Human Resources Management - Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ζητούμενο : Οργανωσιακή Μάθηση Ποικίλες πρακτικές για την προώθηση της Κυριότερη : Εκπαίδευση και Ανάπτυξη εργαζομένων Στόχος η απόκτηση μια σειράς δεξιοτήτων (competencies) Core softer traits

5 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Knowledge Management - Διαχείριση της Γνώσης Επιδίωξη: Συσσώρευση και Βελτιστοποίηση γνωστικών πόρων Θεωρητική προσέγγισηI) ΔτΓ ως διαδικασία μεικτό μοντέλο του Νissen II) ΔτΓ ως προϊόν μοντέλο του Βoisot (1987) Ρόλοι με περιεχόμενο την ΔτΓ στους οργανισμούς - ΚΜ practicioners Οικοδόμηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

6 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Information Systems- Πληροφοριακά Συστήματα Επεξεργασία ενός συνόλου εισερχόμενων πληροφοριακών δεδομένων μέσω ειδικών εργαλείων => γνώση => λήψη αποφάσεων Περιεχόμενο: Έξυπνα Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Γνωστικά Συστήματα Διοικητικά Συστήματα Στρατηγικά Συστήματα

7 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Σύγκλιση των τριών εννοιών σε θεωρητικό επίπεδο Βασική παραδοχή Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καθιστά ικανό έναν οργανισμό να διαχειριστεί την γνώση με την υποστήριξη των κατάλληλων πληροφοριακών εργαλείων Απώτερος Σκοπός: Μαθησιακές Οργανώσεις Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Διαχείριση της Γνώσης ΣΥΓΚΛΙΣΗ

8 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Τεχνολογίες υλοποίησης Διαχείρισης της Γνώσης ‘καθοδηγούν πρακτικά τη σύγκλιση & δημιουργούν, αρχεία γνώσης’ ΤεχνολογίεςδιαχείρισηςτηςΓνώσης Data warehouses (Αποθήκες δεδομένων) Document Management (Διαχείριση εγγράφων) Workflow (Ροή εργασίας) Project Management (Διοίκηση έργου) Intranets (Ενδοεπι- χειρησιακά δίκτυα) Helpdesks (Συστήματα Βοήθειας) Helpdesks (Συστήματα Βοήθειας) Groupware (Εργαλεία Συνεργασίας) Web- conferencing (Ηλεκτρονική Διάσκεψη)

9 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Συμπεράσματα / Προοπτικές - Ανάγκη για πιο ολοκληρωμένες τεχνολογίες πληροφορικής => υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον στο χώρο - Συστήματα που να υποστηρίζουν περαιτέρω την διασύνδεση ανάμεσα σε ΔτΓ & HRM, με έμφαση στις δεξιότητες - Καταγραφή των αντιλήψεων & προτάσεων για την ΔτΓ μέσω ερωτηματολογίων κ’ συνεντεύξεων HRM

10 Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... Ομάδα 7 5/2/2004 Παραρτήματα Εφαρμογές, Εργαλεία τεχνολογιών της ΔτΓ PowerCenter® 6 (Data Warehouses) Siebel CRM OnDemand (Helpdesks) Αpple Xserve (Intranets) Case study: Διαχείριση γνώσης σε έναν δικηγορικό οργανισμό Μέθοδοι Αξιολόγησης Εφαρμογών ΔτΓ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ BALANCED SCORECARD SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ


Κατέβασμα ppt "Αθήνα../2/2004 Ομάδα.... ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα 7 5/2/2004 Θέμα εργασίας : Διαχείριση Ανθρώπινου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google