Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

2 Η περιγραφή των παρακάτω στατιστικών στοιχείων στηρίζεται σε δεδομένα που προέκυψαν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με φυσική επίσκεψη στο Κέντρο. Στατιστικά στοιχεία εργασιακών-ασφαλιστικών θεμάτων Στοιχεία έτους 2006

3 Συνολική καταγραφή ερωτημάτων  Σύνολο επισκεπτών για το έτος 2006: 949 άτομα, ενώ για το 2005: 1.297 άτομα. Αρνητική μεταβολή 27%.  Μεγάλο ποσοστό εργαζομένων αρνείται να δώσει περαιτέρω στοιχεία πέρα από το πρόβλημα που μας περιγράφει με αποτέλεσμα ενώ εξυπηρετούνται να μην καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία του Κέντρου.  Επίσης, το ΚΕΠΕΑ στα μέσα του 2006 παρουσίασε την καινούργια δυναμική ιστοσελίδα που καλύπτει μεγάλο όγκο εργασιακών- ασφαλιστικών θεμάτων και με αυτόν τον τρόπο ο ενδιαφερόμενος καλύπτεται σε αρκετές περιπτώσεις ηλεκτρονικώς χωρίς τη συνδρομή του Κέντρου. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 1

4 Τρόποι Επικοινωνίας με το ΚΕ.Π.Ε.Α.  Το 2006 παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος της χρήσης του διαδικτύου από πλευράς των εργαζομένων. Ιδιαίτερα ύστερα από την παρουσίαση της νέας μας δυναμικής ιστοσελίδας, η οποία περιέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών αποτέλεσε κινητήρια δύναμη προς τους χρήστες να στείλουν e-mails για τις πιο σύνθετες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των ερωτημάτων το 24% το 2006 προτίμησε να επικοινωνήσει με το Κέντρο μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να περιγράψει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει (αύξηση 166,6% σε σχέση με το 2005). ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 2

5 Λόγοι Επικοινωνίας με το ΚΕ.Π.Ε.Α.  Τα τελευταία δύο χρόνια 2005, 2006 το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτημάτων αφορούν θέματα εργασιακών σχέσεων. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 3

6 Επίπεδο εκπαίδευσης εργαζομένων  Το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) των επισκεπτών του ΚΕ.Π.Ε.Α. είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 4

7 Κυριότερα εργασιακά ερωτήματα επισκεπτών ΚΕ.Π.Ε.Α. έτους 2006  Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτημάτων που μας τέθηκαν το 2006 αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας-μισθολόγια (42%). Ακολουθούν οι άδειες-αργίες (22%) ενώ υψηλό ποσοστό απολύσεων (17%) παρατηρούμε για το 2006. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 5

8 Συγκριτικό Γράφημα κυριότερων εργασιακών θεμάτων ετών 2005, 2006  Στο γράφημα 6 παρατηρούμε μεγάλη αύξηση 27,3% στα ερωτήματα για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας-Μισθολόγια για το 2006 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό εξηγείται πολύ πιθανόν από το γεγονός ότι οι περισσότερες κλαδικές συμβάσεις του 2006 καθυστέρησαν να υπογραφούν λόγω προηγούμενης καθυστέρησης να υπογραφεί η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αλλά και από το πάγιο ενδιαφέρον των εργαζομένων για τους όρους που περιγράφονται στις Συλλογικές Συμβάσεις και τους πίνακες αποδοχών που καθορίζονται κάθε φορά με ενσωματωμένη την αύξηση. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 6

9 Κλάδος Επιχείρησης απ’ όπου προέρχονται τα ερωτήματα των εργαζομένων  Κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών προέρχονται τα ερωτήματα των εργαζομένων, σε ποσοστό 28%. Ακολουθεί ο κλάδος του εμπορίου με 21% και η βιομηχανία με 12%. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 7

10 Κυριότερα ασφαλιστικά θέματα  Το γράφημα 9 περιγράφει τα κυριότερα ασφαλιστικά θέματα που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους- ασφαλισμένους και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους πλησίον συνταξιοδότησης. Όπως φαίνεται από το γράφημα το 31% ενδιαφέρεται κυρίως για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Η ανασφάλεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο ασφαλιστικό και όλη η φιλολογία γύρω από το θέμα αυτό ενισχύει το ενδιαφέρον για τα ζητήματα συνταξιοδότησης. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 8

11 Συγκριτικό γράφημα κυριότερων ερωτημάτων ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού περιεχομένου  Στο γράφημα 10 σημειώνεται μεγάλη αύξηση στα θέματα που αφορούν καταβολή συντάξεων γήρατος. Συγκεκριμένα τα ερωτήματα αυξήθηκαν κατά 100% για το 2006 σε σχέση με το προηγούμενο έτος γεγονός που αποδεικνύει την γενικότερη ανασφάλεια που νιώθουν οι εν δυνάμει εργαζόμενοι απέναντι στο ασφαλιστικό σύστημα.  ΚΒΑΕ=Κώδικας Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 9

12 Συμμετοχή εργαζομένων σε συνδικαλιστικά όργανα  Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων που επισκέφθηκαν το ΚΕ.Π.Ε.Α. είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που δεν συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά όργανα. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 10

13 Επικοινωνία με ΚΕ.Π.Ε.Α.: Έλληνες & Οικονομικοί μετανάστες  Το 2006 παρατηρήθηκε μείωση στην προσέλευση των αλλοδαπών 45,2% κυρίως γιατί η τρίτη ευκαιρία για τη νομιμοποίηση των αλλοδαπών ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2005 και ολοκληρώθηκε το πρώτο δίμηνο (δόθηκε σχετική παράταση) του 2006. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 11

14 Ομαδοποίηση εθνικοτήτων Οικονομικών Μεταναστών  Οι περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες που επικοινωνούν με το Κέντρο μας προέρχονται από τις ανατολικές- βαλκανικές χώρες και τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Αλβανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουκρανία, Ρωσία κτλ). Λιγότερες επισκέψεις έχουμε δεχτεί από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 12

15 Κυριότερα ερωτήματα οικονομικών μεταναστών που επικοινώνησαν με το ΚΕ.Π.Ε.Α.  Το 2006 οι οικονομικοί μετανάστες, κυρίως αυτοί που ζουν και εργάζονται αρκετά χρόνια στη χώρα μας, ενδιαφέρονται πλέον για θέματα ασφάλισης και εργασιακά ζητήματα ενώ παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια ζητούσαν κυρίως πληροφορίες για τον τρόπο νομιμοποίησής τους στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, το 2006 το 37% των ερωτημάτων αφορούν εργασιακά θέματα και το 15% ασφαλιστικά. Ακολουθεί το ερώτημα για έκδοση άδειας παραμονής με 12% κτλ. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 13

16 Επικοινωνία με ΚΕ.Π.Ε.Α. από Αττική & Υπόλοιπη Ελλάδα  Το 86% των ερωτημάτων προέρχεται από το νομό Αττικής ενώ το υπόλοιπο 14% από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο γράφημα 15 παρατηρούμε μια σταθερή αύξηση των εργαζομένων που επικοινωνεί με το ΚΕ.Π.Ε.Α. από διάφορες πόλεις της Ελλάδας πλην του Ν.Αττικής. ΠΗΓΗ:ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΡΑΦΗΜΑ 14


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google