Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Παρουσίαση του Ο.Τ.Ε με έμφαση στις αλλαγές την τελευταία δεκαετία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Παρουσίαση του Ο.Τ.Ε με έμφαση στις αλλαγές την τελευταία δεκαετία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Παρουσίαση του Ο.Τ.Ε με έμφαση στις αλλαγές την τελευταία δεκαετία

2 2 Επιβλέπων Εργασίας: Καθ. Δημήτριος Παπούλιας Ομάδα Εργασίας: Σταυρόπουλος Άγγελος Μ.Ο.Π 002 Κάργας Αντώνης Μ.Ο.Π 003 Λελίδης Ανέστης Μ.Ο.Π 014 Γιαννικόπουλος Κων/νος Μ.Ο.Π 026 Κίκιρας ΠαναγιώτηςΜ.Ο.Π 040 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2005

3 3 Εισαγωγή  Η γέννηση του Ο.Τ.Ε. χρονολογείται το 1949  Τη δεκαετία 1960-1970 άρχισε η αυτοματοποίηση του δικτύου  Το χρονικό διάστημα από το 1980 και μετά χαρακτηρίζεται από την παροχή καινούργιων υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε.  Το ζήτημα της απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα τέθηκε πρώτη φορά το 1987  Κατά την δεκαετία του ’90 οι κύριοι στόχοι της τηλεπικοινωνιακής πολιτικής στην Ελλάδα ήταν: α) Η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών. β) Η εγκατάλειψη του μονοπωλίου και η εισαγωγή ανταγωνισμού στην αγορά. γ) Η ιδιωτικοποίηση του Ο.Τ.Ε. δ) Η δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου που να εναρμονίζεται με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 4  Το 1992 ψηφίστηκε ο νόμος για την ¨Οργάνωση και Λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Τομέα¨.  Το 1994, ο νόμος 2246/94 εισήγαγε την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών και την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Πρέπει να τονίσουμε ότι παρά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονταν σε πλήρη απελευθέρωση των αγορών τηλεπικοινωνιών μέχρι την 1/1/1998, στην Ελλάδα (και σε άλλες χώρες-μέλη) δόθηκε χρονική παράταση (για την ψηφιακοποίηση του δικτύου) μέχρι την 1/1/2001 Εισαγωγή (2)

5 5 Η Εξέλιξη των Ελληνικών Τηλεπικοινωνιών Αυξητική τάση προσφοράς τηλεφωνικών συνδέσεων αλλά με φθίνοντα ρυθμό Η ανικανοποίητη ζήτηση εκφρασμένη σε εκκρεμείς αιτήσεις μειώνεται δραστικά, σε βαθμό να εξαλείφεται σχεδόν πλήρως

6 6 Ψηφιακοποίηση Τι ήταν αυτό που περιόριζε τον Ο.Τ.Ε. στις αρχές της δεκαετίας και τον εμπόδιζε να καλύψει πλήρως τη ζήτηση; Καθυστέρηση του προγράμματος ψηφιακοποίησης που είναι και ο λόγος ύπαρξης χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών Με την αύξηση του ποσοστού ψηφιακοποίησης το πρόβλημα των εκκρεμών αιτήσεων ελαχιστοποιείται ενώ παράλληλα παρατηρείται βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπως αυτή εκφράζεται από το ποσοστό των λαθών στις τηλεφωνικές συνδέσεις

7 7 Επενδύσεις και κάλυψη Σταθερής Τηλεφωνίας Στις αρχές της δεκαετίας σε μια προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος στην ψηφιακοποίηση, ο Ο.Τ.Ε. προχώρησε σε μια σειρά επενδύσεων. Τα επόμενα έτη ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων μειώθηκε αλλά ήδη οι επενδύσεις είχαν αρχίσει να αποδίδουν, καθώς η ανικανοποίητη ζήτηση μειωνόταν συνεχώς και η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών αυξανόταν.

8 8 Έσοδα Τηλεφωνίας Τα συνολικά έσοδα του οργανισμού αλλά και τα έσοδα από την σταθερή τηλεφωνία αυξάνονται συνεχώς. Η κάλυψη της ανικανοποίητης ζήτησης οδήγησε σε αύξηση των εσόδων. Η αύξηση των εσόδων συνδυασμένη με την αύξηση των επενδύσεων μας οδηγεί να συμπεράνουμε για την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων ότι είναι αυξημένη και προσφέρει επιπλέον κέρδη στον οργανισμό από την βελτίωση της ποιότητας του δικτύου.

9 9 Ποιοτική Απόδοση Επενδύσεων Τι αποτέλεσμα όμως είχε η βελτίωση της ποιότητας στα συνολικά έσοδα; Αυτό μπορεί να ελεγχθεί από δύο βασικά μεγέθη: α) Τις τηλεφωνικές κλήσεις και β) Την διάρκεια παροχής συνδιαλέξεων Αύξηση του αριθμού των κλήσεων διαχρονικά, με εντυπωσιακή αύξηση το 1999 (λόγω κινητής τηλεφωνίας) σε συνδυασμό με την αύξηση της διάρκειας των κλήσεων μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν απέδωσαν.

10 10 Τηλεπικοινωνιακό Προσωπικό Μελετώντας τον Ο.Τ.Ε. και γνωρίζοντας την διασύνδεση του με το κράτος και τις πολιτικές αρχές μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε ο οργανισμός για τον διορισμό προσωπικού. Στην δεκαετία του 1990 παρατηρούμε μια συνεχής μείωση του μόνιμου προσωπικού. Στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης του και της επερχόμενης απελευθέρωσης της αγοράς ο Ο.Τ.Ε. έκανε προσπάθειες να γίνει ανταγωνιστικός και σίγουρα ένας τρόπος ήταν η περικοπή προσωπικού.

11 11 Οικονομικά Στοιχεία  Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αυξητική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.  Τα μερίσματα τα οποία δόθηκαν είχαν μια συνεχώς αυξητική πορεία.  Παρατηρείται μια σταθερή αύξηση,την τελευταία εξαετία,του κύκλου εργασιών ως ποσοστό του Α.Ε.Π.

12 12 Στάδια Μετοχοποίησης - Ιδιωτικοποίηση Για την ιδιωτικοποίηση του Ο.Τ.Ε. υποστηρίχθηκαν βασικά δύο θέσεις: Η μία συνίστατο στην πώληση μέρους της περιουσίας του Ο.Τ.Ε. (35%), με ταυτόχρονη παραχώρηση σε στρατηγικό επενδυτή του “management” του Οργανισμού, ενώ η δεύτερη επέμενε ότι ο Ο.Τ.Ε. έπρεπε να παραμείνει κρατικός φορέας (100%). Τελικά επικράτησε μια τρίτη λύση, η οποία επεδίωξε και πέτυχε την μετοχοποίηση του Ο.Τ.Ε. μέσω του ελληνικού αλλά και ξένων χρηματιστηρίων  Τον Μάρτιο του 1996 εισήχθη ο Ο.Τ.Ε. στο χρηματιστήριο  Τον Νοέμβριο του 1998 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη φάση διάθεσης μετοχών  Τον Ιούλιο του 1999, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τρίτη φάση διάθεσης μετοχών

13 13 Εξελίξεις στον κλάδο του Τηλεπικοινωνιακού Υλικού Την τελευταία δεκαετία χάρις στην εξέλιξη της τεχνολογίας των συστημάτων πληροφορικής, αναπτύχθηκαν ειδικά δίκτυα για την εξυπηρέτηση νέων αναγκών, όπως τα δίκτυα δεδομένων τηλεματικής και τηλεπληροφορικής αλλά και νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Παρατηρούμε μια εκτόξευση των πωλήσεων το 1993 ως αποτέλεσμα της έντονης δραστηριότητας για ολοκλήρωση της ψηφιακοποίησης του δικτύου και μια σχετικά μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό ως αποτέλεσμα των προσδοκιών για συνέχιση των επενδυτικών προγραμμάτων από πλευράς Ο.Τ.Ε.

14 14 Εξελίξεις στον κλάδο του Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (2) Για να κατανοήσει κανείς την μεγάλη σημασία των μεγεθών αυτών πρέπει να ελέγξουμε την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών τηλεπικοινωνιακού υλικού. Μόνο έτσι θα καταλάβουμε τις τεράστιες απώλειες σε κέρδη και διαφυγών συνάλλαγμα στο εξωτερικό από την καθυστέρηση απελευθέρωσης της αγοράς και ανάπτυξης προηγμένης τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας.

15 15 Τιμολογιακή Πολιτική  Με την πρόοδο τις ψηφιακοποίησης του δικτύου οι χρεώσεις σύνδεσης πέφτουν, οπότε και μειώνονται δραστικά το 1999 όπου αρχίζει η χρήση των κινητών τηλεφώνων να γίνεται ευρεία και να μπορεί να υποκαταστήσει την σταθερή τηλεφωνία.  Το μηνιαίο πάγιο σε αντίθεση ακολουθεί ανοδική πορεία κατά την διάρκεια της δεκαετίας, ως αποτέλεσμα των βελτιώσεων στην ποιότητα υπηρεσιών αλλά και λόγο των αυξανόμενων φορολογικών χρεώσεων στο κοινό από το κράτος.  Στα πλαίσια της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού ενόψει της απελευθέρωσης της αγοράς ακολουθήθηκε πολιτική μείωσης των τιμών για τις διεθνείς και υπεραστικές κλήσεις, με παράλληλη όμως αύξηση των τιμών στις αστικές κλήσεις.

16 16 Διεθνείς Επενδύσεις Ο.Τ.Ε. Γεωργία Ο Ο.Τ.Ε. ανέλαβε, με δική του χρηματοδότηση, την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών και την υπέρθεση σε αυτό συστημάτων SDH στη Γεωργία (GOPH). Το έργο ολοκληρώθηκε το 2000, έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία και θεωρείται επιτυχία από πλευράς υπευθύνων του έργου. Αρμενία  Tο Mάρτιο του 1998, ο O.T.E. απέκτησε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της ArmenTel.  Στις 31/12/2000, η Εταιρεία είχε σε λειτουργία 533.387 συνδέσεις και ποσοστό ψηφιακοποίησης 19,8%.  Οι συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας τον Αύγουστο του 2001 ήταν περίπου 25.000.  Ο αριθμός καρτοτηλεφώνων στις 31/12/2000 έφθασε τα 540 ενώ ο αριθμός των εργαζομένων στις 31/12/2000 ανερχόταν σε 7.729.  Στο εννεάμηνο 2004 ο κύκλος εργασιών της ARMENTEL ανήλθε στο ποσό των 62,2 εκατ. Euro, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 13,9 εκατ. Euro.  Επήλθε συμφωνία του ΟΤΕ με την Αρμενική κυβέρνηση, η οποία ρυθμίζει σημαντικά θέματα με αμοιβαία επωφελή τρόπο.

17 17 Βουλγαρία  Το Δεκέμβριο του 2000 ο Ο.Τ.Ε. αναδείχτηκε πλειοδότης για τη δεύτερη άδεια κινητής τηλεφωνίας GSM.  Ίδρυσε την εταιρία Gosmo Bulgaria Mobile (εμπορική ονομασία Globul).  Τον Ιούλιο του 2001 άρχισε η πιλοτική λειτουργία της Globul καλύπτοντας αρχικά ποσοστό 20% του συνολικού πληθυσμού.  Το Σεπτέμβριο του 2001 το δίκτυο μπήκε σε εμπορική εκμετάλλευση.  Το Δεκέμβρίο του 2001 οι συνδρομητές της Globul ξεπέρασαν τις 100.000.  Την 30-9-2004 η πελατειακή βάση της εταιρείας ανήλθε σε 1.442.236 πελάτες. Ουκρανία  Ο Ο.Τ.Ε. μέσω της κυπριακής υπεράκτιας εταιρίας Hatwave συμμετέχει με ποσοστό 25,7% στην κοινοπραξία Ukrainian Wave.  Το Δεκέμβριο του 1999 η κοινοπραξία άρχισε την εμπορική της λειτουργία με καθυστέρηση έξι μηνών λόγω τοπικών γραφειοκρατικών προβλημάτων.  Το 2000 η κοινοπραξία αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Κατόπιν των ανωτέρω αρνητικών εξελίξεων, ο Ο.Τ.Ε. επανεξετάζει τη συμμετοχή του στην εν λόγω κοινοπραξία. Διεθνείς Επενδύσεις Ο.Τ.Ε. (2)

18 18 Ρουμανία  Τον Δεκέμβριο του 1998 ο O.T.E. απέκτησε το 35% της ROMTELECOM, καθώς και τον έλεγχο του management.  Τον Μάιο του 2000 ξεκίνησε στην Ρουμανία η λειτουργία της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOROM, θυγατρικής της ROMTELECOM, με το σύστημα DCS 1800.  Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2001, ο αριθμός συνδρομητών της COSMOROM ξεπέρασε τους 205.000, ενώ το ποσοστό μεριδίου της αγοράς έφτασε στο 5,6%. Αλβανία  Τον Αύγουστο του 2000 η Cosmote απέκτησε το 85% της Αλβανικής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, AMC.  Η Cosmote αναβάθμισε το υπάρχον τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της εταιρείας. Για το έτος 2000 το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε στο 40%.  Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Cosmote η διαρκής ανάπτυξη των εργασιών της AMC σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό διείσδυσης θα έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.  Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2004 η πελατειακή της βάση ανήλθε στους 638.566 πελάτες, ενώ ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα Euro 88,3 εκατ. Διεθνείς Επενδύσεις Ο.Τ.Ε. (3)

19 19 Διεθνείς Επενδύσεις Ο.Τ.Ε. (4) ΠΓΔΜ  Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας COSMOFON, βρίσκεται υπό τη διαχείριση της COSMOTE  Εμφανίζει στο εννεάμηνο 2004 κύκλο εργασιών 16,8 εκατ. Euro έναντι 3,3 εκατ. Euro της αντίστοιχης περσινής περιόδου  Η συνδρομητική της βάση την 30-9-2004 ξεπέρασε τους 200.000 πελάτες έναντι 51.264 την 30-9-2003. Σερβία  Ο ΟΤΕ συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της TELECOM SERBIA κατά 20%.  Η παρουσιάζει κύκλο εργασιών, εννεαμήνου 2004, 417,3 εκατ. Euro (αύξηση 8,8%) και κέρδη 67,3 εκατ. Euro.  Την 20-9-2004 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΕ και της TELECOM SERBIA με την οποία επιλύονται εκκρεμή θέματα. Συγκεκριμένα, η συμφωνία ρυθμίζει τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και προβλέπει την υπογραφή με την Σερβική κυβέρνηση τροποποιημένης συμφωνίας μετόχων με την οποία θα δίνονται νέες αυξημένες αρμοδιότητες του ΟΤΕ στη διοίκηση της εταιρείας.

20 20 Ο Ο.Τ.Ε. στην απελευθερωμένη αγορά Τηλεπικοινωνιών Συνέπεια της απελευθέρωσης υπήρξε η σημαντική μείωση του κόστους επικοινωνίας, Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας φτάνει το 83%, στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2004 είχαμε ήδη ξεπεράσει το 90%. Οι εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς, που εμφανίστηκαν μετά την απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών, διεκδικούν ολοένα και μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς που πριν από λίγο καιρό απολάμβανε μονοπωλιακά ο ΟΤΕ Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων παρόχων στον χρόνο των υπεραστικών κλήσεων το 2001 έφτασε το 15,8% και στον τομέα των διεθνών το 24,2%. Source: European Electronic Communications Regulation and Markets 2004 (10th report) Annex 3

21 21 Ο Ο.Τ.Ε. στην απελευθερωμένη αγορά Τηλεπικοινωνιών (2)  Τα έσοδα της τηλεφωνίας εσωτερικού της μητρικής εταιρείας του Ο.Τ.Ε. σημειώνουν πτώση λόγω απελευθέρωσης των τιμολογίων και της απόκτησης ολοένα και μεγαλύτερου μεριδίου από τους εναλλακτικούς παρόχους.  Αντίθετα ο ΟΤΕ δείχνει να πηγαίνει πολύ καλά σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες νέες υπηρεσίες που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση εσόδων (ISDN- ADSL).  Ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό υιοθέτησε πελατοκεντρική εμπορική στρατηγική (ανταγωνιστικά τιμολόγια, εκπτωτικά πακέτα, καινοτόμα προϊόντα δωρεάν παροχή ψηφιακών υπηρεσιών).  Εισάγει στην αγορά τα πρώτα ειδικά πακέτα για ιδιώτες και επιχειρηματίες (ΟΤΕπιλογές ΟΤΕπιχειρώ) καταλήγοντας σε μείωση κόστους που φτάνει μέχρι και το 66% σε σχέση με τα παλιά τιμολόγια

22 22 Επιδράσεις της απελευθέρωσης στον τομέα της απασχόλησης  Η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα οδήγησε στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  Εμφανίστηκαν περίπου τριακόσιες νέες επιχειρήσεις.  Σε σχέση με την συνολική απασχόληση της χώρας, η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες αντιστοιχούσε στο 0,66% της συνολικής απασχόλησης.  Πτωτική πορεία της απασχόλησης στον Ο.Τ.Ε. We are at the top because we race at the speed of new technologies Πηγή: Ανάλυση Morgan Stanley, Οκτώβριος 2001

23 23  Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 3916,5 εκατ. Euro, αυξημένος κατά 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.  Τα έσοδα από την κινητή τηλεφωνία ανήλθαν στα 1.149 εκατ. Euro, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και αντιπροσωπεύουν το 29,3% του κύκλου εργασιών έναντι 24,4% της προηγούμενης περιόδου.  Το Κόστος Υπηρεσιών του Ομίλου ανήλθε στα 2917,9 εκατ. Euro, και είναι αυξημένο κατά 11,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης λόγω ενοποίησης της ROMTELECOM.  Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στο εννεάμηνο 2004 ανήλθαν σε 1492,3 εκατ. Euro, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,4%, ενώ το αντίστοιχο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 38,1%. Οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ κατά το εννεάμηνο 2004

24 24 Στις 29 Νοεμβρίου 2004 Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποίησε τα ακόλουθα αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ εννεαμήνου 2004:  Την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,4% λόγω ενίσχυσης των πωλήσεων στην κινητή τηλεφωνία (COSMOTE, GLOBUL).  Τη βελτίωση των επιδόσεων της ROMTELECOM.  Τον αρνητικό αντίκτυπο στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδος λόγω της συνεχιζόμενης αστάθειας όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αποτελέσματα Ομίλου Ο.Τ.Ε. 2003-2004

25 25 Ο Κύκλος Εργασιών του ΟΤΕ Α.Ε. ανήλθε στο εννεάμηνο 2004 στα 2148,1 εκατ. Euro εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης κατά 8,4%. Οι λόγοι που προκάλεσαν τη μείωση αυτή είναι μεταξύ άλλων:  η συνεχιζόμενη ένταση του ανταγωνισμού από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας.  οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ για εφαρμογή των νέων μειωμένων τελών διασύνδεσης και μισθωμένων γραμμών. Βασικά οικονομικά μεγέθη για τον Ο.Τ.Ε Α.Ε.

26 26 Αναλυτικά, η μεταβολή του κύκλου εργασιών προήλθε από: Τηλεφωνία Εσωτερικού Σημειώνεται υποχώρηση των εσόδων κατά 11,0% (1242,5 εκατ. Euro) εξαιτίας της μείωσης των τιμολογίων και της κίνησης. Διεθνής Τηλεφωνία Η μείωση των εσόδων ανέρχεται στο 10,6%, που οφείλεται κυρίως στη μείωση της κίνησης και στη μεταβολή των μεριδίων των διεθνών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Λοιπά Τηλεπικοινωνιακά Έσοδα Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Παραδοσιακές Υπηρεσίες, οι Νέες Υπηρεσίες, οι Εργασίες σε Βάρος Τρίτων και τα Έσοδα Διασύνδεσης που συνολικά παρουσίασαν μείωση κατά 3% έναντι εκείνων του εννεαμήνου του 2003. Βασικά οικονομικά μεγέθη για τον Ο.Τ.Ε Α.Ε. (2)

27 27 Κόστος Υπηρεσιών Το Κόστος Υπηρεσιών ανήλθε στα 2001,5 εκατ. Euro, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στα εξής:  Αύξηση κατά 4,5% των Δαπανών Προσωπικού.  Μείωση των αποδόσεων προς τις εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας κατά 14,8% κυρίως λόγω της μείωσης των τιμολογίων και της κίνησης.  Μείωση των αποδόσεων προς τους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς κατά 14,6% κυρίως λόγω της μείωσης της κίνησης και της μεταβολής των μεριδίων απόδοσης στους Διεθνείς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς.  Αύξηση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων κατά 37,2%. Στα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνες υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Βασικά οικονομικά μεγέθη για τον Ο.Τ.Ε Α.Ε. (3)

28 28 Αποτελέσματα Τα Καθαρά προ Φόρων Αποτελέσματα είναι αρνητικά (ζημία) και ανήλθαν σε Euro -10,3 εκατ. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται:  Στη μείωση του Κύκλου Εργασιών σε συνδυασμό με την αύξηση του Κόστους.  Στα Χρηματοοικονομικά Έξοδα (χρεωστικοί - πιστωτικοί τόκοι) ύψους Euro 72,4 εκατ. τα οποία είναι αυξημένα από τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης κατά 22,5 εκατ. Euro  Στα Έκτακτα Έξοδα ύψους Euro 164,6 εκατ. τα οποία είναι αυξημένα κατά Euro 95,9 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 75,0 εκατ. Euro και προβλέψεων για αποξηλώσεις τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 30,0 εκατ. Euro  Στα Έσοδα Συμμετοχών (Μερίσματα και προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών) ύψους Euro 78,4 εκατ. τα οποία είναι αυξημένα κατά 35,2 εκατ. Euro λόγω κυρίως του μερίσματος της COSMOTE. Βασικά οικονομικά μεγέθη για τον Ο.Τ.Ε Α.Ε. (4)

29 29 Η περίοδος που εξετάσαμε ήταν μια περίοδος ριζικών αλλαγών και ραγδαίων ανακατατάξεων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Οι διεθνείς αυτές εξελίξεις παρέσυραν στην πορεία τους τα κρατικά μονοπώλια των τηλεπικοινωνιών σε μία ανοδική πορεία σε όλους τους τομείς. Η πορεία αυτή δημιούργησε νέες ανάγκες, οι οποίες απαιτούσαν την άμεση προσαρμογή των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών από δυσκίνητες κρατικές υπηρεσίες, σε σύγχρονες ευέλικτες και στην αιχμή της τεχνολογίας επιχειρήσεις προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό το έδαφος για την νέα απελευθερωμένη εποχή στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Επίλογος


Κατέβασμα ppt "1 Παρουσίαση του Ο.Τ.Ε με έμφαση στις αλλαγές την τελευταία δεκαετία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google